Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja dla nauczycieli w sprawie składania dokumentacji o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego - Informacje dla nauczycieli -

Nawigacja

Informacje dla nauczycieli

Informacja dla nauczycieli w sprawie składania dokumentacji o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego uprzejmie informuję, iż wnioski wraz z niezbędną dokumentacją należy dostarczyć, w teczce wiązanej z dopiskiem „awans zawodowy”, do skrzynki podawczej w siedzibie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00 lub w wyjątkowych sytuacjach listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (liczy się data stempla pocztowego), z dopiskiem „awans zawodowy”, na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

lub do właściwej Delegatury:

Delegatura w Ciechanowie, ul. ks. P. Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów,

Delegatura w Ostrołęce, ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka,

Delegatura w Płocku, ul. T. Kościuszki 20, 09-402 Płock,

Delegatura w Radomiu, ul. S. Żeromskiego 53, 26-600 Radom,

Delegatura w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce.

Z wyrazami szacunku

MAZOWIECKI WICEKURATOR OŚWIATY

/-/

Krzysztof Wiśniewski

Metryczka

Data publikacji 18.05.2021
Data modyfikacji 19.05.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Magdoń
Osoba udostępniająca informację:
Margerita Wiśniewska/Agata Bronowska
do góry