Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Program edukacji żywieniowej uczniów - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Program edukacji żywieniowej uczniów

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia wspólnie przygotowało Program edukacji żywieniowej uczniów. Przedsięwzięcie jest kolejnym filarem Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii.

W ramach programu zostaną przeprowadzone badania wiedzy żywieniowej i potrzeb uczniów szkół podstawowych, które posłużą opracowaniu i wdrożeniu ogólnopolskiego modelu edukacji żywieniowej. Program przyczyni się również do zwiększenia wiedzy i kompetencji nauczycieli w tym zakresie. W przedsięwzięcie zostaną zaangażowani także rodzice.

Prace badawczo-wdrożeniowe będą realizowane przez zespoły ekspertów z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny-PIB w Warszawie na wybranej celowo próbie szkół i uczelni.

Działania zostaną zrealizowane od kwietnia 2022 roku do września 2023 roku na terenie całego kraju.

W pierwszym etapie programu zostaną przeprowadzone badania ankietowe i wywiady wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. Ich celem będzie określenie poziomu wiedzy żywieniowej, zrozumienie potrzeb w tym zakresie oraz szukanie kierunków zmian w tych obszarach. Uzyskane wyniki badań i obserwacji umożliwią opracowanie oraz wdrożenie treści i form nauczania z zakresu żywienia, które będą dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczestników projektu.

Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji żywieniowej pozwoli na kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków żywieniowych uczniów, ich rodziców oraz rodzeństwa, a w efekcie do zmiany dotychczasowego stylu życia. Realizacja programu przyczyni się także do podniesienia świadomości na temat roli żywienia w powiązaniu z aktywnością fizyczną.

Zachęcamy do udziału w badaniach realizowanych w ramach Programu edukacji żywieniowej uczniów.

 

Metryczka

Data publikacji 21.04.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały MEiN
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry