Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Książki naszych marzeń” - przyznanie wsparcia finansowego - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program „Książki naszych marzeń” - przyznanie wsparcia finansowego

Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach Rządowego programu - „Książki naszych marzeń”.

 

Zespół powołany do weryfikacji pod względem formalnym wniosków składanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”, dokonał weryfikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

Na podstawie dokonanej weryfikacji Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.

W ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” wsparcie finansowe otrzymały 394 organy prowadzące szkoły (jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne) dla 1335 szkół – na ogólną kwotę 2 128 951 zł.

Wykazy organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych i wysokość tego wsparcia oraz podział na kwoty przyznane poszczególnym szkołom znajdują się w załącznikach.

Uprzejmie informuję, że obecnie przygotowywane są umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach programu. Organy prowadzące zostaną poinformowane o terminie i miejscu podpisania umów.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć w zakładce "Książki naszych marzeń - najważniejsze informacje".

Metryczka

Data publikacji 27.08.2015
Data modyfikacji 13.10.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry