Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs „Z trudnych rzeczy uczyń łatwe - Innowacyjne metody pracy z uczniem na zajęciach religii w przedszkolu” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Konkurs „Z trudnych rzeczy uczyń łatwe - Innowacyjne metody pracy z uczniem na zajęciach religii w przedszkolu”

24.01.2023

Warszawa,  23 stycznia 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.5534.3.2023.

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych,
innych form wychowania przedszkolnego
w województwie mazowieckim

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 23 stycznia 2023 r. Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił konkurs pt.

 

Z trudnych rzeczy uczyń łatwe -

Innowacyjne metody pracy z uczniem na zajęciach religii w przedszkolu”

 

Celem konkursu jest wspieranie działalności innowacyjnej szkół poprzez inspirowania nauczycieli religii do opracowywania nowych rozwiązań w procesie kształcenia, w szczególności poprzez zastosowanie twórczych metod pedagogicznych, uwzględniających dynamikę współczesnego świata. Innowacji rozumianych jako możliwość samorealizacji w zawodzie nauczycielskim, budowania poczucia podmiotowości nauczyciela, jego autonomii i sprawstwa. 

 

Konkurs adresowany jest do dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego  z województwa mazowieckiego.

 

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 15 marca 2023 r.

 

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu.

 

Wyrażam przekonanie, że udział nauczycieli w konkursie będzie miał istotny wpływ przyczyni się do wzrostu jakości pracy przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego województwa mazowieckiego oraz aktywności i zaangażowania nauczycieli.

 

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w Konkursie.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 24.01.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zofia Rudzińska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry