Moje skróty

Schowek

Pokaż (2)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - szacunkowe dane - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - szacunkowe dane

Warszawa, 9 lipca 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.4.1.2020.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DWKI-WWR.4015.4.2020.EZS oraz w związku z harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022[1], zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych na temat występujących potrzeb w powyższym zakresie w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z załączoną tabelą.

Zebrane dane należy przekazać do dnia 17 lipca 2020 r. w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: pomocniepelnosprawnym@kuratorium.waw.pl a następnie przesłać je (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki), pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

W przypadku braku występowania potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych należy przesłać informacje na ten temat wyłącznie na adres poczty elektronicznej (informacja o braku zapotrzebowania, bez konieczności uzupełniania tabeli).

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Józef Kostka, tel. 22/551 24 00 w. 5113.

W załączeniu:
- tabela - szacunkowe dane.

 

              Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
                              /-/
               
Dorota Skrzypek


[1] Uchwała Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

 

 

Metryczka

Data publikacji 09.07.2020
Data modyfikacji 26.08.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry