Moje skróty

Schowek

Pokaż (12)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Badanie HBSC - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Badanie HBSC

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie i Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego realizuje dziewiątą rundę międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), które prowadzone są w Polsce co cztery lata od 1990 r. Badania będą prowadzone równolegle w 51 krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej.

W obecnej rundzie badań HBSC planowane jest objęcie w drugiej połowie roku szkolnego 2021/2022 anonimowymi badaniami ankietowymi około 6500 uczniów w wieku 11, 13, 15 i 17 lat, w losowo wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych we wszystkich 16 województwach.

Ankieta dotyczy zdrowia i zachowań związanych ze zdrowiem oraz funkcjonowaniem uczniów w środowisku domowym, szkolnym i rówieśniczym.

Wstępne wyniki badań zostaną opublikowane na przełomie lat 2022/2023 w formie raportu, który będzie dostępny na stronie Instytutu Matki i Dziecka oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

W załączniku dostępna jest lista wylosowanych do badania szkół z województwa mazowieckiego oraz raport krajowy z poprzedniej rundy badań HBSC zrealizowanych w roku szkolnym 2017/2018.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Międzynarodowej sieci badawczej HBSC Polska.

Metryczka

Data publikacji 14.03.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały HBSC Polska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry