Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Warszawa, dn. 16 lipca 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.6.1.2019.AL

Prezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie
woj. mazowieckiego

dotyczy: Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 6 czerwca 2019 r. przyjęta została Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutycznoedukacyjnych w latach 2019–2021 (*1).

Program skierowany jest do dzieci i uczniów z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych.

Pomoc będzie udzielana w formie:

  • wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych (zasiłków losowych) na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów –  w wysokości 500  lub 1000 zł,
  • organizacji wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów,
  • organizacji zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów.

Podstawą do udzielenia pomocy będzie przyznanie rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego z pomocy społecznej w wysokości do 6 tys. zł, a w przypadku wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych lub zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w wysokości powyżej 3 tys. zł.

W załączeniu Program (*2), który określa cel, beneficjentów, zasady finansowania programu, zasady wypłaty zasiłku losowego na cele edukacyjne, zasady organizacji wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych, zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych oraz harmonogram działań ujętych w programie.

Przekazuję również link do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutycznoedukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019 -2021 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1075/1.

W związku z powyższym proszę Państwa o przekazanie informacji o występujących potrzebach, zgodnie z załączoną tabelą do dnia 24 lipca 2019 r., zaś w przypadku występowania dalszych strat niezwłocznie po ich wystąpieniu, na adres pomoc@kuratorium.waw.pl a następnie w wersji papierowej z podpisem Wójta/Burmistrza/ Prezydenta Miasta, na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

W przypadku, jeżeli na terenie Państwa gminy nie występuje zapotrzebowanie w powyższym zakresie, proszę nie wysyłać tabeli z wartością zerową.

 

(*1) Uchwała Nr 50/2019 Rady Ministrów z 6 czerwca 2019 r.
(*2) Program stanowiący załącznik do uchwały nr 50/2019 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r.

 

Z poważaniem

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 16.07.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry