Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury dotyczące zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury dotyczące zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Warszawa, dnia 08 października 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.0231.29.2021.TK

Dyrektorzy przedszkoli,
szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z potrzebą zapewnienia dzieciom i  młodzieży bezpiecznych warunków w drodze do szkoły i domu, organizacji wycieczek oraz ograniczenia ryzyka zakażenia wśród uczestników ferii zimowych, Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wytyczne dotyczące zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2, które przekazuję w załączeniu.

Jednocześnie Minister Edukacji i Nauki przypomina, że w przypadku obowiązkowo zapewnianego przez gminy bezpłatnego dowozu i opieki niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz uczniom, który nie jest formą publicznego transportu zbiorowego, należy uwzględnić regulacje przewidziane w przepisach § 25 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 861 z późn. zm.), z których wynika, że nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

  1. całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  2. trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
  3. zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 11.10.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Infrastruktury
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry