Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs "Z trudnych rzeczy uczyń łatwe - Innowacyjne metody pracy z uczniem na lekcjach religii, etyki, filozofii" - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs "Z trudnych rzeczy uczyń łatwe - Innowacyjne metody pracy z uczniem na lekcjach religii, etyki, filozofii"

04.01.2023

Warszawa,  4 stycznia 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.5534.3.2023.

Dyrektorzy
szkółpodstawowych i szkół ponadpodstawowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 4 stycznia 2023 r. Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił konkurs pt. „Z trudnych rzeczy uczyń łatwe - Innowacyjne metody pracy z uczniem na lekcjach religii, etyki, filozofii”

Celem konkursu jest wspieranie działalności innowacyjnej szkół poprzez inspirowania nauczycieli religii, etyki i filozofii do opracowywania nowych rozwiązań w procesie kształcenia, w szczególności poprzez zastosowanie twórczych metod pedagogicznych, uwzględniających dynamikę współczesnego świata. Innowacji rozumianych jako możliwość samorealizacji w zawodzie nauczycielskim, budowania poczucia podmiotowości nauczyciela, jego autonomii i sprawstwa, dających uczniom możliwość ich współtworzenia i realizacji. 

Konkurs adresowany jest do dyrektorów szkół, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pozaszkolnych punktów katechetycznych  z województwa mazowieckiego.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 15 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu.

Wyrażam przekonanie, że udział nauczycieli w konkursie będzie miał istotny wpływ na zwiększenie atrakcyjności kształcenia i przyczyni się do wzrostu jakości pracy szkół województwa mazowieckiego oraz aktywności i zaangażowania nauczycieli.

 

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w Konkursie.

 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 04.01.2023
Data modyfikacji 14.04.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zofia Rudzińska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry