Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Anoreksja - jedno z najbardziej śmiertelnych schorzeń psychosomatycznych - Konferencje -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Anoreksja - jedno z najbardziej śmiertelnych schorzeń psychosomatycznych

05.10.2010

W Zespole Szkół Specjalnych w Zagórzu k/Warszawy (4 października) odbyła się V Wojewódzka Konferencja Kształcenia Specjalnego poświęcona zaburzeniom odżywiania u dzieci i młodzieży.

V Wojewódzka Konferencja Kształcenia Specjalnego pt. „Gdy choruje dusza, a cierpi ciało”, skierowana do dyrektorów szkół, nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz rodziców, odbyła się 4 października w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy.
 
Tematyka konferencji poruszała  zagadnienia dotyczące zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży w szczególności anoreksji i bulimii, chorób mających podłoże psychiczne. Warto zauważyć, że tylko w ubiegłym roku poradnie psychologiczno – pedagogiczne w województwie mazowieckim przyjęły ponad 1600 zgłoszeń zaburzeń lękowych i depresyjnych wśród uczniów. Poradnie odnotowały także ponad 180 przypadków anoreksji i ponad 40 przypadków bulimii dotyczących młodzieży (są to sytuacje zgłoszone, nie odzwierciedlające skali zjawiska). Spotykamy się na tej konferencji, aby uczyć się pomagać. Anoreksja jest jednym z najbardziej śmiertelnych schorzeń psychosomatycznych – mówił Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

Organizatorami spotkania, obok Kuratorium Oświaty w Warszawie, byli Konsultant Wojewódzki dla Województwa Mazowieckiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży,  prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk oraz Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy.  
 
Pamiętaj:
Do skutecznych czynników chroniących młodzież przed zaburzeniami należą przede wszystkim dobre relacje z rodzicami, rówieśnikami oraz zaangażowanie uczniów w dodatkowe zajęcia.
Objawy anoreksji: utrata masy ciała powyżej 15 procent w stosunku do masy należnej dla wieku i wzrostu, nasilony lęk przed zwiększeniem masy ciała (może doprowadzić do śmierci),  przesadny wpływ wagi i wymiarów ciała na samoocenę albo negacja znaczenia aktualnie niskiej wagi ciała.
Objawy bulimii: to powtarzające się epizody gwałtownego objadania się oraz nawracające nieprawidłowe wzorce zachowań kompensacyjnych służących zapobieganiu przyrostowi masy ciała.

Metryczka

05.10.2010
Data publikacji 05.10.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry