Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu "Aktywna tablica" w roku 2020. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu "Aktywna tablica" w roku 2020.

Przypominamy o obowiązku złożenia do dnia 30 czerwca 2021 r. sprawozdania z realizacji programu "Aktywna tablica".

Warszawa,  31 maja 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.1.1.2021.EM

Organy prowadzące
publicznei niepubliczne szkoły podstawowe
oraz dyrektorzy szkół podstawowych,
którzy otrzymali wsparcie finansowe 
w ramach Rządowego programu 
„Aktywna tablica” w 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” (Dz. U. poz. 1883), organy prowadzące oraz szkoły objęte wsparciem finansowym zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

 

Terminy składania sprawozdań z realizacji programu:

  • do dnia 15 czerwca 2021 r. - szkoły objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdania - zgodnie z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia,
  • do dnia 30 czerwca 2021 r. - organy prowadzące składają wojewodom sprawozdania - zgodnie z § 17 ww. rozporządzenia.

 

 Zwracam się z prośbą o przesłanie przez organ prowadzący sprawozdania wraz z załącznikami:

- w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa oraz

- w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: aktywnatablica@kuratorium.waw.pl.

 

Ze względu na bardzo krótkie terminy na podsumowanie programu w skali województwa, uprzejmie proszę, aby wszystkie sprawozdania wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Warszawie do dnia 30 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu).

W załączeniu wzory sprawozdań, przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:

1. Wzór sprawozdania – DYREKTOR SZKOŁY.

2. Wzór sprawozdania – ORGAN PROWADZĄCY.

3. Załącznik nr 1 do sprawozdania ORGANU PROWADZĄCEGO.

4. Załącznik nr 2 do sprawozdania ORGANU PROWADZĄCEGO.

5. Załącznik nr 3 do sprawozdania ORGANU PROWADZĄCEGO.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 01.06.2021
Data modyfikacji 08.07.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Michałowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry