Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców i opiekunów uczestników wypoczynku zimowego 2019 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców i opiekunów uczestników wypoczynku zimowego 2019 r.

Warszawa,  18 stycznia 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.550.3.2019.AW

Rodzice, opiekunowie 
województwa mazowieckiego

 

 

Szanowni Państwo,

zbliża się termin ferii zimowych w województwie mazowieckim, co wiąże się z poszukiwaniem przez Państwa zorganizowanych form wypoczynku zimowego w miejscu zamieszkania lub turnusów wyjazdowych. Informuję, że każda forma wypoczynku trwającego dłużej niż dwa dni w kraju lub za granicą w okresie ferii zimowych, podlega zgłoszeniu kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę, miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Każdy zatwierdzony wypoczynek zgodny z obowiązującymi przepisami, czyli spełniający wymogi w zakresie: bezpieczeństwa, warunków sanitarno-higienicznych, kadry, programu, znajduje się w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://wypoczynek.men.gov.pl

Zachęcam Państwa do weryfikacji wybranej oferty zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora. Informuję, że tylko zatwierdzony wypoczynek jest jego legalną formą, a organizator posiada możliwość samodzielnego wydruku jego umieszczenia w elektronicznej bazie wypoczynku.

W związku z możliwością wystąpienia w wielu krajach zagrożenia atakami terrorystycznymi, proszę Państwa o przypomnienie swoim dzieciom o zasadach zachowania i postępowania w takich przypadkach oraz konieczności współpracy z właściwymi służbami kryzysowymi.

Szczegółowe informacje na temat wypoczynku dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://wypoczynek.men.gov.pl, zakładki: O programie i Rodzice oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: www.kuratorium.waw.pl, baner – Bezpieczne Ferie 2019.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

18.01.2019
Data publikacji 18.01.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Włodarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Włodarczyk
do góry