Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Plan pracy niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli - Doskonalenie i kształcenie -

Nawigacja

Doskonalenie i kształcenie

Plan pracy niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2019.1045) organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia przygotowuje plan pracy placówki doskonalenia na dany rok szkolny. 
Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia przedstawia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki doskonalenia za dany rok szkolny, z uwzględnieniem terminów realizacji poszczególnych zadań ujętych w tym planie pracy, w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego.

Metryczka

Data publikacji 30.09.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niesłuchowska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niesłuchowska
do góry