Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

SPRAWOZDANIE - WYPRAWKA SZKOLNA 2010 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SPRAWOZDANIE - WYPRAWKA SZKOLNA 2010

Zestawienie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. 'Wyprawka szkolna' oraz wypłaty uczniom jednorazowego zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

KO.ADM.II.AM.077- 10/10/W                                     Warszawa, dnia 24 listopada 2010 roku

 

Szanowni Państwo

Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

Miast i Gmin

województwa mazowieckiego

 

Dotyczy: sprawozdania z realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku –    
               „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele
               edukacyjne.

 

W związku ze zbliżającym się terminem podsumowania Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne oraz koniecznością przekazania danych z jego realizacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej (pismo znak: DZSE-6112/155/CZ/2010), uprzejmie proszę o przesłanie sprawozdania z realizacji zadania według załączonego wzoru,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2010 r. w formie elektronicznej na adres: wyprawka2010@kuratorium.waw.pl,

a następnie pocztą na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem: „Wyprawka szkolna 2010”.

Jednocześnie proszę o podanie liczby uczniów, którym został wypłacony zasiłek powodziowy na cele edukacyjne – dotyczy tylko tych organów prowadzących, które zostały dotknięte powodzią.

W powyższej sprawie informacji udziela:

p. Monika Adamiak,  tel: 22 551 24 00 wew. 4021

W załączeniu:

Tabela 1 i 2

Tabela 3 i 4


z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Mariusz Dobijański
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Pliki do pobrania

Metryczka

25.11.2010
Data publikacji 25.11.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry