Moje skróty

Schowek

Pokaż (15)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program "Aktywna tablica" - edycja 2024 - nabór wniosków - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program "Aktywna tablica" - edycja 2024 - nabór wniosków

Informacja o naborze wniosków i harmonogramie realizacji Programu na rok 2024

Warszawa,  10 kwietnia 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.2.5.2024.JW

Organy prowadzące,
Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
szkół podstawowych,
szkół artystycznych realizujących kształcenie
ogólne w zakresie szkoły podstawowej
szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży
oraz specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych
dla uczniów niewidomych lub słabowidzących
z terenu woj. mazowieckiego

 

dotyczy: naboru wniosków w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2024 roku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o realizacji kolejnej edycji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych „Aktywna tablica”. Przypominam, że Mazowiecki Kurator Oświaty realizuje zadania Wojewody wynikające z programu na podstawie porozumienia z dnia 26 października 2020 r.

Harmonogram realizacji Programu w 2024 roku:

  •  dyrektor szkoły lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, składa do organu prowadzącego wniosek o udział w Programie do dnia 15 maja 2024 r.
  •  organ prowadzący szkołę lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy składa wniosek wraz z załącznikami (wnioski dyrektorów szkół/SOSW, zestawienie szkół i SOSW zgłoszonych do udziału w Programie wraz z Oświadczeniami, klasyfikacja budżetowa) do dnia 30 maja 2024 r.

Komplet ww. dokumentów należy przesłać lub złożyć do dnia 30 maja 2024 r. do:

Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

oraz przesłać edytowalną wersję elektroniczną Zestawienia szkół i SOSW zgłoszonych do udziału w Programie (Excel) na adres: aktywnatablica@kuratorium.waw.pl

Decyduje data wpływu do kancelarii!

Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu oraz wzory wniosków znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uwaga! Dnia 8 kwietnia na stronie MEN nastąpiła zmiana wzoru wniosku B dyrektora szkoły.

W załączeniu:

  •  Wzór wniosku organu prowadzącego;
  •  Zestawienie szkół i SOSW zgłoszonych do udziału w programie wraz z Oświadczeniami;
  •  Wzór Wniosku A dyrektora szkoły;
  •  Wzór Wniosku B dyrektora szkoły;
  •  Wzór Wniosku C dyrektora SOSW;
  •  Klasyfikacja budżetowa.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Wioletta Krzyżanowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 11.04.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry