Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Wyprawka szkolna" w 2017 r. – szacunkowe dane - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wyprawka szkolna" w 2017 r. – szacunkowe dane

26.06.2017

Warszawa, 26 czerwca 2017 r.
 
 
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZIN.531.1.2.2017.JK

 

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin

Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego

 

dotyczy: Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DWKI-WWR.4015.6.2017.CZ.1 dotyczącym realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych ze szkół i placówek oświatowych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z załączoną tabelą.

Zebrane dane należy przesłać do dnia 3 lipca 2017 r. w formie elektronicznej na adres e-mail wyprawkaszkolna@kuratorium.waw.pl a następnie przesłać je (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki), pocztą tradycyjną na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem „Wyprawka szkolna 2017”

Projekt uchwały wraz załącznikiem oraz projekt rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299055/katalog/12437364#12437364.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Józef Kostka, tel. 22/ 551 24 00 w. 2103.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.06.2017
Data modyfikacji 27.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry