Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - zweryfikowane dane - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - zweryfikowane dane

Warszawa, 26 sierpnia 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.4.3.2020.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin

Dyrektorzy szkół
woj. mazowieckiego

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DWKI-WWR.4015.4.2020.KK oraz w nawiązaniu do pisma Mazowieckiego Kuratora Oświaty znak: IPR.531.4.1.2020.JK z dnia 9 lipca 2020 r. uprzejmie przypominam, że 26 czerwca 2020 r. przyjęta została Uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

W związku z obowiązującym harmonogramem realizacji programu, proszę o zebranie zweryfikowanych danych na temat występujących potrzeb w zakresie dofinansowania w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z załączoną tabelą.

Zebrane dane należy przekazać do dnia 16 września 2020 r. w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: pomocniepelnosprawnym@kuratorium.waw.pl a następnie przesłać je (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki), pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

W przypadku braku występowania potrzeb w zakresie dofinansowania w ramach programu należy przesłać informacje na ten temat wyłącznie na adres poczty elektronicznej (informacja o braku zapotrzebowania, bez konieczności uzupełniania tabeli).

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Józef Kostka, tel. 22/551 24 00 w. 5113.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o jak najszersze upowszechnienie informacji o możliwości skorzystania z programu oraz przekazanie jej rodzicom uczniów, prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka oraz pełnoletnim uczniom.

Dodatkowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Aktualności/Wiadomości/Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W załączeniu:

  1. Tabela do wypełnienia - zweryfikowane dane.

Z poważaniem

z. up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.08.2020
Data modyfikacji 16.11.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry