Moje skróty

Schowek

Pokaż (16)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - Nabór wniosków na 2024 r. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - Nabór wniosków na 2024 r.

Rozpoczął się nabór wniosków na 2024 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2.0

Warszawa,  2 października 2023 r.
 
 
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.7.1.2023.AK

Organy prowadzące
placówki wychowania przedszkolnego,
szkoły podstawowe, szkoły
ponadpodstawowe, biblioteki
pedagogiczne oraz szkoły artystyczne
realizujące kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej lub liceum
ogólnokształcącego
woj. mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o zbliżających się terminach składania wniosków na 2024 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2.0 na lata 2021- 2025”. Celem Programu jest wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Więcej informacji na temat programu stronie MEiN.

Terminy składania wniosków w ramach Programu:

 Do dnia 31 października 2023 r. dyrektor szkoły, placówki wychowania przedszkolnego lub biblioteki pedagogicznej składa do organu prowadzącego:

  1. Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego.
  2. Wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej.
  3. Klauzula informacyjna dla wnioskodawców Priorytetu 3 NPRCz 2.0  (klauzula pozostaje wraz z wnioskiem dyrektora w organie prowadzącym).

Do dnia 20 listopada 2023 r. organ prowadzący składa do Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

  1. Wniosek organu prowadzącego.
  2. Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia.
  3. Klasyfikacja budżetowa.
  4. Klauzula informacyjna dla wnioskodawców Priorytetu 3 NPRCz 2.0 (klauzulę podpisują osoby, których dane widnieją we wniosku, czyli osoba upoważniona do składania wyjaśnień i osoba podpisująca wniosek).

Wniosek organu prowadzącego wraz z ww. załącznikami należy dostarczyć do:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

oraz przesłać edytowalną wersję elektroniczną Wykazu placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek (Excel) na adres: narodowy@kuratorium.waw.pl

Decyduje data wpływu do kancelarii!

Ocenie nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

Link do strony, na której (w załącznikach) wymieniono gminy zagrożone marginalizacją i miasta tracące funkcje: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwojuregionalnego

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 02.10.2023
Data modyfikacji 24.11.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Książek
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry