Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja o miejscu składania dokumentów - awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. - Informacje dla nauczycieli -

Nawigacja

Informacje dla nauczycieli

Informacja o miejscu składania dokumentów - awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego uprzejmie informujemy, że wnioski wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć w teczce wiązanej z dopiskiem „awans zawodowy” w siedzibie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, kancelaria pok. 107 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 lub w wyjątkowych sytuacjach wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (liczy się data stempla pocztowego), z dopiskiem „awans zawodowy”, na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

lub do właściwej Delegatury:

  • Delegatura w Ciechanowie, ul. ks. P. Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów,
  • Delegatura w Ostrołęce, ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka,
  • Delegatura w Płocku, ul. T. Kościuszki 20, 09-402 Płock,
  • Delegatura w Radomiu, ul. S. Żeromskiego 53, 26-600 Radom,
  • Delegatura w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce.

 

Metryczka

Data publikacji 09.05.2024
Data modyfikacji 09.05.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Stankiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Hopko
do góry