Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie wyników - "Bezpieczna+" 2017 r. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warszawa,  30 czerwca 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 

 

Rządowy program „Bezpieczna+”
- przyznanie wsparcia finansowego w 2017 r.

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków składanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu, złożonych w ramach ogłoszonego naboru wniosków.

Na podstawie dokonanej oceny Mazowiecki Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia z dnia 18 września 2015 r., podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.

W ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” wsparcie finansowe otrzymało 40 organów prowadzących szkoły dla 56 szkół na ogólną kwotę 861.293,00 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania.

Wykaz organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach programu i wysokość tego wsparcia oraz podział na kwoty przyznane poszczególnym szkołom znajduje się w załączniku.

Informuję, że obecnie przygotowywane są umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach programu. Organy prowadzące zostaną poinformowane o terminie i miejscu podpisania umów.

 

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.06.2017
Data modyfikacji 30.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry