Archiwum wszystkie wpisy

Szkolenie n.t.: „Nauczanie przedmiotów humanistycznych poprzez język angielski w gimnazjum”

Ośrodek Rozwoju Edukacji Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych ORE w Warszawie zaprasza doradców metodycznych, konsultantów oraz nauczycieli klas dwujęzycznych przedmiotów humanistycznych z językiem angielskim w gimnazjum na szkolenie n.t.: „Nauczanie przedmiotów humanistycznych poprzez język angielski w gimnazjum”.

2015.03.25
08:45

Konferencja: „Znaczniki Tożsamości Kulturowej Mazowsza”

Serdecznie zapraszamy na wojewódzką konferencję pt. „ Znaczniki Tożsamości Kulturowej Mazowsza” organizowaną we współpracy z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i Stowarzyszeniem Europaea Sarbieviana. Konferencja odbędzie się 13 kwietnia 2015r. w Akademii Humanistycznej w Pułtusku w godz. 10.00 – 14.00.

2015.03.18
19:42

"Chcę być przedsiębiorczy - podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych"

Instytut HR oraz Projekt HR wraz z instytucją pośredniczącą Ośrodkiem Rozwoju Edukacji,zapraszają do udziału w projekcie "Chcę być przedsiębiorczy - podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych"

2015.03.17
15:01

"Promocja kształcenia zawodowego"

Zaproszenie na konferencję!

2015.03.16
13:35

Polskie ludowe instrumenty muzyczne

Instytutu Muzyki i Tańca zaprasza na prezentację portalu „Polskie ludowe instrumenty muzyczne", która odbędzie się 17 marca 2015 r. o godz. 12.00 w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie

2015.03.16
12:36

Spotkania organizacji pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkania informacyjne dotyczące otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

2015.03.17
10:35

Forum Edukacyjne 25 marca 2015 r.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum Edukacyjnego działającego przy Wojewodzie Mazowieckim.

2015.03.19
10:50

informatyk ogłoszenie nr 168018

informatyk

2015.03.16
08:00

III edycja konkursu na innowacje

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży przy wsparciu firmy Monsanto zaprasza młodzież i nauczycieli z Mazowieckich Szkół Kształcenia Zawodowego do udziału w 3 Edycji konkursu na innowacje

2015.03.13
13:19

Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego organizuje Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów.

2015.03.11
10:51

Szkolenie w ramach projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym"

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na bezpłatne trzydniowe szkolenie (w dniach 26 - 28 marca 2015 r. w Warszawie) w ramach projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych - etap II”.

2015.03.11
10:47

III Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

III Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół nr 125 w Warszawie przy ul. Hoża 88

2015.03.11
09:40

Stypendium dla przyszłego Kopernika

Do 31 marca trwa rekrutacja do programu stypendialnego „Marzenie o Nauce” Edukacyjnej Fundacji im. Prof. Romana Czerneckiego EFC

2015.03.09
12:55

Oferta dla gimnazjów, które planują nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Fundacja Edukacji dla Demokracji informuje o polsko-ukraińskiej Szkolnej 'Swatce'. Oferta skierowana jest do nauczycieli gimnazjów, którzy planują nawiązanie współpracy międzynarodowej.

2015.03.26
11:59

Ankieta do analizy potrzeb oraz badania stanu wiedzy na temat koncepcji i praktyki mentoringu

Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych realizując projekt międzynarodowy w ramach programu Erasmus + „MENTOR - mentoring pomiędzy nauczycielami szkół ponadpodstawowych”, bada wiedzę nauczycieli i dyrektorów szkół ponadpodstawowych o mentoringu pomiędzy nauczycielami, jako o narzędziu wprowadzania do zawodu początkujących nauczycieli.

2015.03.04
14:36

Zaproszenie na konferencję poświęconą szkolnictwu zawodowemu

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku informuje, iż konferencja poświęcona szkolnictwu zawodowemu, organizowana w ramach TYGODNIA ZAWODOWCA odbędzie się 24 marca 2015 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości...

2015.03.04
11:18

Gra Miejska MATEMATRIX

Stowarzyszenie Kulturalno -Turystyczne VIATOR z siedzibą w Poznaniu organizuje przedsięwzięcie pn.: Gra Miejska MATEMATRIX.

2015.03.04
09:46

Ogólnopolski konkurs RKBN Fest

Fundacja Rosa z siedzibą we Wrocławiu zaprasza uczniów II i III klas gimnazjów oraz I - III klas szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie RKBN Fest, organizowanym w ramach kampanii informacyjno - edukacyjnej Rakoobrona.

2015.03.03
15:34

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli,które są kontynuacją szkoleń prowadzonych w ubiegłym roku szkolnym 2013/2014

Komenda Stołeczna Policji zaprasza kadrę pedagogiczną placówek oświatowo-wychowawczych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) z terenu woj. mazowieckiego na warsztaty szkoleniowe

2015.03.03
11:27

II edycja ogólnopolskiego konkursu „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami”

Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 im. Jana Kilińskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami”.

2015.03.02
12:31

Konwent Naczelników i Dyrektorów Wydziałów Oświaty Starostw Powiatowych Województwa Mazowieckiego

26 lutego rozpoczął się dwudniowy Konwent Naczelników i Dyrektorów Wydziałów Oświaty Starostw Powiatowych Województwa Mazowieckiego. Spotkanie poświęcone było głównie szkolnictwu zawodowemu oraz kwestiom związanym z jego finansowaniem, m.in. prezentacji możliwościom uzyskania środków z Unii Europejskiej.

2015.03.02
09:25

IV Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w szkole”

Polski Komitet Normalizacyjny oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z terenu całego kraju do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w szkole”.

2015.02.27
15:53

Konkurs „Napisz scenariusz”

Fundacja Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych do udziału w konkursie „Napisz scenariusz”.

2015.02.27
15:45

XXI posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży

1 czerwca 2015 roku odbędzie się XXI posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu zasiądą w ławach poselskich

2015.02.26
15:49

Seminarium eksperckie pt. Bezrobocie młodzieży na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim – konsekwencje dla polityki społecznej

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie zaprasza do udziału w seminarium eksperckim.

2015.02.26
14:23

Informacja

Informacja na temat planowanej naprawy centrali telefonicznej w Kuratorium Oświaty w Warszawie w dniu 4 marca 2015 r.

2015.03.05
08:04

EDUSCIENCE dla uczniów i nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego

Instytut Geofizyki PAN wraz z Partnerami zaprasza Dyrektorów Szkół i Nauczycieli do bezpłatnego korzystania z produktów projektu EDUSCIENCE dla uczniów i nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego

2015.02.26
10:12

Szkolenie dla nauczycieli specjalistów uczących w oddziałach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim

Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych Ośrodka Rozwoju Edukacji, Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce oraz Instytut Cervantesa w Warszawie zapraszają na szkolenie dla nauczycieli specjalistów uczących w oddziałach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim

2015.02.26
10:03

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Il Bel Paese”

Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Il Bel Paese”.

2015.02.25
13:24

Program „Solidarna Szkoła”

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku zapraszają szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do udziału w programie „Solidarna Szkoła'.

2015.02.24
10:18

Ogólnopolska Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w Ogólnopolskiej Gimnazjalnej Olimpiadzie Przedsiębiorczości.

2015.02.23
15:25

Podsumowanie akcji „Bezpieczne ferie”

Głównym tematem posiedzenia (20 lutego) Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Realizacji Programu „Razem Bezpieczniej”, któremu przewodniczył Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, było podsumowanie tegorocznej edycji „Bezpiecznych ferii”.

2015.02.23
09:40

Konkurs „Na tropach astronomii”

Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie organizują konkurs „Na tropach astronomii”.

2015.02.20
14:21

Dzień Matematyki

Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve organizuje w dniu 12 marca ogólnopolski Dzień Matematyki

2015.02.20
13:55

„Badania postaw młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wobec historii Polski XX wieku”

Badanie ma pionierski charakter i nie jest kolejnym sprawdzianem wiedzy uczniów. Jego celem jest zbudowanie typologii postaw młodzieży wobec historii Polski XX wieku. Badanie dostarczy również wiedzy na temat formującej się tożsamości i świadomości historycznej osób wchodzących w dorosłe życie

2015.02.20
13:51

TYDZIEŃ ZAWODOWCA

W związku z rozpoczynającym się Tygodniem Zawodowca, zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem działań podejmowanych przez szkoły zawodowe woj. mazowieckiego, skierowanym do uczniów gimnazjów oraz ich rodziców.

2015.03.18
14:04

Narada dla dyrektorów publicznych i niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych

17 lutego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, odbyła się narada dla dyrektorów oraz pracowników publicznych i niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych z województwa mazowieckiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

2015.02.18
16:31

Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła

13 lutego 2015 roku w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyła się konferencja „Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła”.

2015.02.17
11:22

XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w XXI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka.

2015.02.17
08:29

Kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci

2015.02.16
10:11

Powstanie Warszawskie w edukacji szkolnej

Muzeum Powstania Warszawskiego serdecznie zaprasza nauczycieli historii i języka polskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu: Powstanie Warszawskie w edukacji szkolnej

2015.02.16
09:55

Ogólnopolski konkurs literacki „Płynąć pod prąd”

Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny we Wrocławiu organizują V edycję Ogólnopolskiego konkursu literackiego „Płynąć pod prąd”.

2015.02.13
15:46

„Postaw na rozwój. Zrównoważony! – 2. edycja”

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizuje projekt „Postaw na rozwój. Zrównoważony! – 2. edycja”

2015.02.13
14:24

„Szkoła zawodowa – mój wybór”

31 marca br. upływa termin przesyłania prac na Konkurs „Szkoła zawodowa – mój wybór”, organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

2015.02.26
20:13

Ogólnopolski i Wojewódzki Konkurs Ekologiczny

Publiczna Szkoła Podstawowa w trąbkach oraz Gimnazjum w Niegowici organizują Ogólnopolski i Wojewódzki Konkurs Ekologiczny.

2015.02.12
15:18

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Literatury Polskiej w Językach Obcych „Odpowiednie dać obce słowo”

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych „Odpowiednie dać obce słowo”.

2015.02.12
13:38

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Uprzejmie informuję, że do dnia 7 marca 2015 r. należy składać wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

2015.02.12
13:30

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”

Uprzejmie informujemy, że 11 marca 2015 r. odbędą się eliminacje powiatowe XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

2015.02.12
13:21

Dotacja przedszkolna 2015 - klasyfikacja budżetowa

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na dotację dla poszczególnych gmin w 2015 r. W związku z powyższym proszę o podanie klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały

2015.02.11
10:40

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury”

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza uczniów klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury”.

2015.02.11
07:39

Mała szkoła – problem czy szansa? – seminaria dla samorządowców

W styczniu i lutym br. odbywają się w całej Polsce dwudniowe seminaria skierowane do przedstawicieli samorządów, które mają służyć prezentacji alternatywnych rozwiązań dla zaniechania likwidacji małych szkół. W warszawskiej edycji spotkania (10-11 lutego) wzięła udział Dorota Sokołowska, Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

2015.02.11
13:05

wynik naboru na ogłoszenie nr 166111

wynik naboru

2015.02.10
11:02

wynik naboru na ogłoszenie nr 165742

wynik naboru

2015.02.10
11:00

wynik naboru na ogłoszenie nr 165862

wynik naboru

2015.02.10
10:57

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

11 lutego 2015r. obchodzony będzie Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112.

2015.02.10
09:01

I Ogólnopolski Konkurs Prozy i Poezji Lagrowej Byłych Więźniarek Obozu Koncentracyjnego K L Ravensbrück

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej wraz ze współorganizatorami zapraszają uczniów do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Prozy i Poezji Lagrowej Byłych Więźniarek Obozu Koncentracyjnego K L Ravensbrück.

2015.02.06
15:28

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem'

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 lutego - 28 lutego 2015 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem'. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem

2015.02.06
14:49

Organizowania dożywiania uczniów ze środków pomocy społecznej

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące przygotowania informacji na temat organizowania dożywiania uczniów.

2015.02.12
10:12

Organizowanie dożywiania uczniów ze środków pomocy społecznej.

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące przygotowania informacji na temat organizowania dożywiania uczniów.

2015.02.06
14:34

LIV ZAWODY STRZELECKIE „O Srebrne Muszkiety - 2014/2015”

Kuratorium Oświaty w Warszawie przy wsparciu i pomocy Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Ligi Obrony Kraju organizuje LIV ZAWODY STRZELECKIE „O Srebrne Muszkiety - 2014/2015”.

2015.02.06
09:09

XXXVIII ZAWODY SPORTOWO -OBRONNE „Sprawni jak żołnierze - 2014/2015”

Kuratorium Oświaty w Warszawie przy wsparciu i pomocy Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz mazowieckich organizacji proobronnych i sportowych organizuje XXXVIII ZAWODY SPORTOWO -OBRONNE „Sprawni jak żołnierze - 2014/2015”.

2015.02.06
09:05

Nowa edycja projektu "Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszają do udziału w nowej edycji (2015) projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

2015.02.06
08:56

Jak otrzymać owoce i warzywa dla szkół

Dyrektorzy szkół i przedszkoli mogą ubiegać się o owoce i warzywa przeznaczone na bezpłatną dystrybucję w ramach działania „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”.

2015.03.02
10:41

Program "Opowiem ci o wolnej Polsce"

Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi bezpłatny kurs internetowy w ramach programu Opowiem ci o wolnej Polsce

2015.02.05
14:26

Bezpłatne warsztaty 'Szkoły Dialogu'

Fundacja Forum Dialogu zaprasza szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja na bezpłatne warsztaty Szkoły Dialogu

2015.02.05
10:52

'Młody Obywatel'

Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacja BGK prowadzą program 'Młody Obywatel', organizowany pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej

2015.02.05
10:45

Narada z przedstawicielami publicznych i niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych

Narada z przedstawicielami publicznych i niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych, w tym ich dyrektorami poświęcona omówieniu wyników przeprowadzonych kontroli.

2015.02.06
09:57

Narada z przedstawicielami publicznych i niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych

Narada z przedstawicielami publicznych i niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych, w tym ich dyrektorami poświęcona omówieniu wyników przeprowadzonych kontroli.

2015.02.06
08:45

Konferencja „Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła”

W dniu 13.02.2015 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie ul. Reymonta 4 odbędzie się konferencja 'Szkoła bez dyskryminacji - bezpieczna szkoła'. Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu działania delegatury. Program w załączeniu.

2015.02.17
09:14

List Minister Edukacji Narodowej

Prosimy o zapoznanie się z listem Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej dotyczący ewentualnej likwidacji szkół.

2015.02.06
08:58

Konferencja - bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne w gimnazjach

Zmiany ustawowe dotyczące zapewnienia uczniom gimnazjów bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych omawiano podczas konferencji (4 lutego), w której wzięła udział Katarzyna Góralska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

2015.02.06
09:03

Spotkanie członków (przewodniczących) Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli i rzeczników dyscyplinarnych

Głównymi tematami posiedzenia członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim (3 lutego), w którym wzięła udział Katarzyna Góralska, Mazowiecki Kurator Oświaty, było omówienie przebiegu pracy Rzecznika Dyscyplinarnego w 2014 roku oraz podsumowanie kończącej się w październiku br. czteroletniej kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim.

2015.02.06
13:04

Konkurs „Mój Arsenał”

Zarząd Główny Stowarzyszenia Szarych Szeregów i ZHP, organizatorzy konkursu „Mój Arsenał” informują, że ze względu na znaczną ilość nadesłanych prac zostaje przesunięta data ogłoszenia wyników konkursu na dzień 27 lutego 2015 r.

2015.02.05
10:41

VIII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Poezji im. Jacka Kaczmarskiego

I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Poezji im. Jacka Kaczmarskiego.

2015.02.03
14:43

Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych MASKI 2015

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika oraz Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku organizują Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych MASKI 2015.

2015.02.03
14:40

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „M@tando”

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o. o, we współpracy z Miastem Gliwice oraz Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym, zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „M@tando”.

2015.02.03
14:36

I Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”.

2015.02.03
14:33

Analiza skuteczności działań państwa w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów w 2014/2015 roku

w związku z analizą prosimy o przesłanie do Kuratorium Oświaty w Warszawie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2014 r. środków przekazanych do poszczególnych gmin województwa mazowieckiego oraz zaangażowanych środkach własnych przez samorządy na realizację pomocy materialnej

2015.02.03
11:08

11 lutego 2015 r. - Europejski Dzień Numeru Alarmowego

W związku z obchodami Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego organizowanymi po raz siódmy w Unii Europejskiej i po raz drugi w Polsce pod hasłem uświadamiania mieszkańcom, że numer 112 służy wyłącznie do ratowania życia i zdrowia, zwracamy się z prośbą do Państwa o podjęcie działań służących promocji tej inicjatywy.

2015.02.02
10:56

11 lutego 2015 r. - Europejski Dzień Numeru Alarmowego

W związku z obchodami Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego organizowanymi po raz siódmy w Unii Europejskiej i po raz drugi w Polsce pod hasłem uświadamiania mieszkańcom, że numer 112 służy wyłącznie do ratowania życia i zdrowia.

2015.02.03
14:14

Badanie sondażowe dla dyrektorów szkół podstawowych dotycząca stanu dostosowania kształcenia przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji do wymagań rynku pracy

Zespół Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN pod przewodnictwem prof. dr hab. Józefy Bałachowicz zaprasza dyrektorów szkół podstawowych do wypełnienia ankiety.

2015.01.30
15:37

wynik naboru na ogłoszenie nr 165908

wynik naboru

2015.01.30
13:20

wynik naboru na ogłoszenie nr 166088

wynik naboru

2015.01.30
13:17

Rozliczenie wykorzystania przekazanych w 2014 r. dotacji celowych

zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie przekazanych środków finansowych i przesłanie danych, zgodnie z załączonym wzorem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2015 r. do Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2015.01.30
11:54

Konkurs plastyczny „Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dziecka.”

Fundacja Osobom Niepełnosprawnym „ALE Jestem” zaprasza do udziału w I edycji konkursu plastycznego pod hasłem: „Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dziecka.”

2015.01.30
10:15

Ogólnopolski konkurs literacko - filmowym „LEMoniada”

Gimnazjum nr 12 im. Stanisława Lema w Szczecinie zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w ogólnopolskim konkursie literacko - filmowym „LEMoniada”.

2015.01.29
11:34

VII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie organizuje VII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego.

2015.01.29
11:31

II edycja Festiwalu Uniwersytetów Europejskich

Międzynarodowa Szkoła Europejska im. Jana Kułakowskiego w Warszawie zaprasza na II edycję Festiwalu Uniwersytetów Europejskich.

2015.01.29
08:34

II edycja Festiwalu Uniwersytetów Europejskich

Międzynarodowa Szkoła Europejska im. Jana Kułakowskiego w Warszawie zaprasza na II edycję Festiwalu Uniwersytetów Europejskich.

2015.01.29
08:32

IV edycja konkursu „ENERGIA Przyszłości”

ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym z terenu całego kraju do udziału w IV edycji konkursu „ENERGIA Przyszłości”.

2015.01.29
08:26

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015”. Konkurs skierowany jest do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych.

2015.01.28
15:26

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015”. Konkurs skierowany jest do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych.

2015.01.28
15:30

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Zachęcamy Państwa do podejmowania z młodymi ludźmi dyskusji o konsekwencjach łamania praw człowieka, braku tolerancji, braku szacunku dla innych narodów i ich wyborów oraz wspierać ich w realizacji własnych inicjatyw w tym zakresie.

2015.01.28
12:21

Prośba o przekazywanie informacji na temat przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek z terenu województwa mazowieckiego.

Prowadzonych przez: osoby prawne utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego; osoby prawne, w których jednostki samorządu terytorialnego mają udziały; osoby prawne, których akcje mają jednostki samorządu terytorialnego.

2015.01.29
13:42

„Małe szkoły – szansa czy problem”

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, organizuje dwudniowe seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego nt „Małe szkoły – szansa czy problem”

2015.01.28
08:53

Mobilne Bezpieczeństwo

Pakiet edukacyjny „Mobilne Bezpieczeństwo” dla młodzieży, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą i rodziców.

2015.01.27
15:25

Konkurs „GENialna szkoła”

Fundacja MATIO z siedzibą w Krakowie organizuje konkurs „GENialna szkoła”. Głównym celem konkursu jest przede wszystkim docenienie zaangażowania kadry nauczycielskiej szkół w edukację i opiekę dzieci chorych na choroby rzadkie.

2015.01.27
13:42

II Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny pod hasłem „Polska pachnąca w lipach…”

Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Literacko - Plastycznym pod hasłem „Polska pachnąca w lipach…”.

2015.01.27
13:35

Bezpłatne dwudniowe szkolenie „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

W związku z przedłużeniem okresu trwania szkoleń pt.: „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych” Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach.

2015.01.27
10:52

„Między Dniem Ochrony Danych Osobowych a Dniem Bezpiecznego Internetu”

Konferencja metodyczna pt.: „Między Dniem Ochrony Danych Osobowych a Dniem Bezpiecznego Internetu”

2015.01.23
11:40

„Między Dniem Ochrony Danych Osobowych a Dniem Bezpiecznego Internetu”

Konferencja metodyczna pt.: „Między Dniem Ochrony Danych Osobowych a Dniem Bezpiecznego Internetu”

2015.01.23
11:36

„Między Dniem Ochrony Danych Osobowych a Dniem Bezpiecznego Internetu”

Konferencja metodyczna pt.: „Między Dniem Ochrony Danych Osobowych a Dniem Bezpiecznego Internetu”

2015.01.23
11:30

Spotkanie pt.: Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą w szkole

Ośrodek Rozwoju Edukacji organizuje spotkania pt.: Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą w szkole,

2015.01.23
10:01

VII edycja „Olimpiady Myśli Jana Pawła II'.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku przystępuje do organizacji siódmej edycji „Olimpiady Myśli Jana Pawła II'

2015.01.22
11:28

Dzień Bezpiecznego Internetu 2015

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dzieci Niczyje są organizatorami Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce, który obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. W roku 2015 obchody DBI przypadają na 10 lutego. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

2015.01.22
08:46

Dzień Bezpiecznego Internetu 2015

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dzieci Niczyje są organizatorami Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce, który obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. W roku 2015 obchody DBI przypadają na 10 lutego. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

2015.01.22
08:44

Projekt „Skrzydła samodzielności”

„Skrzydła samodzielności” to działanie realizowane przez Fundację Ernst & Young. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie młodych ludzi z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

2015.01.21
14:21

Konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli bibliotekarzy do udziału w konferencji poświęconej roli bibliotek szkolnych w procesie zarządzania wiedzą w szkole

2015.01.21
08:54

„Akademia Bezpiecznego Internetu”

Fundacja dla Kultury.pl zaprasza na bezpłatną platformę e-learningową „Akademia Bezpiecznego Internetu”

2015.01.21
08:46

wynik naboru na ogłoszenie nr 165104

wynik naboru

2015.01.21
08:37

Bezpłatne podręczniki - konferencja dla dyrektorów gimnazjów

Konferencja dla dyrektorów gimnazjów z terenu delegatur Kuratorium Oświaty w Warszawie odbędzie się 5 lutego 2015 r.

2015.01.21
10:56

Spotkanie Forum Edukacyjnego

Zapraszamy na pierwsze w 2015 roku spotkanie Forum Edukacyjnego, które odbędzie się w dniu 9 lutego br. o godz. 16.00 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5), w sali 159.

2015.01.19
11:13

Wizyty w Senacie i Sejmie

Dział Edukacji Obywatelskiej Kancelarii Senatu serdecznie zaprasza do organizacji wizyty w Senacie i Sejmie

2015.01.19
09:47

wizytator ogłoszenie nr 166088

wizytator

2015.01.19
09:16

inspektor ogłoszenie nr 166111

inspektor

2015.01.19
08:28

specjalista ogłoszenie nr 166067

specjalista

2015.01.16
09:17

Konferencja na temat wdrożenia zmian ustawowych w gimnazjach

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z koniecznością przygotowania gimnazjów do wdrożenia zmian ustawowych dotyczących zapewnienia uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zapraszam na konferencję poświęconą przygotowaniu dyrektorów gimnazjów do realizacji tego zadania.

2015.02.17
09:15

80-lecie Szkoły Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „ALKA” w Warszawie

80 lat swojego istnienia świętowała w środę (14 stycznia) Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „ALKA” w Warszawie. W uroczystości uczestniczyła Dorota Sokołowska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

2015.01.15
12:54

Bezpłatne podręczniki - konferencja dla dyrektorów gimnazjów

W związku z koniecznością przygotowania gimnazjów do wdrożenia zmian ustawowych dotyczących zapewnienia uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zapraszamy na konferencje poświęcone przygotowaniu dyrektorów wszystkich gimnazjów w województwie do realizacji tego zadania.

2015.01.15
12:57

Bezpłatne podręczniki - konferencja dla dyrektorów gimnazjów

W związku z koniecznością przygotowania gimnazjów do wdrożenia zmian ustawowych dotyczących zapewnienia uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zapraszamy na konferencje poświęcone przygotowaniu dyrektorów wszystkich gimnazjów w województwie do realizacji tego zadania.

2015.01.23
11:19

Konferencje na temat wdrożenia zmian ustawowych w gimnazjach

Dalsze informacje w załączniku.

2015.01.14
13:19

Odbiór aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Wydawanie aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego odbywać się będzie w dniach od 19 do 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 8 do 16 w Delegaturze w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, ul. Kościuszki 20, pok. 23.

2015.02.12
13:35

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Rodzinie

Kuratorium Oświaty oraz Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie organizują Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Rodzinie.

2015.01.14
11:52

Punkt konsultacyjny dla dyrektorów szkół i placówek pn. Ewaluacja bez barier

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie utworzenia punktu konsultacyjnego wspierającego dyrektorów w wykorzystaniu wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w procesie doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

2015.01.14
08:10

Wyprawka szkolna 2014 - Sprawozdanie

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. oraz w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej (DAP.SPR.6122.300.2014), zwracam się z prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej realizacji programu.

2015.01.13
12:40

Wyprawka szkolna 2014 - Sprawozdanie

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. oraz w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej (DAP.SPR.6122.300.2014), zwracam się z prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej realizacji programu.

2015.01.13
12:16

Noworoczne spotkanie z dyrektorami i katechetami

W sali konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się (12 stycznia) tradycyjne spotkanie noworoczne dyrektorów szkół i katechetów z Jego Eminencją Kazimierzem Kardynałem Nyczem Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim. W spotkaniu uczestniczyła Katarzyna Góralska Mazowiecki Kurator Oświaty.

2015.01.13
10:51

zastępca dyrektora delegatury ogłoszenie nr 165862

zastępca dyrektora delegatury

2015.01.13
08:37

wizytator ogłoszenie nr 165908

wizytator

2015.01.13
07:54

Bezpieczne ferie na Mazowszu

Z roku na rok wzrasta liczba organizatorów zgłaszających wypoczynek do Kuratorium. W tym roku wpłynęło już blisko 900 zgłoszeń wypoczynku podczas ferii zimowych. Wpis do rejestru oznacza, że miejsce zostało sprawdzone przez odpowiednie służby, a opiekunowie posiadają wymagane kwalifikacje.

2015.02.04
08:54

Projekt edukacyjny 'Połowa drogi...' - Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klasy II gimnazjum

Sprawdzian umiejętności matematycznych dla uczniów klasy II gimnazjum 'Matematyka na półmetku w gimnazjum'.

2015.01.12
09:10

Kontrola autokarów – „Bezpieczne ferie 2015 r.”

Wykaz stałych punktów kontrolnych powołanych w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2015 r.”

2015.01.09
15:01

Inicjatywa edukacyjna Akademia 16+

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przygotowała inicjatywę edukacyjną Akademia 16+, przeznaczoną dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych

2015.01.09
12:04

Projekt „Od ziarenka do bochenka” - bezpłatny dostęp do wypracowanych materiałów

31 grudnia 2014 r. dobiegł końca projekt „Od ziarenka do bochenka” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2015.01.09
12:00

VII Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej

Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie zaprasza uczniów szkół fryzjerskich do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Fantazji Fryzjerskiej.

2015.01.08
14:10

informatyk ogłoszenie nr 165742

informatyk

2015.01.08
08:48

Spotkanie noworoczne z dyrektorami szkół w diecezji łowickiej

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu (7 stycznia) odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe dla dyrektorów szkół z terenu diecezji łowickiej z Księdzem Biskupem Ordynariuszem Andrzejem Franciszkiem Dziubą.

2015.01.07
14:51

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

Uprzejmie informuję, że do dnia 10 stycznia 2015 r. należy składać wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

2015.01.07
10:14

Rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej podpisane

Minister Edukacji Nardodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała 31 grudnia 2014r. rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

2015.01.05
08:51

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Polaków na Syberii. Niepokonani – o cudzie ocalenia”

Kuratorium Oświaty w Krakowie, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie we współpracy z Polską Akademią Umiejętności, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Związkiem Sybiraków-Oddział w Krakowie i Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej IPN w Krakowie organizują II edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Polaków na Syberii. Niepokonani – o cudzie ocalenia”.

2014.12.30
12:34

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy pt.: „NISKIE EMISJE”

Związek Miast i Gmin Morskich z siedzibą w Gdańsku organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy pt.: „NISKIE EMISJE”.

2014.12.29
13:58

Przekazywanie danych dotyczących wyposażenia szkół i placówek oświatowych

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie weryfikacji danych dotyczących wyposażenia szkół i placówek.

2014.12.24
08:54

,,PORADNICTWO ZAWODOWE OTWARTE NA KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA”

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe

2014.12.23
14:14

Kampania skierowana przeciw hazardowi

Na prośbę Służby Celnej prowadzącej kampanię skierowaną przeciw hazardowi

2014.12.23
14:08

Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

uprzejmie informuję, że akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego można odbierać w Delegaturze w Ciechanowie, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 9 codziennie od godziny 9:00 do godziny 15:00 (pokój Nr 4).

2015.02.25
11:46

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Święta… rodzinny i pełen ciepła czas. Jak zawsze spotkamy się przy stole, podzielimy się opłatkiem z tymi, którzy są teraz z nami i z tymi, którzy pozostali w naszych sercach.Niech w całym nadchodzącym roku nie opuszcza Państwa pomyślność, a optymizm i pogoda ducha wypełniają każdy dzień 2015 roku.

2015.01.05
08:14

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2014 r.

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2014 r.

2014.12.22
14:39

Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

2014.12.23
14:31

Akademia Programowania

Stowarzyszenie Talent w ramach projektu Akademia Programowania prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

2014.12.19
13:43

Akademia Programowania

Stowarzyszenie Talent w ramach projektu Akademia Programowania prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

2014.12.19
13:40

Zaproszenie na szkolenie dotyczące oceniania wspierającego rozwój uczniów dladyrektorów i wicedyrektorów

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza na dwudniowe szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów dotyczące oceniania wspierającego rozwój uczniów organizowane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.

2014.12.18
09:01

Zaproszenie na szkolenie dotyczące oceniania rozwojowego dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza na dwudniowe szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dotyczące udzielania oceny rozwojowej organizowane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej

2014.12.18
08:58

Najmłodsi wolontariusze WOŚP w Kuratorium

Dzieci z Przedszkola nr 253 „Akademia Pana Kleksa” w Warszawie kwestowali 17 grudnia wśród pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórka przedszkolaków wśród pracowników Kuratorium jest już tradycją - przeprowadzana jest od 6 lat.

2014.12.18
11:36

Bezpłatne dwudniowe szkolenie „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne dwudniowe szkolenie pt.: „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

2014.12.19
08:50

Gra edukacyjna „Trzęsienie danych”

Fundacja Panoptykon przygotowała pomoc edukacyjną: grę karcianą „Trzęsienie danych”

2014.12.17
11:53

Badanie wiedzy i umiejętności uczniów - PISA

Informujemy, że w marcu 2015 r. rozpocznie się w Polsce szóste z kolei badanie Międzynarodowego programu oceny wiedzy i umiejętności uczniów znanego jako PISA

2014.12.17
11:47

Życzenia Bożonarodzeniowe

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Pracownicy szkół i placówek oświatowych, Rodzice i Uczniowie - Przeżywając radość tych niezwykłych dni, Świąt Bożego Narodzenia życzę, aby nasze serca otworzyły się na cud narodzin Boga, który jako maleńkie dziecię Jezus pragnie znaleźć się wśród Nas. W codziennym zabieganiu potrzebujemy perspektywy tych dni, aby mieć czas na refleksję nad naszym człowieczeństwem.Niech ten magiczny czas śpiewu kolęd, dzielenia się opłatkiem przy wigilijnym stole, opromieni siłą miłości każdy dzień Nowego 2015 Roku.

2015.01.07
10:49

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów odbyła się 3 grudnia 2014r w w Zespole Szkół Nr 1 im. rtm. W. Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej.

2014.12.17
10:14

Sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014

W związku z obowiązkiem dokonania przez wojewodę rocznej oceny efektów realizacji na terenie województwa mazowieckiego Rządowego programu „Radosna szkoła” oraz upływającym w dniu 15 stycznia 2015 roku terminem przekazywania sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w 2014 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdań z jego realizacji.

2015.02.10
09:08

Projekt – UDA.POKL.03.04.03-00-005/11-00 skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska realizuje projekt – UDA.POKL.03.04.03-00-005/11-00 skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych

2014.12.12
15:02

Bezpłatne szkolenie dla Dyrektorów i V-ce Dyrektorów Szkół i Przedszkoli realizowane na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji

Akademia Biznesu zaprasza na bezpłatne szkolenie dla Dyrektorów i V-ce Dyrektorów Szkół i Przedszkoli realizowane na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2014.12.12
14:55

Świąteczne spotkanie z dyrektorami szkół

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w Kurii Biskupiej Diecezji Warszawsko – Praskiej odbyło się (12 grudnia) tradycyjne spotkanie opłatkowe dla dyrektorów szkół i placówek. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

2015.01.07
12:00

Podręczniki przeznaczone do kształcenia specjalnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej dysponuje opracowanymi przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne podręcznikami szkolnymi przeznaczonymi do kształcenia specjalnego

2014.12.17
11:45

Wręczenie Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej

11 grudnia w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej.

2014.12.11
16:00

Ankieta online pt. „Jak wykorzystywany jest obiekt sportowy - boisko „Orlik” w moim mieście/mojej gminie.'

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych publicznych i niepublicznych w rejonie działania Delegatury w Płocku,

2014.12.15
08:23

Uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów 'Szkoła Promująca Zdrowie'

W dniu 9 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów Szkoła Promująca Zdrowie w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

2015.01.29
09:42

Ankieta dla dyrektorów i pracowników szkół i przedszkoli

Fundacja Dzieci Niczyje w ramach realizacji Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016, zwraca się z prośbą o udział w badaniu

2014.12.10
15:59

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „DOSKONALENIE KOMPETENCJI KADR ZARZĄDZAJĄCYCH OŚWIATĄ”

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wraz ze współorganizatorem zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „DOSKONALENIE KOMPETENCJI KADR ZARZĄDZAJĄCYCH OŚWIATĄ”.

2014.12.10
11:16

Konkurs „ENERGOOSZCZĘDZANIE NA EKRANIE”

Fabryka Idei Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu zaprasza uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w konkursie „ENERGOOSZCZĘDZANIE NA EKRANIE”.

2014.12.10
10:36

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji.

dotyczy: procesu rekrutacji uczniów do gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016, projekt zarządzenia do konsultacji

2014.12.10
10:21

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016

dotyczy: procesu rekrutacji uczniów do gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016, projekt zarządzenia do konsultacji

2014.12.10
10:07

33. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO – SCENARIUSZE LEKCJI

Wychodząc naprzeciw potrzebom pedagogów, Fundacja Legalna Kultura przygotowała wybór scenariuszy lekcji związanych z wydarzeniami

2014.12.10
08:45

„Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza Państwa do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń

2014.12.09
09:15

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej wręczone

5 grudnia 2014r. w Sali Barokowej opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku odbyło się wręczenie dyplomów Stypendysty Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej uczniom z terenu działania Delegatury w Płocku. Szczegółowe informacje w załączniku.

2014.12.09
13:53

Konkursu na pracę plastyczną dotyczącą wizerunku maskotki policyjnej dla garnizonu mazowieckiego

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ogłasza konkurs ...

2014.12.12
10:20

Wręczenie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej

Informacja o uroczystości wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z rejonu Warszawy.

2014.12.11
15:29

INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych ...

2014.12.05
14:05

Obowiązkowa opieka nad uczniami w czasie przerwy świątecznej

Minister Joanna Kluzik–Rostkowska, biorąc po uwagę oczekiwania rodziców uczniów, zaapelowała do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych o zdiagnozowanie potrzeb rodziców oraz zaplanowanie i zorganizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych dla uczniów, których rodzicom na tym zależy.

2015.01.07
11:47

inspektor ogłoszenie nr 165104

inspektor

2014.12.05
08:21

Informacja MEN - dostarczanie trzeciej części podręcznika „Nasz elementarz” w wersji standardowej

5 grudnia br. rozpocznie się dostarczanie trzeciej części podręcznika „Nasz elementarz” w wersji standardowej, która powinna dotrzeć do szkół najpóźniej do 18 grudnia br.

2014.12.05
08:14

KONFERENCJA pt: „REKRUTACJA NA STUDIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 W KONTEKŚCIE ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY”.

3 grudnia 2014 r. odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie konferencja poświęcona rekrutacji na studia w kontekście zmian w systemie oświaty. W spotkaniu udział wziął Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

2014.12.04
15:52

Spektakl edukacyjno-profilaktycznego „Sekret”,

Plakat informacyjny nt. castingu dla uczniów szkół i placówek m. st. Warszawy do spektaklu edukacyjno-profilaktycznego „Sekret”,

2014.12.04
13:52

KONFERENCJA pt: „ROZPOZNAĆ, WSPIERAĆ, ROZWIJAĆ – ZDOLNY UCZEŃ W SYSTEMIE EDUKACJI”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) zaprasza do wzięcia udziału w konferencji realizowanej w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” realizowany w ramach III Priorytetu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.3, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2014.12.04
12:23

OGÓLNOPOLSKIE FORUM SZKÓŁ INTEGRALNEGO WYCHOWANIA

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaprasza szkoły publiczne i niepubliczne różnych szczebli do wzięcia udziału w ogólnopolskim Forum Szkół Integralnego Wychowania.

2014.12.04
12:20

Bezpieczne ferie - listy Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Zbliżają się zimowe ferie i czas odpoczynku od zajęć dydaktycznych...

2014.12.04
14:33

"CHANUKI - ŚWIĘTA ŚWIATEŁ" - MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH - POLIN - WARSZTATY WIELOKULTUROWE DLA SZKÓŁ

Oferta Edukacyjna dla szkół z okazji "Chanuki - Święta Świateł".

2014.12.04
08:13

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość wręczenia dyplomów

2014.12.03
13:05

Bezpieczne ferie - listy Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Zbliżają się zimowe ferie i czas odpoczynku od zajęć dydaktycznych...

2015.01.09
15:00

"Szkoła z przyszłością - popularyzacja nowych zawodów"

9 grudnia w MSCDN Wydział w Siedlcach podsumowanie projektu

2014.12.02
15:10

Składanie zapotrzebowań uzupełniających na II część podręcznika w wersji zaadaptowanej na potrzeby uczniów niepełnosprawnych

Zamówienia złożone przez dyrektorów szkół na II część podręcznika w wersji zaadaptowanej, będą obowiązywały również na III część. Szkoły, które nie złożyły zamówienia na II i tym samym na III część, mogą złożyć zamówienie uzupełniające w dniach 1-4 grudnia 2014 r.

2015.01.07
10:39

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Muzyka w szarości Rawicz 2015”

Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy - Przyjemskiego w Sierakowie zaprasza uczniów od 5 do 16 roku życia do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Muzyka w szarości Rawicz 2015”.

2014.12.02
09:50

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendysty Prezesa Rady Ministrów

2015.02.12
13:31

Ankieta dotycząca liczby uczniów realizujących obowiązek wychowania przedszkolnego, obowiązek szkolny/nauki.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej liczby uczniów realizujących obowiązek wychowania przedszkolnego, obowiązek szkolny/nauki na podstawie decyzji dyrektora – zgodnie z art. 16 ust. 8-14 ustawy o systemie oświaty.

2014.12.04
14:37

Szkolenie pt. „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia nauczycieli w budowaniu szkoły uczącej się”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół i przedszkoli do udziału w szkoleniu pt. „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia nauczycieli w budowaniu szkoły uczącej się”.

2014.12.01
12:09

Ogólnopolski Konkurs Literacki „I ty możesz zostać baśniopisarzem”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu oraz Stowarzyszenie Przyjaciele Szkoły na Borkach organizują 8. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „I ty możesz zostać baśniopisarzem”.

2014.12.01
12:04

„KOMPETENCJE DORADCY ZAWODOWEGO – KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROAKTYWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH”

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zapraszają na bezpłatne jednodniowe szkolenie

2014.11.28
15:36

Konkurs „Szkoła zawodowa – mój wybór”

Rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły Zawodowców ...

2014.11.28
15:09

Informacja o uroczystym wręczeniu Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów odbędzie się 3 grudnia 2014r. w Zespole Szkół Nr 1 im. rtm. W. Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Rubinkowskiego 8, o godz. 13:30.

2014.11.28
15:09

Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 - 1514. Od Cedyni do Orszy”

Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 - 1514. Od Cedyni do Orszy”

2014.11.28
12:30

Kształtowanie przyjaznej przestrzeni do nauki drogą do sukcesu

O kształtowaniu przyjaznej przestrzeni do nauki i roli aranżacji sal lekcyjnych dyskutowano pierwszego dnia konferencji, zorganizowanej przez Goethe-Institut w Warszawie, w której wziął udział Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

2015.01.07
11:59

Weryfikacja danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2014

Warszawa, 27 listopada 2014 r. ZIN.534.70.2014.MS Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci miast, Burmistrzowie, Wójtowie...

2014.11.27
12:01

DNA day 2015

Kolejna edycja Konkursu na Najlepszy Esej z Dziedziny Genetyki dla Uczniów Szkół Średnich!

2014.11.27
11:02

Konferencja „Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole – jak sobie radzić?”

Mazowiecki Kurator Oświaty wziął udział w konferencji „Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole – jak sobie radzić?” zorganizowanej przez Urząd m. st. Warszawy dla dyrektorów warszawskich gimnazjów.

2015.01.07
11:43

Konkurs - „Szkoła marzeń”

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, opierając się na doświadczeniach ubiegłych lat, organizuje konkurs dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Szkoła marzeń”.

2015.01.29
09:45

I Kongres Mediatorów Szkolnych

Zaproszenie na I Kongres Mediatorów Szkolnych, który odbędzie się w dniach 10-12 grudnia 2014 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Kongres został objęty honorowymi patronatami Rzecznika Praw Dziecka oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2014.11.26
15:46

wynik naboru na ogłoszenie nr 163475

wynik naboru

2014.11.26
12:43

wynik naboru na ogłoszenie nr 164414

wynik naboru

2014.11.26
12:40

Bezgotówkowy zakup paliwa dla Kuratorium Oswiaty w Warszawie wraz z Delegaturami

Bezgotówkowy zakup paliwa dla Kuratorium Oswiaty w Warszawie wraz z Delegaturami

2014.11.26
10:59

Szkolenie „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

W ramach działań zaplanowanych w związku z ogłoszeniem roku szkolnego 2014/2015 - Rokiem Szkoły Zawodowców Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zapraszają do udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu pt.: „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”.

2014.11.26
10:58

Konkurs na komiks „Zamień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie”

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S. A. z siedzibą w Warszawie zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów do udziału w konkursie na komiks „Zamień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie”.

2014.11.26
08:35

Ogólnopolski konkurs "BŁYSKOTLIWI"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie na materiał filmowy promujący noszenie elementów odblaskowych pn.: „BŁYSKOTLIWI”.

2014.11.25
15:28

Ogólnopolski konkurs „BŁYSKOTLIWI”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie na materiał filmowy promujący noszenie elementów odblaskowych pn.: „BŁYSKOTLIWI”.

2014.11.25
15:26

Rekrutacja nauczycieli do polskiej edycji programu Amgen Teach

Amgen Teach to program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, którego celem jest podnoszenie jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych

2014.11.25
12:46

Zaproszenie na uroczyste wręczenie dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, Rodzice, Stypendyści Prezesa Rady Ministrów, Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej serdecznie zapraszam na uroczyste wręczenie dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej wyróżniającym się uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu objętego nadzorem Delegatury w Ciechanowie. Uroczystość odbędzie się w dniu 4 grudnia 2014 r. (czwartek) w oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. Początek uroczystości o godz. 13.00.

2014.11.25
10:54

V edycja akcji 'Wypadki na drogach - porozmawiajmy'

Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo” zaprasza szkoły

2014.11.25
09:20

„Zawodowcy na START!”

Znaczenie kształcenia zawodowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Unii Europejskiej będzie głównym tematem konferencji „Zawodowcy na START!”

2014.11.25
09:15

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone

236 uczniów z Warszawy i powiatów okołowarszawskich otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. Stypendia zostały wręczone przez Karola Semika Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Katarzynę Góralską Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty podczas uroczystości, która odbyła się 24 listopada w Warszawie.

2015.01.29
09:45

V edycja konkursu „Chiny: od Konfucjusza do Jackie Chana”

Instytut Konfucjusza w Krakowie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych (do 18 roku życia) z terenu całej Polski do udziału w V edycji konkursu „Chiny: od Konfucjusza do Jackie Chana”.

2014.11.24
14:04

VI Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Turku organizuje VI Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

2014.11.24
14:00

Konferencja pt. Jakość edukacji czyli/i jakość ewaluacji. Jak zbudować dobrą szkołę?

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie konferencji pt. Jakość edukacji czyli/i jakość ewaluacji. Jak zbudować dobrą szkołę?

2015.01.08
12:51

Uroczystości jubileuszowe w warszawskich liceach

W uroczystościach jubileuszowych dwóch warszawskich liceów, 140-lecia IX Liceum im. Klementyny Hoffmanowej przy ul. Hożej oraz 60-lecia XLVII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej, wzięli udział: Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

2015.01.07
11:49

'Warszawskość - lokalność - różnorodność'

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna zaprasza nauczycieli, bibliotekarzy, oraz osoby pracujące jako wychowawcy z warszawskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na szkolenie: 'Warszawskość - lokalność - różnorodność'

2014.11.21
08:13

Weryfikacja numerów RSPO w starym SIO

weryfikacja numerów RSPO w starym SIO

2014.11.20
16:12

II edycja konkursu - Przegląd Małych Form Filmowych „ŚWIADOMI WYBORU”

Komenda Stołeczna Policji organizuje, przy współudziale Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, II edycję konkursu - Przegląd Małych Form Filmowych „ŚWIADOMI WYBORU”.

2014.11.20
15:24

II Ogólnopolski Konkurs pt.: „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny”

Społeczność Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie ogłasza II Ogólnopolski Konkurs pt.: „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny”.

2014.11.20
15:19

Konferencja „Koduj z Klasą – w każdej szkole”

Zapraszamy na konferencję „Koduj z Klasą – w każdej szkole”, która odbędzie się w Warszawie 12 grudnia 2014r.

2014.11.19
14:16

Od skutera do Harleya – jak bezpiecznie i płynnie jeździć zmotoryzowanym jednośladem

Gorąco zachęcam Państwa Dyrektorów do zgłaszania udziału w tak pożytecznej akcji pozwalającej na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na naszych ulicach i drogach.

2014.11.19
10:00

Transplantacja - dar życia. Jestem na tak

18 listopada w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Transplantacja - dar życia. Jestem na tak”.

2014.11.18
16:11

Konkurs plastyczny na policyjną maskotkę

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu ogłasza konkurs na policyjną maskotkę garnizonu mazowieckiego.

2014.11.18
10:26

„Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”

Fundacja dla Kultury.pl zaprasza szkoły podstawowe z całej Polski do współpracy w ramach kampanii edukacyjnej „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”

2014.11.17
12:50

„Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”

Fundacja dla Kultury.pl zaprasza szkoły podstawowe z całej Polski do współpracy w ramach kampanii edukacyjnej „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”

2014.11.17
12:49

Uroczyste wręczenie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej oraz stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

Mazowiecki Kurator Oświaty ma zaszczyt zaprosić na uroczyste wręczenie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej oraz stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

2014.11.24
15:08

Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza na konferencję WZMOCNIENIE SZKÓŁ I PLACÓWEK W PROCESIE WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH.

2014.11.14
13:54

'Szkoły i dzieciaki odchudzają plecaki'

Stowarzyszenie „Plecaki” zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców uczniów

2014.11.13
13:22

"Hamletiada" w Teatrze Dramatycznym w Płocku

Szczegółowe informacje w załączniku.

2014.11.13
11:08

inspektor ogłoszenie nr 164414

inspektor

2014.11.12
08:24

Jan Karski - pamięć i odpowiedzialność

Działalność Jana Karskiego oraz ewolucja funkcji pamięci w życiu narodów stanowiły główną tematykę dwudniowej międzynarodowej konferencji „Pamięć i odpowiedzialność', która została zainaugurowana 5 listopada w audytorium Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

2014.11.07
15:12

Podpisywanie umów na realizację programu - Radosna szkoła 2014 (dodatkowy nabór)

W związku z przyznaniem wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014, informuję, że zostały przygotowane umowy dotyczące udzielenia dotacji celowej ze środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację Programu.

2014.11.07
14:52

Konferencja dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa mazowieckiego

Konferencja poświęcona realizacji zadań przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne odbyła się 7 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych w Warszawie.

2015.01.29
09:46

WYNIKI - Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2014 (dodatkowy nabór wniosków)

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

2014.11.07
13:46

WYNIKI - Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2014 (dodatkowy nabór wniosków)

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

2014.11.07
13:45

Zaproszenie na szkolenie dotyczące oceniania kształtującego dla dyrektorów szkół 14-15 listopada w Warszawie.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza Państwa na dwudniowe szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów dotyczące oceniania wspierającego rozwój uczniów

2014.11.07
11:05

wynik naboru na ogłoszenie nr 162780

wynik naboru

2014.11.07
10:35

Informacja dot. pracy Delegatury w Ostrołęce w dniu 10 listopada 2014 r.

Szanowni Państwo, informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 69 ...

2014.11.07
08:43

Bezpieczna i przyjazna szkoła

5 listopada 2014 r. Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, poświęconej realizacji programu Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016. Była to pierwsza konferencja na poziomie centralnym poświęcona temu programowi.

2014.11.06
16:04

Bezpieczna i przyjazna szkoła

5 listopada 2014 r. Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, poświęconej realizacji programu Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016. Była to pierwsza konferencja na poziomie centralnym poświęcona temu programowi.

2014.11.06
16:02

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu „Ekologia w moim domu”

Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie organizuje VIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Ekologia w moim domu”.

2014.11.06
14:42

MONITOROWANIE zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie monitorowania realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów.

2014.11.06
14:26

MONITOROWANIE zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie monitorowania realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów.

2014.12.01
14:33

Ogólnopolski konkurs „Od Radia Wolna Europa do wolnej Polski. 100. rocznica urodzin Jana Nowaka - Jeziorańskiego”

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Od Radia Wolna Europa do wolnej Polski. 100. rocznica urodzin Jana Nowaka - Jeziorańskiego”.

2014.11.06
08:26

Konkurs „Jan Paweł II – Polak i Europejczyk”

Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych z województwa mazowieckiego do uczestnictwa w tegorocznej edycji konkursu wiedzy nt. Jana Pawła II

2014.11.06
09:24

Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w muzeach warszawskich

Stowarzyszenie „Razem dla Niepełnosprawnych” zaprasza 3 grudnia 2014 r. osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami do odwiedzenia warszawskich muzeów w ramach Dnia Otwartego.

2014.11.19
09:15

Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w muzeach warszawskich

Stowarzyszenie „Razem dla Niepełnosprawnych” zaprasza 3 grudnia 2014 r. osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami do odwiedzenia warszawskich muzeów w ramach Dnia Otwartego.

2014.11.19
09:13

10 listopada 2014 r.

Dzień wolny od pracy dla pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie

2014.11.03
13:29

Informacja

10 listopada 2014 r. - dzień wolny od pracy dla pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2014.11.12
08:54

Jubileusz szkoły Lauder-Morasha

2 listopada 2014 r. Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wziął udział w jubileuszu 25-lecia działalności Fundacji Ronalda S. Laudera w Polsce, która 20 lat temu założyła w Warszawie szkołę Lauder-Morasha.

2015.01.07
10:52

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej

2014.10.31
09:23

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący neutralności politycznej szkół

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w szkołach i placówkach oświatowych nie mogą działać partie i organizacje polityczne. Powyższy zakaz ma charakter bezwzględny i nie może być uchylony w żadnym przypadku i pod żadnym pretekstem.

2014.10.30
15:49

Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej

Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej było głównym tematem konferencji, która odbyła się 30 października 2014 r. w Zespole Szkół im. inż. St. Wysockiego w Warszawie.

2015.01.07
10:58

Ogólnopolski konkurs „Akcja Bez Nienawiści”

Koordynator Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce - Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” zaprasza osoby pracujące z młodzieżą np. w szkołach, bibliotekach, domach kultury, instytucjach i organizacjach edukacyjno-młodzieżowych, a także w grupach nieformalnych do udziału w Ogólnopolskim konkursie „Akcja Bez Nienawiści”.

2014.10.30
14:29

Ankieta dla liderów TIK w szkołach

European Schoolnet na potrzeby Komisji Europejskiej prowadzi badania w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

2014.10.30
09:59

Ankieta dla liderów TIK w szkołach

European Schoolnet na potrzeby Komisji Europejskiej prowadzi badania w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

2014.10.30
09:55

Krajowe seminarium kontaktowe eTwinning w Sopocie

Krajowe Biuro Programu eTwinning informuje, że krajowe seminarium kontaktowe eTwinning odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2014r. w Sopocie

2014.10.30
09:22

Rusza II Edycja Warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli nt. „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji”

Serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach szkoleniowych dla nauczycieli. Projekt realizowany jest przez Komendę Stołeczną Policji przy współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

2014.10.27
14:21

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli

Instytut Spraw Publicznych organizuje bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących z klasami wielokulturowymi nt. „Rozwiązywanie konfliktów i mediacja wielokulturowa w edukacji.”

2014.10.27
14:16

Ankieta dotycząca monitoringu wizyjnego w publicznych szkołach i placówkach

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 29 października 2014 r.

2014.10.30
08:02

Konferencja pn. „Depresja i co dalej...”

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematem depresji na konferencję pn. „Depresja i co dalej...”.

2014.11.13
10:08

Konferencja na temat: Realizacja zadań przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zapraszenie do udziału w konferencji na temat: Realizacja zadań przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne organizowanej dla dyrektorów i specjalistów publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego

2014.10.24
11:52

Dzień Edukacji Narodowej

Wręczenie odznaczeń i nagród dla nauczycieli

2014.10.24
10:22

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 22 października 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2014.10.23
15:36

Sukces ostrołęckich chórów szkolnych

W dniach 17 – 19 października b.r. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy odbył się Finał XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a’ Cappella Dzieci i Młodzieży.

2014.10.23
11:45

IV edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia

Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizują IV edycję Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanego w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Trzymaj formę!”.

2014.10.22
14:42

Szkolenia kadry gimnazjów „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej organizuje w październiku oraz listopadzie br. szkolenia kadry gimnazjów „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”.

2014.11.26
13:01

Program pn.: „Solidarna Szkoła”

Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Europejskie Centrum Solidarności organizują program edukacyjny pn.: „Solidarna Szkoła”.

2014.10.22
14:35

IV Warszawskie Dni Techniki

22 października zainaugurowano IV Warszawskie Dni Techniki, które zostały objęte m.in. Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2014.10.26
21:35

Materiały ze spotkania z dnia 9 października 2014 r.

W załączeniu przekazujemy materiały ze spotkania.

2014.10.22
11:14

Oddano hołd ofiarom obozu zagłady w Treblince

Uroczystości upamiętniające ofiary obozu zagłady w Treblince w ramach projektu edukacyjnego „Jesteśmy Razem” odbyły się w tym roku już po raz piąty i zgromadziły przedstawicieli polskich i zagranicznych instytucji rządowych, samorządów lokalnych oraz młodzież z Polski i Izraela.

2014.10.22
09:15

Szkoła Zawodowców - jubileusz Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie

21 października Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik uczestniczył w uroczystych obchodach z okazji jubileuszu 15-lecia Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie oraz 60-lecia Warsztatów Szkolnych.

2014.10.21
16:19

Ogólnopolski konkurs wiedzy o Europie „MY w EUROPIE”

Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ósmej edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Europie „MY w EUROPIE”.

2014.10.21
12:48

II edycja konkursu Złote Wachlarze

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) organizuje II edycję konkursu Złote Wachlarze. Celem konkursu jest wyróżnienie Instytucji i Osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do wspierania integracji migrantów w Polsce.

2014.10.21
12:43

Zaproszenie na KONFERENCJĘ upowszechniającą innowacyjny projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza na KONFERENCJĘ upowszechniającą innowacyjny projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”.

2014.10.21
12:39

Bezpłatne szkolenia w zakresie wykorzystywania ICT w nauczaniu języków obcych

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie organizuje bezpłatne szkolenia w zakresie wykorzystywania ICT w nauczaniu języków obcych. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli języków obcych ze szkół z obszarów wiejskich.

2014.10.21
09:25

Ślubowanie pierwszoklasistów

16 października w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów, w której wzięła udział Katarzyna Góralska – Mazowiecki Wicekurator Oświaty oraz Agata Pawłowska - Dyrektor Delegatury w Ciechanowie.

2015.01.07
10:55

Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w Gimnazjalnej Olimpiadzie Przedsiębiorczości.

2014.10.16
14:56

„Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja”

Projekt grantowy, edukacji prozdrowotnej dotyczący sklepików szkolnych pn. Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja”

2014.10.16
14:55

Projekt edukacyjny Europejski Dzień Prawnika

Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych zapraszają gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do udziału w Europejskim Dniu Prawnika.

2014.10.16
12:39

VII edycja konkursu ELEKTRON

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych VII edycję konkursu ELEKTRON.

2014.10.16
11:02

V edycja Olimpiady Języka hiszpańskiego

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne z siedzibą w Poznaniu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w V edycji Olimpiady Języka hiszpańskiego.

2014.10.16
10:01

Projekt UNICEF „Wszystkie kolory Świata”

UNICEF zaprasza wszystkie szkoły i przedszkola do trzeciej odsłony kampanii „Wszystkie kolory Świata”

2014.10.15
14:45

Ogólnopolski konkurs pn. "Postaw na Słońce"

Fundacja Banku Ochrony Środowiska organizuje ogólnopolski konkurs pn. "Postaw na Słońce", mający na celu upowszechnianie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

2014.10.15
14:44

Konkurs pn.: Operacja Dehejtyzacja

Fundacja Dzieci Niczyje z siedzibą w Warszawie organizuje konkurs pn.: Operacja Dehejtyzacja - konkurs przeciwko agresji słownej w internecie.

2014.10.15
14:41

Potwierdzenie odbioru 2 części podręcznika 'Nasz Elementarz' w aplikacji

Możliwość potwierdzenia odbioru 2 części podręcznika „Nasz Elementarz” w aplikacji zostanie odblokowana po 17 października br.

2015.01.07
10:56

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Podczas tegorocznych ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, w których uczestniczyła Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty, uhonorowano państwowymi odznaczeniami trzy osoby z województwa mazowieckiego. Jarosław Zaroń, Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, otrzymał akt nadania tytułu Honorowego Profesora Oświaty.

2014.10.15
14:20

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dnia 14 października 2014 roku w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2014.10.15
15:31

Międzynarodowe projekty edukacyjne w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako Narodowa Agencja programu Erasmus+ zaprasza na seminarium dla przedstawicieli szkół i przedszkoli pt. 'Międzynarodowe projekty edukacyjne w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej'. Spotkanie odbędzie się 24 października w godzinach 10:00 - 15:30 , w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – przy ulicy Koszykowej 26/28.

2014.10.14
09:31

Uhonorowano nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty z rejonu warszawskiego było głównym punktem tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

2014.10.23
19:32

Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego

Konkurs organizuje Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2015.02.25
11:48

Zaproszenie na KONFERENCJĘ upowszechniającą innowacyjny projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza na KONFERENCJĘ upowszechniającą innowacyjny projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”.

2014.10.13
09:23

25 lat oświaty niezależnej w Polsce

Dokonania i rola niezależnej oświaty w Polsce stanowiły główne tematy konferencji „Awangarda edukacji - 25 lat oświaty niezależnej w Polsce”, która odbyła się 10 października w sali kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

2015.01.07
10:55

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę na Państwa ręce złożyć serdeczne podziękowania za pasję i trud włożony w wychowanie i nauczanie młodych obywateli, kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych oraz przekazywanie ponadczasowych wartości.

2014.10.10
13:54

Informacja na temat dystrybucji 2 części podręcznika „Nasz Elementarz”

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą zasad dystrybucji 2 części podręcznika „Nasz Elementarz”.

2014.10.10
10:38

List Dyrektora Delegatury w Ciechanowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

List Dyrektora Delegatury w Ciechanowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2015.01.07
10:52

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 10 września 2014 roku na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2014.10.09
16:01

„SMYKOLANDIA – WARSZAWA –MOKOTÓW 2015”

V Multimedialny Ogólnopolski i I Międzynarodowy Przegląd Małych Form Parateatralnych „SMYKOLANDIA – WARSZAWA –MOKOTÓW 2015”

2014.10.09
15:43

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 10 września 2014 roku na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2014.10.10
08:14

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 10 września 2014 roku na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2014.10.09
15:43

wynik naboru na ogłoszenie nr 162779

wynik naboru

2014.10.09
13:12

IV Warszawskie Dni Techniki

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich organizuje w dniach 22 – 24 października 2014r. IV Warszawskie Dni Techniki pod hasłem „Warszawa - technika wczoraj, dziś, jutro”.

2014.10.09
09:41

Konferencja upowszechniająca projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza na KONFERENCJĘ upowszechniającą innowacyjny projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”.

2014.10.21
12:34

Konferencja upowszechniająca projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza na KONFERENCJĘ upowszechniającą innowacyjny projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”.

2014.10.21
12:36

Bliżej Norwida 2014

XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Warszawie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w 18. edycji ogólnopolskich konkursów „Bliżej Norwida”

2015.01.08
11:33

Narada z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych

W Centrum Kultury Prawosławnej im. Św. Cyryla i Metodego w Warszawie (7 października) miało miejsce spotkanie zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych.

2014.10.07
15:36

IV Warszawskie Dni Techniki

IV Warszawskie Dni Techniki odbędą się w tym roku w dniach 22 – 24 października pod hasłem „Warszawa - technika wczoraj, dziś, jutro”.

2014.10.07
15:00

Konferencja dla nauczycieli matematyki w Radomiu

21 listopada br. w Radomiu odbędzie się konferencja dla nauczycieli matematyki.

2014.10.06
15:24

Konferencja dla nauczycieli matematyki w Warszawie

19 listopada br. w Warszawie odbędzie się konferencja dla nauczycieli matematyki.

2014.10.06
15:22

Konferencja dla nauczycieli matematyki w Siedlcach

17 listopada br. w Siedlcach odbędzie się konferencja dla nauczycieli matematyki.

2014.10.06
15:16

Konferencja dla nauczycieli matematyki w Ostrołęce

6 listopada br. w Ostrołęce odbędzie się konferencja dla nauczycieli matematyki.

2014.10.06
15:12

Konferencja dla nauczycieli matematyki w Płocku

4 listopada br. w Płocku odbędzie się konferencja dla nauczycieli matematyki

2014.10.06
15:07

Konferencja dla nauczycieli matematyki w Ciechanowie

27 października br. w Ciechanowie odbędzie się konferencja dla nauczycieli matematyki.

2014.10.06
14:57

Ogólnopolska akcja edukacyjna ,,WF z klasą.”

Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczyna nabór do kolejnej edycji programu ,,WF” z klasą realizowany przy wsparciu ,,Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Edukacji Narodowej.

2014.10.06
15:01

Konferencje dla nauczycieli matematyki

W październiku i listopadzie br. odbędą się konferencje dla nauczycieli matematyki z terenu województwa mazowieckiego.

2014.10.06
14:45

Konferencja w Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza dyrektorów i nauczycieli na konferencję, która odbędzie się 7 października w godz. 15.00 – 18.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie.

2014.10.08
13:08

Ogólnopolska akcja edukacyjna ,,WF z klasą.”

Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczyna nabór do kolejnej edycji programu ,,WF” z klasą realizowany przy wsparciu ,,Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Edukacji Narodowej.

2014.10.07
10:56

Konferencje dla nauczycieli matematyki

W październiku i listopadzie br. odbędą się konferencje dla nauczycieli matematyki z terenu województwa mazowieckiego.

2015.01.07
10:53

„RADOSNA SZKOŁA” 2014 – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW

W dniu 1 sierpnia 2014 roku Wojewoda Mazowiecki działając na podstawie § 9 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915, ze zm.) ogłosił dodatkowy nabór wniosków na rok 2014 w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

2014.10.03
09:46

„RADOSNA SZKOŁA” 2014 – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW

W dniu 1 sierpnia 2014 roku Wojewoda Mazowiecki działając na podstawie § 9 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915, ze zm.) ogłosił dodatkowy nabór wniosków na rok 2014 w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

2014.10.03
09:46

Nadanie imienia Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum nr 42

2 października Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik uczestniczył w uroczystości nadania imienia Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum nr 42 w Warszawie.

2014.10.02
15:52

Nowy portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wybierz studia”

Ruszył nowy portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wybierz studia”. To jedyna w Polsce interaktywna baza prezentująca ofertę studiów wszystkich (435) szkół wyższych działających na terenie Polski.

2014.10.02
14:37

Zaproszenie na spotkanie z pracownikami nadzoru pedagogicznego

Serdecznie zapraszam na spotkanie z pracownikami nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku.

2014.10.02
11:03

wynik naboru na ogłoszenie nr 162944

wynik naboru

2014.10.02
09:01

wizytator ogłoszenie nr 163475

wizytator

2014.10.02
08:58

Seminarium organizowane w ramach Akcji przygotowawczej Programu 'Gwarancje dla młodzieży'

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej 'MERITUM' z siedzibą w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium organizowanym w ramach Akcji przygotowawczej Programu 'Gwarancje dla młodzieży'.

2014.10.01
15:42

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Lublinie wraz ze współorganizatorami zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni”.

2014.10.01
15:36

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pt.: „Lizbona - miasto o wielu obliczach”

Centrum Języka Portugalskiego przy Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pt.: „Lizbona - miasto o wielu obliczach”.

2014.10.01
15:31

XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych „Nadchodzące pokolenie”

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu „Smoleniacy” ogłasza XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych „Nadchodzące pokolenie”.

2014.10.01
15:28

Konkurs „PYTANIE DLA EUROPY: Kogo porywa Europa?”

Akademie Młodych Uczonych siedmiu krajów europejskich organizują konkurs „PYTANIE DLA EUROPY: Kogo porywa Europa?”.

2014.10.01
15:25

Inauguracja roku akademickiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Tradycyjnie przełom września i października to okres zakończenia studenckich wakacji i rozpoczęcia roku akademickiego. 30 września studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie uroczyście otworzyli nowy rok akademicki hymnem studenckim „Gaudeamus Igitur”. W uroczystości uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

2015.01.07
10:53

Bezpieczeństwo Informacyjne w Szkole

Polski Komitet Normalizacyjny wraz z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaprasza do udziału w I Specjalistycznej Konferencji Bezpieczeństwo Informacyjne w Szkole, która odbędzie się w dniu 30 października br. w Warszawie.

2015.01.08
10:49

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2014 r. - pismo do Dyrektorów

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.17 oraz „Instrukcję wprowadzania danych'.

2015.03.18
12:02

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2014 r. - pismo do JST

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.17 oraz „Instrukcję wprowadzania danych'.

2014.09.30
14:14

Ankieta nt. liczby pierwszoklasistów w niepublicznych szkołach podstawowych

Prośba do dyrektorów szkół niepublicznych podstawowych o przekazanie danych dotyczących uczniów rozpoczynających edukację w klasie pierwszej, w tym sześciolatków.

2014.10.02
10:50

Ankieta MEN dotycząca elektronicznych dzienników

Na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazujemy ankietę dotyczącą prowadzonych dzienników elektronicznych.

2014.10.02
08:23

wynik naboru na ogłoszenie nr 162916

wynik naboru

2014.09.30
09:34

WF z Klasą

Zmiana terminu zgłoszenia!

2014.09.30
09:18

'Powroty - nauka i integracja w polskim systemie edukacji'

Zaproszenie do udziału w seminarium.

2014.09.30
09:43

XI Warszawski Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta

XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta organizuje XI Warszawski Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta.

2014.09.29
15:39

Nauczanie filozofii w szkołach

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi w 2014 roku „Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych”.

2015.01.08
11:52

Podsumowanie akcji „Bezpieczne wakacje”

26 września odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Realizacji Programu „Razem Bezpieczniej”, któremu przewodniczył Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

2014.09.26
15:38

VI edycja przedsięwzięcia pn.: „Klub Bezpiecznego Puchatka”

Firma Maspex z siedzibą w Wadowicach organizuje VI edycję przedsięwzięcia pn.: „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Celem programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Projekt skierowany jest do klas I szkół podstawowych w całej Polsce.

2014.09.26
15:31

Obecność Orła Białego na stronach internetowych

Prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Komisji Heraldycznej na temat obecności Orła Białego na stronach internetowych

2014.09.26
15:21

Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży „Lajkuj czytanie!!!!”

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego ogłasza XXIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży „Lajkuj czytanie!!!!”.

2014.09.26
15:14

'Lizbona-miasto o wielu obliczach'

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną

2014.09.26
15:12

Ogólnopolski konkurs „Młodzieżowe Debaty Oksfordzkie o Naturze 2000!”

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Młodzieżowe Debaty Oksfordzkie o Naturze 2000!”.

2014.09.26
15:09

"Romowie w szkole"

Zaproszenie na szkolenia

2014.09.26
15:05

Konkurs pn.: „Strzał w 10!”

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie pn.: „Strzał w 10!”.

2014.09.26
15:06

WF z klasą!

Kolejna edycja programu skierowanego do nauczycieli wychowania fizycznego

2014.09.26
12:34

Konkurs fotograficzny „Radość Życia”

Fundacja Prospołeczna PODUCHA oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego organizują konkurs fotograficzny „Radość Życia”.

2014.09.26
12:01

Ogólnopolski Konkurs na Scenariusz Lekcji Muzealnej o Powstaniach Śląskich

Prezydent Miasta Świętochłowice zaprasza czynnych nauczycieli przedmiotów humanistycznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Scenariusz Lekcji Muzealnej o Powstaniach Śląskich.

2014.09.26
10:01

Znaczenie czynników psychospołecznych dla prawidłowego poziomu aktywności fizycznej młodzieży.

Zakład Pedagogiki Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w roku szkolnym 2014/2015 będzie prowadził w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ankietyzację uczniów w ramach projektu badawczego

2014.09.24
15:47

"Żyj smacznie i zdrowo"

15 września ruszyła V edycja programu edukacyjnego "Żyj smacznie i zdrowo". W nowej edycji przygotowano dwa nowe scenariusze lekcji. Będę one dostępne w bezpłatnych zestawach edukacyjnych, które szkoły będą mmogły zamówić poprzez stronę internetową

2014.09.24
15:44

„Razem mamy siłę: Stop dyskryminacji!”

Stowarzyszenie Amnesty International zaprasza gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do realizacji nowego projektu edukacyjnego „Razem mamy siłę: Stop dyskryminacji!”, który rozpoczyna się w roku szkolnym 2014/2015

2014.09.24
15:40

„eTwinning krajowy”

Program eTwinning w Polsce przystąpił do pilotażu „eTwinning krajowy”, który otwiera nowe możliwości udostępniając platformę nauczycielom, którzy zechcą realizować projekty ze szkoła z tego samego kraju w swoim języku ojczystym

2014.09.24
15:14

XXXIX Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w XXXIX edycji Olimpiady Artystycznej.

2014.09.24
12:46

Konkurs dla Dyrektorów Szkół Odkrywców Talentów

Prosimy o zapoznanie się z informacją o konkursie dla Dyrektorów Szkół Odkrywców Talentów na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych.

2014.09.24
08:46

Informacja dotycząca Miejskiego Chóru Dziecięco – Młodzieżowego.

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej ogłasza nabór do nowopowstającej formacji Miejskiego Chóru Dziecięco – Młodzieżowego.

2015.02.25
11:43

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin

Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat możliwości otrzymania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin bezpłatnej pomocy udzielanej przez podmioty i organizacje pozarządowe, które otrzymują na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

2014.09.24
08:34

Bezpieczeństwo Informacyjne w Szkole

Polski Komitet Normalizacyjny wraz z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaprasza do udziału w I Specjalistycznej Konferencji Bezpieczeństwo Informacyjne w Szkole, która odbędzie się w dniu 30 października br. w Warszawie

2014.09.23
15:21

Bezpieczeństwo Informacyjne w Szkole

Polski Komitet Normalizacyjny wraz z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaprasza do udziału w I Specjalistycznej Konferencji Bezpieczeństwo Informacyjne w Szkole, która odbędzie się w dniu 30 października br. w Warszawie

2014.09.23
15:19

Konkurs „Upcyclingowy Zawrót Głowy”

Fundacja Dar edukacji z Łodzi zaprasza uczniów, wszystkich typów szkół, z terenu całej Polski do udziału w konkursie „Upcyclingowy Zawrót Głowy”.

2014.09.23
14:19

III Konkurs „Normalizacja i ja”

Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów z terenu całej Polski oraz nauczycieli - konsultantów z ośrodków doskonalenia nauczycieli do udziału w III Konkursie „Normalizacja i ja”.

2014.09.23
14:16

wynik naboru na ogłoszenie nr 162776

wynik naboru

2014.09.23
12:18

„Lekcja stomatologii”

Warszawskie gabinety dentystyczne zapraszają dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli do wzięcia udziału w „Lekcji Stomatologii”. W trakcie spotkania ze specjalistami mali pacjenci skorzystają z bezpłatnych przeglądów jamy ustnej oraz – za zgodą rodziców – z fluoryzacji

2014.09.23
09:29

Konferencje dla nauczycieli „Nowe media w edukacji historycznej i obywatelskiej”.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, historii i WOS do udziału w drugiej edycji bezpłatnych konferencji organizowanych przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

2014.10.31
09:15

20 września - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, obchodzony 20 września, został ustanowiony przez Sejm w celu podkreślenia wagi edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci.

2014.09.23
09:36

Konkursy i olimpiady

Pismo w sprawie uprawnień laureatów i finalistów

2014.09.19
12:32

Informacja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rozpoczął działania zmierzające do umożliwienia osobom głuchym i w znacznym stopniu niedosłyszącym, podjęcie edukacji na poziomie studiów wyższych.

2014.09.19
10:57

Konkurs historyczny Olimpiada Solidarności, Dwie dekady historii.

II edycja ogólnopolskiego konkursu historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

2014.09.19
10:48

Program "Owoce i warzywa w szkole"

Informacja dotycząca programu "Owoce i warzywa w szkole".

2014.09.19
10:38

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „Romowie w szkole”

16 października 2014 roku w Warszawie, w godz. 10 – 16.30, odbędzie się szkolenie pt. „Romowie w szkole” organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwój zawodowy Asystentów Edukacji Romskiej”.

2014.09.19
08:36

Ogólnopolski konkurs „Młody Innowator”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT wraz ze współorganizatorami zapraszają uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Młody Innowator”.

2014.09.18
15:14

Konkurs plastyczny pt. „W harmonii z przyrodą"

Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu organizuje konkurs plastyczny pt. „W harmonii z przyrodą”- IV edycja.

2014.09.18
14:48

Konkurs pn.: „Zebra w mieście”

Emblemat.com z siedzibą w Opolu w ramach Kampanii Odblaskowi. pl organizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych pn.: „Zebra w mieście”.

2014.09.18
12:54

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z siedzibą w Warszawie organizuje XXVIII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”.

2014.09.18
12:50

Ogólnopolski konkurs historyczny „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Fundacja Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku zaprasza uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie historycznym „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.

2014.09.18
12:46

Konkurs „Szkoła przyjazna dla każdego”

Instytut Inicjatyw Pozarządowych ogłasza kolejną edycję konkursu „Szkoła przyjazna dla każdego”.

2014.09.18
12:43

Ogólnopolski konkurs historyczny „Za dużo widziałem w czasie wojny…”

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Muzeum Miasta Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie historycznym „Za dużo widziałem w czasie wojny…” - Jan Karski (1914 - 2000).

2014.09.18
12:40

Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

22-26 września - odbiór Aktów nadania

2014.09.18
10:17

Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014

Kampania Fundacji Dobrego Życia

2014.09.18
10:12

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Konferencje dla nauczycieli - zaproszenie

2014.09.18
10:02

II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Olimpiada Solidarności

Wygraj indeks i roczne stypendium w ogólnopolskim konkursie historycznym!

2014.09.18
09:52

Akademia Zdalnej Edukacji

Projekt podnoszący kwalifikacje nauczycieli

2014.09.18
09:44

Zaproszenie na konferencję pt. „Opieka nad pacjentem i jego rodziną w chorobach rzadkich”

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Opieka nad pacjentem i jego rodziną w chorobach rzadkich”, którą organizuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wspólnie z Fundacją UMIEĆ POMAGAĆ.

2014.09.18
12:28

Szkolenie "Romowie w szkole"

Szkolenie "Romowie w szkole"...

2014.09.17
15:28

Terminy składania ofert w programie 'Bezpieczna i przyjazna szkoła'

Terminy składania ofert w programie 'Bezpieczna i przyjazna szkoła'

2014.09.17
15:07

Cyfrowa Szkoła - innowacyjne rozwiązania dla edukacji

W załączeniu zaproszenie dla przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządów, dyrektorów szkół i nauczycieli na bezpłatne konferencje 'Cyfrowa Szkoła - innowacyjne rozwiązania dla edukacji' w Projekcie EDUSCIENCE z udziałem brytyjskiego eksperta Colina Rose'a.

2014.09.18
09:07

Program "Owoce i warzywa w szkole"

W załączeniu informacja dotycząca programu "Owoce i warzywa w szkole".

2014.09.17
11:22

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Prosimy o zapoznanie się z informacją w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

2014.09.17
11:06

Konferencja ' Nowe media w edukacji historycznej i obywatelskiej'

Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, historii i WOS.

2014.09.16
15:19

Opowieść o Żydach polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w lekcji historii transmitowanej 23 października 2014 bezpośrednio z wystawy stałej do szkół w całej Polsce

2014.09.16
14:40

Bezpłatne kursy e-learningowe dla nauczycieli wiejskich z Mazowsza

Kurs „Akademia Zdalnej Edukacji” składa się ze szkoleń obejmujących tematykę związaną z wykorzystaniem nowych technologii w procesie nauczania

2014.09.16
13:59

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 2014-2016 „changes/chances@work'

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zachęca Państwa do organizowania spotkań młodzieżowych poświęconych kwestii orientacji zawodowej młodych ludzi i ich sytuacji na rynku pracy.

2014.09.16
13:01

Bezpłatne kursy e-learningowe dla nauczycieli wiejskich z Mazowsza

Jeszcze tylko przez miesiąc nauczyciele wiejscy z Mazowsza mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach on-line w ramach projektu Akademia Zdalnej Edukacji pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2014.09.15
15:32

Konkurs 'Moja ulubiona postać bajkowa'

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie zaprasza do udziału w konkursie 'Moja ulubiona postać bajkowa'.

2014.09.11
15:47

Dystrybucja drugiej części podręcznika „Nasz elementarz”na terenie województwa mazowieckiego

Informujemy, że przedłużono możliwość składania zamówień na II część podręcznika 'Nasz elementarz' do 26 września 2014 r. ,do godz. 12.00.

2014.10.02
11:07

Ruszył Warszawski Salon Maturzystów Perspektywy 2014

11 września zainaugurowano tegoroczną VIII już edycję Warszawskiego Salonu Maturzystów.

2014.09.15
09:06

V edycja Programu „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli'.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli', pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Edukacji Narodowej

2014.09.23
09:29

Badanie umiejętności historycznych absolwentów gimnazjum

Instytut Badań Edukacyjnych przystępuje do realizacji drugiej edycji Badania umiejętności historycznych absolwentów gimnazjum. Celem badania jest sprawdzenie, do jakiego stopnia, podczas nauki w gimnazjum, uczniowie opanowali umiejętności historyczne

2014.09.11
13:47

Informacja Agencji Rynku Rolnego na temat mechanizmu „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”

W odbiorze owoców i warzyw przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję mogą uczestniczyć szkoły i placówki oświatowe.

2014.09.15
09:49

Ogólnopolski konkurs „Lekcja o niskiej emisji”

Firma Abrys Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zaprasza nauczycieli, studentów pedagogiki oraz inne osoby zajmujące się zawodowo edukacją ekologiczną do udziału w ogólnopolskim konkursie „Lekcja o niskiej emisji”.

2014.09.11
12:35

Rzeczywiste potrzeby finansowe na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 'Wyprawka szkolna'

Rzeczywiste potrzeby finansowe na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 'Wyprawka szkolna'

2014.09.11
13:58

Odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Nauczycieli, którzy do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce złożyli wnioski o podjęcie postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i otrzymali zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej, zapraszamy po odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego.

2014.09.11
08:31

Otwarty konkurs ofert - Rządowy program 'Bezpieczna i przyjazna szkoła'

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz zaprasza do składania ofert realizacji projektów.

2014.09.10
18:56

Czy współczesna edukacja zabija wyobraźnię? – konferencja w płockim kinie

14 października zapraszamy twórczych i poszukujących nauczycieli na konferencję, podczas której będzie można obejrzeć m.in. jeden z najgłośniejszych filmów o współczesnej edukacji „Alfabet” oraz spotkać się z autorytetami w dziedzinie neurobiologii i neurodydaktyki – profesorem Geraldem Hüther i dr Marzeną Żylińską.

2014.09.10
15:49

Otwarty konkurs ofert - Rządowy program 'Bezpieczna i przyjazna szkoła'

Otwarty konkurs ofert – Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz zaprasza do składania ofert realizacji projektów.

2014.09.10
15:58

Oferta edukacyjna dla uczniów szkół województwa mazowieckiego

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaprasz nauczycieli razem z uczniami (klasami) do Warszawy na dwa dni - poniedziałek, wtorek dla szkół ponadpodstawowych oraz wtorek, środa dla szkół podstawowych

2014.09.10
15:24

VIII Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie"

W dniach 25-26 września 2014 r. odbędzie się VIII Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie". Konferencja poświęcona jest szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie

2014.09.10
15:06

Konkurs pn.: „Kibicuję bezpiecznie”

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji zapraszają uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu Warszawy do udziału w konkursie pn.: „Kibicuję bezpiecznie”.

2014.09.10
13:54

Ogólnopolski konkurs „Od Radia Wolna Europa do wolnej Polski. 100. Rocznica urodzin Jana Nowaka - Jeziorańskiego”

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Od Radia Wolna Europa do wolnej Polski. 100. Rocznica urodzin Jana Nowaka - Jeziorańskiego”.

2014.09.10
13:51

IX konkurs plastyczny „Jan Paweł II w oczach dziecka”

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku organizuje IX konkurs plastyczny „Jan Paweł II w oczach dziecka”.

2014.09.10
13:47

IX edycja ogólnopolskiego konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „WZRASTANIE” z siedzibą w Przemyślu organizuje IX edycję ogólnopolskiego konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”.

2014.09.10
13:43

Ogólnopolski Konkurs Literacki o Błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce

Społeczność Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie organizuje Ogólnopolski Konkurs Literacki o Błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce „Jesteśmy powołani do prawdy” - autentyzm i zwyczajność świadectwa życia ks. Jerzego Popiełuszki.

2014.09.10
13:39

Seminarium szkoleniowe pt. „ Przywileje w działalności banków – szczególna rola Narodowego Banku Polskiego w systemie finansowym”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji organizuje seminarium szkoleniowe pt. „ Przywileje w działalności banków – szczególna rola Narodowego Banku Polskiego w systemie finansowym”, które odbędzie się 6 października 2014 r. w siedzibie UKNF przy ul. Jasnej 12 w Warszawie

2014.09.10
12:23

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w roku szkolnym 2013/2014

w związku z zakończeniem i podsumowaniem roku szkolnego 2013/2014, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie interaktywnego formularza dotyczącego wyników klasyfikowania i promowania uczniów. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z treścią formularza i postępowanie zgodnie z jego komunikatami.

2014.09.10
12:06

Zaproszenie dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konferencjach poświęconych tematyce ekologicznej

Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) jest organizatorem dwóch bezpłatnych konferencji poświęconych tematyce ekologicznej, na które zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

2014.09.10
08:58

Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Priorytetowe zadania do realizacji w 2014 r. w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

2014.09.16
11:01

VI edycja ogólnopolskiej kampanii „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014”

Fundacja Dobre Życie z siedzibą w Warszawie organizuje VI edycję ogólnopolskiej kampanii „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014”.

2014.09.09
14:29

inspektor ogłoszenie nr 162944

inspektor

2014.09.09
10:21

„Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego" (PO KL, Priorytet III)

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje w ramach projektu systemowego „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego" (PO KL, Priorytet III) badanie polegające na obserwacji lekcji z użyciem aplikacji komputerowej w wylosowanych 34 szkołach podstawowych

2014.09.09
10:10

Program pn.„Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2014/2015

Fundacja „Być Bardziej” zaprasza do udziału w nowym programie pn.„Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2014/2015, w ramach którego rodzice uczniów z rodzin bardziej potrzebujących mogą ubiegać się o dofinansowanie szkolnych obiadów

2014.09.09
10:03

wizytator ogłoszenie nr 162916

wizytator

2014.09.09
09:30

Projekt Młodzi Przedsiębiorczy

Jak zarządzać własnymi finansami w kryzysie? Jak mądrze inwestować i pożyczać pieniądze? Co to jest STEM? Jak założyć własną firmę?

2014.09.09
08:57

Laboratorium myślenia - diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przystępuje do realizacji czwartego cyklu badania: Laboratorium myślenia - diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce. Jest to badanie niezmiernie ważne dla polskiego systemu edukacji, ma na celu całościowe sprawdzenie umiejętności absolwentów gimnazjów z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii.

2014.09.09
08:52

Ogólnopolski projekt „Szkoła równego traktowania”

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka oraz Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita zapraszają kadrę pedagogiczną do udziału w ogólnopolskim projekcie „Szkoła równego traktowania”.

2014.09.09
08:44

V Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny

Pijarskie Szkoły w Warszawie im. ks. Onufrego Kopczyńskiego oraz Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w V Ogólnopolskim Pijarskim Konkursie Gramatycznym im. ks. Onufrego Kopczyńskiego.

2014.09.09
08:39

Wydawanie świadectw OKE

Wydawanie świadectw dojrzałości po egzaminie poprawkowym.

2014.09.09
12:18

Internetowy Teatr TVP dla szkół

Telewizja Polska otwiera kolejny sezon Internetowego Teatru TVP dla szkół. To nowatorski projekt, którego celem jest dotarcie z kulturą i sztuką do masowej młodej widowni przy wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu.

2014.09.10
10:17

Internetowy Teatr TVP dla szkół

Telewizja Polska otwiera kolejny sezon Internetowego Teatru TVP dla szkół. To nowatorski projekt, którego celem jest dotarcie z kulturą i sztuką do masowej młodej widowni przy wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu.

2014.09.10
10:16

wynik naboru na ogłoszenie nr 161949

wynik naboru

2014.09.08
12:32

50-lecie Szkoły Podstawowej w Kołozębiu

4 września Szkoła Podstawowa w Kołozębiu w gminie Sochocin obchodziła uroczystość 50-lecia istnienia. Tak ważny dla społeczności szkolnej jubileusz był również okazją do uroczystego nadania szkole imienia św. Jana Pawła II oraz nowego sztandaru.

2014.09.17
08:50

MATERIAŁY - NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PŁOCK 2014

MATERIAŁY - NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PŁOCK 2014

2014.09.08
08:16

Informacja dla rodziców uczniów pierwszych klas szkół podstawowych

W związku z docierającymi sygnałami przypominamy, że Dyrektor lub nauczyciel NIE MAJĄ PRAWA żądać od rodziców pierwszoklasistów zakupu/dopłaty do materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych do zajęć obowiązkowych (tablice multimedialne, karty pracy, ćwiczenia).

2014.09.05
10:23

Spotkanie Forum Edukacyjnego

Kolejne spotkanie Forum Edukacyjnego dla organizacji pozarządowych odbędzie się 16 września br o godz. 16.00.

2015.01.19
12:48

Dzieciństwo bez próchnicy

List Kuratora Oświaty na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowany do Dyrektorów przedszkoli w sprawie profilaktyki chorób jamy ustnej u dzieci

2014.09.04
15:51

Materiały z narady inaugurującej rok szkolny 2014/2015

Prezentacje z narady inaugurującej rok szkolny 2014/2015.

2014.09.04
14:34

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2014 r. - pismo do JST

Uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2014 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.17 oraz „Instrukcję wprowadzania danych'.

2014.09.04
14:15

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2014 r. - pismo do Dyrektorów

Przypominam, że szkoły i placówki oświatowe, przekazują do 15 września 2014 r. bazy danych oświatowych do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji, a w związku z tym dokonują odbioru i scalenia plików wynikowych w systemie SIO.

2014.09.04
14:11

„Terpsychora do szkół”

Nieodpłatne szkolenia w ramach projektów „Terpsychora do szkół”, współfinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie ARTBALE.

2014.09.04
13:35

„Bezpieczna e-szkoła”

Fundacja „5Medium” zaprasza gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z województwa mazowieckiego i małopolskiego do wzięcia udziału w projekcie „Bezpieczna e-szkoła”

2014.09.04
13:29

„Nasz elementarz” trafił do każdej szkoły na Mazowszu

W artykule Pani Justyny Sucheckiej „Elementarz? Pooglądać i nie ruszać” (Gazeta Wyborcza 4.09.2014 r.) podano nieprawdziwą informację dotyczącą dystrybucji I części podręcznika „Nasz elementarz”. Kuratorium Oświaty w Warszawie, jako pierwsze w kraju – do 12 sierpnia - dostarczyło podręczniki do wszystkich szkół podstawowych, które złożyły zamówienie.

2014.09.24
07:56

Szczepienia ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim

W dniach od 15 do 22 września 2014 r. przeprowadzona zostanie jesienna akcja szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

2014.09.04
13:27

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należących do romskiej mniejszości. „EDUKACJA - KROK DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Konkurs jest przeznaczony dla osób pochodzenia romskiego, posiadających obywatelstwo polskie, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych - liceach, technikach, szkołach zawodowych, szkołach publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych

2014.09.04
13:00

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należących do romskiej mniejszości. „EDUKACJA - KROK DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

konkurs jest przeznaczony dla osób pochodzenia romskiego, posiadających obywatelstwo polskie, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych - liceach, technikach, szkołach zawodowych, szkołach publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych

2014.09.04
12:58

Platforma e - learningowa, zawierająca szkolenia antykorupcyjne

Centralne Biuro Antykorupcyjne uruchomiło pierwszą w Polsce, ogólnodostępną, internetową platformę e - learningową, zawierającą szkolenia antykorupcyjne dedykowane m.in. dla młodzieży.

2014.09.04
12:07

Konkurs literacki „Mój Arsenał”

Stowarzyszenie Szarych Szeregów oraz Związek Harcerstwa Polskiego ogłaszają konkurs literacki „Mój Arsenał”.

2014.09.04
12:01

VI edycja konkursu „Człowiek - najlepsza inwestycja”

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie organizuje VI edycję konkursu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na najciekawszy komiks pod hasłem działań realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek - najlepsza inwestycja”.

2014.09.04
09:48

Informacja dotycząca realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. zwracam się z prośbą o udzielenie w powyższym zakresie pomocy uczniom z rodzin, które takiej pomocy potrzebują.

2014.09.04
09:59

Lekcje obywatelskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty zachęcający do udziału w cyklu lekcji obywatelskich.

2014.09.05
12:22

"Młody Obywatel"

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej

2014.09.04
08:51

Informacja dotycząca realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. zwracam się z prośbą o udzielenie w powyższym zakresie pomocy uczniom z rodzin, które takiej pomocy potrzebują.

2014.09.04
09:58

"Dzieciństwo bez próchnicy"

Pismo MEN

2014.09.04
08:43

"Wyprawka szkolna" w 2014 r. - zweryfikowane dane

Zbieranie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

2014.09.04
09:19

Inauguracja Roku Szkolnego na Bielanach

3 września w Szkole Podstawowej Nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015 w Dzielnicy Bielany.

2014.09.17
08:51

"Wyprawka szkolna" w 2014 r. - zweryfikowane dane

Zbieranie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

2014.09.04
09:12

Wypożyczanie i ewidencjonowanie podręcznika do klasy I w bibliotece szkolnej

Informacja w sprawie ewidencjowania i wypożyczania Naszego elementarza jak również podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego oraz materiałów ćwiczeniowych zakupionych do klasy I ze środków dotacji celowej.

2014.09.03
15:15

Narzędzia w działaniu

W załączeniu zaproszenie Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych dla dyrektorów gimnazjów do wzięcia udziału w programie 'Narzędzia w działaniu'.

2014.09.03
14:27

Narada inaugurująca rok szkolny 2014/2015

Narada dla dyrektorów szkół i placówek

2014.10.07
10:45

Stypendia artystyczne przeznaczone dla sierot i półsierot uzdolnionych artystycznie

Zarząd Fundacji Polish Orphans Charity oraz Kapituła Stypendialna zapraszają Państwa podopiecznych do składania aplikacji i ubiegania się o stypendia artystyczne przeznaczone dla sierot i półsierot uzdolnionych artystycznie

2014.09.03
09:28

specjalista ogłoszenie nr 162779

specjalista

2014.09.03
09:07

inspektor ogłoszenie nr 162780

inspektor

2014.09.03
08:57

wizytator ogłoszenie nr 162776

wizytator

2014.09.03
08:52

Projekt pt.: „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej, skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (SPPW) realizuje projekt pt.: „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej, skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”.

2014.09.02
14:52

Stypendia artystyczne przeznaczone dla sierot i półsierot uzdolnionych artystycznie

Zarząd Fundacji Polish Orphans Charity oraz Kapituła Stypendialna zapraszają Państwa podopiecznych do składania aplikacji i ubiegania się o stypendia artystyczne przeznaczone dla sierot i półsierot uzdolnionych artystycznie.

2014.09.02
14:26

Stypendia artystyczne przeznaczone dla sierot i półsierot uzdolnionych artystycznie

Zarząd Fundacji Polish Orphans Charity oraz Kapituła Stypendialna zapraszają Państwa podopiecznych do składania aplikacji i ubiegania się o stypendia artystyczne przeznaczone dla sierot i półsierot uzdolnionych artystycznie.

2014.09.02
14:21

Program Koduj z Klasą

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w programie Koduj z Klasą, którego celem jest szerzenie idei programowania wśród uczniów i nauczycieli z całej Polski.

2014.09.02
13:58

Młody Obywatel – edycja 2014/2015

Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacja BGK ogłaszają nabór do programu Młody Obywatel – edycja 2014/2015. Młody Obywatel to możliwość realizowania ciekawych projektów społecznych

2014.09.02
11:55

Spotkania z katechetami

Nowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz towarzyszące im zmiany w przepisach prawa w nadchodzącym roku szkolnym 2014/2015 znalazły się wśród zagadnień poruszanych na odprawach katechetycznych zorganizowanych przez Archidiecezję Warszawską oraz Diecezję Warszawsko-Praską. W spotkaniach brał udział Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

2015.01.07
10:47

wynik naboru na ogłoszenie nr 161708

wynik naboru

2014.09.02
09:22

Konkurs Tesco dla Szkół - „Kulinarni odkrywcy”

Tesco Polska organizuje 12. edycję konkursu Tesco dla Szkół - „Kulinarni odkrywcy”, którego celem jest propagowanie wiedzy o zdrowym i racjonalnym odżywianiu oraz umiejętności przekładania jej na prawidłowe nawyki i wybory żywieniowe, wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

2014.09.02
09:03

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Liść Dębu”

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku organizują XXVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Liść Dębu”.

2014.09.02
08:58

Program edukacyjny „Szkoła Dialogu”

Fundacja Forum Dialogu z siedzibą w Warszawie zaprasza uczniów warszawskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w programie edukacyjnym „Szkoła Dialogu”.

2014.09.02
08:55

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015

1 września w mazowieckich szkołach rozpoczęło naukę ponad 663 tys. uczniów. W tym roku Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015 odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku.

2014.09.03
09:53

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji inauguracji roku szkolnego 2014/2015

Rozpoczynamy kolejny rok szkolny pełen nowych zadań, wyzwań, którym wspólnie musimy stawić czoła. Ufam jednak, że dla wszystkich będzie to czas pozytywnych i wspaniałych przeżyć oraz sukcesów i satysfakcji z wykonywanego zawodu.

2014.09.08
11:53

Potwierdzenie odbioru części I podręcznika „Nasz elementarz”

Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat potwierdzania odbioru części I podręcznika „Nasz elementarz” dla klas pierwszych szkół podstawowych (w wersji standardowej) na terenie województwa mazowieckiego wraz z mapami „Polska. 25 lat wolności”

2015.01.07
10:42

XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich pod hasłem Polska Bałtyk Europa.

We wrześniu 2014 roku Polskie Towarzystwo Historyczne organizuje XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich pod hasłem Polska Bałtyk Europa

2014.08.29
14:10

„Zakręcona Akcja'

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zwraca się z prośbą do mazowieckich szkół o wsparcie „Zakręconej Akcji' - akcji eko-charytatywnej

2014.08.29
13:39

Szkolenia w zakresie wykorzystania ICT w nauczaniu języków obcych

Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie zaprasza nauczycieli języka obcego z obszarów wiejskich z terenu województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenia w zakresie wykorzystania ICT w nauczaniu języków obcych.

2014.08.29
12:46

"Samorządy mają głos"

Centrum Edukacji Obywatelskiej po raz czwarty organizuje akcję "Samorządy mają głos" realizowaną pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

2014.08.28
15:19

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Praski Ślad Sebyły”

Klub Literacki Pegaz przy Towarzystwie Historycznym im. Szembeków z siedzibą w Warszawie organizuje I Ogólnopolski Konkurs Literacki „Praski Ślad Sebyły”.

2014.08.28
14:55

Potwierdzenie odbioru części I podręcznika „Nasz elementarz” oraz map „Polska. 25 wolności”

Informacja dla dyrektorów szkół podstawowych dotycząca dystrybucji oraz zasad potwierdzania odbioru części I podręcznika „Nasz elementarz” (w wersji standardowej) wraz z mapami „Polska. 25 wolności”.

2015.01.07
10:51

List Rzecznika Praw Dziecka skierowany do uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015

W załączeniu list Rzecznika Praw Dziecka skierowany do uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.

2014.08.29
08:12

wynik naboru na ogłoszenie nr 162148

wynik naboru

2014.08.28
10:31

„Z Borsukiem bezpieczniej".

Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w zakresie kształtowania właściwych i pożądanych postaw najmłodszych z sukcesami realizuje zajęcia profilaktyczno-edukacyjne pod nazwą „Z Borsukiem bezpieczniej"

2014.08.28
10:10

Weryfikacja naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania na środki na stypendia i zasiłki szkolne na okres wrzesień - grudzień 2014 r.

Weryfikacja wstępnego podziału dotacji do realnego zapotrzebowania na środki na stypendia i zasiłki szkolne na okres wrzesień - grudzień 2014 r.

2014.09.11
09:35

List Dyrektora Delegatury w Ciechanowie na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

W załączeniu list na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Dyrektora Delegatury, skierowany do Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczycieli, Pracowników Oświaty, Rodziców i Uczniów.

2014.10.07
10:45

„Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL.

We wrześniu 2014 roku Instytut Badań Edukacyjnych rozpocznie w szkołach gimnazjalnych realizację przedsięwzięcia „Narzędzia w działaniu”

2014.08.28
09:09

Szkolenia kadr systemu oświaty

Projekt „Szkolenia kadr systemu oświaty” to cykl zajęć, które przyczynią się do podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie efektywnego przekazywania wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Przedsięwzięcie jest skierowane do nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, znajdujących się na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego.

2014.08.27
10:34

Gra edukacyjna z okazji 25 rocznicy działalności odrodzonego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Z okazji 25. rocznicy działalności odrodzonego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Senatu RP i Muzeum Historii Polski zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w grze edukacyjnej. Fabuła gry odtwarza proces legislacyjny od podjęcia inicjatywy ustawodawczej po ogłoszenie ustawy w dzienniku ustaw.

2014.08.29
09:59

II edycja programu WF z Klasą

WF z Klasą to program adresowany do nauczycieli i nauczycielek wychowania fizycznego. Działania prowadzone są przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z 'Gazetą Wyborczą' i portalem Sport.pl, ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2014.08.26
13:33

Wydawanie dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Informujemy, że odbiór dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014 r. w Delegaturze w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie w sali 24 od godz. 11.

2014.08.26
09:06

Narada inaugurująca rok szkolny 2014/2015

Narada dla dyrektorów szkół i placówek.

2014.09.02
13:02

Informacja o naradach dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Delegaturach Kuratorium

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem narad dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Delegatur w: Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Płocku, Ciechanowie.

2014.09.16
10:38

Informacja o naradach dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Delegaturach Kuratorium

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem narad dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Delegatur w: Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Płocku, Ciechanowie.

2014.09.17
08:53

Narady z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w Delegaturach Kuratorium

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem narad dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Delegatur w: Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Płocku, Ciechanowie.

2014.08.25
15:06

Narada inaugurująca rok szkolny 2014/2015

Narada dla dyrektorów szkół i placówek

2014.08.25
14:26

Akademia Erasmus+

Szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne, konferencje, dni otwarte i konsultacje – wszystko dla osób i instytucji zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+

2014.08.25
11:38

Ankieta nt. liczby pierwszoklasistów w publicznych szkołach podstawowych

Prośba do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o przekazanie danych dotyczących uczniów rozpoczynających edukację w klasie pierwszej, w tym sześciolatków. Prosimy, aby ankietę wypełniał organ prowadzący, nie zaś poszczególne szkoły odrębnie.

2014.09.05
09:25

Ankieta nt. liczby pierwszoklasistów w niepublicznych szkołach podstawowych

Prośba do dyrektorów szkół niepublicznych podstawowych o przekazanie danych dotyczących uczniów rozpoczynających edukację w klasie pierwszej, w tym sześciolatków.

2014.09.03
10:17

Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje konferencję pn. Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej, która odbędzie się w dniu 23 września 2014 r. w Warszawie

2014.08.25
11:30

Wystawa Grzybów pt. ,,Poznaj Grzyby – Unikniesz Zatrucia”

Szczegółowe informacje w załączniku.

2014.08.22
12:42

Kampania „Bezpieczna droga do szkoły”

Kampania, pn. „Bezpieczna droga do szkoły” zostanie przeprowadzona w dniach od 1 do 5 września.

2014.10.31
09:16

Zakończenie dystrybucji części I podręcznika „Nasz elementarz” dla klas pierwszych szkół podstawowych (w wersji standardowej) na terenie województwa mazowieckiego

Przypominamy o konieczności potwierdzenia przez dyrektora szkoły odbioru ww. materiałów w aplikacji wspomagającej dystrybucję.

2015.01.07
10:50

Informacja na temat dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

W związku z informacją przekazaną Państwu w dniu 20 sierpnia br., znak: FKA.3111.84.2014.PK i pojawiającymi się wątpliwościami, uprzejmie informuję, iż podział środków budżetu państwa przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe odbywa się terminowo i w sposób zgodny z zapisami rozporządzenia.

2014.09.03
15:15

Szkolenia z zakresu oceniania wspierającego rozwój uczniów

Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów szkół wszystkich poziomów nauczania, z terenu województwa mazowieckiego, do udziału w szkoleniach z zakresu oceniania wspierającego rozwój uczniów

2014.08.21
09:43

Kampania „Bezpieczna droga do szkoły”

Kampania, pn. „Bezpieczna droga do szkoły” zostanie przeprowadzona w dniach od 1 do 5 września.

2014.09.19
10:41

Nabór dyrektorów szkół i placówek do udziału w XVI cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DJE.WNP.5081.87.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. dotyczącym rozpoczęcia XVI cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji zewnętrznej w ramach „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji, Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór dyrektorów szkół i placówek z województwa mazowieckiego.

2014.08.25
14:15

Aktualizacja wniosków o udzielenie dotacji celowej na na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Aktualizacja wniosków o udzielenie dotacji celowej na na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

2014.09.11
09:36

Zmniejszenie wnioskowanej kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe o 6,5%

Zmniejszenie wnioskowanej kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe o 6,5%

2014.09.03
15:18

Narada z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 5 września br. o godz. 12:00 w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia przy ul. Kolegialnej 23 w Płocku odbędzie się narada z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.

2014.08.19
15:48

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

Szanowni Państwo, informuję o możliwości realizacji projektów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem „Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych', prowadzonych przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2014.08.19
12:10

"Matematyka na starcie w gimnazjum"

Informacja dla Dyrektorów, nauczycieli matematyki szkół gimnazjalnych.

2014.08.19
09:22

wynik naboru na ogłoszenie nr 161713

wynik naboru

2014.08.19
08:48

wynik naboru na ogłoszenie nr 161710

wynik naboru

2014.08.19
08:44

Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2014

Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2014

2014.09.08
11:52

Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie organizuje Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej.

2014.08.21
12:41

Odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo,uprzejmie informuję, że akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego można odbierać od dnia 18 sierpnia 2014 r. w siedzibie Delegatury w Ciechanowie ul. Ks. Piotra Ściegiennego 9, (sekretariat) w godzinach od 800 do 1500.

2014.10.31
09:24

Obchody 94. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

13 sierpnia 2014 r. w Ząbkach odbyły się uroczystości 94. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. W obchodach wzięła udział m.in. Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty. Zaproszeni goście złożyli kwiaty przy pomniku poległych w obronie Ojczyzny oraz uczestniczyli w Apelu poległych żołnierzy z 80 Pułku Piechoty, z których wielu spoczywa na ząbkowskim cmentarzu.

2014.08.14
14:19

Zasiłek losowy na cele edukacyjne 2014 r. - zweryfikowane dane

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej Uchwałą nr 159/2014 Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2014 r. przyjęło Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno - edukacyjnego w 2014 r.

2014.08.14
14:02

Zasiłek losowy na cele edukacyjne 2014 r. - zweryfikowane dane

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej Uchwałą nr 159/2014 Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2014 r. przyjęło Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno - edukacyjnego w 2014 r.

2014.08.21
08:59

Zasiłek losowy na cele edukacyjne 2014 r. - zweryfikowane dane

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej Uchwałą nr 159/2014 Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2014 r. przyjęło Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r.

2014.08.14
14:51

Kampania pn.: „Bezpieczna droga do szkoły”

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, Pani Katarzyny Góralskiej dotyczący kampanii pn.: „Bezpieczna droga do szkoły”, organizowanej w dniach od 1 do 5 września 2014 roku przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

2014.08.14
11:48

Ogólnopolski konkurs 'Jerzy Popiełuszko - człowiek Prawdy, który zło dobrem zwyciężał'

Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie organizuje w roku szkolnym 2014/2015 ogólnopolski konkurs poświęcony bł. ks. Jerzemu: 'Jerzy Popiełuszko - człowiek Prawdy, który zło dobrem zwyciężał'.

2014.08.14
10:24

Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Polski Związek Motorowy - Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie organizuje kolejną edycję Ogólnopolskich Turniejów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2014.08.14
08:44

Kampania „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Informacja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

2014.08.20
11:23

Badania „Laboratorium myślenia - diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce”

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, Pani Katarzyny Góralskiej dotyczący badania „Laboratorium myślenia - diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

2014.08.13
15:16

Mazowieckie szkoły podstawowe otrzymały „Nasz elementarz”

Każda z 1500 szkół podstawowych z województwa mazowieckiego, która zamówiła I część „Naszego elementarza” została już wyposażona w podręczniki.

2015.01.07
10:49

wynik naboru na ogłoszenie nr 161310

wynik naboru

2014.08.12
14:54

Konferencja „Nowe trendy w nauce przedsiębiorczości”

W dniu 27 sierpnia br. w Warszawie na Uczelni Łazarskiego odbędzie się konferencja „Nowe trendy w nauce przedsiębiorczości”.

2014.08.11
13:12

wynik naboru na ogłoszenie nr 161574

wynik naboru

2014.08.11
11:19

wynik naboru na ogłoszenie nr 161576

wynik naboru

2014.08.11
11:14

Szkolenie dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, animatorów, pracowników bibliotek oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pt. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnopolskim kompleksowym wspomaganiu szkół”, organizuje szkolenia w różnych miastach Polski.

2014.08.08
15:45

VI edycja ogólnopolskiego konkursu pn.: „Drugie Życie Elektrośmieci”

Fundacja Zielony Horyzont z siedzibą w Warszawie pełni funkcję Koordynatora VI edycji ogólnopolskiego konkursu pn.: „Drugie Życie Elektrośmieci”. Do udziału w konkursie zaproszone są przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz instytucje kulturalne (np. domy kultury, świetlice, biblioteki) z terenu całego kraju.

2014.08.08
08:48

Dystrybucja podręcznika 'Nasz elementarz' (wersja standardowa) - informacje uzupełniające

Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami, dotyczącymi dystrybucji podręcznika 'Nasz elementarz' (wersja standardowa) na terenie województwa mazowieckiego.

2015.01.07
10:48

75. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.

2014.08.07
12:35

Bezpłatne badania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych prowadzone dla powiatu płońskiego

Informuję, że badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników: studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego (dla powiatu płońskiego), którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wykonywane będą na podstawie umowy zawartej przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku z firmą NZOZ PROFI-MED ul. K. Makuszyńskiego 1, 09 – 100 Płońsk i finansowane z udzielonej przez Województwo Mazowieckie dotacji na organizację i realizację zadań z zakresu medycyny pracy.

2014.10.31
09:25

Informacja MEN – dystrybucja podręcznika „Nasz elementarz”

Prosimy o zapoznanie się z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącą m.in. dystrybucji podręczników w ramach rezerwy, którą dysponują kuratorzy oświaty.

2014.09.17
08:55

Konferencja „(D)oceń edukację”

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej organizuje we wrześniu w Warszawie konferencję „(D)oceń edukację”.

2014.08.06
13:22

Wystawa poświęcona 95. rocznicy I Powstania Śląskiego

W dniach od 26 sierpnia 2014 roku do 12 września 2014 r. w „Praskiej Drukarni” przy ul. Mińskiej 65 w Warszawie będzie można obejrzeć wystawę poświęconą 95. rocznicy I Powstania Śląskiego.

2014.08.06
10:30

wizytator ogłoszenie nr 162148

Ogłoszenie nr: 162148 Data ukazania się ogłoszenia: 5 sierpnia 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator

2014.08.05
14:07

Lekcja dobrej historii

Instytut Badań Edukacyjnych organizuje trzecią edycję konkursu „Lekcja dobrej historii", który skierowany jest do nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest wyłonienie najlepszych przykładów dobrych praktyk, które zostały zrealizowane podczas lekcji w szkole.

2014.08.05
13:24

Ogólnopolska konferencja - Tutoring w resocjalizacji.

W Sali kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 8 września 2014 r. odbędzie się konferencja Tutoring w resocjalizacji.

2014.08.05
12:54

Projekt MASS - baza dobrych praktyk

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zaprasza nauczycieli i edukatorów do włączenia się w działania w ramach realizowanego projektu MASS (Motivate and Attract Students to Science).

2014.08.05
11:05

wynik naboru na ogłoszenie nr 161508

wynik naboru

2014.08.04
10:34

Składanie i weryfikacja zamówień na „Nasz elementarz” w wersji zaadaptowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

1 sierpnia 2014 r. została odblokowana możliwość składania i weryfikacji zamówień na „Nasz elementarz' w wersji zaadaptowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

2015.01.07
10:47

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ciechanowskim w II półroczu 2013 r. - część II (prognostyczna)

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie informuje, że 'Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ciechanowskim w II półroczu 2013 roku - część II (prognostyczna) w wersji elektronicznej udostępniony jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie: www.pup-ciechanow.pl

2015.01.07
11:32

Dystrybucja podręcznika „Nasz elementarz” (wersja standardowa, część I podręcznika) wraz z mapą „Polska. 25 lat wolności'

Pierwsza część podręcznika 'Nasz elementarz' dla klas pierwszych będzie dostarczana do szkół podstawowych w województwie mazowieckim w terminie od 5 do 14 sierpnia 2014 r. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat dystrybucji i odbioru powyższego podręcznika.

2014.08.13
08:34

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW - RADOSNA SZKOŁA 2014

Działając na podstawie § 9 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915, ze zm.)ogłaszam dodatkowy nabór wniosków na rok 2014

2014.09.08
11:55

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW - RADOSNA SZKOŁA 2014

Działając na podstawie § 9 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915, ze zm.) ogłaszam dodatkowy nabór wniosków na rok 2014

2014.09.11
08:17

Kwestionariusz CBA - Radosna szkoła 2013

W związku z prowadzeniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczenia antykorupcyjnego kolejnej edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” (pismo z dnia 30 czerwca 2014 r., znak M-I-1359/14), zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie realizacji programu w 2013 roku w zakresie szkolnych placów zabaw.

2014.09.11
08:16

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW - RADOSNA SZKOŁA 2014

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW - RADOSNA SZKOŁA 2014

2014.09.11
08:16

ZARZĄDZENIE nr 52 z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Kontroli Wewnętrznej do przeprowadzenia kontroli problemowej w komórkach organizacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie

2014.07.30
13:06

wynik naboru na ogłoszenie nr 161505

wynik naboru

2014.07.30
12:41

Trzecia edycja akcji Narodowe Czytanie

6 września 2014 roku odbędzie się trzecia edycja akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Głównym celem przedsięwzięcia jest propagowanie polskiej literatury oraz wzmacnianie tożsamości narodowej.

2014.08.26
10:38

wynik naboru na ogłoszenie nr 160954

wynik naboru

2014.07.28
13:05

wizytator ogłoszenie nr 161949

Ogłoszenie nr: 161949 Data ukazania się ogłoszenia: 25 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator

2014.07.25
08:29

Mazowiecki Kurator Oświaty kontroluje wypoczynek dzieci i młodzieży

23 lipca Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty uczestniczył w kontroli wypoczynku w Jadwisinie, gdzie wypoczywa młodzież, ucząca się sztuki żeglowania oraz w Somiance, gdzie wypoczywa grupa harcerzy. W bieżącym roku zaplanowano kontrolę 150 miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży odbywającego się na terenie woj. mazowieckiego.

2014.07.23
15:55

Konkurs fotograficzny 'Radość życia'

Serdecznie zapraszamy wszystkich entuzjastów fotografii do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Radość życia' organizowanym przez Fundację Prospołeczną „PODUCHA' z Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego.Celem konkursu jest uchwycenie obiektywem aparatu 'radości z życia' i uśmiechu dnia codziennego jako czegoś niematerialnego, którego jednak wszyscy doświadczamy.

2014.10.07
10:47

KONTROLE SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW - RADOSNA SZKOŁA 2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że rozpoczynają się kontrole szkolnych placów zabaw realizowanych w ramach programu – Radosna szkoła – w roku 2014.

2014.07.22
14:59

Ważny komunikat dotyczący dystrybucji „Naszego Elementarza”

23 lipca (środa) br. o godzinie 12.00 zostanie zablokowana możliwość składania oraz aktualizacji zapotrzebowań na „Nasz elementarz'. Jest to niezbędne do przygotowania dla każdego województwa list dystrybucyjnych, zgodnie z którymi podręcznik zostanie dostarczony do szkół.

2014.07.23
15:14

„Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”

Stena Recycling informuje, iż ogłosiła wyniki konkursu ekologicznego „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”

2014.07.18
08:21

„Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”

Stena Recycling informuje, iż ogłosiła wyniki konkursu ekologicznego „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”.

2014.07.18
08:17

Zasiłek losowy na cele edukacyjne 2014 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno - edukacyjnego w 2014 r.

2014.07.16
17:16

Zasiłek losowy na cele edukacyjne 2014 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno - edukacyjnego w 2014 r.

2014.07.16
13:49

Zasiłek losowy na cele edukacyjne 2014 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno - edukacyjnego w 2014 r.

2014.07.16
17:20

Zasiłek losowy na cele edukacyjne 2014 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno - edukacyjnego w 2014 r.

2014.07.28
13:21

wizytator ogłoszenie nr 161708

Ogłoszenie nr: 161708 Data ukazania się ogłoszenia: 16 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator

2014.07.16
09:19

wizytator ogłoszenie nr 161710

Ogłoszenie nr: 161710 Data ukazania się ogłoszenia: 16 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator

2014.07.16
09:15

wizytator ogłoszenie nr 161713

Ogłoszenie nr: 161713 Data ukazania się ogłoszenia: 16 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator

2014.07.16
09:09

wynik naboru na ogłoszenie nr 161298

wynik naboru

2014.07.15
13:41

Zmiana terminów w II Edycji Festiwalu Teatrów Amatorskich na Mazowszu

Zarząd Województwa Mazowieckiego w porozumieniu z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie przedłużył termin składania deklaracji uczestnictwa

2014.07.15
13:34

specjalista ogłoszenie nr 161310

Ogłoszenie nr: 161310 Data ukazania się ogłoszenia: 14 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista

2014.07.24
08:36

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - wypoczynek 2014 r.

Zgodnie z § 10 ust. 2 umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

2014.07.15
10:20

„Weź kurs na wielokulturowość II”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka rozpoczyna rekrutację na trzecią edycję 10-miesięcznego Kursu trenera kompetencji międzykulturowych w ramach projektu „Weź kurs na wielokulturowość II”

2014.07.15
08:52

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

2014.07.14
14:51

"Chcę być przedsiębiorczy - podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych"

Instytut HR oraz Projekt HR zapraszają do udziału w kolejnym etapie projektu "Chcę być przedsiębiorczy - podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych"

2014.07.10
11:01

wizytator ogłoszenie nr 161576

Ogłoszenie nr: 161576 Data ukazania się ogłoszenia: 10 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator

2014.07.10
09:41

specjalista ogłoszenie nr 161574

Ogłoszenie nr: 161574 Data ukazania się ogłoszenia: 10 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista

2014.07.10
09:38

Projekt edukacyjny "Etyka nie tylko dla smyka"

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne, na mocy podpisanego porozumienia, podjęły współpracę w celu realizacji projektu edukacyjnego „Etyka nie tylko dla smyka".

2014.07.09
10:58

Aplikacja „Ekspert”

Aplikacja „Ekspert”

2014.07.15
12:27

wizytator ogłoszenie nr 161508

Ogłoszenie nr: 161508 Data ukazania się ogłoszenia: 08 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator

2014.07.08
11:57

specjalista ogłoszenie nr 161505

Ogłoszenie nr: 161505 Data ukazania się ogłoszenia: 08 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista

2014.07.08
11:53

Zmarła śp. Teresa Karczmarz, Kurator Oświaty w Ciechanowie w latach 1994 - 1998

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w środę 9 lipca 2014 r. o godz. 12.00

2014.07.10
08:25

„Polsko-ukraińska współpraca młodzieży'

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży'

2014.07.04
10:50

„Polsko-ukraińska współpraca młodzieży'

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży'

2014.07.04
10:47

Prognoza wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansaowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - lata 2015 - 2018

Prognoza wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansaowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - lata 2015 - 2018

2014.07.04
09:56

Projekt „Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim”

Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny informuje o realizacji projektu „Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2014.07.04
09:49

Projekt Edukacyjny „Etyka nie tylko dla smyka'

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne, na mocy podpisanego porozumienia, podjęły współpracę w celu realizacji projektu edukacyjnego„Etyka nie tylko dla smyka'.

2014.07.04
09:33

Ogólnopolski Kongres Mediatorów Rodzinnych

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wziął udział w I Ogólnopolskim Kongresie Mediatorów Rodzinnych. Mediacje. Otwórzmy nowy rozdział, odbywającym się w dniach 3-6 lipca w Warszawie pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

2015.01.29
09:36

Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku 2-8 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków na projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku 2-8 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców

2014.07.03
14:12

Wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

Wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, uczniów tych szkół oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

2014.10.31
09:29

Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych - 2014 r.

Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych - 2014 r.

2014.07.03
09:15

Sprawozdanie z debat

Sprawozdanie z debat

2014.07.01
17:51

Aplikacja 'Ekspert'

Aplikacja „Ekspert” przeznaczona do obsługi zadań z zakresu awansu zawodowego.

2014.07.01
15:54

Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych.

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza w ramach zadania powierzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji

2014.07.01
15:41

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji

2014.07.01
14:58

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowany do dyrektorów szkół i placówek

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowany do dyrektorów szkół i placówek województwa mazowieckiego

2014.07.01
14:53

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowany do Rodziców i Opiekunów dzieci i młodzieży

2014.07.01
14:45

'Ekspert'

Aplikacja przeznaczona do obsługi zadań z zakresu awansu zawodowego

2014.07.01
11:13

VII Letni Uniwersytet Nauczycieli Polonistów

Rozpoczęła się VII edycja Letniego Uniwersytetu Nauczycieli Polonistów, która potrwa przez cztery dni od 30.06. do 03.07. 2014 r. W jego ramach nauczyciele, bibliotekarze, katecheci będą mogli uczestniczyć w warsztatach i spotkaniach w instytucjach kultury znajdujących się na terenie Warszawy.

2014.07.01
10:23

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji 2014/2015

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji n na rok szkolny 2014/2015

2014.06.30
13:44

inspektor ogłoszenie nr 161298

inspektor

2014.06.30
09:03

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji 2014/2015

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 45 z dnia 26 czerwca 2014 r.

2014.07.01
10:19

Zakończenie roku szkolnego w województwie mazowieckim

Ponad 600 tys. uczniów z Mazowsza zakończyło (27 czerwca) zajęcia dydaktyczne. Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty spotkała się tego dnia z uczniami Międzynarodowej Szkoły Europejskiej im. Jana Kułakowskiego w Warszawie.

2014.08.13
14:15

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu

27 czerwca odbyło się spotkanie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim, w którym wziął udział Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik. Podczas spotkania zaprezentowano raport poświęcony problematyce HIV/AIDS na Mazowszu.

2015.01.29
09:37

„Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów”

W związku z realizacją projektu „Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3

2014.06.27
11:50

Kontrola autokarów – wypoczynek LATO 2014

Wykaz stałych punktów kontrolnych powołanych w ramach akcji „Bezpieczny autokar - wakacje 2014 r.”.

2014.06.27
08:39

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014

Koniec zajęć edukacyjnych jest zawsze okazją, by podziękować wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom oświaty za wytrwałość, zaangażowanie i rzetelność w realizowaniu codziennych zadań oraz za pracę dla dobra dzieci.

2014.08.13
14:14

List Dyrektora Delegatury w Płocku z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014

List Dyrektora Delegatury w Płocku z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014

2014.06.26
11:39

Wyniki Międzynarodowego badania nauczania i uczenia się TALIS 2013

Podczas międzynarodowej konferencji „Zawód nauczyciel. Raport o stanie edukacji 2013 - Międzynarodowe i krajowe wyniki badań” (25-26 czerwca), zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych, został zaprezentowany najnowszy raport z Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się (TALIS) poświęcony nauczycielom i ich codziennej pracy. W konferencji wzięli udział Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

2015.01.29
09:38

Informacja dotycząca pracy szkoły/placówki w roku szkolnym 2013/2014

W załączeniu Informacja dotycząca pracy szkoły/placówki w roku szkolnym 2013/2014 wraz z załącznikami do wypełnienia w wersji elektronicznej do 10 lipca 2014 roku.

2014.06.25
18:05

Stypendia przeznaczone dla uczniów.

Fundacja Efekt Motyla przyznaje stypendia przeznaczone dla uczniów z terenu całej Polski, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy

2014.06.27
08:34

Konferencja podsumowująca 25 lat pracy polskich nauczycieli za granicą

23 czerwca Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska wzięła udział w konferencji „25 lat nauczania języka polskiego za granicą i jego wpływ na proces podtrzymywania więzi Polonii z Krajem”. Spotkanie zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w ramach obchodów jubileuszu 25 lat wolności odbyło się w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.

2014.06.24
13:21

Rekrutacja na pilotażowe spotkania doskonalące dla dyrektorów szkół/placówek

Informujemy, iż Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek'.

2014.06.25
15:31

15-lecie programu „Szkoła Promocji Zdrowia”

18 czerwca w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 15-lecia programu „Szkoła Promocji Zdrowia”. W spotkaniu wzięła udział Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

2014.06.23
14:14

Bezpieczne wakacje: piknik na Stadionie Narodowym

22 czerwca 2014 r. błonia Stadionu Narodowego zamieniły się w kolorowe krainy – czerwoną, zieloną, żółtą oraz błękitną. Podczas imprezy najmłodsi mieli okazję do nauki bezpieczeństwa poprzez zabawę.

2014.06.23
15:08

Dystrybucja „Naszego Elementarza”

Informujemy, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło aplikację umożliwiającą złożenie przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Zapotrzebowania na „Nasz Elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej zapewniany przez MEN. Aplikacja umożliwia także złożenie Wniosku o wyposażenie w „Nasz Elementarz” przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia.

2014.07.28
13:21

Turniej piłkarski dla Gimnazjów im. Jana Pawła II w Wieczfni Kościelnej

W Wieczfni Kościelnej 16 czerwca odbył się turniej piłkarski dla uczniów Gimnazjów im. Jana Pawła II z terenu diecezji płockiej. Honorowy patronat nad turniejem objął Biskup Płocki Piotr Libera.

2014.10.07
10:51

Seminarium kontaktowe eTwinning o tematyce przedsiębiorczość, 3-6 lipca 2014 r.

Fundacja Rozwoju systemu Edukacji zaprasza nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, każdej specjalności, zainteresowanych założeniem projektu o tematyce związanej z przedsiębiorczością

2014.06.18
10:07

wizytator ogłoszenie nr 160954

wizytator

2014.06.18
08:29

„Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole” – konferencja podsumowująca program

17 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca w ramach programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole”. Program realizowany był w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w partnerstwie z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji.

2014.06.18
15:02

Bezpieczne wakacje: piknik na Stadionie Narodowym

22 czerwca 2014 r. zapraszamy na błonia Stadionu Narodowego. Od godz. 11 do 17 najmłodsi będą mieli okazję do nauki bezpieczeństwa poprzez zabawę. Na dzieci będą czekać m.in. przejażdżka strażackim quadem, kino edukacyjne i symulatory jazdy. Atrakcje przygotowało ponad 20 instytucji w ramach rządowego programu Razem Bezpieczniej. Wstęp bezpłatny.

2014.06.23
15:08

Nowy podręcznik dla klasy pierwszej - konferencje informacyjne w Warszawie i Radomiu

Zmiany w przepisach oświatowych dotyczące zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych stanowiły główny temat konferencji, które odbyły się 29 maja i 3 czerwca w Warszawie oraz 13 czerwca w Radomiu. Cykl spotkań informacyjnych skierowany był do dyrektorów szkół podstawowych z terenu Mazowsza.

2015.01.07
10:25

Narada z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych

„Pielęgnować tradycje i rozwijać skrzydła w rodzinie” to temat przewodni kolejnego spotkania (27 maja) zorganizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych, odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkole i punktach międzyszkolnych.

2015.01.07
10:30

Konkurs na film promujący działania Policji

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu oraz Stowarzyszenie „FILMFORUM” organizuje konkurs na realizację krótkiego filmu, obrazującego pracę funkcjonariuszy mazowieckiej Policji.

2014.06.16
14:04

Delegacja z Uniwersytetu w Kansas w Kuratorium

12 czerwca w Kuratorium Oświaty w Warszawie gościła delegacja z Kansas State University. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik oraz Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska.

2014.08.13
14:15

Szkolenia z wykorzystania ICT w nauczaniu języków obcych

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej zaprasza na drugą edycję szkolenia z wykorzystania ICT w nauczaniu języków obcych

2014.06.13
13:46

IV Ogólnopolski Konkurs Dramaturgiczny „Uczmy się PaTrzeć”

Impresariat programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Dramaturgiczny „Uczmy się PaTrzeć” na scenariusz spektaklu edukacyjno-profilaktycznego „INNY – NIE OBCY”

2014.07.28
09:14

Odbiór zaświadczeń i świadectw OKE

W załączeniu pisma informujące o terminach odbioru zaświadczeń ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz świadectwach dojrzałości.

2014.06.12
12:55

Informacja dla licealistów, którzy chcą wziąć udział w kursie (programie stypendialnym) dotyczącym wyboru kierunków studiów i uczelni

W lipcu 2014 r. w Warszawie odbędzie się inauguracja szkoły letniej „Ex Ante” przeznaczonej dla licealistów. Jest to program stypendialny, który pomaga młodym ludziom w trafnym wyborze kierunków studiów oraz uczelni poprzez kontakt z wykładowcami akademickimi.

2014.10.31
09:29

Bezpłatny program stypendialny letniej szkoły Ex Ante

Bezpłatny program stypendialny letniej szkoły Ex Ante przeznaczony dla licealistów.

2014.06.12
12:13

Informacja dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Informacja dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dotycząca logowania do elektronicznego systemu rekrutacji w dodatkowym terminie.

2014.06.11
14:03

Informacja w sprawie dofinansowania podręczników dla uczniów niewidomych oraz adaptacji podręcznika do klasy I szkoły podstawowej „Nasz elementarz”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o możliwości zapewnienia szkołom publicznym i niepublicznym do których uczęszczają uczniowie niewidomi, dofinansowania podręczników szkolnych/książek pomocniczych i ich wydruku oraz wykonania adaptacji podręcznika do klasy I szkoły podstawowej pt. „Nasz elementarz” do potrzeb uczniów niewidomych i słabowidzących, jak również uczniów niepełnosprawnych napotykających na trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem i afazją.

2014.06.11
10:50

Informacja w sprawie dofinansowania podręczników dla uczniów niewidomych oraz adaptacji podręcznika do klasy I szkoły podstawowej „Nasz elementarz”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o możliwości zapewnienia szkołom publicznym i niepublicznym do których uczęszczają uczniowie niewidomi, dofinansowania podręczników szkolnych/książek pomocniczych i ich wydruku oraz wykonania adaptacji podręcznika do klasy I szkoły podstawowej pt. „Nasz elementarz” do potrzeb uczniów niewidomych i słabowidzących, jak również uczniów niepełnosprawnych napotykających na trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem i afazją.

2014.06.11
10:43

Informacja w sprawie dofinansowania podręczników dla uczniów niewidomych oraz adaptacji podręcznika do klasy I szkoły podstawowej „Nasz elementarz”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o możliwości zapewnienia szkołom publicznym i niepublicznym do których uczęszczają uczniowie niewidomi, dofinansowania podręczników szkolnych/książek pomocniczych i ich wydruku oraz wykonania adaptacji podręcznika do klasy I szkoły podstawowej pt. „Nasz elementarz” do potrzeb uczniów niewidomych i słabowidzących, jak również uczniów niepełnosprawnych napotykających na trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem i afazją.

2014.06.11
10:34

Konkurs na esej w języku niemieckim

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego organizuje konkurs na esej w języku niemieckim.

2014.06.10
14:40

Konkurs Naukowy E(x)plory

Fundacja Zaawansowanych Technologii z siedzibą w Warszawie organizuje Konkurs Naukowy E(x)plory.

2014.06.10
14:35

Bezpłatny program stypendialny letniej szkoły Ex Ante dla licealistów

Pismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dotyczące bezpłatnego programu stypendialnego letniej szkoły Ex Ante przeznaczonego dla licealistów.

2014.06.10
12:54

'Wyprawka szkolna' w 2014 r. - szacunkowe dane

Dotyczy: szacunkowych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

2014.06.10
12:27

„Edukacja zdrowotna w kontekście higieny człowieka i ochrony środowiska”

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie zaprasza dyrektorów, pedagogów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2014.06.10
10:55

Konferencja regionalna "Uczenie się w mikroskopie"

W dniu 5 czerwca 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku odbyła się regionalna konferencja „Uczenie się w mikroskopie”.

2014.06.09
14:34

Konkurs „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”

Instytut Pamięci Narodowej z siedzibą w Warszawie organizuje V edycję konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”.

2014.06.09
14:07

Ogólnopolski konkurs pn. „Wygraj salę marzeń dla każdego Pierwszoklasisty, Rodzica i Nauczyciela”

Do 11 lipca br. szkoły podstawowe mogą zgłaszać uczestnictwo w Ogólnopolskim konkursie pn. „Wygraj salę marzeń dla każdego Pierwszoklasisty, Rodzica i Nauczyciela”.

2014.06.09
14:04

Finał konkursu historycznego i olimpiady tematycznej „Losy żołnierza”

W sobotę 7 czerwca w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy wzięli udział w XIX już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego oraz VII edycji Olimpiady Tematycznej.

2014.08.13
14:16

Informacja w sprawie loterii fantowych

Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowie uprzejmie informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych, podmioty urządzające loterie fantowe, (w tym szkoły) dokonują zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu celnego, nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej gry. Dotyczy to również loterii fantowych organizowanych na cele społecznie użyteczne, w szczególności dobroczynne.

2014.06.09
10:22

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat akcji Ogólnopolski Głos Profilaktyki oraz z listem Tadeusza Sławeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zachęcającym do podjęcia działań w ramach tej inicjatywy.

2014.06.06
12:56

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat akcji Ogólnopolski Głos Profilaktyki oraz z listem Tadeusza Sławeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zachęcającym do podjęcia działań w ramach tej inicjatywy.

2014.06.10
10:53

Zaproszenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na seminarium „Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne”

Zaproszenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na seminarium „Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne”

2014.06.05
11:19

inspektor ogłoszenie nr 160525

inspektor

2014.06.05
08:59

Nowy podręcznik dla klasy pierwszej - konferencje informacyjne w Warszawie i Radomiu

Zmiany w przepisach oświatowych dotyczące zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych stanowiły główny temat konferencji, które odbyły się 29 maja i 3 czerwca w Warszawie oraz 13 czerwca w Radomiu. Cykl spotkań informacyjnych skierowany był do dyrektorów szkół podstawowych z terenu Mazowsza.

2014.06.16
08:15

„Święto Wolności” w Kinie Muranów

Komenda Stołeczna Policji oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki zorganizowały w Kinie Muranów obchody 25-lecia odzyskania wolności. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz zaproszeni goście wzięli udział w teście wiedzy z historii, mogli również obejrzeć sprzęt policyjny i okolicznościową wystawę fotografii „Od Milicji do Policji”.

2014.06.06
12:56

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna w szkole

O edukacji zdrowotnej i krzewieniu kultury fizycznej rozmawiano podczas konferencji (3 czerwca) dla dyrektorów szkół z województwa mazowieckiego, zorganizowanej z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konferencja odbywała się pod patronatem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

2015.01.07
10:26

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna w szkole

O edukacji zdrowotnej i krzewieniu kultury fizycznej rozmawiano podczas konferencji (3 czerwca) dla dyrektorów szkół z województwa mazowieckiego, zorganizowanej z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konferencja odbywała się pod patronatem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

2014.06.12
09:04

Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

2014.06.03
09:24

25 lat wolnej Polski

Obchodzimy 25-lecie wolnej Polski. 4 czerwca 1989 r. w wyniku wyborów parlamentarnych nasz kraj stał się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym wyłonieni przedstawiciele uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. Zachęcamy społeczności szkolne do udziału w różnych inicjatywach edukacyjnych związanych ze wspólnym świętowaniem polskiej wolności w dniu 4 czerwca.

2014.06.03
16:12

Raport helpline.org.pl za 2013

W roku 2013 Helpline.org.pl odebrał niemal 29 tysięcy zgłoszeń od dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i profesjonalistów

2014.06.03
08:16

„Wielki Marsz” – wirtualna demonstracja przeciw cyberprzemocy

Saferinternet zaprasza do włączenia się do akcji „Wielki Marsz” (The Big March). Jest to wirtualna demonstracja przeciwko zjawisku cyberprzemocy. Akcja odbędzie się w całej Europie 11 czerwca 2014 r.

2014.06.03
08:06

Zapisy na VIII międzynarodową konferencję

Na stronie Saferinternet można już zgłaszać chęć uczestnictwa w VIII Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, która odbędzie się w dniach 25-26 września 2014 r.

2014.06.03
07:55

Konferencja „Uczenie się w mikroskopie” - w kontekście wymagań państwa wobec szkół i placówek.

Delegatura w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie informuje, że 4 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29 odbędzie się regionalna konferencja poświęcona dyskusji na temat uczenia się: „Uczenie się w mikroskopie” - w kontekście wymagań państwa wobec szkół i placówek.

2014.06.02
15:21

Konferencja podsumowująca program „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole'

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu zapraszają w dniu 17 czerwca 2014 r. do udziału w konferencji podsumowującej w ramach programu DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE.

2014.06.16
12:36

Konferencja podsumowująca program „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole'

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu zapraszają w dniu 17 czerwca 2014 r. do udziału w konferencji podsumowującej w ramach programu DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE.

2014.06.06
12:59

Ogólnopolski Kongres Mediatorów Rodzinnych

W dniach 3 - 6 lipca 2014 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie odbędzie się Ogólnopolski Kongres Mediatorów Rodzinnych.

2014.06.03
12:15

Ogólnopolski Kongres Mediatorów Rodzinnych

W dniach 3 - 6 lipca 2014 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie odbędzie się Ogólnopolski Kongres Mediatorów Rodzinnych.

2015.01.08
11:27

"O srebrne muszkiety-2014"

Wyłoniono zwycięzców!

2014.06.02
11:16

Zakończył się etap wojewódzki konkursu „Losy żołnierza”

30 maja w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie wojewódzkiego etapu XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej” w roku szkolnym 2013/2014.

2014.06.03
08:38

XXVII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

30-31 maja w Warszawie odbył się XXVII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, w którym uczestniczyli przedstawiciele 82 szkół z całej Polski oraz Litwy.

2014.06.03
08:38

OGŁOSZENIE - UMOWA ZLECENIE - REJESTRACJA WYPOCZYNKU

Realizacja zadań związanych ze zgłaszanymi wnioskami w sprawie rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży

2014.05.30
11:57

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W FORMIE UMOWY ZLECENIE - REJESTRACJA WYPOCZYNKU

Realizacja zadań związanych ze zgłaszanymi wnioskami w sprawie rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży

2014.05.30
11:53

Potrójny jubileusz w Zespole Szkół nr 84 w Warszawie

29 maja w Zespole Szkół nr 84 w Warszawie obchodzono potrójny jubileusz: 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 168 imienia Wiktora Gomulickiego, 15-lecia Gimnazjum nr 25 połączone z 5-leciem nadania gimnazjum imienia Czesława Niemena.

2014.05.30
08:43

Nowy podręcznik dla klasy pierwszej - konferencja informacyjna w Warszawie

Zmiany w przepisach oświatowych dotyczące zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych stanowiły główny temat konferencji, która odbyła się 29 maja w Warszawie. Spotkanie zainaugurowało cykl konferencji informacyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych z terenu Mazowsza.

2014.06.03
16:09

Konkurs wiedzy kosmicznej dla młodzieży szkolnej

Informacja o konkursie wiedzy kosmicznej dla młodzieży szkolnej „Astronomia z pokładów satelitów – Projekt BRITE” oraz konkursie plastycznym „Polska w kosmosie za lat 5, 10, 15”

2014.05.29
15:03

Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Pismo p.o. Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie dotyczące stypendiów Prezesa Rady Ministrów i stypendiów Ministra Edukacji Narodowej.

2014.05.29
12:10

Uczniowie z Mazowsza najlepsi w konkursie „Mam 6 lat”

Uczniowie klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. Ch. Andersena w Radomiu zajęli I miejsce (w kategorii Uczeń) w konkursie Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”. Laureatom nagrody wręczyła Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podczas ogólnopolskiej Gali Finałowej (28 maja).

2014.08.13
14:16

Konkursy Fundacji Edukacja dla Demokracji

Fundacja Edukacja dla Demokracji z siedzibą w Warszawie organizuje konkursy na esej na temat działań samorządów uczniowskich z terenu m. in. województwa mazowieckiego.

2014.05.28
14:58

Konkursy Fundacji Edukacja dla Demokracji

Fundacja Edukacja dla Demokracji z siedzibą w Warszawie organizuje konkursy na esej na temat działań samorządów uczniowskich z terenu m. in. województwa mazowieckiego.

2014.05.28
14:56

Konkurs plastyczny „PLANETA MAŁYCH EKOEKSPERTÓW”

W ramach edukacyjnej akcji „Pokolenie ekoEkspertów” organizowany jest konkurs plastyczny „PLANETA MAŁYCH EKOEKSPERTÓW”.

2014.05.28
14:52

Narada z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych

„Pielęgnować tradycje i rozwijać skrzydła w rodzinie” to temat przewodni kolejnego spotkania (27 maja) zorganizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych, odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkole i punktach międzyszkolnych.

2014.05.27
15:42

Seminarium GIODO, 29 maja 2014 r.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza na seminarium podsumowujące IV edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych

2014.05.27
13:25

Zaproszenie dla nauczycieli gimnazjów do udziału w warsztatach dla nauczycieli z Polski i z Ukrainy, chcących nawiązać współpracę międzynarodową

Fundacja Edukacja dla Demokracji (Warszawa, Polska) i Laboratorium Edukacji Obywatelskiej „Poszuk” (Lwów, Ukraina) zaprasza nauczycieli gimnazjów do zgłaszania się do udziału w warsztatach dla nauczycieli z Polski i z Ukrainy, chcących nawiązać współpracę międzynarodową

2014.05.27
13:18

Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

Dodatkowe informacje i zmiany dotyczące monitorowania podstawy programowej oraz lista wytypowanych szkół/placówek

2014.05.27
09:51

Konkurs „SZKOŁA NAJLEPSZA we współpracy ze światem pracy”

Fundacja Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności InnCrea w Krakowie ogłasza konkurs „SZKOŁA NAJLEPSZA we współpracy ze światem pracy” (“BEST IN cooperation with the world of work”)

2014.05.26
14:26

Zakończenie Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Hieronymus”.

W dniu 23 maja 2014 r. zakończono uroczyście ósmą edycję Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Hieronymus”

2014.05.26
13:16

wynik naboru na ogłoszenie nr 159696

wynik naboru

2014.05.26
10:43

Konkurs na esej pn: „Spotkania Młodzieży ze Sprawiedliwymi”

W dniu 23 czerwca br. o godz. 11 w Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu na esej pn: „Spotkania Młodzieży ze Sprawiedliwymi”.

2014.06.11
11:03

IV Warszawski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL Lieder Wettbewerb

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Warszawa, Gimnazjum nr 32 im. Adama Asnyka z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie oraz Polsko – Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ ego Brandta zapraszają na Koncert Galowy IV Warszawskiego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL Lieder Wettbewerb.

2014.05.26
10:17

Zakończenie konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014

Podsumowano wyniki tegorocznych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Mazowsza. Uroczystość z udziałem laureatów, ich rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół odbyła się 22 maja w auli Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

2014.05.23
11:22

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i stypendia Ministra Edukacji Narodowej

Pisma Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty dotyczące stypendiów Prezesa Rady Ministrów i stypendiów Ministra Edukacji Narodowej.

2014.06.26
12:04

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

dotyczy: przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015

2014.12.15
10:06

XIII edycja Programu Stypendia Pomostowe 2014/2015. Segment IA

Rozpoczyna się XIII edycja Programu Stypendia Pomostowe 2014/2015. Segment IA. Celem programu, skierowanego do maturzystów, jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej

2014.05.26
14:28

Wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

Wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, uczniów tych szkół oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

2014.05.22
10:25

Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

Monitorowanie odbędzie się w dniu 9 czerwca 2014 r.

2014.05.27
09:04

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN)

Pismo Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.

2014.05.22
09:21

Wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

Wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, uczniów tych szkół oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

2014.10.31
09:26

Konferencja „Owoce w szkole”

Konferencja odbędzie się 22 maja 2014r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, w godzinach 12.00-15.30.

2014.10.07
10:52

Ocena skuteczności programu „Owoce w szkole'

w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2014 r. (DZSE.WWRD.6010.10.2014.KD) w sprawie uczestnictwa szkół podstawowych w ocenie skuteczności programu „Owoce w szkole' uprzejmie informuję, że w okresie od maja do czerwca 2014 r. w wybranych szkołach podstawowych w województwie mazowieckim będzie przeprowadzany kolejny etap oceny skuteczności programu

2014.05.22
09:00

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

dotyczy: przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015

2014.06.16
15:35

Konferencja „Edukacja w miejscach pamięci w Polsce i na Węgrzech”

Muzeum Historii Żydów Polskich serdecznie zaprasza na konferencję „Edukacja w miejscach pamięci w Polsce i na Węgrzech”, która odbędzie się 9 czerwca w godz. 11.00 - 17.00 w Warszawie

2014.05.21
13:15

Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 z terenu województwa mazowieckiego

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

2014.05.21
12:28

Informacja o zakończeniu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy laureatów konkursów przedmiotowych, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół na uroczyste zakończenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014.

2014.05.21
10:37

Informacja o zakończeniu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy laureatów konkursów przedmiotowych, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół na uroczyste zakończenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014.

2014.05.20
15:48

I Regionalny Festiwal Nauki Klubów Młodego Odkrywcy Wschodniej Polski 2014

Przedsięwzięcie pod patronatem Centrum Nauki Kopernik

2014.05.20
15:51

Szkolnictwo zawodowe na Mazowszu

Analiza funkcjonowania szkolnictwa zawodowego na Mazowszu, w tym zachodzących w nim zmian, mających przygotować jak najlepiej młodzież do wymogów nowoczesnego rynku pracy, stanowiła główną tematykę konferencji, która odbyła się 20 maja w Mińsku Mazowieckim.

2014.05.21
08:17

Szkolnictwo zawodowe na Mazowszu

Analiza funkcjonowania szkolnictwa zawodowego na Mazowszu, w tym zachodzących w nim zmian, mających przygotować jak najlepiej młodzież do wymogów nowoczesnego rynku pracy, stanowiła główną tematykę konferencji, która odbyła się 20 maja w Mińsku Mazowieckim.

2015.01.07
10:31

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Informacja o trybie składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty

2014.05.20
14:41

Konferencja „Edukacja najmłodszych”

19 maja w Kadzidle odbyła się konferencja „Edukacja najmłodszych”, zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Wojewodą Mazowieckim.

2014.05.20
12:59

OGŁOSZENIE - UMOWA ZLECENIE - REJESTRACJA WYPOCZYNKU

Realizacja zadań związanych ze zgłaszanymi wnioskami w sprawie rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży

2014.05.29
13:33

Konferencja językowa dla nauczycieli

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 5 czerwca 2014 roku Centrum Edukacji Grupa ORLEN organizuje konferencję językową dla wszystkich nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego oraz nauczycieli wczesnoszkolnych.

2014.05.20
09:13

wizytator ogłoszenie nr 160132

wizytator

2014.05.20
08:38

specjalista ogłoszenie nr 160131

specjalista

2014.05.20
08:33

Konferencja „Edukacja najmłodszych”

19 maja w Kadzidle odbyła się konferencja „Edukacja najmłodszych”, zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Wojewodą Mazowieckim. Spotkanie poświęcone było prezentacji działań podejmowanych na rzecz dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Mazowszu.

2015.01.07
10:27

Konferencja „Edukacja najmłodszych”

19 maja w Kadzidle odbyła się konferencja „Edukacja najmłodszych”, zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Wojewodą Mazowieckim. Spotkanie poświęcone było prezentacji działań podejmowanych na rzecz dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Mazowszu.

2014.06.16
15:18

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W FORMIE UMOWY ZLECENIE - REJESTRACJA WYPOCZYNKU

Realizacja zadań związanych ze zgłaszanymi wnioskami w sprawie rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży

2014.05.29
13:33

Konkurs związany z edukacją wielokulturową

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej organizuje ogólnopolski konkurs związany z edukacją wielokulturową.

2014.05.19
08:41

Konkurs „Interaktywny produkt IT”

Akademia Morska w Szczecinie organizuje konkurs „Interaktywny produkt IT”.

2014.05.19
08:37

Wyłoniono zwycięzców etapu wojewódzkiego XXXVII zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”

W dniu 14 maja 2014 r., na terenie działania Delegatury w Płocku odbył się etap wojewódzki XXXVII zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze - 2014”.

2014.05.16
14:14

Przywództwo i zarządzanie w oświacie- opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkól/placówek

Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim informuje, że prowadzi dodatkową rekrutację do projektu „Przywództwo i zarządzanie w oświacie- opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkól/placówek”

2014.05.21
14:37

Konferencja dotycząca szkolnictwa zawodowego

Zachęcam Państwa Dyrektorów do udziału w konferencji. Szczegóły w załączeniu.

2014.05.16
11:15

Konferencja: Edukacja zdrowotna i krzewienie kultury fizycznej

Zachęcam państwa Dyrektorów do uczestnictwa w konferencji. Szczegóły w załączeniu.

2014.05.16
09:25

Wypoczynek 2014 - ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2014 roku.

2014.05.21
10:44

Konferencje dotyczące przygotowania do pracy z nowym podręcznikiem dla klasy pierwszej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało i zleciło Kuratorium Oświaty w Warszawie i Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizację konferencji poświęconych przygotowaniu dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych do pracy z nowym podręcznikiem dla klasy pierwszej.

2014.05.16
09:45

Konferencje dotyczące przygotowania do pracy z nowym podręcznikiem dla klasy pierwszej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało i zleciło Kuratorium Oświaty w Warszawie i Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizację konferencji poświęconych przygotowaniu dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych do pracy z nowym podręcznikiem dla klasy pierwszej.

2014.06.13
14:57

Dyrektorzy szkół nie muszą ogłaszać listy podręczników do 15 czerwca

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 22 marca 2014 r., dyrektorzy szkół nie mają już obowiązku ogłoszenia listy podręczników do 15 czerwca.

2014.08.13
14:25

VII edycja projektu pn. Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w roku szkolnym 2014/2015 będzie realizował VII edycję projektu pn. Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

2014.10.31
09:28

UWAGA! ZMIANA OD 26 MAJA 2014 R.

25 kwietnia br. Została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 538), która dodaje w art. 92 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2014.10.31
08:21

Konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza osoby mieszkające bądź uczące się na terenie województwa mazowieckiego do udziału w IX edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”.

2014.05.14
08:32

Narada dotycząca skuteczności pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej

13 maja odbyła się narada dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz organów prowadzących te placówki, dotycząca skuteczności pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

2015.01.07
10:27

Konferencja: Edukacja zdrowotna i krzewienie kultury fizycznej

Zapraszamy dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych województwa mazowieckiego na konferencję 'Edukacja zdrowotna i krzewienie kultury fizycznej'. Konferencja odbędzie się w dniu 3 czerwca 2014 r.

2014.06.03
13:27

Konferencja: Edukacja zdrowotna i krzewienie kultury fizycznej

Zapraszamy dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych województwa mazowieckiego na konferencję 'Edukacja zdrowotna i krzewienie kultury fizycznej'. Konferencja odbędzie się w dniu 3 czerwca 2014 r.

2014.05.13
11:38

XII Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej wraz ze współorganizatorami zapraszają uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju do udziału w XII Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

2014.05.13
09:59

VII edycja projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

Projekt skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

2014.05.13
08:47

referent ogłoszenie nr 159949

referent

2014.05.13
08:25

Ogólnopolska konferencja warsztatowa programu eTwinning – Warszawa, 16-17 maja 2014.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli do udziału w ogólnopolskiej konferencji warsztatowej programu eTwinning

2014.05.12
11:54

Konkurs regionalno – plastyczny „Polska to moja Ojczyzna”

Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka z siedzibą w Kluczborku zaprasza dzieci w wieku 5 - 6 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie regionalno – plastycznym „Polska to moja Ojczyzna”.

2014.05.12
09:58

Ogólnopolska konferencja warsztatowa programu eTwinning – Warszawa, 16-17 maja 2014.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli do udziału w ogólnopolskiej konferencji warsztatowej programu eTwinning

2014.05.09
12:46

Konferencja: Edukacja najmłodszych

Zapraszamy dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z miasta Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego na konferencję 'Edukacja najmłodszych'. Konferencja odbędzie się w dniu 19 maja 2014 r.

2014.05.21
10:42

Konferencja: Edukacja najmłodszych

Zapraszamy dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z miasta Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego na konferencję 'Edukacja najmłodszych'. Konferencja odbędzie się w dniu 19 maja 2014 r.

2014.05.19
15:34

IV Warszawski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Warszawa zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV Warszawskim Konkursie Piosenki Niemieckojęzycznej.

2014.05.08
14:29

Konferencja dotycząca szkolnictwa zawodowego

Zapraszamy dyrektorów szkół kształcących w zawodach z terenu delegatur w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach na konferencję dotyczącą szkolnictwa zawodowego. Konferencja odbędzie się w dniu 20 maja 2014 r.

2014.05.20
15:39

Konferencja dotycząca szkolnictwa zawodowego

Zapraszamy dyrektorów szkół kształcących w zawodach z terenu delegatur w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach na konferencję dotyczącą szkolnictwa zawodowego. Konferencja odbędzie się w dniu 20 maja 2014 r.

2014.05.21
10:43

Konkurs „Przedsiębiorcza szkoła jutra”

5 maja br. rozpoczął się konkurs „Przedsiębiorcza szkoła jutra”, który stanowi pierwszy etap kompleksowej, ogólnopolskiej inicjatywy wspierającej naukę przedsiębiorczości w szkołach.

2014.05.07
13:29

'Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2012-2015'

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej realizuje projekt 'Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2012-2015'

2014.05.07
12:05

Wykazy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych z terenu województwa mazowieckiego - stan na dzień 2 maja 2014 r.

Wykazy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych z terenu województwa mazowieckiego - stan na dzień 2 maja 2014 r.

2014.05.07
11:57

III edycja ogólnopolskiego Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY

Firma IKEA informuje o naborze szkół do III edycji ogólnopolskiego Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY, prowadzonego przez firmę IKEA i Fundację Świętego Mikołaja

2014.06.06
12:52

Konkurs plastyczny pt. „Jak wygląda muzyka?”

Fundacja Fabryka Sztuki z siedzibą w Poznaniu organizuje Konkurs plastyczny pt. „Jak wygląda muzyka?”.

2014.05.07
10:24

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Szanowni Państwo, na rok szkolny 2014/2015 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował VII edycję projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

2014.05.07
09:56

Konferencja pt. „Kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli: szkół zawodowych, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów doskonalenia nauczycieli, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.

2014.05.06
14:26

I Płocki Festiwal Czytelnictwa

W imieniu organizatorów - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Cogito oraz Niepublicznego Przedszkola Gucio - zapraszamy do udziału w I Płockim Festiwalu Czytelnictwa pod hasłem "Poezja Dzieciom - Dzieci Poezji", który odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2014 r.

2014.05.06
12:26

Ogólnopolski konkurs „Bądźmy klimatyczni”

Ogólnopolski konkurs edukacyjny z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu „Bądźmy klimatyczni” ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu oraz ukazanie możliwości jej praktycznego wykorzystania.

2014.05.05
14:11

Zaproszenie dla nauczycieli z obszarów wiejskich do udziału w projektach szkoleniowych

MGG Conferences zaprasza nauczycieli z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego do udziału w projektach Akademia Zdalnej Edukacji oraz E-kompetencje pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2014.05.05
11:46

„Przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy - rola świadków”

Polskie Centrum Programu Safer Internet we współpracy z Fundacją Orange zaprasza na seminarium eksperckie pt. „Przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy - rola świadków”

2014.05.05
10:12

Konferencja „10 lat warszawskiej oświaty w Unii Europejskiej”

Z okazji 10. rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej zorganizowano w Starej Prochowni w Warszawie konferencję podsumowującą realizację projektów europejskich w warszawskich szkołach. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Włodzimierz Paszyński Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

2014.05.02
10:34

Życzenia dla Maturzystów

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowany do tegorocznych Maturzystów.

2014.06.16
07:46

„KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE"

Fundacja Innowacja i Wiedza realizuje projekt „KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE" skierowany do osób, zamieszkałych i/lub pracujących na terenie Warszawy

2014.04.30
12:28

Rekrutacja uczniów do programu pomocy wybitnie zdolnym

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci po raz 32. rozpocznie rekrutację utalentowanych uczniów do programu pomocy wybitnie zdolnym

2014.04.30
12:25

Konkurs literacki „Moja polska rzeczywistość”

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego z siedzibą w Warszawie zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim „Moja polska rzeczywistość”.

2014.04.30
11:59

Wojewódzki Finał III Edycji Konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”

Podziękowanie za udział w etapie regionalnym Konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”.

2014.06.16
15:19

Informacja dotycząca punktacji za osiągnięcia w konkursach w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

Informacja dotycząca punktacji za osiągnięcia w konkursach w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

2014.06.16
15:26

Informacja dotycząca punktacji za osiągnięcia w konkursach w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

Informacja dotycząca punktacji za osiągnięcia w konkursach w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

2014.04.30
10:07

Informacja dotycząca punktacji za osiągnięcia w konkursach w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

Informacja dotycząca punktacji za osiągnięcia w konkursach w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

2014.04.30
09:43

„Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko – turystycznej”, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko – turystycznej”, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

2014.04.30
09:15

specjalista ogłoszenie nr 159696

specjalista

2014.04.30
08:19

Załącznik Nr 4 do Umowy - 'Radosna szkoła' - edycja 2014

Załącznik Nr 4 do Umowy - 'Radosna szkoła' - edycja 2014

2015.01.07
11:27

Ogólnopolski konkurs na najlepszy komiks o tematyce uchodźczej „Daj im szansę!”

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć z siedzibą w Krakowie organizuje ogólnopolski konkurs na najlepszy komiks o tematyce uchodźczej „Daj im szansę!”.

2014.04.29
12:27

USŁUGI SZKOLENIOWE W RAMACH ŚRODKÓW NA DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W 2014 ROKU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego

2014.04.29
11:49

„LEKCJA WOLNOŚCI” – apel minister edukacji do nauczycieli o wzięcie udziału w akcji

Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą przygotowywaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - akcją „Lekcja Wolności”. Celem projektu jest przybliżenie uczniom m.in. genezy i skutków wydarzeń z 1989 roku.

2014.04.29
09:04

„Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach”

Stowarzyszenie Amnesty International realizuje projekt edukacyjny „Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach”. Projekt ten ma na celu zwiększenie umiejętności obywatelskich i mobilizację młodzieży do pracy na rzecz zmian w swoich społecznościach szkolnych i lokalnych

2014.04.28
15:14

Praca Kuratorium w dniu 2 maja

Informujemy, że godziny otwarcia Kuratorium Oświaty w Warszawie (w tym Delegatur) w dniu 2 maja 2014 r. pozostają bez zmian.

2014.04.28
14:08

Majówka z Polską – list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dnia Polonii i Polaków za granicą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski skierował list do dyrektorów, nauczycieli, uczniów i ich rodziców zapraszający do włączenia się w ogólnopolskie obchody „Majówki z Polską”.

2014.04.28
14:03

Przegląd Musztry Klas Mundurowych

W dniu 24 kwietnia br. w koszarach Batalionu Reprezentacyjnego WP w Warszawie został przeprowadzony po raz pierwszy wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Organizatorem Przeglądu był Mazowiecki Kurator Oświaty przy współpracy merytorycznej Dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

2014.04.28
08:56

Program PAJACYK

Polska Akcja Humanitarna w ramach programu PAJACYK zaprasza szkoły i świetlice środowiskowe do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania

2014.05.07
11:55

„Dzień Wolności.de | Tag der Freiheit.pl”

w nawiązaniu do pisma Pani Joanny Kluzik–Rostkowskiej, Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2014 r. informuję, że Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży' zachęca szkoły i placówki oświatowe do udziału w czwartej edycji inicjatywy „Dzień Polsko-Niemiecki', której hasłem jest „Dzień Wolności.de | Tag der Freiheit.pl”

2014.04.25
09:52

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE WRAZ Z DELEGATURAMI

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE WRAZ Z DELEGATURAMI

2014.05.07
07:58

Konkurs: „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”

W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”.

2014.04.24
15:12

Konkurs: „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”

W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”.

2014.04.24
15:15

Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu pod nazwą „Szekspir.Inspiracje”

Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, organizują II edycję Festiwalu Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu pod nazwą „Szekspir.Inspiracje” w 450. rocznicę urodzin Wiliama Szekspira

2014.04.24
14:49

Bezpłatne „Szkolenia kadr systemu oświaty"

Sysco Polska Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Szkolenia kadr systemu oświaty” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2014.04.24
11:50

Konferencja Optymistyczny Start Szkolny - 6 latek w szkole

Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Partner w Zabrzu zaprasza na Konferencję Optymistyczny Start Szkolny - 6 latek w szkole, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

2014.04.25
10:00

„Badanie ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów"

Firma PBS Sp. z o.o. na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych realizuje projekt badawczy pt. „Badanie ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów"

2014.04.24
10:41

Zaświadczenia dla uczestników konferencji "Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole"

Uprzejmie informujemy, iż zaświadczenia dla uczestników konferencji "Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole" można odebrać w Delegaturze w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2014.04.23
15:14

III edycja wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt.: „LEŚNE INSPIRACJE”

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku zachęca uczniów klas I i II szkół gimnazjalnych z województwa mazowieckiego do udziału w III edycji wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt.:„LEŚNE INSPIRACJE”.

2014.04.22
15:43

Egzamin gimnazjalny 2014

Ponad 51 tysięcy uczniów z Mazowsza weźmie udział w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym, który rozpoczyna się - 23 kwietnia. Egzamin będzie trwał trzy dni - do 25 kwietnia. Wszystkim gimnazjalistom życzymy tylko dobrych odpowiedzi.

2014.04.25
15:49

VII Festiwal Piosenki „Integracja Malowana Dźwiękiem”

Starostwo Powiatowe w Bochni zaprasza uczniów wszystkich typów szkół do udziału w VII Festiwalu Piosenki „Integracja Malowana Dźwiękiem”.

2014.04.22
11:43

Konkurs Muzealne Spotkania z Fotografią

Muzeum w Koszalinie organizuje Konkurs Muzealne Spotkania z Fotografią.

2014.04.22
11:40

VII Płocki Maraton Biblijny

W imieniu organizatorów – Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej – serdecznie zapraszamy do udziału w VII Płockim Maratonie Biblijnym, zorganizowanym od 12 do 15 maja 2014 r. Szczegółowe informacje w załączniku.

2014.04.22
11:00

Wyłoniono zwycięzców etapu rejonowego XXXVII zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”

W dniu 15 kwietnia 2014 r. odbył się etap rejonowy XXXVII zawodów sportowo - obronnych „Sprawni jak żołnierze – 2013/2014”.

2014.04.22
12:21

Konkurs muzyczny „Czas na Ciebie”

Fundacja Czas na Muzykę z siedzibą w Warszawie organizuje konkurs muzyczny „Czas na Ciebie”.

2014.04.18
10:54

„Powstanie Warszawskie' - film w kinach od 9 maja

Muzeum Powstania Warszawskiego jest pomysłodawcą i producentem filmu „Powstanie Warszawskie', który od 9 maja będzie wyświetlany w kinach w całej Polsce

2015.01.08
10:47

V Ogólnopolskie Dyktando Młodych

Koło Edytorów KUL oraz Uczelniany Samorząd Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w V Ogólnopolskim Dyktandzie Młodych, organizowanym w ramach KULturaliów

2014.04.18
09:58

Stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów w wieku 10-17 lat

Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich uruchamia osiemnastą edycję przyznawania stypendiów

2014.04.17
14:47

IX edycja Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście

W dniach 1-7 lipca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się IX edycja Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście. Jest to cykliczny program realizowanym przez Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Illinois Holocaust Museum and Education Center, Skokie, Illinois, USA we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami

2014.05.20
15:14

Paszport Turystyczny Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego zachęca do aktywnego spędzania czasu na Mazowszu. Do dnia 31 października br. trwa akcja odkrywania regionu z „Paszportem Turystycznym Województwa Mazowieckiego”

2014.04.17
14:37

Szczepienia ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim

W dniach od 25 kwietnia do 2 maja 2014r. przeprowadzona zostanie wiosenna akcja szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim.

2014.04.17
14:34

„Fundusz Małych Grantów 2014'

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłasza konkurs na realizację projektów: „Fundusz Małych Grantów 2014'

2014.04.17
14:31

Lekcja demokracji

16 kwietnia, w związku z rocznicą 25-lecia wolnej Polski, z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty 39 szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza przeprowadziło symulację kampanii wyborczej i wyborów prezydenckich w ramach przygotowanej dla nich gry edukacyjnej.

2014.06.16
15:19

Diagnozowanie i opiniowanie gotowości szkolnej dziecka – materiały pokonferencyjne

Zakończył się cykl konferencji regionalnych, poświęconych diagnozowaniu i opiniowaniu gotowości szkolnej dziecka. Organizatorami wydarzenia było Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Zespołem Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych.

2014.04.16
15:24

Zaproszenie do udziału w debacie 'Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole'

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w debacie panelowej poświęconej bezpieczeństwu, w ramach programu "Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole", realizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Komendantem Policji z siedzibą w Radomiu.

2014.04.16
14:50

Życzenia Wielkanocne Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Życzymy pogodnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych radością budzącej się wiosny i wiarą w sens życia. Wyjątkowych chwil spędzonych wśród kochającej rodziny oraz przyjaciół, pełnych spokoju i miłości dodających sił w pokonywaniu codziennych trudności.

2014.04.22
08:06

„Radosna szkoła”- edycja 2014 - podpisywania umów na realizację programu

W związku z przyznaniem wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014, informuję, że zostały przygotowane umowy dotyczące udzielenia dotacji celowej ze środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację Programu.

2014.06.27
12:46

Zmiana zarządzenia w sprawie rekrutacji

Informujemy, że opublikowano zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

2015.01.07
10:45

Święto Szkoły w rocznicę bitwy pod Darnicą

Kultywowanie tradycji i wychowania patriotycznego przyświecało tegorocznym obchodom (15 kwietnia) święta Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy w Piastowie. Jest to jedyna szkoła na Mazowszu, której imię upamiętnia stoczoną 70 lat temu bitwę na stacji kolejowej w Darnicy. W uroczystościach wziął udział Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański.

2014.04.16
10:59

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, Drodzy Rodzice i Uczniowie Szkół i Placówek Oświatowych Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, w załączeniu przekazujemy najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych.

2014.04.15
11:28

Informacja o materiałach książkowych z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole dysponuje poradnikami: 1. Wspólne drugie śniadanie w szkole. 2. Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej. 3. Narzędzie dla szkół HEPS. Przewodnik dla szkół dotyczący tworzenia szkolnej polityki zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

2014.04.14
14:39

IV Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

W dniach 7–9 października 2013 r. w Odense w Danii odbyła się IV Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Niniejsze stanowisko – uwzględniające opinie przedstawicieli młodzieży z czterech krajów, którzy pracowali równolegle do obrad konferencji – zostało wypracowane w ramach serii konferencyjnych seminariów i warsztatów.

2014.04.14
14:57

II Międzynarodowy Konkurs „Tadeusz Kościuszko - nasz patron”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie organizuje II Międzynarodowy Konkurs „Tadeusz Kościuszko - nasz patron”.

2014.04.14
13:42

Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej 'ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE - OD CHAMONIX DO SOCZI'

Marszałek Województwa Podlaskiego wraz ze współorganizatorami zapraszają uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w dwuetapowym Krajowym Konkursie Wiedzy Olimpijskiej 'ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE - OD CHAMONIX DO SOCZI'.

2014.04.14
13:37

Konkurs pt.: „SPÓJRZ NA SWOJE MIASTO PRZEZ ZIELONE OKULARY”

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa Nasz Dom z siedzibą w Tarnowie, w ramach akcji „Przyjazne miasta na start – STOP zmianom klimatu” zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w konkursie pt.: „SPÓJRZ NA SWOJE MIASTO PRZEZ ZIELONE OKULARY”.

2014.04.14
13:27

Konferencja 'Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam'

Bezpieczne organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego - to niektóre z zagadnień poruszonych na konferencji „Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam”, która odbyła się 11 kwietnia w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie.

2015.01.07
10:28

Konferencja 'Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam'

Bezpieczne organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego - to niektóre z zagadnień poruszonych na konferencji „Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam”, która odbyła się 11 kwietnia w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie.

2014.06.16
15:19

Spotkanie z samorządowcami w regionie ciechanowskim

Z inicjatywy Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie) odbyło się 10 kwietnia spotkanie przedstawicieli samorządów, szkół wyższych, duchowieństwa, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wychowawców oraz pracowników kuratorium.

2014.04.11
15:30

Spotkania dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, w których była przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w dniach 29-30 maja i 6-7 listopada 2014 r. organizuje spotkania dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, w których była przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna.

2014.04.11
15:51

Pakiet edukacyjny „Gramy w piktogramy”.

Wydawnictwo Bohdan Orłowski zaprasza nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i nauczycieli matematyki w klasach 4-6 na szkolenie „Jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki”

2014.04.11
10:44

III edycja Programu Stypendialnego „Mistrzowie CHEMII"

Fundacja ORLEN - DAR SERCA rozpoczyna III edycję Programu Stypendialnego „Mistrzowie CHEMII". Jest to program stypendialny adresowany do szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów. Celem programu jest wspieranie osób wykazujących uzdolnienia w zakresie nauk ścisłych

2014.04.11
10:20

Wyłoniono zwycięzców etapu rejonowego LIII zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety”

W dniu 8 kwietnia 2014 r., na strzelnicy LOK w Płocku, odbył się etap rejonowy LIII zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety – 2013/2014”. Organizatorem etapu rejonowego zawodów jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku, przy wsparciu i pomocy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Ligi Obrony Kraju.

2014.04.09
15:59

Wnioski o zwiększenie subwencji oświatowej

Do 14 kwietnia można składać wnioski za I kwartał 2014 r. na wyposażenie szkół, w tym również w pomoce dydaktyczne potrzebne do nauczania sześciolatków.

2014.09.08
11:57

„Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole” - zakończenie cyklu konferencji regionalnych

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi i wykorzystania ich w swojej pracy.

2015.01.07
10:32

Prezentacja - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku.

2014.04.09
10:40

Materiały z narady z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

Materiały z narady - 'Prawidłowość realizacji zadań przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne' dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

2014.04.22
09:22

Jak bezpiecznie i świadomie korzystać z Internetu.

Fundacja Panoptykon w dniu 9 maja 2014 r. organizuje w Warszawie warsztat dla profesjonalistów, chcących przygotować się do poprowadzenia z dziećmi i młodzieżą zajęć na temat tego, jak bezpiecznie i świadomie korzystać z Internetu

2014.04.09
09:34

Trudności z realizacją profilaktyki narkotykowej w polskich szkołach

W piątek 11 kwietnia o godz. 16.00 w siedzibie Krytyki Politycznej (ul. Foksal 16, II p.) w Warszawie odbędzie się spotkanie dla nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mające na celu zdiagnozowanie trudności z realizacją profilaktyki narkotykowej w polskich szkołach

2014.04.09
12:22

Twórczo, inspirująco, coraz lepiej: konkurs ELL!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że rusza trzynasta edycja konkursu ELL - European Language Label

2014.04.08
15:28

Materiały z konferencji „Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole”

Materiały z konferencji „Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole”.

2014.04.08
13:58

Międzynarodowy Konkurs Pisania Listów

Poczta Polska S. A. zaprasza młodzież w wieku 13 - 15 lat do wzięcia udziału w kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Pisania Listów.

2014.04.08
11:09

Akcja informacyjna Narodowego Banku Polskiego „Bezpieczne Pieniądze”

Informujemy, iż Narodowy Bank Polski prowadzi akcję informacyjną „Bezpieczne Pieniądze”, której celem jest poinformowanie społeczeństwa o zmodernizowanych banknotach wchodzących do powszechnego obiegu w kwietniu 2014 r. Inicjatywę wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2014.06.16
15:20

Szkolenia dla nauczycieli wiejskich z Mazowsza

Szkolenia e-learningowe „Akademia Zdalnej Edukacji 2” oraz „E-kompetencje dla mazowieckich nauczycieli”

2014.04.08
09:02

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kolory wolności”.

Kancelaria Sejmu RP zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kolory wolności”.

2014.05.08
12:39

Projekty dla nauczycieli z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego

Bezpłatne projekty dla nauczycieli z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.

2014.04.08
08:52

Stypendia w Belgii dla romanistów

Stpendium letnie na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve

2014.04.08
08:46

Zarządzenie Nr 18

Zarządzenie Nr 18 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

2014.04.07
15:13

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach

Badania będą wykonywane w siedzibie MWOMP od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 17:00 po wcześniejszym telefonicznym zarejestrowaniu się pod numerem telefonu: kom. 695 695 413 lub tel. stacjonarny (22) 560 00 75 lub (22) 560 00 55 w godzinach od 1000 do 1500.

2014.06.16
15:28

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach.

Badania będą wykonywane w siedzibie MWOMP od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 17:00 po wcześniejszym telefonicznym zarejestrowaniu się pod numerem telefonu: kom. 695 695 413 lub tel. stacjonarny (22) 560 00 75 lub (22) 560 00 55 w godzinach od 10:00 do 15:00.

2014.04.08
13:26

Bezpłatne kursy e-learningowe dla nauczycieli z Mazowsza

MGG Conferences zaprasza nauczycieli z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego do udziału w projektach Akademia Zdalnej Edukacji oraz E-kompetencje pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Bezpłatne kursy on-line umieszczone na specjalnych platformach służą doskonaleniu kompetencji zawodowych. Szczegółowe informacje w załączniku.

2014.04.07
13:28

Program Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości realizuje od 2002 roku Program Stypendiów Pomostowych, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi ze wsi i małych miast w zdobyciu wyższego wykształcenia

2014.04.07
11:59

Instytut Badań Edukacyjnych organizuje powszechne badanie Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych (DUMa).

Jest to badanie kompetencji uczniów klas V, które formą i rodzajem użytych w nim zadań nawiązuje do sprawdzianu po szkole podstawowej, który w roku 2015 po raz pierwszy będzie oparty na wymaganiach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. W załączeniu przekazujemy list pana Michała Sitka dyrektora ds. badawczych Instytutu Badań Edukacyjnych informujący o badaniu.

2014.04.07
10:23

'Tylko pustej głowy nie chroni kask'.

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom zainicjowała i kontynuuje kampanię społeczną 'Tylko pustej głowy nie chroni kask'.

2014.04.04
12:15

Stypendium letnie na Uniwersytecie katolickim w Louvain-la-Neuve.

Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela, Ambasada Belgii w Warszawie zaprasza nauczycieli języka francuskiego do skorzystania ze stypendium letniego na Uniwersytecie katolickim w Louvain-la-Neuve

2014.04.04
11:38

Kompetencje różnojęzyczne i międzykulturowe w polskiej szkole

Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje szkolenie Kompetencje różnojęzyczne i międzykulturowe w polskiej szkole: wyznaczniki i materiały dydaktyczne - projekt FREPA

2014.04.04
11:35

Materiały z konferencji 'DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE'

W załączniku prezentacje z konferencji 'DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE' z dnia 3 kwietnia 2014 r.

2014.10.07
10:40

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława Kostki zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Obiektywem widziane - bł. ks. Jerzy Popiełuszko”.

2014.04.03
12:23

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

Informacje dotyczące badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

2014.04.03
09:50

FESTIWAL LITERACKI SOPOT 2014

Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie organizuje konkurs na filmowe bądź literackie alternatywne zakończenie dowolnej lektury szkolnej, FESTIWAL LITERACKI SOPOT 2014.

2014.04.02
11:41

Materiały z konferencji 'DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE'

Materiały pokonferencyjne z 26 marca 2014.

2014.04.03
12:07

Szkolenie "Kompetencje różnojęzyczne i międzykulturowe w polskiej szkole: wyznaczniki i materiały dydaktyczne - projekt FREPA"

Szkolenie odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2014 r. w Sulejówku. To wyjątkowa okazja do zapoznania się z najnowszymi narzędziami, proponowanymi przez Radę Europy, dotyczącymi międzykulturowości i różnojęzyczności. Szkolenie będę prowadzić między innymi eksperci z Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu, Anna Schroeder-Sura i Michel Candelier.

2014.04.02
09:18

wynik naboru na ogłoszenie nr 158409

wynik naboru

2014.04.02
09:02

Konkurs nt. „70. rocznicy Powstania Warszawskiego”

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie nt. „70. rocznica Powstania Warszawskiego”.

2014.04.01
14:09

Ogólnopolska konferencja „Technologie Informacyjno -Komunikacyjne w edukacji włączającej osoby niepełnosprawne wzrokowo”

W dniu 10 kwietnia br. odbędzie się ogólnopolska konferencja „Technologie Informacyjno -Komunikacyjne w edukacji włączającej osoby niepełnosprawne wzrokowo”, podczas której będą zaprezentowane rozwiązania informacyjno - komunikacyjne mające na celu dostosowanie warunków edukacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo.

2014.04.01
14:01

Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez język angielski w gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi

Szkolenie dla doradców metodycznych, konsultantów oraz nauczycieli gimnazjum w klasach dwujęzycznych.

2014.04.01
14:12

"Kompetencje różnojęzyczne i międzykulturowe w polskiej szkole"

Szkolenie organizowane przez Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

2014.04.01
13:26

X Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna

Działania podejmowane przez instytucje oświatowe w zakresie zapobiegania przestępczości nieletnich stanowiły jeden z głównych tematów X Ogólnopolskiej Konferencji Penitencjarnej, zorganizowanej w ramach jubileuszu 95-lecia Służby Więziennej. W spotkaniu (31 marca) uczestniczył Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

2014.04.01
10:03

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego

W finale VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego, który odbył się w Zespole Szkół Technicznych w Płocku uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik i Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska.

2014.06.16
15:20

Życzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla szóstoklasistów

1 kwietnia odbędzie się ważny test Waszej wiedzy - sprawdzian szóstoklasisty. Wierzę, że umiejętności, które zdobyliście podczas nauki w szkole, pomogą Wam osiągnąć doskonałe wyniki.

2014.04.01
17:54

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ciechanowskim w II półroczu 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie realizując zadania w zakresie polityki rynku pracy opracowuje analizy rynku pracy oraz prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

2014.10.07
10:39

Gala finałowa konkursów

27 marca w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Finałowa konkursów o Janie Pawle II i Kardynale Stefanie Wyszyńskim, które odbyły się w tym roku szkolnym. Honorowy patronat nad konkursem „Santo subito” objął Mazowiecki Kurator Oświaty.

2014.06.16
15:22

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27 im. Wesołych Krasnali w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza dzieci w wieku 5 - 6 lat do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na plakat ekologiczny pt.: „Na Ratunek Ziemi”

2014.03.28
10:46

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „100. rocznica powstania Legionów Polskich”

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Poznaniu zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „100. rocznica powstania Legionów Polskich”.

2014.03.28
10:34

Zaproszenie do udziału w konferencji poświęconej bezpieczeństwu dziecka w rodzinie i w szkole

Szanowni Państwo, Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu serdecznie zapraszają dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki z terenu działania Delegatury w Płocku do udziału w Konferencji na temat:

2014.04.01
14:19

Akademia Letnia

Fundacja Centrum Solidarności po raz kolejny zaprasza do udziału w projekcie Akademia Letnia - podnoszenie kompetencji nauczycieli przedmiotów humanistycznych w zakresie nauczania historii najnowszej przy wykorzystaniu interaktywnych i alternatywnych metod. Projekt ten jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół ponadgimnazjalnych, ale również do pasjonatów, inspiratorów, twórców, którzy cenią sobie niestandardowe metody przekazywania wiedzy i są gotowi na rozwój.

2014.03.27
13:41

Przygotowanie dzieci 6 - letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Materiały ze spotkania informacyjnego

2014.03.27
10:05

II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Dzieci: Innowacyjne, fascynujące, pożyteczne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Uniwersytet Dziecięcy UJK oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne przy współpracy Kuratorium Oświaty w Kielcach zapraszają młodych naukowców w wieku 7-12 lat wraz z opiekunami do uczestnictwa w: II Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym Dzieci: Innowacyjne, fascynujące, pożyteczne

2014.03.27
09:05

Materiały z konferencji 'Dziecko Bezpieczne w Rodzinie i w Szkole'

Materiały pokonferencyjne z 25 marca 2014.

2014.03.27
08:57

XI Międzynarodowe Biegi Przełajowe Ireny Szewińskiej

Zespół Szkół nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku zaprasza do udziału w XI Międzynarodowych Biegach Przełajowych Ireny Szewińskiej. W zawodach, które odbędą się 8 maja w Pułtusku, mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Mazowsza.

2014.03.27
10:18

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2014 r. - pismo do Dyrektorów

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2014 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

2014.06.10
11:53

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2014 r. - pismo do JST

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2014 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

2014.06.10
11:53

Lekcje obywatelskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Rusza kolejna edycja cyklu lekcji obywatelskich. Przedsięwzięcie, którego organizatorem jest Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego.

2014.03.26
14:49

wynik naboru na ogłoszenie nr 157945

wynik naboru

2014.03.26
11:42

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenie dla nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT w nauczaniu języków obcych

2014.03.26
10:36

Bezpłatne konsultacje psychologiczne oraz diagnozy psychiatryczne pod kątem autyzmu.

Fundacja Inicjatyw Psycho – Edukacyjnych Po – Mocni z siedzibą w Wyszogrodzie z okazji Światowego Dnia Autyzmu zaprasza na bezpłatne konsultacje psychologiczne oraz bezpłatne diagnozy psychiatryczne pod kątem autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwojowych (CZR) ze spektrum autyzmu

2014.03.26
10:32

Konkurs Mazowsze – moja mała ojczyzna

Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza kolejną edycję konkursu Mazowsze – moja mała ojczyzna.

2014.03.26
10:20

IV edycja konkursu poetyckiego „ZŁOTA BIEDRONKA”

Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie organizuje IV edycję konkursu poetyckiego „ZŁOTA BIEDRONKA”.

2014.03.26
10:17

Gra miejska „Karski. Misja 42”

W ramach obchodów Roku Jana Karskiego Muzeum Historii Polski zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w grze miejskiej „Karski. Misja 42”.

2014.03.26
10:14

Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam

Zapraszamy do udziału w konferencji Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam, która odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. w godzinach 11.00 – 13.30 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego przy ul. Szczęśliwickiej 56 w Warszawie.

2014.04.11
13:18

Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam

Zapraszamy do udziału w konferencji Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam, która odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. w godzinach 11.00 – 13.30 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego przy ul. Szczęśliwickiej 56 w Warszawie.

2014.04.11
15:34

Monitorowanie dotyczące działań szkół w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży

Monitorowanie dotyczące działań szkół w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

2014.04.08
10:56

Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez język angielski w gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi

Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych w Ośrodku Rozwoju Edukacji zaprasza Doradców metodycznych, konsultantów oraz nauczycieli gimnazjum w klasach dwujęzycznych na szkolenie na temat:Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez język angielski w gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi.

2014.03.26
08:58

Język to Twój Paszport. Ucz się języków!

Głównym celem konferencji pt.: „Język to Twój Paszport. Ucz się języków!” (25 marca) było przedstawienie praktycznych wskazówek i narzędzi sprzyjających budowaniu motywacji uczniów do nauki języków obcych.

2014.03.26
14:49

Szkoła podstawowa od roku szkolnego 2014/2015 - zmiany w przepisach prawa

25 marca w Warszawie odbyła się konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, która dotyczyła aktualnych zmian w systemie oświaty. Spotkanie zostało zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2015.01.07
10:29

Szkoła podstawowa od roku szkolnego 2014/2015 - zmiany w przepisach prawa

25 marca w Warszawie odbyła się konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, która dotyczyła aktualnych zmian w systemie oświaty. Spotkanie zostało zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2014.03.25
15:38

Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego

Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowuje badanie Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego.

2014.03.25
12:44

Edukacja ekonomiczna w obrazkach

Forum Obywatelskiego Rozwoju informuje o kolejnej edycji projektu “Edukacja ekonomiczna w obrazkach”, której celem jest prezentacja nowych scenariuszy lekcji WOSu i podstaw przedsiębiorczości

2014.03.25
12:02

Konferencja 'ABC sprzętu informatycznego dla edukacji

Celem konferencji jest przedstawienie najważniejszych informacji pomocnych przy wyborze i sporządzaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zakupie: komputerów, tablic multimedialnych, wizualizerów, sieci teleinformatycznych i innego sprzętu IT używanego w edukacji

2014.03.25
10:37

FORMULARZE Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przypomina wszystkim zainteresowanym o nadchodzącym terminie wnioskowania o dofinansowanie projektów w programie Erasmus+ Akcja 2

2014.03.25
10:24

Monitorowanie stanu przygotowania szkół na przyjęcie dzieci 6-letnich

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie monitorowania stanu przygotowania szkół na przyjęcie dzieci sześcioletnich.

2014.03.25
10:12

Bezpłatne konsultacje i diagnozy pod kątem autyzmu

Z okazji Światowego Dnia Autyzmu (2 kwietnia) Fundacja Inicjatyw Psycho – Edukacyjnych Po – Mocni z siedzibą w Wyszogrodzie (KRS: 000 450 250) zaprasza na bezpłatne konsultacje psychologiczne oraz bezpłatne diagnozy psychiatryczne pod kątem autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwojowych (CZR) ze spektrum autyzmu.

2014.03.24
15:29

I Ogólnopolski Konkurs Społeczno – Humanistyczny

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni organizuje I Ogólnopolski Konkurs Społeczno – Humanistyczny

2014.03.24
10:44

Konkurs - MAZOWSZE MOJA MAŁA OJCZYZNA

Zapraszamy szkoły i przedszkola z terenu Delegatury w Płocku do udziału w kolejnej edycji konkursu "MAZOWSZE MOJA MAŁA OJCZYZNA".

2014.03.24
10:30

XII Ogólnopolski Konkurs Grafiki komputerowej PISANKA WIELKANOCNA

Terapeutyczna Szkoła Podstawowa nr 119 we Wrocławiu przy współudziale Stowarzyszenia PROGRESSIO organizuje XII Ogólnopolski Konkurs Grafiki komputerowej PISANKA WIELKANOCNA dla wszystkich dzieci z całej Polski do lat 13.

2014.03.24
10:14

Wspomaganie szkół i placówek

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku serdecznie zaprasza do współpracy w ramach kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych. Pozostałe informacje w załączniku.

2014.03.21
10:16

Konkurs „Orlęta Grodzieńskie 1939”

Fundacja Polacy znad Niemna organizuje Konkurs „Orlęta Grodzieńskie 1939”.

2014.03.21
09:42

Konkurs plastyczny pt. INNY

Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie organizuje konkurs plastyczny pt. INNY dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.

2014.03.21
09:39

AKCJA – STYPENDIA 2014/15

Od 17 marca trwa AKCJA – STYPENDIA 2014/15 organizowana przez Fundację Dobra Sieć

2014.03.21
09:00

„Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole” - konferencje regionalne w Radomiu i Warszawie

18 marca w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu odbyła się konferencja regionalna zorganizowana w ramach programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”. Wśród gości obecni byli m.in. Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki oraz Mariusz Dobijański Mazowiecki Wicekurator Oświaty. Podobna konferencja odbyła się 20 marca w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.

2015.01.07
10:30

Teatr 21 serdecznie zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym

Teatr 21 serdecznie zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym dla nauczycieli O!Swój! organizowanym przy wsparciu Ministerstwa Kultury oraz Miasta St. Warszawy

2014.03.20
14:54

MŁODZI GŁOSUJĄ – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Młodzi głosują – wybory do Parlamentu Europejskiego 2014”

2014.03.20
14:51

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów OBUTm 2014 r.

Instytut Badań Edukacyjnych planuje przeprowadzić dwa badania w ramach Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów dla uczniów szkół podstawowych kończących klasę trzecią.

2015.01.08
12:05

Bezpłatne szkolenie: ”Szkoła i uczeń wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów”

Wydział Wychowania i Profilaktyki zaprasza specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli na bezpłatne szkolenie: ”Szkoła i uczeń wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów” w dniach 31.03 - 2.04.2014r.

2014.03.20
14:06

Powszechna Wystawa Krajowa - Konkurencyjna Polska 1989-2014

Międzynarodowe Targi Poznańskie z okazji 25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Sejmu i Senatu, których konsekwencją była ekspansja polskiej gospodarki i prywatnej przedsiębiorczości przygotowała dla uczniów i nauczycieli wydarzenie pn. „Powszechna Wystawa Krajowa - Konkurencyjna Polska 1989-2014", nad którym honorowy patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski

2014.03.19
11:09

Projekt pn. „Szkolenia kadr systemu oświaty"

Sysco Polska Sp. z o.o. prowadzi projekt pn. „Szkolenia kadr systemu oświaty". Przedsięwzięcie jest skierowane do 135 nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, znajdujących się na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego.

2014.03.18
15:47

„Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole” - konferencje regionalne

18 marca w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu odbyła się konferencja regionalna zorganizowana w ramach programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”. Wśród gości obecni byli m.in. Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki oraz Mariusz Dobijański Mazowiecki Wicekurator Oświaty. Podobna konferencja odbyła się 20 marca w Warszawie, 25 marca w Siedlcach i 26 marca w Ostrołęce.

2014.03.26
15:42

Zapraszamy Państwa na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wzorem lat ubiegłych zapraszamy Państwa na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące zasad udziału w konkursach

2014.03.18
12:37

II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „ Wesołego Alleluja”.

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej zaprasza do udziału w II Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „ Wesołego Alleluja”.

2014.03.20
13:47

Narada dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych

Prawidłowość wydawania orzeczeń i opinii m.in. w sprawie odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego to główne zagadnienia poruszone na naradzie dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

2015.01.07
10:35

Narada dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych

Prawidłowość wydawania orzeczeń i opinii m.in. w sprawie odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego to główne zagadnienia poruszone na naradzie dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

2014.03.17
15:23

" Wesołego Alleluja"

II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

2014.03.17
15:20

Szkoła i uczeń wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów

ORE placówka MEN zaprasza na szkolenie dla specjalistów ppp, pedagogów szkolnych

2014.03.17
15:18

Narada dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa mazowieckiego

Zapraszam na naradę poświęconą realizacji zadań przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii pn. Skuteczność pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

2014.03.18
09:48

Konkurs wiedzy pn. „Smak ekologicznej żywności”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego pn.; „Smak ekologicznej żywności”.

2014.03.17
12:01

II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja”

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej zaprasza uczniów od 3 do 13 roku życia z krajów europejskich do udziału w II Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Wesołego Alleluja”.

2014.03.17
11:16

Narada dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa mazowieckiego

Zapraszam na naradę poświęconą realizacji zadań przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii pn. Skuteczność pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

2014.03.17
12:07

Ogólnopolski konkurs „Bliżej Europy”

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje ogólnopolski konkurs „Bliżej Europy”.

2014.03.17
10:15

Narada dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa mazowieckiego.

Zapraszam na naradę poświęconą realizacji zadań przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii pn. Skuteczność pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

2014.03.17
11:49

Konkurs historyczny ,,Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych”

W związku z 70. rocznicą Powstania Warszawskiego Fundacja ,,Warszawa Walczy 1939-1945” i Muzeum Niepodległości ogłaszają konkurs historyczny ,,Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych”.

2014.03.17
10:12

Kampania informacyjna „Bezpieczne pieniądze”

Informujemy, że Narodowy Bank Polski we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem „Bezpieczne Pieniądze”, dotyczącą nowych zabezpieczeń polskich banknotów.

2014.03.14
14:58

VIII edycja inicjatywy pn.: „Za naprawianie świata”

Stowarzyszenie „Dzieci Holokaustu” w Polsce oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej organizują VIII edycję inicjatywy pn.: „Za naprawianie świata”.

2014.03.14
12:43

Bezpłatne szkolenie nt.: ”Szkoła i uczeń wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli na bezpłatne szkolenie nt.: ”Szkoła i uczeń wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów” w dniach 31.03-2.04.2014 r

2014.03.18
15:44

II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny " Wesołego Alleluja"

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej zaprasza do udziału w II Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „ Wesołego Alleluja”.

2014.03.14
09:09

Konferencja: DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE

Zaproszenie do udziału w konferencji

2014.04.01
13:32

IX Konferencja Dyrektorów Szkół DSD

Zalety i możliwości jakie daje polskim uczniom znajomość języka niemieckiego to główny temat IX Konferencji Dyrektorów Szkół DSD w Polsce. Spotkania, których organizatorem jest Centrala Szkolnictwa za Granicą (ZfA), odbywają się w dniach 12-14 marca w Warszawie. W konferencji uczestniczy Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

2014.03.13
13:20

Konkurs Plastyczny pt. „PODĄŻĄJĄC ZA ŚWIĘTOŚCIĄ JANA PAWŁA II”

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci Szkół Podstawowych pt. „PODĄŻĄJĄC ZA ŚWIĘTOŚCIĄ JANA PAWŁA II”.

2014.03.13
10:51

Konkurs "Szkoła z Tradycją"

Fundacja „Od pokoleń dla pokoleń” zaprasza do udziału w konkursie „Szkoła z Tradycją”.

2014.03.13
09:55

Konkurs recytatorski "Zaczarowana Dorożka"

Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej (ZWPEK) zaprasza uczniów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych z Warszawy do udziału w konkursie recytatorskim poświęconym twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Zaczarowana Dorożka”.

2014.03.13
09:12

Nagrody eTwinning 2014 – lista najlepszych projektów!

Znana jest już lista najlepszych projektów ubiegających się o Nagrody eTwinning 2014 w konkursie europejskim

2014.03.13
09:11

Międzynarodowy konkurs ALIANTE 2014

Stowarzyszenie Euro – Atlantyckie (SEA) zaprasza uczniów i studentów w wieku 15 – 19 lat do udziału w 13. edycji międzynarodowego konkursu ALIANTE 2014.

2014.03.13
09:09

Konkurs historyczny „Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych”

Muzeum Niepodległości w Warszawie wraz ze współorganizatorami ogłaszają konkurs historyczny „Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych”.

2014.03.13
09:06

Ogólnopolski Dzień Matematyki

Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve z siedzibą w Bielsku - Białej organizuje Ogólnopolski Dzień Matematyki.

2014.03.13
09:03

Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2014

Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany" w Bielsku-Białej zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XVIII Ogólnopolskim i XXXII Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2014.

2014.03.13
09:00

Akademia Erasmus+

Szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne, konferencje, dni otwarte i konsultacje – wszystko dla osób i instytucji zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+.

2014.03.13
09:00

XII edycja międzynarodowego konkursu plastycznego „Skrzydlaci Przyjaciele”

Przedszkole Samorządowe nr 64 w Białymstoku organizuje XII edycję międzynarodowego konkursu plastycznego „Skrzydlaci Przyjaciele”.

2014.03.13
08:57

X edycja Konkursu Papieskiego pod hasłem „Człowiek – podmiot pracy”

Fundacja Instytut Tertio Millennio z siedzibą w Krakowie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju do udziału w X edycji Konkursu Papieskiego pod hasłem „Człowiek – podmiot pracy”.

2014.03.13
08:54

XIV Konkurs Papieski pt.: „Kanonizacja Jana Pawła II”

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie organizuje XIV Konkurs Papieski pt.: „Kanonizacja Jana Pawła II” -edycja międzynarodowa.

2014.03.13
08:49

Mazowiecki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Warszawa 2014

Zespół Szkół nr 79 jest współorganizatorem Mazowieckiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Warszawa 2014.

2014.03.13
08:44

Konkurs „Moje miejsce, moja historia”

Centrum Edukacji Obywatelskiej organizuje, w ramach kolejnej edycji programu Kulthurra, konkurs „Moje miejsce, moja historia”.

2014.03.13
08:38

Mazowiecka Gala konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”

12 marca w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się Mazowiecka Gala konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”. Organizowany już po raz trzeci konkurs miał na celu wyłonienie i wypromowanie najciekawszych działań wspierających adaptację dzieci sześcioletnich do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych.

2014.06.16
15:22

DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE

Zaproszenie do udziału w konferencji

2014.03.12
10:27

Dzieci namawiają dorosłych do poprawy bezpieczeństwa

Ogólnopolski konkurs dla dzieci na najbardziej aktywny i efektywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa

2014.03.12
09:00

25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce

11 marca młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Mazowsza wzięła udział w eliminacjach wojewódzkich ogólnopolskiego konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”.

2014.03.12
10:00

Szkolenie nt.: ”Szkoła i uczeń wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów”

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli na bezpłatne szkolenie nt.: ”Szkoła i uczeń wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów” w dniach 31.03-2.04.2014 r.

2014.03.11
15:05

Narada dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego

Narada dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

2014.03.17
15:19

Konferencja regionalna na temat: DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE

Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Konferencji regionalnej na temat: DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE, która odbędzie się w dniu 20 marca 2014 r.

2014.03.20
14:40

Bezpłatne szkolenia dotyczące edukacji międzykulturowej

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców zapraszają nauczycieli na szkolenia dotyczące edukacji międzykulturowej.

2014.03.13
10:57

Informacja o ogólnopolskich konkursach

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że MDK im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie jest organizatorem następujących konkursów ogólnopolskich:

2014.03.11
12:54

Konkurs „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014”

Urząd Patentowy RP wraz z Polską Akademią Dzieci ogłasza konkurs „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014” na najciekawszy wynalazek, rozwiązanie techniczne, grę planszową lub komputerową.

2014.03.11
09:24

Konkurs na najciekawszy film promujący drewno pt.: „Film w dechę”

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz ze współorganizatorami zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie na najciekawszy film promujący drewno pt.: „Film w dechę”.

2014.03.11
09:13

Szkolne Kluby Bezpieczeństwa

Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to jeden z czterech elementów międzynarodowego programu edukacyjnego Renault "Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich".

2014.03.11
08:58

Konferencja regionalna na temat: DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE

Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Konferencji regionalnej na temat: DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE, która odbędzie się w dniu 20 marca 2014 r.

2014.03.17
11:37

Dni Karskiego - program wspierający lokalnych organizatorów

Muzeum Historii Polski zaprasza wszystkich zainteresowanych - instytucje, szkoły i inne organizacje do urządzenia Dni Karskiego we własnym mieście czy miejscowości

2014.03.10
15:47

Informacja dodatkowa - Konferencja regionalna na temat: DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE

Informacja dodatkowa - Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Konferencji regionalnej na temat: DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE, która odbędzie się w dniu 20 marca 2014 r.

2014.03.17
11:39

Inauguracja drugiej edycji programu „Filmoteka Szkolna”

Uroczysta inauguracja drugiej edycji programu edukacji filmowej „Filmoteka Szkolna” odbyła się 10 marca w Piasecznie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej, Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Agnieszka Odorowicz Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

2014.03.10
16:05

Konferencja regionalna na temat: DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE

Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Konferencji regionalnej na temat: DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE,która odbędzie się w dniu 20 marca 2014 r.

2014.03.20
14:47

Oceń stronę Kuratorium

Zachęcamy do wypełnienia ankiety oceniającej stronę internetową Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2014.06.03
08:40

Narada dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego

Narada dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

2014.03.10
12:20

Narada dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

Narada dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

2014.03.10
12:10

Konferencja „Nowe media w edukacji historycznej i obywatelskiej”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli historii i nauczania początkowego do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji „Nowe media w edukacji historycznej i obywatelskiej” organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku.

2014.03.10
11:28

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci sześcioletnich do realizacji obowiązku szkolnego

Materiały z konferencji: Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci sześcioletnich do realizacji obowiązku szkolnego 5 i 7 marca 2014r.

2014.03.10
16:07

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu CZŁOWIEK I ŚWIAT – WYMIARY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika serdecznie zapraszają na Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z cyklu CZŁOWIEK I ŚWIAT – WYMIARY ODPOWIEDZIALNOŚCI poświęconą tematowi: Lokalne wymiary globalnej odpowiedzialności.

2014.03.18
09:49

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2014 - WYNIKI NABORU

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2014 Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

2014.06.27
12:46

wizytator ogłoszenie nr 158409

wizytator

2014.03.07
12:30

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie samochodu Skoda Octavia 1,6

Kuratorium Oświaty w Warszawie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) informuje o zakwalifikowaniu do kategorii zbędnych składników majątku ruchomego następującego pojazdu: Skoda Octavia 1.6

2014.03.07
10:40

Rekrutacje na rok szkolny 2014/2015

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, tzw. „ustawy rekrutacyjnej”, Mazowiecki Kurator Oświaty zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o rekrutacji na rok szkolny 2014/2015, znajdującymi się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2015.01.07
10:44

„Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli” - zaproszenie do udziału w konkursie

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych objętych Ogólnopolskim Programem Edukacyjnym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli”, do udziału w konkursie

2014.03.07
09:08

XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Zapraszamy uczniów i uczennice szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w rekrutacji do XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

2014.03.13
10:18

XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Zapraszamy uczniów i uczennice szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w rekrutacji do XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

2014.03.07
09:08

Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły 2017, ogłasza konkurs na zaprojektowanie LOGO.

Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły 2017, ogłasza konkurs na zaprojektowanie LOGO. Ideą konkursu jest godne uczczenie 550. rocznicy pierwszego wolnego flisu na Wiśle

2014.03.06
15:31

Spotkanie Wiceministra z ciechanowskimi nauczycielami

Ocena stanu przygotowania szkół na przyjęcie dzieci 6-letnich oraz kwestia wprowadzenia pierwszego bezpłatnego podręcznika dla uczniów to główne tematy spotkania Wiceministra Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego z nauczycielami, które odbyło się 5 marca w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie.

2014.03.06
15:40

„Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących”

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej „Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących” zaprasza szkoły ponadgimnazjalne do współpracy przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2014.03.06
15:27

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2014 roku

MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2014 roku i zaprasza do składania ofert

2014.06.17
09:19

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2014 roku

MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2014 roku oraz zaprasza do składania ofert

2014.04.02
14:51

Mądre, kreatywne i efektywne wykorzystywanie TIK w edukacji w celu podniesienia jej jakości

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawieoraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają nabór na bezpłatne szkolenie przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

2014.03.06
14:49

Twórczo, inspirująco, coraz lepiej: konkurs ELL!

Rusza trzynasta edycja konkursu ELL - European Language Label. ELL to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych

2014.03.06
14:39

Konkurs Wiedzy o El Greco

Muzeum Diecezjalne w Siedlcach zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego oraz lubelskiego do udziału w Konkursie Wiedzy o El Greco.

2014.03.06
11:47

Gra edukacyjna „Kandydaci. Symulacja kampanii wyborczej i wyborów prezydenckich”

Zachęcamy Państwa do udziału w grze edukacyjnej „Kandydaci. Symulacja kampanii wyborczej i wyborów prezydenckich” skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mającej na celu m.in. poszerzenie wiedzy o zasadach demokracji i postawach proobywatelskich oraz zdobycie umiejętności przygotowania kampanii wyborczych, promowania i kształtowania publicznego wizerunku kandydata. Szczegóły w liście Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2014.04.17
12:23

Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Uprzejmie informuję, że do dnia 7 marca 2014 r. należy składać wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

2014.03.06
10:10

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo, szczegółowe informacje dotyczące organizacji konkursów przedstawiamy w załączeniu.

2014.03.06
10:07

IV edycję Międzynarodowego Konkursu YPEF „Młodzież w lasach Europy”

Towarzystwo Przyjaciół Lasu z siedzibą w Warszawie ogłasza IV edycję Międzynarodowego Konkursu YPEF „Młodzież w lasach Europy”.

2014.03.06
09:58

ROLA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY W PRZYGOTOWANIU DZIECI 6-LETNICH DO REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Prezentacje i materiały z narady: ROLA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY W PRZYGOTOWANIU DZIECI 6-LETNICH DO REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO - 04 marca 2014 roku.

2014.03.06
09:38

wynik naboru na ogłoszenie nr 157176

wynik naboru

2014.03.05
10:45

Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej

Instytut Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego organizuje ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej

2014.03.04
13:12

Nieodpłatne przekazanie mebli

Nieodpłatne przekazanie na rzecz szkół składników majątkowych

2014.03.03
11:44

XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Rekrutacja

2014.03.03
11:30

Kampania społeczna „NIE! dla wypalania traw na Mazowszu”

Trwa kampania społeczna „NIE! dla wypalania traw na Mazowszu”, którą zainicjował w 2013 roku Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na skalę problemu oraz edukację społeczeństwa o zagrożeniach i skutkach tego zjawiska.

2014.08.13
14:26

XIX Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka zaprasza do udziału w XIX Międzynarodowym Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży - Toruń 2014

2014.02.27
15:16

Wybory do Parlamentu Europejskiego

nawiązując do pisma Pani Joanny Berdzik Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (DKOW.WEPW.046.1.2014.MK) uprzejmie przypominam, że w maju 2014 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego

2014.02.27
15:11

Konkurs „Lekcja z Legionów”

Muzeum Józefa Piłsudskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Lekcja z Legionów”, który związany jest z obchodzonym w tym roku stuleciem Legionów Polskich. Konkurs adresowany jest do gimnazjów, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych

2014.02.27
13:47

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów publicznych szkół podstawowych

W załączeniu pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów publicznych szkół podstawowych w sprawie monitorowania stanu przygotowania szkół na przyjęcie dzieci sześcioletnich.

2014.02.27
12:47

„Zostać przedsiębiorczym – program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji dotyczącej innowacyjnego projektu „Zostać przedsiębiorczym – program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2014.02.26
15:22

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SPRAWIE SZCZOTKOWANIA ZĘBÓW PRZEZ DZIECI W PRZEDSZKOLU

MONITOROWANIE STANU ZDROWIA JAMY USTNEJ POPULACJI POLSKIEJ W LATACH 2013 – 2015.

2014.02.26
13:16

Konferencja 'Szkoła podstawowa od roku szkolnego 2014/2015 - zmiany w przepisach prawa'

Konferencja dotyczącą aktualnych zmian w systemie oświaty, w szczególności edukacji dzieci sześcioletnich oraz rekrutacji do szkół.

2014.03.13
10:04

Konferencja 'Szkoła podstawowa od roku szkolnego 2014/2015 - zmiany w przepisach prawa'

Konferencja dotyczącą aktualnych zmian w systemie oświaty, w szczególności edukacji dzieci sześcioletnich oraz rekrutacji do szkół

2014.03.25
14:44

Rok Jana Karskiego

Oferta edukacyjna Muzeum Historii Polski

2014.02.26
09:14

Bezpłatne warsztaty Premier Skills English dla nauczycieli języka angielskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Ośrodek Rozwoju Edukacji i British Council zapraszają nauczycieli uczących języka angielskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na bezpłatne warsztaty Premier Skills English

2014.02.25
10:30

Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli i instruktorów zajmujących się naukami ścisłymi

W ramach projektu systemowego Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III

2014.02.25
10:25

Ogólnopolski Konkurs „Losy Polaków na Syberii”

Kuratorium Oświaty w Krakowie, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Związkiem Sybiraków-Oddział w Krakowie i Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej IPN w Krakowie jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Polaków na Syberii”

2014.02.25
10:19

konkurs na zaprojektowanie okładki do kolejnej książki

Fundacja im. Michała Friedmana informuje, że udostępniła na stronie internetowej fundacji 12 książek w tłumaczeniu Michała Friedmana

2014.02.25
10:13

XIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Fotograficznym Oddziałów i Klas Integracyjnych Razem.

Zespół Szkół nr 2 w Elblągu zaprasza do udziału w XIII Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym Oddziałów i Klas Integracyjnych Razem.

2014.02.25
10:03

Zaproszenie na uroczyste obchody 15 rocznicy wstąpienia Polski do NATO

W dniu 12 marca 2014 r. (środa) o godz. 19.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się główna uroczystość z udziałem Prezydenta RP

2014.03.13
10:42

Zmiana Zarządzenia Nr 6 w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

Zmiana Zarządzenia Nr 6 w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

2014.03.13
10:10

Eliminacje rejonowe LIII Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” w roku szkolnym 2013/14

Uprzejmie informujemy, że eliminacje rejonowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Delegatury w Płocku odbędą się w dniu 8 kwietnia 2014 r. Zawody rozgrywane będą na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Płocku, ul. Norbertańska 6. Początek zawodów o godz. 9:30.

2014.03.21
10:21

Eliminacje rejonowe XXXVII Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Obronnych 'Sprawni jak żołnierze' w roku szkolnym 2013/14

Uprzejmie informujemy, że eliminacje rejonowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Delegatury w Płocku odbędą się w dniu 15 kwietnia 2014 r. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9:30 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku, Al. Kilińskiego 4.

2014.03.21
10:22

Ogólnopolski konkurs literacko – plastyczny pod hasłem „Świat jest naprawdę piękny”

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Jana Twardowskiego w Lublinie organizuje ogólnopolski konkurs literacko – plastyczny pod hasłem „Świat jest naprawdę piękny”.

2014.02.21
15:18

Zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Edukacji Narodowej zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 informuję o zmianach w Planie Nadzoru Pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014.

2014.02.21
13:35

Nowa platforma e-wsiz z bezpłatnymi kursami e-learningowymi.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się z nową platformą e-wsiz na której można bezpłatnie korzystać z kursów e-learning.

2014.02.20
14:54

wizytator ogłoszenie nr 157945

wizytator

2014.02.20
11:37

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci sześcioletnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego oraz nowe zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych form wychowania przedszkolnego stanowiły najważniejsze tematy konferencji dla dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, która odbyła się 19 lutego w auli głównej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

2015.01.07
10:29

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014 r.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014 r.

2014.02.20
15:30

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci sześcioletnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego oraz nowe zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych form wychowania przedszkolnego stanowiły najważniejsze tematy konferencji dla dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, która odbyła się 19 lutego w auli głównej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

2014.03.13
10:05

"Matura 2015 z języka obcego nowożytnego"

ORE placówka MEN zaprasza na konferencję

2014.02.19
15:34

Nabór dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XV cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XV cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji.

2014.02.25
12:55

Cykl konferencji 'Nowe media w edukacji historycznej i obywatelskiej'

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaprasza nauczycieli historii i nauczania początkowego do wzięcia udziału w cyklu 7 bezpłatnych konferencji Nowe media w edukacji historycznej i obywatelskiej organizowanych razem z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

2014.02.19
10:22

VII Doroczny Europejski Konkurs na Najlepszy Esej z Dziedziny Genetyki

Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka we współpracy z Europejskim i Amerykańskim Towarzystwem Genetyki Człowieka organizuje VII Doroczny Europejski Konkurs na Najlepszy Esej z Dziedziny Genetyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2014.02.19
09:37

"Bezpieczne ferie zimowe 2014"

Spełniając prośbę Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku, przesyłamy w załączeniu informację skierowaną do uczniów, dotyczącą "Bezpiecznych ferii zimowych 2014".

2014.02.24
15:19

Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci

5 marca w Warszawie z udziałem Ministra Edukacji Narodowej odbędzie się konferencja inaugurująca cykl spotkań regionalnych pt. "Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci".

2014.02.19
08:10

Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci

5 marca w Warszawie z udziałem Ministra Edukacji Narodowej odbędzie się konferencja inaugurująca cykl spotkań regionalnych pt. "Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci".

2014.02.18
12:39

Seminarium „Małoletni cudzoziemcy w polskim systemie oświaty”

17 lutego 2014 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowało seminarium „Małoletni cudzoziemcy w polskim systemie oświaty”, którego celem było zaprezentowanie raportu Rzecznika Praw Obywatelskich „Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji”.

2014.02.18
11:23

Międzynarodowy konkurs na najlepszy esej z dziedziny genetyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka we współpracy z Europejskim i Amerykańskim Towarzystwem Genetyki Człowieka po raz kolejny organizuje międzynarodowy konkurs na najlepszy esej z dziedziny genetyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2014.02.18
15:29

Ogólnopolskie konkursy literackie

Ośrodek Kultury „Arsus” w Warszawie organizuje ogólnopolskie konkursy literackie skierowane do dzieci i młodzieży.

2014.02.17
08:41

Profesjonaliści w służbie obywatelom - konkurs Szefa Służby Cywilnej

Zakończyła się (14 lutego) pierwsza edycja Konkursu Szefa Służby Cywilnej „Profesjonaliści w służbie obywatelom”, do której przystąpiły 62 urzędy administracji rządowej z całej Polski, w tym Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2014.03.13
10:14

Zaproszenie na konferencję: Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci sześcioletnich do realizacji obowiązku szkolnego.

Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie serdecznie zaprasza na konferencję: Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci sześcioletnich do realizacji obowiązku szkolnego.

2014.02.14
11:11

Konferencja metodyczna "Informatyka uczy i wychowuje"

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaprasza na konferencję metodyczną dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2014.02.14
10:09

Erasmus+ Młodzież: zmiany w projektach programu "Młodzież w działaniu"

Program Erasmus+ to nowe możliwości i nowe zasady ubiegania się o dofinansowanie projektów. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do zapoznania się z artykułem na temat zmian dotyczących beneficjentów programu "Młodzież w działaniu". Kiedy składać wnioski? Jakie wcześniejsze działania odpowiadają obecnym akcjom programu Erasmus+? Gdzie szukać odpowiedzi?

2014.02.14
09:59

Konferencja: ROLA PRZEDSZKOLA W PRZYGOTOWANIU DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Konferencji: ROLA PRZEDSZKOLA W PRZYGOTOWANIU DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO, która odbędzie się w dniu 19 lutego 2014 r. w godzinach 10.00 – 12.00.

2014.02.19
15:30

Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego organizuje Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów.

2014.02.13
14:45

III ogólnopolski konkurs „Anim@kcja”

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zaprasza uczniów szkoł publicznych i niepublicznych oraz placówek wychowania pozaszkolnego do udziału w III ogólnopolskim konkursie na najlepszą animację, grafikę komputerową i film dokumentalny „Anim@kcja”.

2014.02.13
14:42

Konkurs ekologiczny pn. „Niska emisja – w środowisku lokalnym”.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie ogłasza konkurs ekologiczny pn. „Niska emisja – w środowisku lokalnym”

2014.02.13
13:58

„Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na warsztaty coachingowe dla dyrektorów szkół/placówek. Szkolenia prowadzone są w ramach projektu „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim

2014.02.13
13:48

Kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”.

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki

2014.02.13
13:48

Przygotowanie dzieci 6 - letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Spotkanie informacyjne dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

2014.02.13
12:41

ZUS zaprasza na lekcje

Po udanym, pierwszym etapie pilotażu projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” na Mazowszu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza chętnych nauczycieli do drugiej już ogólnopolskiej fazy pilotażu.

2014.02.12
15:47

Gala finałowa I Festiwalu Teatrów Młodzieżowych

Przedstawienie „Fredraszki” przygotowane przez grupę teatralną z Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie zostało laureatem I Festiwalu Teatrów Młodzieżowych. 11 lutego odbyła się gala finałowa festiwalu, który został zorganizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w ramach obchodów 'Roku Aleksandra Hrabiego Fredry na Mazowszu'.

2014.02.12
15:46

Konferencja: ROLA PRZEDSZKOLA W PRZYGOTOWANIU DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Konferencji: ROLA PRZEDSZKOLA W PRZYGOTOWANIU DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO, która odbędzie się w dniu 19 lutego 2014 r. w godzinach 10.00 – 12.00.

2014.02.19
15:29

Ogólnopolski konkurs „Lekcja o niskiej emisji”

W imieniu organizatorów konkursu - Firmy Abrys Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - zapraszam nauczycieli, studentów pedagogiki oraz inne osoby zajmujące się zawodowo edukacją ekologiczną do udziału w ogólnopolskim konkursie „Lekcja o niskiej emisji”, realizowanym w ramach krajowej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Misja - emisja” na rzecz przeciwdziałania występowaniu niskiej emisji.

2014.02.12
09:39

VI Międzynarodowy Konkurs na Najlepszy Esej z Dziedziny Genetyki dla Uczniów Szkół Średnich

Informujemy, iż Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka we współpracy z Europejskim i Amerykańskim Towarzystwem Genetyki Człowieka po raz kolejny organizuje międzynarodowy konkurs na najlepszy esej z dziedziny genetyki dla uczniów szkół średnich.

2014.02.12
09:36

Bezpłatne szkolenia do dyrektorów szkół i przedszkoli.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniach skierowanych do dyrektorów szkół i przedszkoli. Celem szkoleń jest zapoznanie ze zmianami wprowadzanymi obecnie do systemu doskonalenia nauczycieli szkół i placówek.

2014.02.12
08:18

IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny im. Josepha von Eichendorffa

Zespół Szkół w Krzanowicach organizuje IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny im. Josepha von Eichendorffa.

2014.02.11
12:50

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz link do Zarządzenia nr 5 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2014/2015 wraz z wykazem zawodów (art 20m ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

2014.03.05
13:30

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"

Uprzejmie informujmy, że 12 marca 2014 r. odbędą się eliminacje powiatowe XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom".

2014.02.11
08:53

Ankieta dotycząca podejmowanych przez szkołę działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska

Badanie ankietowe dotyczy działań podejmowanych przez szkołę, które promują poszanowanie przyrody. Informacje uzyskane od Państwa posłużą do przygotowania katalogu wydarzeń na Mazowszu, realizowanych kampanii, projektów, programów, konkursów dotyczących ochrony środowiska.

2014.02.10
15:16

III edycja konkursu literackiego „O SZABLĘ KOMENDANTA”

Konkurs literacki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2014.02.10
13:10

ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 19 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

2015.01.13
07:58

Klasyfikacja budżetowa wydatkowania dotacji celowej na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w 2014 r.

Klasyfikacja budżetowa wydatkowania naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacji celowej na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w 2014 r.

2014.02.10
11:29

Konkurs „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami”

Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami”.

2014.02.10
11:25

Międzydzielnicowy konkurs „Warszawskie Dzieci”

Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 z siedzibą w Warszawie zaprasza uczniów warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów, do udziału w międzydzielnicowym konkursie „Warszawskie Dzieci”.

2014.02.10
11:21

Międzynarodowy Konkurs Graficzny pt.: „Zostań Wolontariuszem”

Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie wraz z Małopolskim Klastrem Poligraficznym organizują Międzynarodowy Konkurs Graficzny pt.: „Zostań Wolontariuszem”.

2014.02.10
11:18

Uroczystość nadania imienia Janusza Korczaka Miejskiemu Przedszkolu nr 10 w Ciechanowie.

W dniu 14 lutego 2014 r. w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Ciechanowie odbędzie się podwójna uroczystość - nadania imienia Janusza Korczaka oraz jubileusz 25-lecia Przedszkola. Zaplanowano odsłonięcie tablicy upamiętniającej nadanie imienia oraz program artystyczny w wykonaniu dzieci.

2014.03.06
08:54

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem'

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem'. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

2014.02.10
10:19

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, pracowników świetlic, przedstawicieli ośrodków kultury, bibliotek i pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji do udziału w 2 - dniowych warsztatach w ramach projektu pn. „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”

2014.02.07
14:48

Konkurs plastyczny „Mały Chopinoskop”

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 roku życia z terenu całego kraju do udziału w konkursie plastycznym „Mały Chopinoskop”.

2014.02.07
13:38

Prawo autorskie w szkole.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach dla dyrektorów i nauczycieli: Prawo autorskie w szkole

2014.02.07
09:32

Informacja dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, dotycząca programu ,,WF” z klasą.

Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczyna nowy nabór do programu ,,WF” z klasą realizowany przy wsparciu ,,Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Edukacji Narodowej.

2014.03.06
08:55

Nowa hala sportowa w Płocku

5 lutego odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku. W spotkaniu wzięli udział m.in. Minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska oraz władze Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

2014.03.13
10:34

Nauczanie języków obcych z programem eTwinning

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów – Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – zachęcam do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu „Nauczanie języków obcych z programem eTwinning”, które odbędzie się 12 marca 2014 r. w siedzibie MSCDN Wydział w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26.

2014.02.06
15:42

Specjalistyczne warsztaty szkoleniowe z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje specjalistyczne warsztaty szkoleniowe z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli

2014.02.06
14:49

Narodowy Program Rozwoju Sportu POLSKI SPORT 2024

Stowarzyszenie Polski Sport 2024 zaprasza do udziału w Narodowym Programie Rozwoju Sportu POLSKI SPORT 2024

2014.02.06
14:46

Nowy Koordynator Forum Edukacyjnego

Podczas spotkania Forum Edukacyjnego (5 lutego 2014 r.) został wybrany nowy Koordynator Forum Edukacyjnego działającego przy Wojewodzie Mazowieckim.

2015.02.10
15:19

Realizacja zadań edukacyjnych w przedszkolach

od kilku miesięcy funkcjonuje interaktywna mapa przedszkoli, która pozwala na dobrowolne wprowadzanie przez dyrektorów publicznych przedszkoli danych ankietowych dotyczących rodzaju zajęć realizowanych w przedszkolu.

2015.01.08
11:23

VI Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej

Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie organizuje VI Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej „Panna Młoda – Jutra”.

2014.02.05
15:05

XIV edycja Festiwalu Herbertowskiego

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie organizuje XIV edycję Festiwalu Herbertowskiego – a zarazem IV edycję o zasięgu ogólnopolskim.

2014.02.05
15:01

Być przedsiębiorczym - nauka przez działanie

Eduintegrator spółka z o.o. informuje o dostępności nowego, innowacyjnego programu nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości „Być przedsiębiorczym - nauka przez działanie'

2014.02.05
15:07

Oferta edukacyjna dla szkół promujących zdrowie, posiadających Krajowy Certyfikat.

Szkolenie przygotowane przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji, w ramach projektu pn.: Ruch i zdrowe żywienie w szkole.

2014.02.05
14:32

X edycja konkursu matematycznego „Mistrz zadań tekstowych”

Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Zespole Szkół w Izabelinie organizuje X edycję konkursu matematycznego „Mistrz zadań tekstowych”.

2014.02.04
15:50

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego chcielibyśmy zachęcić młodzież do zapoznania się z rolą Parlamentu Europejskiego i przekonać do czynnego udziału w wyborach.

2014.12.15
09:29

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Il Bel Paese”

Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Il Bel Paese”.

2014.02.04
15:04

Bezpłatne praktyki w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie przedstawia propozycję bezpłatnych praktyk w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy w ramach projektu „Programy doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych”

2014.02.04
13:13

„Środki europejskie na edukację – perspektywa finansowa 2014 – 2020”

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych przedstawia prezentację „Środki europejskie na edukację – perspektywa finansowa 2014 – 2020”

2014.02.04
13:34

Kontrola autokarów

Przypominamy o możliwości dokonania kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek

2014.02.05
13:13

wynik naboru na ogłoszenie nr 156810

wynik naboru

2014.02.04
09:48

Spotkanie na Zamku

Z okazji obchodów Świąt Bożego Narodzenia w Kościele Prawosławnym na Zamku Królewskim w Warszawie zorganizowano dla dzieci (2 lutego) „Spotkanie z Mikołajem”. Organizatorem uroczystości była Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka w Warszawie.

2014.03.13
10:32

Konkursy promujące przedsiębiorczości wśród młodzieży

Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych prowadzone przez Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji Spółka z o.o. ogłasza, dla uczniów szkół z terenu całej Polski konkursy, których celem jest promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży.

2014.02.03
12:41

Ogólnopolski Konkurs „Eksperyment Łańcuchowy”

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Eksperyment Łańcuchowy” realizowana jest z inicjatywy studentów Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2014.02.03
08:39

Bezpieczeństwo podczas ferii

Przygotowanie uczniów do reakcji na trudne sytuacje, które mogą ich spotkać podczas aktywności na lodzie, było głównym celem konferencji „Wpływamy na bezpieczeństwo zimą”. Spotkanie odbyło się 31 stycznia w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem Konferencji był Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak przy współudziale Grupy Specjalnej Płetwonurków Rzeczypospolitej Polskiej.

2014.01.31
15:48

Wyniki kontroli NIK w obszarze wychowania fizycznego i sportu w szkołach publicznych i niepublicznych

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w obszarze wychowania fizycznego i sportu w szkołach publicznych i niepublicznych. Celem kontroli była ocena organizacji i efektów kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w zakresie wychowania fizycznego i sportu szkolnego, a także działań Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki.

2015.01.08
11:31

Wyniki kontroli NIK w obszarze wychowania fizycznego i sportu w szkołach publicznych i niepublicznych

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w obszarze wychowania fizycznego i sportu w szkołach publicznych i niepublicznych. Celem kontroli była ocena organizacji i efektów kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w zakresie wychowania fizycznego i sportu szkolnego, a także działań Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki.

2014.06.16
15:24

Kursy przed rozpoczęciem projektu eTwinning

Nauczycieli, którzy nie wiedzą jak rozpocząć swój pierwszy projekt eTwinning FRSE zaprasza na tygodniowe kursy internetowe

2014.01.31
11:49

Weryfikacja wstępnie naliczonej I transzy środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (I - VI. 2014 r.)

Weryfikacja wstępnie naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej I transzy środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2014 r.

2014.01.31
09:26

XXXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej 'Młodzież Zapobiega Pożarom'.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce organizuje wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostrołęce eliminacje powiatowe XXXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej 'Młodzież Zapobiega Pożarom'.

2014.01.31
09:11

„Transplantacja – dar życia. Jestem na tak.”

30 stycznia w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie (ul. Zajączka 7) odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Transplantacja - dar życia. Jestem na tak”.

2014.01.30
15:28

Wyniki z etapu rejonowego.

W załączeniu informacja - wyniki etapu rejonowego konkursu.

2014.01.31
15:47

Instytut Badań Edukacyjnych przystępuje do realizacji szóstej edycji badania, TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study).

Instytut Badań Edukacyjnych przystępuje do realizacji szóstej edycji badania, TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study. Jest to międzynarodowe badanie wyników nauczania matematyki i nauk przyrodniczych prowadzone co 4 lata i obejmie uczniów 4 klas szkół podstawowych.

2014.01.30
15:35

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczno – Literacki „Polak – to brzmi dumnie”

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku zaprasza do udziału w IV Międzynarodowym Konkursie Plastyczno – Literackim „Polak – to brzmi dumnie” pod hasłem „Mój bohater”.

2014.01.30
08:15

Przegląd Małych Form Filmowych „Świadomi Wyboru”

Podsumowano pierwszą edycję Przeglądu Małych Form Filmowych „Świadomi Wyboru”. Konkurs był skierowany do młodzieży z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek szkolno - wychowawczych z terenu Warszawy oraz powiatów okołowarszawskich. Finał konkursu odbył się 28 stycznia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

2014.01.28
16:04

Noworoczne spotkanie z samorządowcami w radomskiej delegaturze

Z inicjatywy Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie już po raz szósty odbyło się (23 stycznia) coroczne spotkanie noworoczne samorządowców, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli związków zawodowych, placówek doskonalenia nauczycieli i pracowników Kuratorium.

2014.03.13
10:32

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Simba 3D L.O.G.O”

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Simba 3D L.O.G.O” skierowana jest do uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

2014.01.28
14:28

Ogólnopolski konkurs „Lekcja o niskiej emisji”

Firma Abrys Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zaprasza nauczycieli, studentów pedagogiki oraz inne osoby zajmujące się zawodowo edukacją ekologiczną do udziału w ogólnopolskim konkursie „Lekcja o niskiej emisji”.

2014.01.28
14:22

Analiza wydatkowania środków przeznaczonych na realizację stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych w 2013 r.

Analiza wydatkowania środków przeznaczonych na realizację stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych w 2013 r.

2014.01.28
13:38

Edukacja o mniejszościach narodowych i etnicznych

Szanowni Państwo, w związku z pismem Pana Przemysława Krzyżanowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (nr DKOW.WEPW.512.3.2014.GP z dnia 22 stycznia 2014 r.), zwracam się z prośbą o przekazanie informacji, jak w Państwa szkołach upowszechniana jest wiedza na temat mniejszości narodowych i etnicznych.

2014.01.28
08:38

II Ogólnopolski Konkurs „Sprawny w Zawodzie: Stolarz i Technik Technologii Drewna”

Informujemy, że na stronie internetowej www.sprawnywzawodzie.pl dostępne są informacje nt. II Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w Zawodzie: Stolarz i Technik Technologii Drewna”.

2014.01.27
15:30

Badanie: Muzykowanie w Polsce

Fundacja Muzyka jest dla wszystkich wraz z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Partnerami i współorganizatorami zaprasza do ogólnopolskiego badania Muzykowanie w Polsce, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2014.01.27
15:42

Wydawanie Aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

W dniach 22-31 stycznia 2014 r. zapraszamy po odbiór

2014.01.27
08:34

IV edycja „Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha”

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha z siedzibą w Warszawie zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w IV edycji „Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha”.

2014.01.24
15:17

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

Informujemy o możliwości realizacji projektów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem „Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych', prowadzonych przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2014.03.13
10:43

Nowy nabór do programu "WF z klasą"

Szanowni Państwo, spełniając prośbę Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej uprzejmie informujemy, iż ruszył nowy nabór do programu „WF z klasą” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2014.02.24
15:20

SPOTKANIE FORUM EDUKACYJNEGO

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie FORUM EDUKACYJNEGO, działającego przy Wojewodzie Mazowieckim, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2014 r. o godz. 16.30 w Kuratorium Oświaty w Warszawie, (Al. Jerozolimskie 32, sala 109 I piętro).

2014.02.05
07:25

Ogólnopolskie zawody sportowo-obronne oraz strzeleckie

Kuratorium Oświaty w Warszawie zaprasza do udziału w kolejnych edycjach ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych oraz strzeleckich.

2014.01.23
10:51

„AKTYWNE ŁĄCZA” – Multimedialny System Ekspercki

Fundacja Drabina Rozwoju w ramach realizowanego projektu „AKTYWNE ŁĄCZA” – Multimedialny System Ekspercki organizuje seminarium

2014.01.23
10:06

Projekt Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 – do konsultacji

Projekt dotyczy rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

2014.02.11
10:28

Rekrutacja uczniów do gimnazjów - projekt zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Pismo dotyczące procesu rekrutacji uczniów do gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 wraz z projektem zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2014/2015.

2014.01.22
15:35

Rekrutacja uczniów do gimnazjów - projekt zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty

List dotyczący procesu rekrutacji uczniów do gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 wraz z projektem zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2014/2015.

2014.01.22
15:34

Seminarium inauguracyjne, dotyczące projektu „AKTYWNE ŁĄCZA” – Multimedialny System Ekspercki

Informujemy, iż Fundacja Drabina Rozwoju zaprasza kadrę zarządzającą przedszkolami, punktami przedszkolnymi i innymi punktami opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym (np. świetlice, kluby dziecięce), które funkcjonują na terenie woj. mazowieckiego oraz osoby zatrudnione w tych placówkach na seminarium inauguracyjne, dotyczące projektu „AKTYWNE ŁĄCZA” – Multimedialny System Ekspercki.

2014.01.22
11:37

Patronaty Mazowieckiego Kuratora Oświaty w 2013 roku

Ponad 200 przedsięwzięć edukacyjno – oświatowych w roku 2013 zostało wspartych patronatem lub rekomendacją Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Przedsięwzięcia były realizowane w różnorodnej formie: konkursów dla dzieci i młodzieży, projektów skierowanych do nauczycieli i rodziców oraz uroczystości jubileuszowych. Wiązały się m.in. z doskonaleniem wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli, promowaniem innowacyjnych rozwiązań oświatowych i dobrych praktyk.

2014.01.22
11:38

Projekt „AKTYWNE ŁĄCZA” – Multimedialny System Ekspercki

Fundacja Drabina Rozwoju organizuje, w dniu 7 lutego 2014 roku, seminarium inauguracyjne dotyczące projektu „AKTYWNE ŁĄCZA” – Multimedialny System Ekspercki.

2014.01.22
11:23

Finał VI Ogólnopolskiej Gimnazjady Strzeleckiej

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK 143” działający przy Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie wraz ze współorganizatorami organizują Finał VI Ogólnopolskiej Gimnazjady Strzeleckiej.

2014.01.22
10:04

„Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”- inauguracja programu

Zwiększenie zaangażowania środowiska oświatowego w zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa to główny cel programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”. Konferencja inaugurująca projekt odbyła się 21 stycznia w auli głównej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

2015.01.07
09:38

„Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”- inauguracja programu

Zwiększenie zaangażowania środowiska oświatowego w zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa to główny cel programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”. Konferencja inaugurująca projekt odbyła się 21 stycznia w auli głównej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

2014.01.23
10:12

Bezpieczeństwo na stoku

Akcja..

2014.01.21
11:58

Rozliczenie dotacji celowych wykorzystanych w 2013 r.

Rozliczenie dotacji celowych przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.

2014.01.21
13:31

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Pragnę przypomnieć o potrzebie zapewnienia opieki...

2014.01.21
11:49

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku

Przypominamy wszystkim organizatorom wypoczynku o przestrzeganiu prawa...

2014.01.21
11:46

Konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) zaprasza na konferencję organizowaną z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2014

2014.01.21
10:06

Konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) zaprasza na konferencję organizowaną z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2014

2014.01.21
10:01

Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej

Telewizja Polska i Narodowy Bank Polski organizuje trzecią edycję Wielkiego Testu Wiedzy Ekonomicznej, który odbędzie się 3 lutego 2014 r.

2014.02.04
11:48

„25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”

10 stycznia 2014 r. młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z 13 województw wzięła udział w eliminacjach okręgowych ogólnopolskiego konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”. Do konkursu przystąpiło 270 uczestników z Mazowsza, z czego komisje powołane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty wyłoniły 29 uczniów.

2014.03.13
10:31

II Ogólnopolski Maraton Matematyczny „Banachiada”

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu organizuje II Ogólnopolski Maraton Matematyczny „Banachiada”.

2014.01.20
13:50

III Ogólnopolski Szkolny Konkurs Filmowy „Lektury w kadrze”

Liceum Ogólnokształcące MIKRON w Łodzi zaprasza uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III Ogólnopolskim Szkolnym Konkursie Filmowym „Lektury w kadrze”.

2014.01.20
13:47

inspektor ogłoszenie nr 157176

inspektor

2014.01.20
12:11

Wymagania państwa wobec szkół i placówek

Wymagania państwa wobec szkół i placówek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2013 poz. 560).

2014.01.20
12:09

Konsultacje w ramach europejskiego usystematyzowania dialogu z młodzieżą

Rozpoczęła się III runda konsultacji krajowych prowadzonych w trakcie greckiej prezydencji w ramach europejskiego usystematyzowania dialogu z młodzieżą.

2014.03.13
10:46

Konferencja Upowszechniająca Projekt Eduscience

dnia 30 stycznia 2014 r. odbędzie się konferencja „Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu?”

2014.02.04
12:45

Konferencja Upowszechniająca Projekt Eduscience

dnia 30 stycznia 2014 r. odbędzie się konferencja „Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu?”

2014.02.04
12:39

XXIV Konkurs olimpijski

Polski Komitet Olimpijski we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego. Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2014.03.13
10:30

'O SZABLĘ KOMENDANTA'

III edycja konkursu literackiego dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2014.01.17
09:04

III edycja konkursu literackiego „O SZABLĘ KOMENDANTA”

Konkursu literacki dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2014.01.17
13:02

Ogólnopolski konkurs „Chlubne lata legionowe – wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego w polskim krajobrazie”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs „Chlubne lata legionowe – wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego w polskim krajobrazie”.

2014.01.16
10:36

Premiera „Przedstawienia Hamleta we Wsi Głucha Dolna”

31 stycznia 2014 roku o godzinie 19:00 w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku odbędzie się premiera 'Przedstawienia Hamleta we Wsi Głucha Dolna'.

2014.01.15
13:40

RoboBraille

na prośbę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję o możliwości skorzystania z aplikacji RoboBraille.

2014.02.04
12:33

Informacja dla dyrektorów szkół i placówek

W załączeniu pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące dobrych praktyk.

2014.01.14
11:34

Konferencja inaugurująca realizację programu DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie oraz Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2014 r. w godzinach 10.00 – 14.30 w auli głównej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36.

2014.01.21
12:50

Konferencja inaugurująca realizację programu DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie oraz Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2014 r. w godzinach 10.00 – 14.30 w auli głównej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36.

2014.01.21
12:50

Badanie wiedzy i umiejętności gimnazjalistów - PISA

Informujemy, że w marcu 2014 r. rozpocznie się w Polsce szóste z kolei badanie międzynarodowego programu oceny wiedzy i umiejętności uczniów znanego jako PISA (Programme for International Student Assessment). Jest ono prowadzone co 3 lata od roku 2000. Badanie obejmuje w Polsce 15-latków. Do badania wstępnie wylosowanych zostało 56 gimnazjów z terenu całego kraju

2014.02.04
12:35

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu dla nauczycieli

Od 1 stycznia 2014 r. ulgi na przejazdy komunikacją publiczną wynoszą 33%.

2014.01.13
14:41

Wizyta Ministra Tadeusza Sławeckiego w Siedlcach

7 stycznia 2014 roku w Przedszkolu Muzycznym „Nutka” w Siedlcach gościł Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Tadeusz Sławecki.

2014.01.13
12:42

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG KOORDYNATORA PROJEKTU „SZUKAJĄC EINSTEINA – AKADEMIA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH”

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG KOORDYNATORA PROJEKTU „SZUKAJĄC EINSTEINA – AKADEMIA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH”

2014.01.13
10:55

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza III edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014”

2014.01.13
08:25

„Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania”

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest inicjatorem ogólnopolskiej kampanii „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania”. Akcja prowadzona jest pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

2014.01.10
15:12

Strefa Ucznia

Informujemy, że na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej została przygotowana Strefa Ucznia – miejsce, gdzie gromadzone będą informacje o zawodach, kwalifikacjach, typach szkół, warunkach uzyskania możliwości pracy w zawodzie, a także materiały do obejrzenia i pobrania.

2014.03.13
10:34

Program „Nakarm Głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem'

Fundacja „Być Bardziej” w Warszawie realizuje program „Nakarm Głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem”, w ramach którego najbardziej potrzebujący uczniowie polskich szkół mogą ubiegać się o tzw. „stypendium obiadowe”.

2014.01.08
13:42

Konkurs poetycki na zestaw wierszy dla młodego pokolenia poetów

Fundacja Pieśniarze oraz Izba Wydawnicza 'Światowit' we Wrocławiu ogłaszają konkurs poetycki na zestaw wierszy dla młodego pokolenia poetów przed debiutem książkowym.

2014.01.08
13:35

Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych „MASKI 2014”

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika oraz Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku organizują Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych „MASKI 2014”

2014.01.08
13:30

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

2014.06.11
09:48

wizytator ogłoszenie nr 156810

wizytator

2014.01.08
08:21

Noworoczne spotkanie z nauczycielami i katechetami

7 stycznia odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe środowiska oświatowego z Jego Eminencją Kazimierzem Kardynałem Nyczem Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2014.01.07
20:52

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Z energetyką w przyszłość”

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sosnowcu organizuje V edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Z energetyką w przyszłość”.

2014.01.08
09:22

Festiwal Małych Form Teatralnych Radom 2014

Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Radomiu zaprasza szkolne zespoły teatralne ze szkół podstawowych (klasy IV-VI) oraz gimnazjów z terenu miasta Radomia do udziału w Festiwalu Małych Form Teatralnych Radom 2014.

2014.01.07
14:18

Konkurs „KOLORY TOLERANCJI”

Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież z terenu całego kraju do udziału w konkursie „KOLORY TOLERANCJI”.

2014.01.07
14:14

PRZEGLĄD MAŁYCH FORM PARATEATRALNYCH „SMYKOLANDIA – WARSZAWA – MOKOTÓW 2014”

Dyrekcja Przedszkola nr 317 „Smykolandia” w Warszawie zaprasza dzieci w wieku 4-6 lat do udziału w IV MULTIMEDIALNYM OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE MAŁYCH FORM PARATEATRALNYCH „SMYKOLANDIA – WARSZAWA – MOKOTÓW 2014”.

2014.01.07
13:24

II Ogólnopolski Konkurs Transplantologiczny „Przeszczep sobie zdrowie”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie organizuje II Ogólnopolski Konkurs Transplantologiczny „Przeszczep sobie zdrowie”.

2014.01.07
13:19

Rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2013 r.

Rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2013 r.

2014.01.07
12:00

Termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

Przypomnienie o terminie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych - 10 stycznia 2014 r. (decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Warszawie/Delegatury

2014.01.13
07:48

Jak zorganizować Dzień Bezpiecznego Internetu

Organizatorzy chcąc jak najszerzej promować obchody tego święta w Polsce oraz zachęcić do zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa online udostępniają w Internecie szeroką ofertę materiałów edukacyjnych, takich jak: scenariusze zajęć, kursy e-learning oraz materiały multimedialne

2014.01.03
14:47

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów szkół w sprawie wyników kontroli NIK

W załączeniu pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty Dyrektorów szkół.

2014.01.03
14:40

Zgłoś inicjatywę na Dzień Bezpiecznego Internetu 2014

Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu 2014, który obchodzić będziemy 11 lutego. Wydarzenie to odbędzie się w Polsce po raz dziesiąty

2014.01.03
14:30

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego pn.: MIKROPROFESOR

Stowarzyszenie Komputer – Szkoła – Inicjatywa w Gilowicach organizuje XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego pn.: MIKROPROFESOR.

2014.01.03
14:01

Przygotaowania do Dnia Bezpiecznego Internetu 2014

Rozpoczynają się przygotowania do Dnia Bezpiecznego Internetu 2014

2014.01.03
13:43

Ruszył nabór na wizyty przygotowawcze w Funduszu Stypendialnym i Szkoleniowym

FRSE zaprasza do składania wniosków na wizyty studyjne w Funduszu Stypendialnym i Szkoleniowym. Nabór jest otwarty do 3 lutego 2014

2014.02.04
12:42

Erasmus+: zaproszenie do składania wniosków oraz "Przewodnik po programie"

12 grudnia 2013 r. Komisja Europejska opublikowała szczegółowy przewodnik po programie oraz zaproszenie do składania wniosków dla instytucji zainteresowanych udziałem w nowym programie w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu - Erasmus+

2014.01.03
12:41

Wykład otwarty pt. Mity e-nauczania.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaprasza na wykład otwarty dr Leszka Rudaka

2014.01.03
09:39

Konkurs astronautyczno - robotyczny pn.: ASTROBOT

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w konkursie astronautyczno - robotycznym pn.: ASTROBOT.

2014.01.02
14:37

VI edycja ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Zawodach

Prezydent Miasta Białegostoku wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku organizują VI edycję ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Zawodach.

2014.01.02
14:32

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2014 r. – weryfikacja zadań rzeczowych

W celu zweryfikowania zakresu zadań edukacyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało do wszystkich JST wykazy szkół i placówek oraz zestawienie zawierające dane o łącznej liczbie etatów nauczycieli.

2014.01.07
14:41

Interaktywne mapy przedszkoli

Zachęcamy Państwa do skorzystania z map przedszkoli – aplikacji dostępnej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, która ma dostarczyć informacji o ofercie dydaktycznej przedszkoli publicznych w całej Polsce.

2014.03.13
10:28

2014 - Rok Jana Karskiego

6 grudnia 2013 roku Sejm RP uchwalił 2014 rok Rokiem Jana Karskiego. W 2014 roku przypada 100. rocznica urodzin Jana Karskiego – emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, autora raportów z okupowanej Polski, kawalera Orderu Orła Białego oraz honorowego obywatela Izraela.

2014.11.07
15:10

Konkursy organizowane przez Instytut Dialogu Międzykulturowego

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie organizuje konkursy skierowane do uczniów szkół podstawowych.

2013.12.31
09:31

Konkurs "Fizyka da się lubić"

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Fizycznego zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie "Fizyka da się lubić".

2013.12.31
09:28

Weryfikacja danych do naliczenia w 2014 r. dotacji dla gmin na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu Pana Przemysława Krzyżanowskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku, znak DAP-WS-AU-0300/135/13 informuję o konieczności weryfikacji poprawności danych w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem danych do naliczenia w 2014 r. dotacji dla gmin na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

2013.12.24
12:00

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2014 roku

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.

2014.09.08
11:58

Ustawa o systemie informacji oświatowej i ustawa 'rekrutacyjna' podpisane przez Prezydenta RP

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz nowelizację ustawy o systemie oświaty.

2014.08.13
14:28

Szkolenie pn.: „Optymalizacja organizacji samorządowej w kontekście nowych wyzwań polskiej edukacji”

Szanowni Państwo, informujemy, że w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap” organizowane będą bezpłatne szkolenia pn.: „Optymalizacja organizacji samorządowej w kontekście nowych wyzwań polskiej edukacji”.

2013.12.23
12:39

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2013

W związku z obowiązkiem dokonania przez wojewodę rocznej oceny efektów realizacji na terenie województwa mazowieckiego Rządowego programu „Radosna szkoła” oraz upływającym w dniu 15 stycznia terminem przekazywania sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w 2013 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdań z jego realizacji, zgodnie z załączonymi wzorami.

2013.12.23
09:51

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2013

W związku z obowiązkiem dokonania przez wojewodę rocznej oceny efektów realizacji na terenie województwa mazowieckiego Rządowego programu „Radosna szkoła” oraz upływającym w dniu 15 stycznia terminem przekazywania sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w 2013 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdań z jego realizacji, zgodnie z załączonymi wzorami.

2014.01.30
11:08

Konkurs edukacyjny „Młodzi o łupkach”

Fundacja Instytut Innowacji we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym organizuje konkurs edukacyjny „Młodzi o łupkach”.

2013.12.20
15:00

Spotkanie wigilijne pracowników oświaty

19 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie i przedstawicieli środowisk oświatowych.

2013.12.31
09:48

Życzenia Świąteczne

Życzenia p.o. Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2013.12.23
09:23

III Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w III Olimpiadzie Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy.

2013.12.20
12:08

„Wolontariat Rodzinny”

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z Fundacją PZU stworzyła Program „Wolontariat Rodzinny”

2013.12.19
12:23

„Wolontariat Rodzinny”

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z Fundacją PZU stworzyła Program „Wolontariat Rodzinny”

2014.01.08
11:44

„Cyfrowa Wyprawka”

Fundacją Panoptykon jest organizatorem bezpłatnych szkoleń adresowanych do nauczycieli informatyki, etyki, WOS-u, a także do wychowawców

2014.01.08
11:46

Wyprawka szkolna 2013 - Sprawozdanie

w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. oraz w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. (Nr DAP-043-46/CZ/2013) zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdania z realizacji programu w 2013 r.

2014.02.03
09:03

Wyprawka szkolna 2013 - Sprawozdanie

w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. oraz w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. (Nr DAP-043-46/CZ/2013) zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdania z realizacji programu w 2013 r.

2014.02.03
09:04

'Szkoła przyjazna dla każdego'

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach laureatem głównym konkursu

2013.12.19
08:56

Spotkanie wigilijne w Urzędzie Dzielnicy Wola

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik uczestniczył 17 grudnia w spotkaniu wigilijnym środowiska oświatowego Dzielnicy Wola, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 25 w Warszawie

2013.12.31
09:48

Najmłodsi wolontariusze WOŚP w Kuratorium

Olga i Szymon z Przedszkola nr 253 „Akademia Pana Kleksa” w Warszawie kwestowali 17 grudnia wśród pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2014.02.04
12:21

7 edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych „Mam Haka na Raka”

Polska Unia Onkologii jest organizatorem 7 edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych „Mam Haka na Raka”.

2013.12.18
11:58

Życzenia Świąteczne

Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

2014.01.06
21:14

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów szkół i placówek

W załączeniu pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów szkół i placówek.

2013.12.18
13:25

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2014 Roku pragniemy życzyć aby przy rodzinnym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery.

2014.01.02
08:17

Wizyta delegacji władz oświatowych Mongolii

17 grudnia w Kuratorium Oświaty w Warszawie gościła delegacja reprezentująca władze oświatowe Mongolii. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik i Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska.

2014.03.13
10:26

Rządowy program "Cyfrowa szkoła"

Informacja przygotowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

2013.12.17
15:34

II etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939 – 1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej” w Delegaturze w Płocku

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że II etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939 – 1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej” odbył się 11 grudnia 2013 r. o godzinie 11:00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku, ul. Walecznych 20.

2014.02.04
12:11

IV edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”

Informujemy, że trwa dodatkowy nabór gimnazjów z terenu całej Polski do udziału w IV edycji programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”.

2013.12.16
14:30

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na "Usługę serwisu i konserwacji urządzeń telekomunikacyjnych o wartości poniżej 14 000 EURO"

2013.12.16
13:25

Transplantacja na Mazowszu

Mijają trzy lata realizacji programu „Partnerstwo dla Transplantacji w województwie mazowieckim”. Jego celem jest zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów od osób zmarłych oraz rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych. Program realizowany jest pod auspicjami Wojewody Mazowieckiego.

2014.03.13
10:24

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Dnia 6 grudnia 2013 roku w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Muzeum Diecezjalnym w Płocku odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

2013.12.15
22:45

Matura 2015/Sprawdzian 2015 - przykładowe zestawy zadań

W związku ze zmianami w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego 2015 oraz sprawdzianu 2015, Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła na stronie internetowej przykładowe arkusze egzaminu maturalnego oraz sprawdzianu.

2014.03.13
10:24

INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Informacja w sprawie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

2013.12.12
15:46

INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH

Informacja w sprawie odznaczeń państwowych.

2013.12.12
15:46

Sześciolatek w szkole – propozycje Ministra Edukacji Narodowej

Czas zajęć dostosowany do możliwości sześciolatków, osoba wspierająca nauczyciela, wymagane efekty kształcenia dopiero po III klasie, określenie zadań świetlicy oraz dodatkowe uprawnienia dla rodziców - to tylko niektóre spośród propozycji Joanny Kluzik-Rostkowskiej Ministra Edukacji Narodowej przedstawione podczas konferencji prasowej, która odbyła się 11 grudnia.

2014.01.02
08:37

„Realizacja idei uczenia się przez całe życie w zmodernizowanej szkole zawodowej”.

W dniach 2-3 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, którego tematem była „Realizacja idei uczenia się przez całe życie w zmodernizowanej szkole zawodowej”.

2013.12.12
14:35

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

Organy prowadzące Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu działania Delegatury w Ciechanowie uprzejmie informuję, że do dnia 10 stycznia 2014 r. należy składać wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

2014.01.20
08:52

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

9 grudnia 2013 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium Ministra Edukacji Narodowej wyróżniającym się uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu objętego nadzorem Delegatury w Ciechanowie.

2014.03.06
08:58

Spotkanie świąteczne z dyrektorami szkół

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w Kurii Biskupiej Diecezji Warszawsko – Praskiej odbyło się (11 grudnia) tradycyjne spotkanie opłatkowe z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Henrykiem Hoserem Biskupem Warszawsko-Praskim.

2013.12.11
15:00

Szkoła współpracy

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje projekt pn. „Szkoła współpracy”. Istotą projektu jest dalsze wzmacnianie jakości pracy szkoły poprzez inicjowanie współdziałania dyrektorów i nauczycieli z rodzicami w pracy na rzecz dzieci, sposobu realizacji ich zainteresowań i potrzeb.

2014.02.04
12:23

Krajowe certyfikaty dla szkół promujących zdrowie

Kolejne szkoły otrzymały Certyfikaty „Szkoły Promującej Zdrowie'. Wśród 13 wyróżnionych szkół z całej Polski znalazła się także placówka z Mazowsza – Zespół Szkół w Łęgu Probostwie (powiat płocki). Uroczystość odbyła się 10 grudnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

2014.03.13
10:23

Konferencja „Umiejętności 15-latków: PISA 2012”

Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska otworzy 12 grudnia 2013 r. konferencję pt. „Umiejętności 15-latków: PISA 2012”, podsumowującą wyniki badania kompetencji polskich gimnazjalistów na tle międzynarodowym.

2013.12.10
15:46

XXIV edycja Konkursu na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie organizuje XXIV edycję Konkursu na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego.

2013.12.10
14:47

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG KOORDYNATORA PROJEKTU „SZUKAJĄC EINSTEINA – AKADEMIA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH”

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG KOORDYNATORA PROJEKTU „SZUKAJĄC EINSTEINA – AKADEMIA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH”

2014.01.09
10:12

Sprawozdanie z realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Sprawozdanie z realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres II połowy roku szkolnego 2012/2013

2013.12.09
14:54

Sprawozdanie z realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Sprawozdanie z realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres II połowy roku szkolnego 2012/2013

2013.12.09
14:53

Sprawozdanie z realizacji rządowego programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'.

Sprawozdanie z realizacji rządowego programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' za okres II połowy roku szkolnego 2012/2013

2013.12.09
14:50

Program współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2014

Zarządzenie nr 588 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego na 2014 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego'

2015.01.12
08:47

Konkurs pn.: „Magia Pragi - magia zimy”

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Społeczne Gimnazjum nr 27 STO w Warszawie organizują konkurs pn.: „Magia Pragi - magia zimy”.

2013.12.09
12:51

Mikołajki z Kuratorem

Mikołajki stanowiły dobrą okazję do wizyty z prezentami u najmłodszych. Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty 6 grudnia odwiedził dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach.

2013.12.10
11:37

Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny

5 grudnia w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe pt. „Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny. Od wartości do tożsamości edukacji dla bezpieczeństwa”. Jego celem było określenie współczesnego rozumienia edukacji dla bezpieczeństwa i możliwości jej oddziaływania na różnych poziomach rzeczywistości społecznej, diagnoza treści, form i metod nauczania, a także dyskusja nad potrzebą opracowania Narodowego Programu Powszechnej Edukacji dla Bezpieczeństwa.

2013.12.06
11:01

VIII edycja Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

Stowarzyszenie Talent z siedzibą w Gdyni zaprasza uczniów do udziału w VIII edycji Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów - ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.

2013.12.06
10:29

Warsztaty dla nauczycieli „Nauczyciel odkrywcą” realizowane w Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zaprasza do udziału, w grudniu 2013 r., do udziału w warsztatach „Nauczyciel odkrywcą”.

2013.12.06
10:05

"Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego..."

Etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

2013.12.06
09:34

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

Uprzejmie informuję, że do dnia 10 stycznia 2014 r. należy składać wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

2013.12.06
09:01

Pismo Polskiego Związku Logopedów

Dostosowanie warunków na sprawdzianach i egzaminach

2013.12.06
08:56

Akcja „Ćwiczyć każdy może" przedłużona do końca grudnia

Już blisko 3 tys. szkół i przedszkoli zgłosiło się do akcji „Ćwiczyć każdy może'. Możliwość rejestrowania się, w związku z ogromnym zainteresowaniem akcją, została wydłużona do dnia 31 grudnia 2013 r.

2013.12.10
12:18

PIKTOGRAFIA - JAK CIEKAWIE I SKUTECZNIE UCZYĆ MATEMATYKI - WYNIKI TESTOWANIA PAKIETU EDUKACYJNEGO 'GRAMY W PIKTOGRAMY"

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydawnictwo Bohdan Orłowski zapraszają na konferencję pn. PIKTOGRAFIA - JAK CIEKAWIE I SKUTECZNIE UCZYĆ MATEMATYKI - WYNIKI TESTOWANIA PAKIETU EDUKACYJNEGO 'GRAMY W PIKTOGRAMY"

2013.12.05
09:29

Zmiany w kształceniu wyższym – co każdy nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej wiedzieć powinien?

Podczas seminarium 4 grudnia organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Zespół Ekspertów Bolońskich, dyrektorzy szkół i nauczyciele mogli zapoznać się z kierunkiem zmian zachodzącym w szkolnictwie wyższym. W spotkaniu uczestniczyła Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

2014.01.08
09:24

Informacja - Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2012/2013

W załączeniu - Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2012/2013.

2013.12.04
15:47

wynik naboru na ogłoszenie nr 154799

wynik naboru

2013.12.04
14:48

Projekt Akademia Profesjonalnego Nauczyciela

Konferencja inaugurująca Projekt Akademia Profesjonalnego Nauczyciela odbędzie się 11 grudnia o godz. 11.00 w auli Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Ciechanowie

2014.03.06
09:05

Ogólnopolski Konkurs Historyczny i Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego….” w roku szkolnym 2013/2014 - informacja dotycząca etapu rejonowego

Uprzejmie informuję, że etap II /rejonowy/ XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej”...

2013.12.04
12:14

Informacja Polskiego Związku Logopedów

Informacja Polskiego Związku Logopedów dotycząca udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej oraz komunikat o bezpłatnych konsultacjach on–line.

2013.12.03
18:48

Informacja Polskiego Związku Logopedów

Informacja Polskiego Związku Logopedów dotycząca udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej oraz komunikat o bezpłatnych konsultacjach on–line.

2013.12.03
18:49

Szkoły Dobrego Żywienia - konferencja

3 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja „Szkolne Smaki-Szkoły Dobrego Żywienia” zorganizowana przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Fundację „Szkoła na widelcu”. W konferencji wzięła udział Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

2014.02.04
12:24

VII Konkurs Wiedzy o Bohaterach Westerplatte

Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdańsku-Wrzeszczu organizuje VII Konkurs Wiedzy o Bohaterach Westerplatte.

2013.12.03
15:32

IX Ogólnopolski Konkurs Norwidowski

II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Norwidowskim.

2013.12.03
15:05

PISA 2012 - sukces polskich gimnazjalistów

Polscy uczniowie po raz pierwszy znaleźli się wśród najlepszych w Unii Europejskiej. Poprawili wyniki we wszystkich trzech badanych obszarach: umiejętności matematycznych, rozumowania w naukach przyrodniczych oraz czytania i interpretacji.

2013.12.03
15:43

Gala wręczania nagród i wyróżnień Laureatom XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

Dnia 25 listopada 2013 r. w 113 rocznicę urodzin Stefana Gołębiowskiego, poety i tłumacza Horacego odbyło się podsumowanie XVIII Wojewódzkiego Konkursu Poezji Jego Imienia w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.

2014.01.20
08:55

Warszawa: wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej

282 uczniów z Warszawy i powiatów okołowarszawskich otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 2 grudnia w Auli Politechniki Warszawskiej.

2014.02.04
12:27

STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do udziału w projekcie pn. „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”

2013.12.02
15:15

„I ty możesz zostać baśniopisarzem”

Dyrekcja i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu organizują VII Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. „I ty możesz zostać baśniopisarzem”

2013.12.02
12:11

VI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”

Podlaski Kurator Oświaty wraz ze współorganizatorami zaprasza do wzięcia udziału w VI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”.

2013.12.02
08:38

Zaproszenie do udziału w badaniu dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów do wzięcia udziału w badaniu, które posłuży zebraniu opinii i spostrzeżeń na temat bezpieczeństwa

2013.11.29
09:48

"Ekonomista - pilotażowy program praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE realizuje projekt "Ekonomista - pilotażowy program praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2013.11.29
09:41

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca materiałów diagnostycznych do przeprowadzania tzw. próbnych egzaminów. Link do informacji.

2014.06.11
09:47

Spotkanie z samorządowcami z regionu warszawskiego

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wziął udział w spotkaniu z samorządowcami regionu warszawskiego, które odbyło się 27 listopada w Ząbkach. Podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego poruszono m.in. kwestię usprawnienia współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Przedstawiono także zasady wypłacania gminom dotacji na działanie przedszkoli.

2014.02.04
12:26

Bezpłatne warsztaty przeznaczone dla nauczycieli: chemii, fizyki, biologii i informatyki

Centrum Nauki Kopernik organizuje w swoich Laboratoriach bezpłatne warsztaty przeznaczone dla nauczycieli

2013.11.27
13:10

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna

Informacja na temat Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

2013.11.27
13:01

Informacja o zbliżającym się terminie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych należy składać do Kuratorium Oświaty w Warszawie lub właściwej Delegatury w terminie do dnia 10 stycznia 2014 r.

2014.01.03
13:50

Informacja o zbliżającym się terminie składania wniosków o nadanie Medalu KEN

Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać do Kuratorium Oświaty w Warszawie lub właściwej Delegatury w terminie do dnia 7 marca 2014 r.

2013.12.03
14:07

'Wesołe warzywa i owoce"

Konkurs dla szkół podstawowych

2013.11.26
18:39

Mity o współpracy szkoły z rodziną – debata edukacyjna

Możliwości i bariery we współpracy szkoły z rodziną oraz wyzwania stojące przed współczesną szkołą w związku ze zmieniającą się rzeczywistością były głównymi tematami debaty edukacyjnej „Mity o współpracy szkoły z rodziną”, która odbyła się 26 listopada w Warszawie. W spotkaniu wziął udział Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

2013.11.26
15:59

Stypendia Prezesa Rady Ministrów w Siedlcach i Ostrołęce

26 listopada wręczono 40 najlepszym uczniom z Siedlec i okolicznych powiatów stypendia Prezesa Rady Ministrów. Podobna uroczystość odbyła się 22 listopada w Ostrołęce, gdzie wręczono 48 stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

2013.11.26
15:53

IV Gala Profilaktyki Lokalnej w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku

,,Nasza Młodość bez alkoholu, narkotyków i przemocy, czyli najprawdziwsza prawda w satyrze – jak się uczymy, jak się bawimy”. Pod takim hasłem dnia 20.11.2013 r. uczniowie szkół gminy Pułtusk zaprezentowali się w formach teatralnych i parateatralnych. Do konkursu przystąpiło 9 grup w trzech kategoriach wiekowych (ponad 100 uczestników)

2014.03.06
09:01

Profilaktyka a Ty (PaT)

Podczas Gali Finałowej w Warszawie (25 listopada) podsumowano działania PaT/E (edukacja), realizowane w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej w programie „Profilaktyka a Ty”. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański.

2013.11.25
16:38

Konferencja Matura 2015 w Warszawie

25 listopada odbyła się w Warszawie pierwsza z cyklu konferencji przygotowujących nauczycieli języka polskiego do zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r. W konferencji wzięli udział Joanna Berdzik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

2014.02.04
12:28

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

Informuję, że w dniu 9 grudnia 2013 r. (poniedziałek) w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51 odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej wyróżniającym się uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu objętego nadzorem Delegatury w Ciechanowie

2013.12.17
09:12

Konkurs plastyczny pn.: „WESOŁE OWOCE I WARZYWA'

Agencja Rynku Rolnego w Warszawie organizuje konkurs plastyczny pn.: „WESOŁE OWOCE I WARZYWA”.

2013.11.25
10:07

V Międzynarodowy Konkurs pt.: „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Turku organizuje V Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt.: „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

2013.11.25
10:01

XXIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI PIĘKNEJ „Color Art”

Goleniowski Dom Kultury organizuje XXIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI PIĘKNEJ „Color Art”.

2013.11.25
09:56

Kursy e-learningowe dla nauczycieli opiekunów samorządów uczniowskich.

Fundacja Edukacja dla Demokracji informuje, że trwa nabór do udziału w ostatniej edycji tematycznych kursach e-learningowych dla nauczycieli opiekunów samorządów uczniowskich.

2013.11.29
09:19

Stypendia Prezesa Rady Ministrów w Ostrołęce

22 listopada wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom z Ostrołęki i okolicznych powiatów.

2013.11.22
15:39

Konkurs „Wesołe owoce i warzywa”.

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie ogłasza konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem: „Wesołe owoce i warzywa”

2013.11.22
14:30

Bezpłatne szkolenie - Powstanie Warszawskie w edukacji szkolnej.

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza w dniach 4-6 grudnia 2013 roku nauczycieli historii i języka polskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu: Powstanie Warszawskie w edukacji szkolnej.

2013.11.27
09:47

„Mapa stypendiów w Polsce”

Fundacja Dobra Sieć i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności są organizatorami ogólnopolskiej konferencji pn. „Mapa stypendiów w Polsce”, która odbędzie się 26 listopada 2013 r. w Warszawie

2013.11.22
12:49

Seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych pn. „Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne”

Dnia 5 grudnia 2013 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28 w Warszawie odbędzie się seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych pn. „Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne”

2013.11.22
12:45

XX Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny

Klub „2012” przy Towarzystwie Olimpijczyków Polskich w Wyszkowie organizuje XX Ogólnopolski Konkurs Literacko -Plastyczny pt.: „Moje Igrzyska – Moja Olimpiada”.

2013.11.22
10:42

XIX Ogólnopolski Turniej Koszykówki

Klub „2012” przy Towarzystwie Olimpijczyków Polskich w Wyszkowie organizuje XIX Ogólnopolski Turniej Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych „Igrzyska Nadwiślańskie 2012”.

2013.11.22
10:42

Etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939 – 1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej”

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku informuje, że etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939 – 1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej” odbędzie się 11 grudnia 2013 r. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku, ul. Walecznych 20.

2013.11.22
13:01

Spotkanie z samorządowcami z regionu radomskiego

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wziął udział (21 listopada) w spotkaniu z samorządowcami regionu radomskiego. W trakcie spotkania przedstawiono zasady wypłacania gminom dotacji na działanie przedszkoli, poruszono kwestię usprawnienia współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także zagadnienia związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ochroną bezdomnych zwierząt oraz z bezpieczeństwem nad wodą.

2013.11.21
15:50

Gala 20-lecia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

21 listopada w Warszawie, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, odbyła się uroczysta gala, zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

2013.11.21
15:49

Ankieta dotycząca edukacji dzieci cudzoziemskich

w związku z prośbą Pani Anny - Carin Ost, przedstawiciela Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce zwracam się z prośbą o wypełnienie do 2 grudnia 2013 r. ww. ankiety.

2013.12.03
13:17

Ankieta dotycząca edukacji dzieci cudzoziemskich

w związku z prośbą Pani Anny - Carin Ost, przedstawiciela Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce zwracam się z prośbą o wypełnienie do 2 grudnia 2013 r. ww. ankiety.

2013.12.03
14:01

Miejsca zsyłek wczoraj i dziś

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów ogólnopolski konkurs historyczny „Miejsca zsyłek wczoraj i dziś”

2013.11.21
12:01

WOKÓŁ NOWOCZESNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel zawodu", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest organizatorem konferencji pt.: „WOKÓŁ NOWOCZESNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

2013.11.21
11:57

Medyk- pilotażowy program praktyk w hospicjum dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół o profilu medycznym

Zespół Szkół im. Macieja Płażyńskiego w Pucku realizuje projekt „Medyk- pilotażowy program praktyk w hospicjum dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół o profilu medycznym"

2013.11.21
11:48

„E-kologia nuklearna”

Program „E-kologia nuklearna”, skierowany do Uczniów i Nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2013.11.21
11:44

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Masters Tournament – Discover Canada 2014”.

I Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Żorach oraz Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego, pod patronatem Prezydenta Miasta Żory, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Ambasady Kanadyjskiej w Polsce zaprasza

2013.11.21
11:40

Ogólnopolski konkurs pt. 'Kornel Makuszyński i jego bohaterowie'

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim konkursie pt.'Kornel Makuszyński i jego bohaterowie' dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2013.11.27
10:38

Komunikat dla szkół podstawowych

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie ogłasza konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem: 'Wesołe owoce i warzywa'.

2014.03.06
09:03

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami słabowidzącymi, niewidomymi oraz z niepełnosprawnością ruchową”.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim zapraszają nauczycieli zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji na bezpłatne szkolenia.

2013.11.27
09:46

Program Erasmus+ został zatwierdzony przez Parlament Europejski

Od 1 stycznia 2014 roku ma ruszyć program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie

2014.01.03
12:37

Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów

Informujemy, że 22 listopada 2013r. odbedzie się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

2013.11.21
10:50

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia obejmującego przeprowadzenie monitorowania procesu testowania oraz ewaluacji zewnętrznej produktów w ramach Projektu innowacyjnego „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/PO KL/2009

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia obejmującego przeprowadzenie monitorowania procesu testowania oraz ewaluacji zewnętrznej produktów w ramach Projektu innowacyjnego „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/PO KL/2009

2013.12.13
13:39

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Eksperta ds. innowacyjnego programu nauczania na etapie testowania produktu Projektu w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/PO KL/2009

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Eksperta ds. innowacyjnego programu nauczania na etapie testowania produktu Projektu w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/PO KL/2009

2013.12.13
13:39

Wręczenie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Rady Ministrów

w załączeniu pismo Pani Katarzyny Góralskiej Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie wręczenia stypendiów MEN i Prezesa Rady Ministrów

2013.12.02
18:28

Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku uprzejmie informuje, iż uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014 odbędzie się 6 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku, ul. Tumska 3 (budynek Muzeum Diecezjalnego).

2013.11.20
11:59

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „WESOŁE OWOCE I WARZYWA"

Agencja Rynku Rolnego ogłasza konkurs pod hasłem „WESOŁE OWOCE I WARZYWA”.

2013.11.19
21:18

Światowy Dzień AIDS

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Płocku przypomina, że zbliża się 1 grudnia - Światowy Dzień AIDS.

2013.11.19
21:12

Spotkanie z samorządowcami z regionu siedleckiego

Zasady wypłacania gminom dotacji na działanie przedszkoli i kwestie usprawnienia współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to niektóre z tematów poruszanych na spotkaniu (19 listopada) z samorządowcami regionu siedleckiego. W spotkaniu wzięli udział Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik oraz Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański.

2013.11.19
16:01

„Profilaktyka uzależnień w połączeniu z treściami nauczania religii i etyki w szkole”

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej organizuje szkolenie pt.: „Profilaktyka uzależnień w połączeniu z treściami nauczania religii i etyki w szkole”

2013.11.19
09:45

V Mazowiecki Przegląd Chórów Nauczycielskich

16 listopada w Państwowej Szkole Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Płocku odbył się V Mazowiecki Przegląd Chórów Nauczycielskich zorganizowany przez Okręg Mazowiecki oraz Oddział Powiatowy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku, nad którym honorowy patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta Płocka.

2013.11.22
07:21

„Praktyki nauczycieli kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego”

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie zaprasza na Konferencję „Praktyki nauczycieli kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego”

2013.11.18
08:45

„Czas na nas - praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu”(dla zawodów piekarz, kucharz, cukiernik)

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie prowadzi Projekt „Czas na nas - praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu”(dla zawodów piekarz, kucharz, cukiernik)

2013.11.18
08:32

Programy doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych.

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie prowadzi Projekt „Programy doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych”

2013.11.15
11:57

Informacja o konferencjach dotyczących zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r.

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie informuje, że Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – organizator konferencji dotyczących zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r. zamieścił na swojej stronie internetowej (w poszczególnych wydziałach) elektroniczne formularze zgłoszeniowe.

2013.12.17
10:02

Szkolenie "Powstanie Warszawskie w edukacji szkolnej "

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza w dniach 4-6 grudnia 2013 roku nauczycieli historii i języka polskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Powstanie Warszawskie w edukacji szkolnej".

2013.11.15
08:44

Weryfikacja danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2013

w nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu Pana Macieja Jakubowskiego z dnia 13 listopada 2013 roku, znak DAP.WS.AO.0300.0/117/2013 uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Edukacji Narodowej przystąpiono do sprawdzania danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2013 r.

2013.11.15
12:59

Konferencja „Bezpieczeństwo w szkole a zagrożenia w środowisku lokalnym”

Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym, przegląd czynników chroniących i czynników ryzyka oraz zagadnienia dotyczące profilaktyki zintegrowanej były głównymi tematami konferencji „Bezpieczeństwo w szkole a zagrożenia w środowisku lokalnym”.

2013.11.14
16:22

Spotkanie z samorządowcami w Ostrołęce

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik uczestniczył (14 listopada) w kolejnym już spotkaniu z samorządowcami, tym razem z regionu ostrołęckiego, poświęconym m.in. zasadom wypłacania gminom dotacji na działanie przedszkoli i usprawnieniu współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

2013.11.15
08:30

Weryfikacja danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2013

w nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu Pana Macieja Jakubowskiego z dnia 13 listopada 2013 roku, znak DAP.WS.AO.0300.0/117/2013 uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Edukacji Narodowej przystąpiono do sprawdzania danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2013 r.

2013.11.14
15:00

Informacja o konkursie 'Polaków drogi do wolności po klęsce powstania styczniowego na przykładzie Sokołówka'.

Dnia 12 listopada w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w Galerii im. Bolesława Biegasa odbył się Międzyszkolny Konkurs Historyczny 'Polaków drogi do wolności po klęsce powstania styczniowego na przykładzie Sokołówka'.

2013.12.17
09:55

Konkurs pod hasłem: „Zdobądź indeks Uniwersytetu Pedagogicznego”

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie organizuje konkurs pod hasłem: „Zdobądź indeks Uniwersytetu Pedagogicznego”.

2013.11.14
10:13

Konkurs pn.: „Szkoła szpitalna w oczach dziecka”

Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie organizuje konkurs pn.: „Szkoła szpitalna w oczach dziecka”.

2013.11.14
10:05

Spotkania dla nauczycieli języka polskiego w związku ze zmianami w systemie egzaminu maturalnego

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku, w związku ze zmianami w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego z języka polskiego, wynikającymi z dostosowania formuły egzaminów do podstawy programowej kształcenia ogólnego, zaprasza do udziału w konferencji pt. Matura 2015, organizowanej we współpracy z MEN i CKE oraz na warsztaty metodyczne z języka polskiego według scenariusza ORE i CKE.

2013.11.14
09:25

ANKIETA DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI - Oferta zajęć edukacyjnych realizowanych w publicznych przedszkolach

Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej została zamieszczona interaktywna mapa pokazująca ofertę zajęć edukacyjnych realizowanych w publicznych przedszkolach.

2013.11.14
09:07

Projekt dla nauczycieli ze szkół na terenach wiejskich

Uprzejmie informuję, iż Agencja Rozwoju Mazowsza S.A w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim rozpoczęła projekt pt. „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami słabo widzącymi, niewidomymi oraz z niepełnosprawnością ruchową”. Projekt kierowany jest do nauczycieli ze szkół na terenach wiejskich woj. mazowieckiego.

2013.11.13
11:53

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, zapraszają nauczycieli zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami słabo widzącymi, niewidomymi oraz z niepełnosprawnością ruchową”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2014.06.11
09:44

Odpowiedź podsekretarza stanu w MEN w sprawie opłat ponoszonych przez rodziców za możliwość korzystania z elektronicznych dzienników szkolnych.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące pobierania opłat od rodziców za możliwość korzystania z elektronicznych dzienników szkolnych przedstawiam w załączeniu odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - w tej sprawie.

2014.10.31
09:28

Komunikat

Posiedzenia komisji kwalifikacyjnych

2014.01.07
10:14

ANKIETA DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI - Oferta zajęć edukacyjnych realizowanych w publicznych przedszkolach

Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej została zamieszczona interaktywna mapa pokazująca ofertę zajęć edukacyjnych realizowanych w publicznych przedszkolach.

2013.11.14
08:31

Funkcjonowanie i współpraca placówek opiekuńczo-wychowawczych - konferencja

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się (12 listopada) konferencja pn. „Współpraca placówek opiekuńczo-wychowawczych z młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi oraz młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii”.

2014.01.08
09:24

Funkcjonowanie i współpraca placówek opiekuńczo-wychowawczych - konferencja

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się (12 listopada) konferencja pn. „Współpraca placówek opiekuńczo-wychowawczych z młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi oraz młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii”.

2013.11.12
15:22

Papusza - poetka romska

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu działający przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, przedstawia biografię Papuszy – poetki romskiej oraz kilka wierszy z jej twórczości

2013.11.12
14:53

VII edycja Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Europie pn.: „My w Europie”

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu organizują VII edycję Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Europie pn.: „My w Europie”.

2013.11.12
14:00

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

26 listopada uroczystość wręczenia dyplomów

2013.11.12
11:50

Spotkania dla nauczycieli języków obcych

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku, w związku ze zmianami w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych z języków obcych, zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału w bezpłatnych spotkaniach z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w dniu 25 listopada 2013 r.

2013.11.12
11:00

wynik naboru na ogłoszenie nr 154305

wynik naboru

2013.11.12
08:39

Konferencja pt.: ' Bezpieczeństwo w szkole a zagrożenia w środowisku lokalnym'

Uprzejmie informujemy, że 14 listopada b.r. w Wyzszej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce odbędzie się konferencja pt.: ' Bezpieczeństwo w szkole a zagrożenia w środowisku lokalnym'

2013.11.08
14:20

Konkurs pn.: „ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI”

Firma Karat Elektro Recykling S.A. organizuje konkurs dla szkół pn.: „ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI”.

2013.11.08
13:39

„Bezpieczny i kulturalny pasażer”

Informacja o działaniach profilaktycznych pn.: „Koleją po wiedzę” organizowanych w roku szkolnym 2013/2014 przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczny i kulturalny pasażer”

2013.12.03
13:54

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

21 października 2013 roku w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia przez Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dyplomów 68 przedstawicielom Stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014 (ogółem Prezes Rady Ministrów przyznał 3.863 stypendia).

2013.12.17
10:01

Narodowe Święto Niepodległości

Prosimy o zapoznanie się z listem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i z listem Ministra Edukacji Narodowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

2013.11.08
07:48

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

21 października 2013 roku w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia przez Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dyplomów 68 przedstawicielom Stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014 (ogółem Prezes Rady Ministrów przyznał 3.863 stypendia.

2013.11.07
14:53

System Kwalifikacji – narzędzia rozwoju Polski i Europy

Tempo zmian na rynku pracy wymusza nowe podejście do uczenia się. Istotne jest to, jakie efekty uczenia się osiągamy przez całe życie, czyli jaką dysponujemy wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Najważniejsze staje się, by się rozwijać, uczyć, zdobywać nowe kwalifikacje.O tym dyskutowano na konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Badań Edukacyjnych w dniach 6 i 7 listopada 2013 r.

2013.12.03
13:19

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami słabo widzącymi, niewidomymi oraz z niesprawnością ruchową”

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego zapraszają nauczycieli zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami słabo widzącymi, niewidomymi oraz z niesprawnością ruchową”.

2013.11.07
14:14

Konkurs „Handel ludźmi moimi oczami”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Handel ludźmi moimi oczami”.

2013.12.03
13:54

Konferencja pn.: „Szkolne Smaki – Szkoły Dobrego Żywienia”

Informacja dotycząca konferencji pn.: „Szkolne Smaki – Szkoły Dobrego Żywienia”, realizowanej w ramach projektu „Szkoły przyjazne żywieniowo dzieciom”.

2013.12.03
13:55

Materiały z narady

W załączeniu materiały z narady z dyrektorami publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

2013.11.07
08:49

System Kwalifikacji – narzędzia rozwoju Polski i Europy

Tempo zmian na rynku pracy wymusza nowe podejście do uczenia się. Istotne jest to, jakie efekty uczenia się osiągamy przez całe życie, czyli jaką dysponujemy wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Najważniejsze staje się, by się rozwijać, uczyć, zdobywać nowe kwalifikacje. O tym dyskutowano na konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Badań Edukacyjnych w dniach 6 i 7 listopada 2013 r.

2014.01.08
09:24

PRZYGOTOWANIE SZKÓŁ NA PRZYJĘCIE DZIECI 6-LETNICH

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dot. przygotowania szkół na przyjęcie dzieci sześcioletnich.

2013.11.07
08:20

MISJE SERC

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego organizuje spotkanie młodzieży warszawskich gimnazjów i liceów ogólnokształcących z weteranami misji poza granicami kraju pod nazwą MISJE SERC

2013.11.06
15:04

Przegląd Małych Form Filmowych „ŚWIADOMI WYBORU'

Serdecznie zapraszam do udziału w organizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji przy współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego konkursie pn. Przegląd Małych Form Filmowych „ŚWIADOMI WYBORU'.

2013.11.06
14:34

II edycja konkursu wiedzy statystycznej „Statystyka – magia liczb”

Urząd Statystyczny w Warszawie organizuje II edycję konkursu wiedzy statystycznej „Statystyka – magia liczb”.

2013.11.06
12:29

Olimpiada tematyczna 'Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego'

Na prośbę organizatorów Olimpiady tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w olimpiadzie zostaje przedłużony do końca listopada 2013r.

2013.12.17
09:17

Konferencja dla nauczycieli języka polskiego przygotowująca do zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają na konferencje przygotowujące nauczycieli języka polskiego do zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r.

2013.12.17
10:00

„EDUinspiracje 2013” przyznała nagrody i wyróżnienia

Kapituła konkursu „EDUinspiracje 2013” przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach – indywidualnej i instytucjonalnej – dla beneficjentów programów „Uczenie się przez całe życie”

2013.11.06
08:20

„Zmiany w kształceniu wyższym – co każdy nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej wiedzieć powinien?”

serdecznie zapraszam na seminarium bolońskie pn. „Zmiany w kształceniu wyższym – co każdy nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej wiedzieć powinien?” organizowane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Zespołem Ekspertów Bolońskich

2013.11.06
08:13

Przygotowanie szkół podstawowych do obniżenia wieku szkolnego

Z udziałem Krystyny Szumilas Ministra Edukacji Narodowej 4 listopada w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona przygotowaniu szkół podstawowych do obniżenia wieku szkolnego. W konferencji uczestniczyli m.in. Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik oraz dyrektorzy i rodzice z mazowieckich szkół opisanych w raporcie Stowarzyszenia „Ratuj Maluchy', którym zależy na rzetelnym przedstawieniu informacji o ich placówkach.

2013.11.08
13:00

Spotkanie z samorządowcami w Płońsku

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wziął udział w spotkaniu z samorządowcami regionów ciechanowskiego i płockiego, które odbyło się 5 listopada w Płońsku. Podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego poruszono m.in. kwestię usprawnienia współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Przedstawiono także zasady wypłacania gminom dotacji na działanie przedszkoli.

2013.12.03
13:52

„Wielka mała historia: jakiej narracji potrzebuje dzisiaj historia regionalna i lokalna?”

Muzeum Historii Polski wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzeum Historii Polski przy współpracy Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie zaprasza na pierwszą edycję projektu „Wielka mała historia: jakiej narracji potrzebuje dzisiaj historia regionalna i lokalna?”

2013.11.05
15:09

'Dotacja przedszkolna' - rzeczywiste wykonanie naliczonej dotacji w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej (I i II transza)

Dotyczy ewentualnych zmian w klasyfikacji budżetowej przekazanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w odniesieniu do jej rzeczywistego wydatkowania

2013.11.05
15:27

Wojewódzka konferencja "Innowacyjna Edukacja"

Fundacja Nauka i Wiedza, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizują wojewódzką konferencję „Innowacyjna Edukacja”.

2013.11.05
13:53

XIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „SALVADOR DALI – PALETA SNÓW“

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku organizuje BIENNALE TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY z cyklu „Wielcy znani i nieznani” XIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „SALVADOR DALI – PALETA SNÓW“.

2013.11.05
13:44

Konkurs 'Kornel Makuszyński i jego bohaterowie'

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników do udziału w Ogólnopolskim konkursie „Kornel Makuszyński i jego bohaterowie”.

2013.11.05
11:29

Wystawa 'Miasto i jego obywatele. Zgorzelec i Goerlitz 1945-1989'

Muzeum Historii Polski w Warszawie zaprasza na otwarcie wystawy 'Miasto i jego obywatele. Zgorzelec i Goerlitz 1945-1989' oraz towarzyszące jej konferencję i warsztaty.

2013.11.05
11:28

Konferencja poświęcona funkcjonowaniu i współpracy placówek opiekuńczo-wychowawczych z młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii i młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi

Konferencja organizowana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświaty w Warszawie poświęcona funkcjonowaniu i współpracy placówek opiekuńczo-wychowawczych z młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii i młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi.

2013.11.12
15:29

“Multimedia w mazowieckiej dydaktyce”

O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. w Lublinie na terenie województwa mazowieckiegood 01 września realizuje projekt POKL.09.04.00-15-051/12 pt. “Multimedia w mazowieckiej dydaktyce”

2013.11.04
11:23

Spektakl profilaktyczny My, dzieci z dworca ZOO

Teatr Kamienica zaprasza na spektakl profilaktyczny My, dzieci z dworca ZOO

2013.11.04
11:10

Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych serdecznie zaprasza dyrektorów szkół oraz nauczycieli do odwiedzenia strony internetowej prowadzonej w ramach projektu

2013.11.04
11:06

Zainaugurowano Rok Szkoły w Ruchu

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu. Spotkanie inaugurujące projekt otworzył (30 października) Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

2013.12.03
13:53

„Mam Haka na Raka”

Polska Unia Onkologii jest organizatorem 7 edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych „Mam Haka na Raka”.

2013.10.30
14:02

Zostań w swojej szkole Dydaktykiem Kompetencji Społecznych

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu realizuje projekt pn. "Zostań w swojej szkole Dydaktykiem Kompetencji Społecznych!" finansowany z EFS

2013.10.30
13:52

Konferencja pn. Innowacyjna Edukacja

Fundacja Nauka i Wiedza, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizują wojewódzką konferencję pn. Innowacyjna Edukacja

2013.10.31
08:15

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w dniach 18-24 listopada 2013 roku po raz szósty w Polsce organizuje Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

2013.10.30
13:24

Mazowiecki Zjazd Nauczycieli Informatyki

„IT w Edukacji” jest organizatorem Mazowieckiego Zjazdu Nauczycieli Informatyki

2013.10.30
13:20

Mazowiecki Zjazd Nauczycieli Informatyki

„IT w Edukacji” jest organizatorem Mazowieckiego Zjazdu Nauczycieli Informatyki

2013.10.30
13:19

Konferencja pn. Innowacyjna Edukacja

Fundacja Nauka i Wiedza, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizują wojewódzką konferencję pn. Innowacyjna Edukacja

2013.10.30
12:59

Cyfrowa Wyprawka

Bezpłatne szkolenia adresowane do nauczycieli informatyki, etyki, WOS-u, a także do wychowawców

2013.10.30
10:21

Konferencje na temat zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r.

Zapraszamy na konferencje przygotowujące nauczycieli języka polskiego do zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r. Konferencje z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej organizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

2013.12.17
16:55

Konferencje na temat zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r.

Zapraszamy na konferencje przygotowujące nauczycieli języka polskiego do zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r. Konferencje z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej organizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

2013.11.21
07:26

Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w zakresie rozwoju zawodowego

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt "Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w zakresie rozwoju zawodowego".

2013.10.29
20:15

Konferencja dla nauczycieli języka polskiego przygotowująca do zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają na konferencję przygotowująca nauczycieli języka polskiego do zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r.

2013.10.29
19:59

Konkurs '2014! Młodzi dla Wolności'

W związku ze zbliżającymi się w 2014 r. obchodami 25 rocznicy zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 r., Kancelaria Prezydenta i Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji ogłosiły konkurs „2014! Młodzi dla Wolności”.

2013.10.29
20:37

III edycja konkursu 'Mam 6 lat'

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło III edycję konkursu „Mam 6 lat”. W tym roku szkolnym konkurs skierowany jest do rad rodziców w szkołach podstawowych i przedszkolach, a także do uczniów urodzonych w latach: 2005, 2006 lub 2007, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat oraz do ich rodziców.

2013.10.29
20:24

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 17 października 2013 r., w auli Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Płocku, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty, z terenu działania Delegatury w Płocku, wyróżnionym za szczególne zasługi w pracy wychowawczej i opiekuńczej oraz za długoletnią służbę.

2013.10.29
20:17

Zmiany w kształceniu wyższym – co każdy nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej wiedzieć powinien?

Seminarium bolońskie pn. „Zmiany w kształceniu wyższym – co każdy nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej wiedzieć powinien?” organizowane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Zespołem Ekspertów Bolońskich

2013.12.05
07:19

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ciechanowskim w I półroczu 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie realizując zadania w zakresie polityki rynku pracy opracowuje analizy rynku pracy oraz prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

2013.12.17
09:17

Materiały z konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ogólnodostępnej. Perspektywy kształcenia specjalnego”

Materiały z konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ogólnodostępnej. Perspektywy kształcenia specjalnego”

2013.11.07
21:19

Konkurs fotograficzny 'Wędrówki po Polsce'

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku organizuje, w ramach projektu „Barwy Nieobojętne”, konkurs fotograficzny 'Wędrówki po Polsce'.

2013.10.28
09:00

XI edycja Konkursu Filozoficznego "W drodze ku mądrości"

Inicjatorem i organizatorem XI edycja Konkursu Filozoficznego "W drodze ku mądrości" jest Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

2013.10.25
15:34

Konkurs plastyczny "Ja, Wolontariusz"

Caritas Diecezji Płockiej organizuje konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych w Płocku.

2013.10.25
15:21

Gra miejska „Historia w kościołach 1981-1983”

Lokalna Organizacja Turystyczna „Skarbiec Mazowiecki” w Warszawie organizuje grę miejską „Historia w kościołach 1981-1983”.

2013.11.07
11:38

VI edycja konkursu „ELEKTRON”

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej organizuje VI edycję konkursu „ELEKTRON”.

2013.10.25
11:41

Portal internetowy „Mieszkańcy spod Jedenastki”

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaprasza pedagogów oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych do skorzystania z bezpłatnego portalu internetowego: „Mieszkańcy spod Jedenastki”.

2013.10.25
11:10

Ogólnopolski konkurs pn.: „Mieszkańcy spod Jedenastki”

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku organizuje, w ramach portalu edukacyjnego www.mieszkańcyspod11.pl, ogólnopolski konkurs pn.: „Mieszkańcy spod Jedenastki”.

2013.10.25
11:06

Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w zakresie rozwoju zawodowego

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi projekt pt.: Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w zakresie rozwoju zawodowego.

2013.10.25
13:29

Dzień Edukacji Narodowej

Uroczystość wręczenia odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty

2013.10.25
08:45

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Uroczyste wręczenie dyplomów

2013.10.25
08:27

V Wojewódzka konferencja o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Perspektywy kształcenia specjalnego, a także przepisy prawa oświatowego i nadzór pedagogiczny w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej były głównymi tematami V Wojewódzkiej Konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ogólnodostępnej. Perspektywy kształcenia specjalnego”, która odbyła się 24 października w Płocku.

2013.10.30
07:42

V Wojewódzka konferencja o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Perspektywy kształcenia specjalnego, a także przepisy prawa oświatowego i nadzór pedagogiczny w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej były głównymi tematami V Wojewódzkiej Konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ogólnodostępnej. Perspektywy kształcenia specjalnego”, która odbyła się 24 października w Płocku.

2013.10.24
19:17

Konkurs „Aktywni dla klimatu!”

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie organizuje konkurs „Aktywni dla klimatu!”.

2013.10.24
11:13

Konkurs „Piękne Doświadczenie Fascynujące Wyjaśnienie”

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej organizuje konkurs: „Piękne Doświadczenie Fascynujące Wyjaśnienie”.

2013.10.24
11:14

Konkurs „Frist Step to Success”

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej organizują konkurs: „Frist Step to Success”.

2013.10.24
10:59

Konkurs: „First Step to Nobel Prize”

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej organizuje konkurs: „First Step to Nobel Prize”.

2013.10.24
10:54

Konferencja pn. „Pytaj, badaj, wnioskuj!”

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu Akademia uczniowska organizuje konferencję pn. „Pytaj, badaj, wnioskuj!” , skierowaną do nauczycieli gimnazjów uczących przedmiotów przyrodniczo – matematycznych

2013.10.28
12:21

„Nie wolno zostawić świata, jakim jest”

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka zaprasza do udziału w otwartym konkursie dla szkół pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”

2013.10.24
09:23

II Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce

II Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce wraz z bezpłatnymi warsztatami metodycznymi dla nauczycieli

2013.10.28
12:48

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku zaprasza do korzystania z bezpłatnego innowacyjnego pakietu edukacyjnego do nauczania przedmiotów ścisłych opracowanego w projekcie „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”

2013.10.23
13:10

Marzycielska Poczta

Marzycielska Poczta - ogólnopolska akcja dobroczynna

2013.10.23
13:07

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Kuratorium Oświaty w Warszawie

2013.10.23
10:19

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego 'Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni'

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

2013.10.22
15:15

Konkurs „Tradycyjne potrawy z Mazowsza”

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie ogłasza konkurs pod hasłem: „Tradycyjne potrawy z Mazowsza”.

2013.10.22
15:15

Informacja dla szkół uczestniczących w roku szkolnym 2012/2013 w programie 'Owoce w szkole'

przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja2011 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole” (Dz. U. Nr 103, poz. 594)

2013.10.22
14:43

II Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego we współpracy z Narodowym Centrum Badań Kultury Fizycznej zaprasza na II Ogólnopolską debatę o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce oraz bezpłatne warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

2013.10.22
13:05

Trwa kolejna edycja konkursu „Mam 6 lat'

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat'. Konkurs skierowany jest do rad rodziców przedszkoli i szkół podstawowych, a także do uczniów urodzonych w latach 2005, 2006 lub 2007, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat oraz do ich rodziców.

2014.03.12
15:56

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego 'Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni'

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Odra-Niemen, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Fundacja im. Bolesława Chrobrego zapraszają wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Literackim „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

2013.10.21
20:19

Konferencja „W oczekiwaniu na wyniki kolejnego badania w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają na konferencję „W oczekiwaniu na wyniki kolejnego badania w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”.

2013.10.21
15:28

Konkursy związane z historią i tradycją Żydów polskich

Fundacja „Shalom” organizuje konkursy, którym celem jest poznanie dziejów regionalnych społeczności żydowskich – historii i tradycji Żydów Polskich.

2013.10.21
14:25

„Mały Mistrz” - Konferencja Ministerstwa Sportu i Turystyki

Konferencja w dniu 24.10.2013r. w Warszawie - Projekt „Mały Mistrz”, którego celem jest m.in. wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego.

2013.10.28
12:03

Bezpłatne warsztaty 'Kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych'

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN zaprasza na bezpłatne warsztaty: 'Kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych', które odbędą się 25 i 26 października 2013r.

2013.10.21
12:59

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „JESIENNE DUSZKI, LEŚNE SKRZATY”

Dyrekcja Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie, zachęca do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „JESIENNE DUSZKI, LEŚNE SKRZATY”, adresowanym do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

2013.10.21
11:31

Debata o Edukacji Fizycznej w Polsce

II Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce wraz z bezpłatnymi warsztatami metodycznymi dla nauczycieli.

2013.10.21
11:21

XXIV Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej GRAFKOM 2014

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Stawowej 53 organizuje XXIV Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej GRAFKOM 2014 dla dzieci i młodzieży, uczniów szkół i placówek wychowania pozaszkolnego (do 20 roku życia).

2013.12.03
14:04

Bezpłatne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli do udziału w bezpłatnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego

2013.10.21
08:36

Listy Ministra Edukacji Narodowej dotyczące nowelizacji ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawy sześciolatkowej

Minister Edukacji Narodowej skierowała listy do wszystkich Kuratorów Oświaty, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Dyrektorów szkół i przedszkoli w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego nowelizacji ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawy sześciolatkowej. Prosimy o zapoznanie się z listami.

2014.03.13
10:21

Materiały dotyczące kształcenia specjalnego i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Materiały dotyczące kształcenia specjalnego i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

2013.10.19
19:33

Narada - Organizacja pracy przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza na naradę: dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego z Warszawy i powiatów okołowarszawskich

2013.10.28
11:45

Szkoła przyjazna dla każdego.

Instytut Inicjatyw Pozarządowych organizuje konkurs promujący działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pt. „Szkoła przyjazna dla każdego”

2013.10.22
14:39

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego oraz współorganizatorzy: Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Odra-Niemen, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego oraz Fundacja im. Bolesława Chrobrego organizują Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

2013.10.18
09:38

Zostań Wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI!

Organizatorzy projektu SZLACHETNA PACZKA poszukują wolontariuszy z terenu województwa mazowieckiego. Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy – bohaterowie zmiany społecznej.

2013.10.17
15:53

Kompendium wiedzy o fokach – ogólnopolska dystrybucja książki i filmu o ochronie foki szarej w Polsce.

„Kompendium wiedzy o fokach – ogólnopolska dystrybucja książki i filmu o ochronie foki szarej w Polsce” to projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

2013.10.17
13:36

Konkurs pod hasłem: „Tradycyjne potrawy z Mazowsza”

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie organizuje konkurs pod hasłem: „Tradycyjne potrawy z Mazowsza”.

2013.10.17
11:27

III edycja konkursu pn.: „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”

Warszawski Oddział firmy Stena Recycling organizuje III edycję konkursu pn.: „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy” polegającego na zbiórce makulatury w placówkach oświatowych.

2013.10.16
13:37

Uroczystość wręczenia odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu działania Delegatury w Ciechanowie

15 października odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu Delegatury w Ciechanowie. W uroczystości wzięli udział m.in. Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty, Dariusz Piątek Wicewojewoda Mazowiecki, przedstawiciele Uczelni Wyższych, organów prowadzących, instytucji oświatowych i związków zawodowych.

2013.12.17
09:16

Konkurs „2014! Młodzi dla Wolności”

W związku ze zbliżającymi się (w 2014 r.) obchodami 25. rocznicy zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 r., Kancelaria Prezydenta i Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji ogłosiły konkurs „2014! Młodzi dla Wolności”.

2014.03.13
10:23

Konkurs plastyczny pod hasłem „Lubimy mokradła!”

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, w ramach podpisanych umów międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska, ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem „Lubimy mokradła!”.

2013.10.15
14:10

Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego

Konkurs organizuje Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Dokładne informacje na temat regulaminu Konkursu, zadań z lat ubiegłych oraz tegorocznej organizacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.if.pw.edu.pl/~konkurs

2013.12.17
09:16

wynik naboru na ogłoszenie nr 154292

wynik naboru

2013.10.15
13:50

Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK Politechniki Warszawskiej

W dniach 15-16 października 2013 r odbędą się Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK Politechniki Warszawskiej.

2013.10.15
13:50

Akademia Cyfrowej Szkoły

Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji, organizuje bezpłatną, międzynarodową konferencję pn. „Akademia Cyfrowej Szkoły”

2013.10.15
13:28

Akademia Cyfrowej Szkoły

Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji, organizuje bezpłatną, międzynarodową konferencję pn. „Akademia Cyfrowej Szkoły”

2013.10.24
14:27

III Warszawskie Dni Techniki 'Warszawa - Technika Wczoraj – Dziś - Jutro'

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Rada Stołeczna Naczelnej Organizacji Technicznej wraz z Politechniką Warszawską organizują po raz trzeci w naszym mieście III Warszawskie Dni Techniki, które pod hasłem 'Warszawa - Technika Wczoraj – Dziś - Jutro' odbędą się w dniach 23 – 25 października 2013 r.

2013.10.28
12:04

Gwiazdka dla Afryki

Polski Komitet Narodowy UNICEF przygotował projekt edukacyjny „Gwiazdka dla Afryki”, skierowany do szkół i przedszkoli

2013.10.15
12:45

Konkurs 'Tradycyjne potrawy z Mazowsza'

Agencja Rynku Rolnego ogłasza konkurs pod hasłem „TRADYCYJNE POTRAWY Z MAZOWSZA”.

2013.10.21
19:56

ROK LUTOSŁAWSKIEGO 2013 – ciekawe propozycje dla szkół

Dobiegają końca zapisy na 'Lutosławski XXI/Warsztaty dla nauczycieli', organizowane przez Fundację „Muzyka jest dla wszystkich”. Pierwsze artystyczno-edukacyjne działania rozpoczynają się już 24 października. Całość odbywa się pod patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Warsztaty poprowadzą znani animatorzy i osobowości artystycznego, naukowego i edukacyjnego świata polskiej muzyki. Uzupełnieniem warsztatów będzie ogólnopolski konkurs felietonów „Lutosławski XXI/Muzyka na słowa'.

2013.10.28
12:29

III Warszawskie Dni Techniki 'Warszawa - Technika Wczoraj – Dziś - Jutro'

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Rada Stołeczna Naczelnej Organizacji Technicznej wraz z Politechniką Warszawską organizują po raz trzeci w naszym mieście III Warszawskie Dni Techniki, które pod hasłem 'Warszawa - Technika Wczoraj – Dziś - Jutro' odbędą się w dniach 23 – 25 października 2013 r.

2013.10.28
12:51

III Warszawskie Dni Techniki 'Warszawa - Technika Wczoraj – Dziś - Jutro'

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Rada Stołeczna Naczelnej Organizacji Technicznej wraz z Politechniką Warszawską organizują po raz trzeci w naszym mieście III Warszawskie Dni Techniki, które pod hasłem 'Warszawa - Technika Wczoraj – Dziś - Jutro'odbędą się w dniach 23 – 25 października 2013 r.

2013.10.28
12:29

Dzień Edukacji Narodowej: uhonorowano nauczycieli i pracowników oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywają się uroczystości wręczenia odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty z województwa mazowieckiego.

2013.12.03
13:57

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2013.10.30
07:43

Listy Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Listy Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2013.10.30
07:43

Zaproszenie do udziału w konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ogólnodostępnej. Perspektywy kształcenia specjalnego”

V Wojewódzka Konferencja „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ogólnodostępnej. Perspektywy kształcenia specjalnego”.

2013.10.14
08:01

Jubileusz najstarszej szkoły technicznej w Polsce

140 lat swojego istnienia świętowało w piątek (11 października) ochockie Technikum nr 7 wchodzące w skład Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka” w Warszawie.

2013.10.14
17:50

List Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty, z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu słowa uznania za trud i poświęcenie włożone w edukację oraz wychowanie, za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy i kształtowania postaw.

2013.10.11
14:17

"Jan Karski. Niedokończona misja"

10 października odbyło się spotkanie promujące działalność Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Wpisuje się ono w cykl przygotowań do obchodów przypadającej w 2014 roku 100. rocznicy urodzin kuriera Polskiego Państwa Podziemnego.

2013.10.11
15:32

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS)

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci organizuje, z ramienia Komisji Europejskiej, polskie eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS).

2013.10.11
11:12

List Dyrektora Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie z okazji Dnia Nauczyciela

Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy,Pracownicy i Przyjaciele Oświaty Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym dla wszystkich pedagogów i pracowników oświaty w naszym kraju. Jest to święto, które na stałe wpisało się w życie społeczności szkolnej.

2013.12.17
09:16

Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego

Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego Konkurs organizuje Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2013.10.10
12:42

Wykaz konkursów przedmiotowych

wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

2014.09.12
14:50

Konkursy informatyczne

konkurs miniLOGIA i LOGIA

2013.10.10
12:08

Spotkania Młodzieży ze Sprawiedliwymi

Prosimy o zapoznanie się z inicjatywą pn. : „Spotkania Młodzieży ze Sprawiedliwymi” organizowaną przez Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Zarząd Główny w Warszawie.

2013.10.11
08:02

Konkurs „Polska dla wszystkich”

Minister Spraw Zagranicznych organizuje konkurs „Polska dla wszystkich”, realizowany w ramach działań Koalicji „Razem Przeciwko Antysemityzmowi”.

2013.10.09
12:44

nowa strona konkursowa

zmiana strony www dotyczącej konkursów przedmiotowych

2013.10.09
10:10

Bezpłatne szkolenia e-learningowe dla nauczycieli informatyki

Informujemy, że Szczeciński Technopark Pomerania zaprasza nauczycieli informatyki oraz przedmiotów ścisłych z całej Polski do skorzystania z bezpłatnych szkoleń e-learningowych

2013.10.09
08:43

Bezpłatne szkolenia e-learningowe dla nauczycieli informatyki

Informujemy, że Szczeciński Technopark Pomerania zaprasza nauczycieli informatyki oraz przedmiotów ścisłych z całej Polski do skorzystania z bezpłatnych szkoleń e-learningowych

2013.10.09
08:41

XIX Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w zawodzie cukiernik i piekarz

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz informuje, że organizuje XIX edycję Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz.

2013.10.08
13:41

Tygodnie eTwinning 2013

Informujemy, że od 24 września do 20 października trwają tygodnie eTwinningu

2013.10.08
13:31

Tygodnie eTwinning 2013

Informujemy, że od 24 września do 20 października trwają tygodnie eTwinningu

2013.10.28
11:47

XIX Ogólnopolski Konkurs pn.: „TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA INSPIROWANA MUZYKĄ DAWNĄ”

Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” w Kaliszu organizuje XIX Ogólnopolski Konkurs pn.: „TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA INSPIROWANA MUZYKĄ DAWNĄ”.

2013.10.08
11:29

Oferta pracy dla nauczycieli za granicą

Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej kieruje polskich nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą

2013.10.28
11:56

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka oraz inauguracja III edycji Programu edukacyjnego „Akademia Wychowawcy” były głównymi punktami konferencji zorganizowanej 7 października w Ośrodku Dokumentacji i Badań „Korczakianum” – Oddziale Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.

2013.10.11
12:34

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ - edycja XL

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest organizowana przez Naczelną Organizację Techniczną na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

2013.10.07
13:01

Obchody jubileuszowe w szkołach na Mazowszu

90-tą rocznicę świętowało w piątek (4 października) III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, a 50-tą rocznicę Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu.

2013.10.11
08:00

Dzień Otwarty eTwinning

Informujemy o Dniu Otwartym eTwinning - indywidualnych bezpłatnych konsultacjach z zakresu realizacji międzynarodowych programów edukacyjnych

2013.10.04
12:49

Gra kryptologiczna „ŁAMACZE SZYFRÓW”,

Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne VIATOR w Poznaniu organizuje piątą edycję internetowej gry kryptologicznej „ŁAMACZE SZYFRÓW”.

2013.10.04
12:49

Projekty Uniwersytetu Gdańskiego – Centrum Herdera

Uniwersytet Gdański – Centrum Herdera organizuje następujące projekty: Ogólnopolski konkurs na esej pt.: „Die wahre Heimat ist eigentlich die Sprache” oraz IV edycję ogólnopolskiego projektu Projektarbeit Polen 2013.

2013.10.04
12:44

Zaproszenie do udziału w „Biegu Papieskim”

Zapraszam Młodzież i Pedagogów Płockich Szkół do udziału w organizowanym przez Akcję Katolicką Diecezji Płockiej w dniu 16 października 2013 roku „Biegu Papieskim".

2013.10.04
12:41

Publiczne czytanie Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza na ostatni etap konsultacji społecznych, czyli publiczne czytanie Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2013.10.07
09:14

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa – Październik 2013

Już po raz drugi w Europie organizowana jest w październiku kampania mająca na celu podniesienie poziomu świadomości dotyczącej zagrożeń cyberprzestrzeni.

2013.10.04
09:52

Edukacja medialna. Jak to się robi?

Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja Evens organizuje konferencję dla nauczycieli i bibliotekarzy "Edukacja medialna. Jak to się robi?"

2013.10.03
14:07

Edukacja medialna. Jak to się robi?

Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja Evens organizuje konferencję dla nauczycieli i bibliotekarzy "Edukacja medialna. Jak to się robi?"

2013.10.03
14:02

XIV edycja programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”

Rozpoczęła się XIV edycja programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Jest to jedna z najstarszych i największych inicjatyw dla dzieci na świecie, na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ekologicznego przemieszczania.

2013.10.03
14:25

III edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Muzeum Powstania Warszawskiego organizuje III edycję Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” przyznawanej w dwóch kategoriach: za całokształt dokonań i postawę życiową stanowiącą wzór do naśladowania dla młodych pokoleń oraz za wyjątkowy czyn.

2013.10.03
13:34

Projekt „Napo dla nauczycieli”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) wdrażają projekt zatytułowany „Napo dla nauczycieli”

2013.10.03
12:41

Ogólnopolska konferencja Ojczysty panteon, ojczyste spory

Muzeum Pałac w Wilanowie zaprasza nauczycieli historii szkół ponadgimnazjalnych i edukatorów muzealnych, na ogólnopolską konferencję Historia w muzeum: Ojczysty panteon, ojczyste spory

2013.10.03
12:28

Zarządzenie nr 45 w sprawie powołania wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych.

W załączeniu Zarządzenie nr 45 w sprawie powołania wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014 oraz trybu ich pracy.

2013.10.03
09:19

„Jesteśmy razem” - hołd pomordowanym w Treblince

W Treblince (2 października) pod hasłem „Jesteśmy razem” odbyły się już po raz czwarty uroczystości upamiętniające ofiary obozu zagłady. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji rządowych krajowych i zagranicznych oraz samorządów lokalnych, młodzież z Polski, Izraela i Białorusi. Uroczystości zorganizowano z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich i Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

2013.10.11
14:53

Nabór dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIV cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór dyrektorów: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIV cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji.

2013.10.10
08:42

Badania Instytutu Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych zaproszenie do wzięcia udziału w III sdycji badania 'Laboratorium - diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce'

2013.10.02
12:58

Program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka”

„Klub Bezpiecznego Puchatka” to program edukacyjny, mający na celu poprawienie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych.

2013.10.02
11:30

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Instytucja Szkoleniowa Optima z Opola zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2013.10.02
11:17

Konferencja warsztatowa Programu eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest organizatorem Konferencji warsztatowej Programu eTwining, która odbędzie się 23 października 2013 r., w godzinach 10.00 – 15.30 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ul. Gałczyńskiego 28 w Płocku

2013.10.04
10:17

Konferencja warsztatowa Programu eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest organizatorem Konferencji warsztatowej Programu eTwinning, która odbędzie się 23 października 2013 r., w godzinach 10.00 – 15.30 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ul. Gałczyńskiego 28 w Płocku

2013.10.08
09:59

Projekt 'Postaw na rozwój! Zrównoważony!'

Ośrodek Działań Ekologicznych 'Źródła', w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2013 r., organizuje projekt 'Postaw na rozwój! Zrównoważony!'.

2013.10.02
09:38

Program „Solidarna Szkoła”

Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Europejskie Centrum Solidarności organizują program pn.: „Solidarna Szkoła”.

2013.10.28
12:33

Zmiana godzin pracy Delegatury

Informujemy, iż z dniem 2 października br. Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku pracuje w godzinach 8:00 - 16:00.

2013.10.02
11:06

specjalista ogłoszenie nr 154799

specjalista

2013.10.02
08:33

Konkurs "Las wokół nas"

Nadleśnictwo Płock zaprasza do udziału w konkursie, organizowanym dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, "Las wokół nas".

2013.10.01
18:44

wynik naboru na ogłoszenie nr 154256

wynik naboru

2013.10.01
15:30

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w ramach programu prewencyjnego Komendy Stołecznej Policji

W załączeniu list Mazowieckiego Kuratora Oświaty w temacie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli.Projekt realizowany jest w ramach programuprewencyjnego Komendy Stołecznej Policji „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji”.

2013.10.02
08:30

Konkursy ramach projektu POKL „Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy – zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie organizuje, w ramach projektu POKL „Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy – zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”.

2013.10.01
14:07

„Dobra praktyka kluczem profesjonalizmu do edukacji”

informujemy o dodatkowej rekrutacji uczestników projektu „Dobra praktyka kluczem profesjonalizmu do edukacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

2013.10.28
12:34

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

Warsztaty dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w III (i ostatniej) rundzie projektu realizowanego przez FRSE pod nazwą „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”

2013.10.01
12:40

Konkurs „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”

Dla uczczenia 25. rocznicy przemian ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju, a także pierwszych, wolnych, demokratycznych wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Senatu we współpracy z kuratoriami oświaty planuje w roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”, skierowanego do młodzieży ponadgimnazjalnej.

2013.10.21
13:37

Przyznanie rekomendacji lub patronatu Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2013 r. uległy modyfikacji zasady ubiegania się o objęcie przedsięwzięcia/uroczystości rekomendacją lub honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2013.10.04
10:00

Konkurs "25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce"

Kancelaria Senatu, dla uczczenia 25 rocznicy przemian ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju, a także pierwszych, wolnych, demokratycznych wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,przeprowadzi Ogólnopolski Konkurs „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”.

2013.09.30
22:58

Zarządzenie nr 49 oraz Regulamin Konkursu

W załączeniu Zarządzenie nr 49 oraz Regulamin Gimnazjalnego Konkursu Prymasa Tysiąclecia Być jak ...?„Miłość na co dzień".

2013.10.10
13:25

Zarządzenia oraz Regulaminy Konkursów LOGIA14 oraz miniLOGIA12

Zarządzenia oraz Regulaminy Konkursów LOGIA14 oraz miniLOGIA12 w załączeniu.

2013.10.03
09:16

Zarządzenie i regulamin Konkursu.

W załączeniu Zarządzenie nr 51 oraz Regulamin konkursu tematycznego dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego pod nazwą „Jan Paweł II - droga człowieka'.

2013.10.14
12:25

Zarządzenie nr 48 oraz Regulamin IX Konkursu Kultury Klasycznej.

W załączeniu Zarządzenie nr 48 oraz Regulamin interdyscyplinarnego IX Konkursu Kultury Klasycznej.

2013.10.03
09:08

Zarządzenie nr 53 oraz Regulamin konkursu.

W załączeniu Zarządzenie nr 52 oraz Regulamin Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS".

2013.10.03
08:56

Zarządzenie nr 52 oraz Regulamin Konkursu

W załączeniu Zarządzenie nr 52 oraz Regulamin Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości".

2013.10.03
08:54

Zarządzenie nr 47 oraz Regulamin Konkursu

W załączeniu Zarządzenie nr 47 oraz Regulamin Konkursu.

2013.10.03
08:47

Zarządzenie nr 50 oraz Regulamin Konkursu.

W załączeniu Zarządzenie nr 50 oraz Regulamin Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA12.

2013.10.03
08:50

Zarządzenie oraz Regulamin Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

W załączeniu Zarządzenie oraz Regulamin Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

2013.10.03
08:45

XIV edycji programu edukacyjnego 'Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich.

informujemy, że Renault Polska, organizator XIV edycji programu edukacyjnego 'Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich', wspieranego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendę Główna Policji oraz Instytut Transportu Samochodowego, rozpoczyna nabór na bezpłatne pakiety edukacyjne 'Droga i Ja'. Akcja trwa do 20 października 2013 roku

2013.09.30
15:46

5 lat „Radosnej szkoły”: ponad 50 mln zł dla szkół z regionu

Prawie 52 mln zł otrzymały szkoły z województwa mazowieckiego w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w latach 2009 – 2013. Ze środków tych zakupiono pomoce dydaktyczne dla 1549 szkół oraz utworzono lub zmodernizowano szkolne place zabaw w 512 placówkach. W 2014 roku zrealizowana zostanie ostatnia edycja programu. Dotychczasową realizację programu podsumowano podczas konferencji prasowej (30 września).

2013.10.08
15:31

"Droga i ja"

Bezpłatne pakiety edukacyjne dla szkół podstawowych

2013.09.30
08:43

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno – Literacki „Korowód Świętych”

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich Noblistów w Krakowie organizuje Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno – Literacki „Korowód Świętych”.

2013.09.27
10:14

wynik naboru na ogłoszenie nr 154196

wynik naboru

2013.09.27
09:55

I Ogólnopolskie Biennale Artystyczne im. Jacka Kuronia

Gimnazjum nr 12 w Poznaniu organizuje I Ogólnopolskie Biennale Artystyczne im. Jacka Kuronia.

2013.09.27
09:31

X Warszawski Konkurs Savoir - Vivre „Obycie umila życie”

Dom Kultury „Włochy” organizuje X Warszawski Konkurs Savoir - Vivre „Obycie umila życie”.

2013.09.27
09:00

Ogólnopolski Projekt pn. ”LEPSZY ŚWIAT PRZEZ WOLONTARIAT”

Fundacja BO WARTO zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Projekcie pn.: ”LEPSZY ŚWIAT PRZEZ WOLONTARIAT”.

2013.09.27
08:55

II edycja ogólnopolskiego konkursu pn.: „Normalizacja i ja”

Polski Komitet Normalizacyjny oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej organizują II edycję ogólnopolskiego konkursu pn.: „Normalizacja i ja”.

2013.09.27
08:46

Bezpłatne szkolenia dotyczące ogólnej wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym

Instytut Konsultantów Europejskich oraz Krajowy Ośrodek Europejskich Funduszy Społecznych zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w bezpłatnych szkoleniach

2013.10.28
12:35

„Internet TAK, uzależnienie NIE”

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udziału w trzydniowych, bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Internet TAK, uzależnienie NIE”

2013.09.26
13:13

„Internet TAK, uzależnienie NIE”

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udziału w trzydniowych, bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Internet TAK, uzależnienie NIE"

2013.09.26
13:08

Nowy plac zabaw - 'Radosna Szkoła'

25 września w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw wykonanego w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

2013.10.01
09:44

Konkurs historyczny ,,Polaków drogi do wolności po klęsce Powstania Styczniowego na przykładzie Sokołówka ”.

Powiatowe Centrum Kultury Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie i Kuratorium Oświaty w Warszawie w Delegatura w Ciechanowie serdecznie zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie historycznym ,,Polaków drogi do wolności po klęsce Powstania Styczniowego na przykładzie Sokołówka”. Poniżej zamieszczamy Regulamin ww. konkursu.

2013.12.17
09:15

Szkolenia organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na terenie Delegatury w Płocku

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna organizuje szkolenia dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2013.09.25
09:46

Biblioteka KRK Instytutu Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do zapoznania się z zasobami Biblioteki KRK.

2013.10.01
09:46

Materiały z narady „My, wy, oni – razem w szkole” z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych

Materiały z narady z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych odpowiedzialnych za nauczanie religii.

2013.11.29
09:25

Stypendia artystyczne dla uzdolnionych dzieci z Mazowsza

24 września po raz siódmy dzieci z województwa mazowieckiego otrzymały finansowe wsparcie fundacji Polish Orphans Charity. Stypendia przekazano 20 młodym artystom.

2013.09.30
14:51

wynik naboru na ogłoszenie nr 154174

wynik naboru

2013.09.24
15:15

wynik naboru na ogłoszenie nr 154173

wynik naboru

2013.09.24
15:12

Obywatelskie Forum Bezpieczeństwa

Zapraszamy na Obywatelskie Forum Bezpieczeństwa, które odbędzie się 5 października 2013 r. o godzinie 10.00 w Centrum Konferencyjnym Legii Warszawa przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

2013.09.24
15:01

Konferencja "Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Nowe wymagania w nadzorze pedagogicznym"

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturaw w Ostrołęce, zapraszają dyrektorów wszystkich typów szkół/placówek na konferencję.

2013.09.24
14:02

„My, wy, oni – razem w szkole” - narada z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów były tematem przewodnim spotkania (24 września) Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych, odpowiedzialnymi za nauczanie religii w szkole i punktach międzyszkolnych.

2013.09.27
10:31

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli'

informujemy, że w ramach upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli', pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Minister Edukacji Narodowej.

2013.10.28
11:57

Materiały z konferencji 'Efektywna ewaluacja w praktyce'

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy materiały z konferencji, która odbyła się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, przy ul. Reymonta 4, w dniu 19 września.

2013.12.17
09:15

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży

Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży.

2013.09.23
13:00

„Robotyka wyzwaniem dla edukacji?”

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie organizuje konferencję metodyczną „Robotyka wyzwaniem dla edukacji?”, która odbędzie się 25 września 2013 roku (środa) w auli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73, w godzinach 15.00 – 18.00

2013.09.23
12:29

„Robotyka wyzwaniem dla edukacji?”

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie organizuje konferencję metodyczną „Robotyka wyzwaniem dla edukacji?”, która odbędzie się 25 września 2013 roku (środa) w auli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73, w godzinach 15.00 – 18.00

2013.09.23
12:27

Oferta edukacyjna Muzeum Żydów Polskich na rok szkolny 2013/14

Uczestnicy poznają historię, tradycję, religie, potrawy, a także losy dzieci i dorosłych podczas II wojny światowej. Zajęcia lekcyjne dostosowane są do poziomu wiedzy ucznia, mają charakter warsztatów. Wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne i aktywne metody nauczania.

2013.10.01
11:42

Konkurs Naukowy E(x)plory

Fundacja Zaawansowanych Technologii w Warszawie organizuje Konkurs Naukowy E(x)plory, prowadzony w ramach programu edukacyjno-naukowego E(x)plory.

2013.09.23
10:33

Materiały ze spotkania z dyrektorami przedszkoli

Poniżej zamieszczamy prezentacje multimedialne przedstawiane na spotkaniu z pracownikami nadzoru pedagogicznego z dyrektorami przedszkoli w dniu 20 września 2013 r

2013.10.29
07:54

Realizacja projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu systemowego pn.: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.

2013.09.20
13:23

Program OWOCE W SZKOLE w roku szkolnym 2013/2014

Agencja Rynku Rolnego informuje,że w dniu 10 września 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał roporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu 'Owoce w szkole', które określa zasady realizacji programu w roku szkolnym 2013/2014.

2013.09.20
13:14

Program Edukacyjny ZIELONA SZKOŁA WOLNOŚCI

ZIELONA SZKOŁA WOLNOŚCI - program edukacyjny realizowany przez Europejskie Centrum Solidarności.

2013.09.27
10:46

Projekt 'Mentor świadomej nauki zawodu'

Projekt 'Mentor świadomej nauki zawodu' w zakresie poznania procesów nowej technologii w zakładach pracy na terenie całej Polski (dotyczy zawodów budowlanych, mechanicznych i elektrycznych).

2013.09.27
12:23

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów o samorządach uczniowskich

Ważnym elementem wszechstronnego wychowania jest kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich uczniów, m.in. poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie szkoły. Sprzyja temu działalność samorządu uczniowskiego, instytucji niezwykle potrzebnej w procesie edukacji, stwarzającej warunki dla odpowiedzialnego działania uczniów w najważniejszych dla nich sprawach.

2013.10.01
09:04

Projekt „Mentor świadomej nauki zawodu”

Projekt przewiduje realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach: elektryk 741103, technik elektryk 311303, mechanik pojazdów samochodowych 723103, technik mechanik 311504, murarz-tynkarz 711204, technik budownictwa 311204.

2013.12.17
09:14

XXXVIII edycja Olimpiady Artystycznej

Muzeum Pałac w Wilanowie organizuje XXXVIII edycję Olimpiady Artystycznej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.

2013.09.20
08:41

Ogólnopolski Program Edukacyjny dla szkół pn.: „ZBIERAJ BATERIE”

Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku Biosystem SA. z Krakowa organizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny dla szkół pn.: „ZBIERAJ BATERIE”. Projekt adresowany jest do wszystkich placówek oświatowych w Polsce.

2013.09.20
08:37

Materiały ze spotkania z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych

Poniżej zamieszczamy prezentacje multimedialne przedstawiane na spotkaniu z pracownikami nadzoru pedagogicznego z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych w dniu 19 września 2013 r.

2013.10.03
13:41

Mazowiecki Konkurs Edukacyjny na Krzyżówkę Przyrodniczą

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie organizuje Mazowiecki Konkurs Edukacyjny na Krzyżówkę Przyrodniczą.

2013.09.19
14:50

Narady dla dyrektorów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz dyrektorów szkół dla dorosłych z Warszawy i powiatów okołowarszawskich

Mazowiecki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na narady dla dyrektorów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz dyrektorów szkół dla dorosłych z Warszawy i powiatów okołowarszawskich.

2013.10.08
15:31

Konferencja regionalna pn. 'Wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki badań osiągnięć uczniów jako podstawa kreowania lokalnej polityki oświatowej i oferty wsparcia dla szkół i nauczycieli'

Mazowiecki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na szkoleniową konferencję regionalną pn. „Wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki badań osiągnięć uczniów jako podstawa kreowania lokalnej polityki oświatowej i oferty wsparcia dla szkół i nauczycieli” (zaproszenie w załączeniu).

2013.10.02
09:37

I popilotażowa edycja programu Kształtowanie Przestrzeni

Informujemy, że Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w pilotażowym programie edukacyjnym „Kształtowanie Przestrzenią”.

2013.09.19
10:44

Olimpiady i konkursy organizowane w roku szkolnym 2013/2014

Aktualne informacje o organizowanych w roku szkolnym 2013/2014 olimpiadach przedmiotowych oraz turniejach i olimpiadach tematycznych.

2013.10.01
09:11

Zaproszenie dla nauczycieli zawodu do udziału w Programie „Mentor świadomej nauki zawodu”

Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie zaprasza nauczycieli zawodu do udziału w Programie „Mentor świadomej nauki zawodu”

2013.10.01
11:41

Zaproszenie dla nauczycieli zawodu do udziału w Programie „Mentor świadomej nauki zawodu”

Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie zaprasza nauczycieli zawodu do udziału w Programie „Mentor świadomej nauki zawodu”

2013.10.01
09:48

Materiały ze spotkania z dyrektorami szkół podstawowych

Poniżej zamieszczamy prezentacje multimedialne przedstawiane na spotkaniu z pracownikami nadzoru pedagogicznego z dyrektorami szkół podstawowych w dniu 18 września 2013 r.

2013.10.03
13:40

wynik naboru na ogłoszenie nr 153609

wynik naboru

2013.09.18
14:40

wynik naboru na ogłoszenie nr 153611

wynik naboru

2013.09.18
14:37

Odbiór Aktów Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Dyplomowanego

19-27 września 2013 r. w Delegaturze w Siedlcach

2013.09.18
13:23

Turniej wiedzy o przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku oraz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego organizują 'Turniej wiedzy o przedsiębiorczości'.

2013.09.18
10:11

Program edukacyjny pn.: „Muuvit – Ruszaj się z klasą”

Fundacja v4sport organizuje program edukacyjny pn.: „Muuvit – Ruszaj się z klasą” skierowany do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów.

2013.09.18
10:05

Projekt pn.: „Młodzi Przedsiębiorczy”

Centrum Edukacji Obywatelskiej realizuje projekt pn.: „Młodzi Przedsiębiorczy”.Uczestnicy zdobywają umiejętności oraz praktyczne doświadczenia w zakresie:prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w wirtualnej rzeczywistości odzwierciedlającej realia rynkowe i administracyjne.

2014.01.30
14:45

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli upowszechniająca rezultaty programu „Uczenie się przez całe życie” oraz inne projekty prowadzone przez FRSE

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, odbyła się 17 września w siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Celem jej było upowszechnienie rezultatów programu „Uczenie się przez całe życie” oraz innych projektów prowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

2014.01.08
09:23

Materiały ze spotkania z dyrektorami gimnazjów i placówek oświatowych

Poniżej zamieszczam prezentacje multimedialne przedstawiane na spotkaniu z pracownikami nadzoru pedagogicznego z dyrektorami gimnazjów i placówek oświatowych w dniu 17 września 2013 r.

2013.10.03
13:40

IX Ogólnopolski Festiwal Języków Obcych

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach organizuje IX Ogólnopolski Festiwal Języków Obcych.

2013.09.17
14:48

VIII Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów

Stowarzyszenie Talent organizuje VIII Olimpiadę Informatyczną dla Gimnazjalistów.

2013.09.17
14:44

Konkurs 'Moja ulubiona postać bajkowa'

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie zaprasza do udziału w konkursie 'Moja ulubiona postać bajkowa'.

2013.09.17
11:24

Szczepienia ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim

W dniach 5-14 października 2013r. przeprowadzona zostanie jesienna akcja szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim.

2013.09.17
11:17

Szczepienia ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim

W dniach 5-14 października 2013r. przeprowadzona zostanie jesienna akcja szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim.

2013.09.17
11:13

Zajęcia dodatkowe w publicznych przedszkolach

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej

2013.09.17
09:42

Realizacja projektu systemowego pn.: '„Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu systemowego pn.: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.

2013.10.28
12:36

Realizacja projektu systemowego pn.: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu systemowego pn.: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.

2013.10.28
12:06

Narady z dyrektorami przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek specjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych

Mazowiecki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na naradę dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek specjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych.

2013.10.01
09:02

V edycja konkursu „Otwarta Szkoła”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału w V edycji konkursu „Otwarta Szkoła”.

2013.10.03
10:59

Program „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2013/2014

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 10 września 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole'.

2013.09.16
14:52

Przyjmowanie wniosków na wyjazdy indywidualne za granicę w ramach programu Wizyty Studyjne na rok 2013/2014

Informujemy, że Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zaprasza osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych do składania wniosków na wyjazdy indywidualne za granicę w ramach programu Wizyty Studyjne na rok 2013/2014

2013.09.25
11:36

Przyjmowanie wniosków na wyjazdy indywidualne za granicę w ramach programu Wizyty Studyjne na rok 2013/2014.

Informujemy, że Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zaprasza osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych do składania wniosków na wyjazdy indywidualne za granicę w ramach programu Wizyty Studyjne na rok 2013/2014

2013.10.28
12:37

Rusza III edycja bezpłatnego projektu edukacji ekologicznej

Informujemy, że rusza III edycja bezpłatnego projektu edukacji ekologicznej, który odbędzie się od 21.09.2013 r. do 15.11.2013 r. w szkołach podstawowych Warszawy i w powiatach: warszawskim-zachodnim, pruszkowskim, nowodworskim, sochaczewskim, otwockim

2013.10.28
12:37

Narady z dyrektorami przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek specjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych

Mazowiecki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na naradę dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek specjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych

2013.10.01
09:29

V edycja konkursu „Drugie życie śmieci – czyli zróbmy coś pożytecznego z niczego”.

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje V edycję konkursu ekologicznego dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pt: „Drugie życie śmieci – czyli zróbmy coś pożytecznego z niczego”.

2013.09.16
13:33

XI edycja konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Ekologia – i ja” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XI edycję konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Ekologia – i ja” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.

2013.09.16
13:31

Projekt pn.: „Zielona Szkoła Wolności'

Europejskie Centrum Solidarności we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej realizuje projekt pn.: „Zielona Szkoła Wolności” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2013.10.28
12:07

Kontrole szkolnych placów zabaw - Radosna szkoła 2013

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wyłoniło firmy kontrolujące szkolne place zabaw. W województwie mazowieckim zgodnie z założeniami Programu prowadzone są kontrole szkolnych placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna szkoła w roku 2013 przez firmę Maria Cesarska DOR-DOM.

2013.11.27
11:30

Instytut Badań Edukacyjnych 'Laboratorium myślenia - diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce'

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty - prośba o udział w badaniu.

2013.09.16
09:52

List Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zajęć dodatkowych w przedszkolach

List Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 września dotyczący zajęć dodatkowych w przedszkolach.

2013.10.01
09:05

II edycja konkursu „Szkoła dla rynku pracy'

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza do udziału w II edycji konkursu „Szkoła dla rynku pracy”.

2013.09.13
13:41

II edycja konkursu „Szkoła dla rynku pracy”

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza do udziału w II edycji konkursu „Szkoła dla rynku pracy”.

2013.09.13
13:31

Projekt pn.: „Terpsychora do szkół”

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki realizuje projekt pn. „Terpsychora do szkół”. Projekt skierowany do nauczycieli - pedagogów specjalnych,wychowawców przedszkoli i klas integracyjnych, osób pracujących w placówkach kształcenia specjalnego, studentów pedagogiki specjalnej i in. oraz metodyków pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

2013.09.13
13:24

Konkurs plastyczny pn.: „Muzyczne pejzaże Witolda Lutosławskiego”

Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy organizuje konkurs plastyczny pn.: „Muzyczne pejzaże Witolda Lutosławskiego”. Konkurs jest realizowany w ramach programu „Witold Lutosławski 2013 Promesa”.

2013.09.13
13:17

NABÓR WNIOSKÓW DLA WSPARCIA FINANSOWEGO UDZIELANEGO W ROKU 2014

VI EDYCJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” NABÓR WNIOSKÓW DLA WSPARCIA FINANSOWEGO UDZIELANEGO W ROKU 2014

2013.12.10
11:16

Zaproszenie na konferencję „Efektywna ewaluacja w praktyce”.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie przy współpracy Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie serdecznie zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych na konferencję 'Efektywna ewaluacja w praktyce'.

2013.12.17
09:14

Zasiłek losowy na cele edukacyjne w 2013 r.

dotyczy: Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.

2013.10.01
09:16

Zasiłek losowy na cele edukacyjne w 2013 r.

dotyczy: Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.

2013.09.13
08:14

V edycja konkursu 'Otwarta szkoła'

Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami.

2013.09.12
14:50

Narady z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów

informacje, dotyczące narady z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów

2013.09.25
15:53

Narady z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów

informacje, dotyczące narady z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów

2013.09.12
13:38

VIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

harmonogram VIII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

2013.09.12
12:43

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w roku szkolnym 2012/2013

w związku z zakończeniem i podsumowaniem roku szkolnego 2012/2013, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie interaktywnego formularza dotyczącego wyników klasyfikowania i promowania uczniów. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z treścią formularza i postępowanie zgodnie z jego komunikatami.

2013.09.12
12:21

VIII edycja konkursu ogólnopolskiego pn.: „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „WZRASTANIE” w Przemyślu organizuje VIII edycję konkursu ogólnopolskiego dla dzieci i młodzieży pn.: „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”- na temat „Świadkowie wiary – nowi błogosławieni i święci pontyfikatu Jana Pawła II”.

2013.09.12
11:33

Ogólnopolski konkurs fotograficzny pn.: „Ukryta Europa”

Dom Współpracy Polsko Niemieckiej organizuje Ogólnopolski konkurs fotograficzny pn.: „Ukryta Europa”.

2013.09.12
11:01

Akcja „Samorządy mają głos”

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w akcji „Samorządy mają głos”.

2013.09.12
10:56

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Budowanie potencjału i promocja samorządności uczniowskiej w Polsce”

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziału w cyklach szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „Budowanie potencjału i promocja samorządności uczniowskiej w Polsce”.

2013.09.12
10:52

Konferencja „Tutoring – metoda pracy pedagogicznej”

Konferencja dla Państwa Dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka

2013.09.12
10:04

Odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości

2013.09.12
09:35

Program „Owoce w szkole”

Informuję, że szkoły podstawowe, które chcą wziąć udział w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2013/2014 mogą już składać wnioski/zgłoszenia. Termin ich przyjmowania upływa 18.09.2013 r.

2013.09.12
09:50

Przewidywane wydatkowanie naliczonej dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od września do października 2013 r. AKTUALIZACJA

Przewidywane wydatkowanie naliczonej dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od września do października 2013 r. AKTUALIZACJA

2013.09.11
14:43

Konkurs „Nauczyciel Roku 2013'

Ministerstwo Edukacji Narodowej i tygodnik „Głos Nauczycielski' zapraszają nauczycieli i nauczycielki do udziału w 12. edycji konkursu „Nauczyciel Roku 2013'.

2013.09.16
09:44

Kwestionariusz CBA - „Radosna szkoła” – edycja 2012 w zakresie szkolnych placów zabaw

dotyczy: realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2012 w zakresie szkolnych placów zabaw W związku z prowadzeniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczenia antykorupcyjnego kolejnej edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” (pismo z dnia 19 sierpnia 2013 r., znak M-I-1292/13), zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie realizacji programu w 2012 roku w zakresie szkolnych placów zabaw.

2013.09.11
09:21

Kwestionariusz CBA - „Radosna szkoła” – edycja 2012 w zakresie szkolnych placów zabaw

dotyczy: realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2012 w zakresie szkolnych placów zabaw W związku z prowadzeniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczenia antykorupcyjnego kolejnej edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” (pismo z dnia 19 sierpnia 2013 r., znak M-I-1292/13), zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie realizacji programu w 2012 roku w zakresie szkolnych placów zabaw.

2013.09.11
09:18

W Ministerstwie Gospodarki

I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach zaproszeni do Ministerstwa Gospodarki w Warszawie

2013.11.12
11:52

'Otwarta szkoła'

Zaproszenie szkół do udziału w V edycji konkursu

2013.09.10
15:34

KONKURS DLA GIMNAZJALISTÓW I LICEALISTÓW

CENTRUM JĘZYKA PORTUGALSKIEGO W LUBLINIE

2013.09.10
15:29

Konkurs stypendialny dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach ...

Związek Romów Polskich ogłosił, w ramach zadania zleconego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Konkurs stypendialny dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych w roku 2013/2014.

2013.09.10
14:08

Program pn.: „Młody Obywatel”

Centrum Edukacji Obywatelskiej organizuje czwartą edycję programu pn.: „Młody Obywatel”. Celem programu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów,dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu.

2013.09.10
13:40

XI edycja konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Ekologia – i ja”

XI edycja konkursu pn. „Ekologia – i ja” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.

2013.09.10
15:11

Konkursie na Najciekawszą Prezentację Multimedialną pt: „Portugalia-kraj żeglarzy”

Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camõesa przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie na Najciekawszą Prezentację Multimedialną pt: „Portugalia-kraj żeglarzy”

2013.09.10
15:09

„Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych”

Informujemy, że zakończył się innowacyjny projekt testujący „Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

2013.09.10
10:45

wynik naboru na ogłoszenie nr 153481

wynik naboru

2013.09.10
10:31

Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza szkoły prowadzące kształcenie w zawodach do udziału w powszechnym monitorowaniu procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach.

2013.09.23
12:31

Spotkanie Forum Edukacyjnego

Najbliższe spotkanie Forum Edukacyjnego odbędzie się 11 września 2013 r. , o godz. 16.00 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2013.09.10
08:39

Podsumowanie projektu pt.: „Opowieści, legendy, podania'.

Fundacja Edukacji Międzykulturowej zaprasza do zapoznania się z działaniami związanymi z podsumowaniem projektu pt.: „Opowieści, legendy, podania'.

2013.09.09
15:45

II edycja seminarium pn.: „Nowoczesna edukacja ekonomiczna – przepis na sukces. Narzędzia IT w praktycznym kształceniu – okiem nauczyciela”

W dniach 23-30 września br. organizowana będzie II edycja bezpłatnego seminarium online dotyczącego wykorzystania systemów informatycznych w edukacji ekonomicznej pn.: „Nowoczesna edukacja ekonomiczna – przepis na sukces. Narzędzia IT w praktycznym kształceniu – okiem nauczyciela”.

2013.09.09
15:40

IV Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza zapraszają w roku szkolnym 2013/2014 na czwartą edycję Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

2013.09.09
14:42

Kolejna edycjai projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb''

Informujemy o rozpoczęciu kolejnej edycji projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb''. O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś' mogą ubiegać się szkoły podstawowe i gimnazja

2013.09.09
14:37

specjalista ogłoszenie nr 154305

specjalista

2013.09.09
09:51

Odbiór aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Odbiór aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

2013.09.09
09:45

II edycja konkursu pn.: „Indeks marzeń”

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza II edycję konkursu pn.: „Indeks marzeń” adresowanego do niepełnosprawnych maturzystów z roczników 2011-2013, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej potrzebują finansowego wsparcia w kontynuowaniu edukacji.

2013.09.17
10:08

Program społeczny pn.: „Nakarm Głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem”

Fundacja „Być Bardziej” realizuje w roku szkolnym 2013/2014 program społeczny pn.: „Nakarm Głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem”.

2013.10.28
12:10

Konkurs na Najciekawszą Prezentację Multimedialną pt.: „Portugalia-kraj żeglarzy”

Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camõesa przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje Konkurs na Najciekawszą Prezentację Multimedialną pt.: „Portugalia-kraj żeglarzy”.

2013.09.06
13:15

OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego informuje, że można już rejestrować szkoły, których uczniowie chcą uczestniczyć w XXXVII Olimpiadzie Języka Francuskiego.

2013.10.01
09:28

,,Laboratorium myślenia – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce”.

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przystępuje do realizacji trzeciego cyklu badania: Laboratorium myślenia – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce. Badanie ma na celu całościowe sprawdzenie umiejętności absolwentów gimnazjów z biologii, chemii, fizyki i geografii.

2013.12.17
09:14

Projekt ,,Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych”.

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie informuje, że jest realizowany projekt ,, Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych.

2014.06.11
09:43

Otwarcie przedszkola

'Jestem, więc tworzę'-kreatywne przedszkole w Stoku Lackim

2013.09.06
10:27

wizytator ogłoszenie nr 154292

wizytator

2013.09.06
09:11

Gra miejska pn.: Fredro: Rekonstrukcja

Dom Komedii Aleksandra Fredry zaprasza do udziału w grze miejskiej pn.: Fredro: Rekonstrukcja. Przedsięwzięcie związane jest z realizowaną na terenie kraju inicjatywą - Narodowe Czytanie, która w tym roku będzie dotyczyła twórczości Aleksandra Fredry.

2013.09.05
15:10

180 mln zł na program 'Wyprawka szkolna' w 2013 r.

Wyprawka szkolna 2013. Rząd w tym roku przeznaczył na dofinansowanie zakupu podręczników prawie 180 milionów złotych. W ramach dofinansowania można otrzymać kwotę od 225 do770 zł. O dofinansowanie mogą się ubiegać uczniowie z rodzin spełniających kryterium dochodowe, z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (5%) oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – bez względu na dochód.

2013.12.03
14:00

V edycja konkursu pn.: "Otwarta Szkoła”.

Fundacja Edukacja dla Demokracji organizuje V edycję konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn.: "Otwarta Szkoła”. Konkurs kierowany jest do szkół i organizacji pozarządowych.

2013.09.05
14:42

Kampania społeczna pn.: BĄDŹMY RAZEM BEZPIECZNI

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. organizują, w ramach Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011–2020, kampanię społeczną pn.: BĄDŹMY RAZEM BEZPIECZNI.

2013.09.05
14:39

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2013 r. - pismo do JST

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.15 oraz „Instrukcję wprowadzania danych'.

2013.09.23
09:42

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2013 r. - pismo do Dyrektorów Szkół i Placówek

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.15 oraz „Instrukcję wprowadzania danych'.

2013.09.23
09:42

IV Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza zapraszają w roku szkolnym 2013/2014 na czwartą edycję Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego.

2013.09.05
14:21

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2013 r. - pismo do JST

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2013 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.15 oraz „Instrukcję wprowadzania danych'.

2013.09.23
09:42

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2013 r. - pismo do Dyrektorów Szkół i Placówek

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2013 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.15 oraz „Instrukcję wprowadzania danych".

2013.09.05
14:11

Międzynarodowa konferencja „Motywacja w edukacji językowej”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na międzynarodową konferencję „Motywacja w edukacji językowej”, która odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. w gmachu starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

2013.09.05
13:43

IV edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”

informujemy, że 23 września rozpocznie się IV edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”. Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów w całej Polsce

2013.09.05
15:43

specjalista ogłoszenie nr 154256

specjalista

2013.09.05
09:49

Konkurs na projekty edukacyjne służące popularyzacji polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje konkurs na projekty edukacyjne służące popularyzacji polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego.

2013.10.28
12:11

VI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

Wydawnictwo Charaktery Sp. z o.o. organizuje VI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej.

2013.09.05
09:32

37 OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

na prośbę p. Piotra Jankowiaka - kierownika Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego przekazujemy informacje dotyczące 37 OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO (rok szkolny 2013/2014)

2013.09.04
14:36

Kampanie edukacyjne Polskiej Akcji Humanitarnej

informujemy, że ruszają kampanie edukacyjne Polskiej Akcji Humanitarnej.Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na współczesne globalne wyzwania – dostęp do wody oraz żywności na świecie a także włączenie się w działania prowadzone przez PAH w Sudanie Południowym i Somalii

2013.09.04
14:26

„Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości”

informujemy, że Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” realizuje projekt „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości”. Jest to zestaw innowacyjnych narzędzi wspomagających proces dydaktyczny w praktyce nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących

2013.10.28
12:38

Konferencja upowszechniająca rezultaty programu „Uczenie się przez całe życie” oraz innych projektów prowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

serdecznie zapraszam na konferencję organizowaną przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, upowszechniającą rezultaty programu „Uczenie się przez całe życie” oraz innych projektów prowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

2013.09.04
15:29

Rządowy Program Radosna Szkoła - spotkania informacyjne

od 2009 roku funkcjonuje Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.

2013.10.01
09:12

Rządowy Program Radosna Szkoła - spotkania informacyjne

od 2009 roku funkcjonuje Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.

2013.11.20
10:42

Rządowy Program Radosna Szkoła - spotkania informacyjne

od 2009 roku funkcjonuje Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.

2013.10.01
09:34

Konferencja dla Dyrektorów i Nauczycieli upowszechniająca rezultaty programu „Uczenie się przez całe życie” oraz inne projekty prowadzone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Serdecznie zapraszam na konferencję organizowaną przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, upowszechniającą rezultaty programu „Uczenie się przez całe życie” oraz innych projektów prowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

2013.09.04
15:27

Rządowy Program Radosna Szkoła - spotkania informacyjne

od 2009 roku funkcjonuje Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.

2013.11.20
10:54

Konferencja dla Dyrektorów i Nauczycieli upowszechniająca rezultaty programu „Uczenie się przez całe życie” oraz inne projekty prowadzone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Serdecznie zapraszam na konferencję organizowaną przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, upowszechniającą rezultaty programu „Uczenie się przez całe życie” oraz innych projektów prowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

2013.09.18
08:31

IV Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza zapraszają w roku szkolnym 2013/2014 na czwartą edycję Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego.

2013.09.04
10:19

„Rola szkoły w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego Europy'

Konferencja z okazji Europejskiego Roku Obywateli 2013

2013.11.12
12:07

Konkurs Gramatyczny

IV Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

2013.09.03
14:52

Materiały z narady dla dyrektorów

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy materiały z narady dla dyrektorów, która odbyła się 30 sierpnia 2013 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.

2013.12.17
09:12

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014

2 września nowy rok szkolny we wszystkich typach szkół w województwie mazowieckim rozpoczęło blisko 650 tysięcy uczniów. Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014 odbyła się w Szkole Podstawowej w Książenicach.

2013.09.03
09:36

wyniku naboru na ogłoszenie nr 153286

wynik naboru

2013.09.05
09:35

Konferencja podsumowująca projekt „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Uczestnicy projektu - uczniowie i nauczyciele - zaprezentują efekty swojej pracy oraz odpowiedzą na wszelkie pytania.

2013.09.02
14:15

specjalista ogłoszenie nr 154173

specjalista

2013.09.02
14:12

specjalista ogłoszenie nr 154174

specjalista

2013.09.02
14:08

wizytator ogłoszenie nr 154196

wizytator

2013.09.02
14:03

Bezpłatny kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli przedmiotów niejęzykowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych, Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce oraz Instytut Cervantesa w Warszawie ogłaszają nabór kandydatów do PROGRAMU EUROPROF.

2013.09.02
14:01

AWARIA TELEFONÓW

W związku z niezależną od Kuratorium Oświaty w Warszawie awarią telefonów w dniu dzisiejszym, w rezultacie której istnieje problem z połączeniem się z urzędem poprzez cyfrową centralę telefoniczną pod numerem 22/ 551 24 00 prosimy o kontakt pod liniami analogowymi.

2013.09.03
09:33

List Prezesa Zarządu Fundacji 'Rodzice Szkole' skierowany do dyrektorów szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, w imieniu Fundacji „Rodzice Szkole”, która podejmuje szereg działań na rzecz tworzącego się na terenie szkół i narodowego systemu edukacji społeczeństwa obywatelskiego, zwracam się z prośbą o pomoc w bardzo istotnej dla przyszłości kraju sprawie...

2013.09.02
09:40

List Rzecznika Praw Dziecka skierowany do uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014

Moi Drodzy, wakacje dobiegły końca i pora wrócić do szkoły. Mam nadzieję, że przez dwa miesiące beztroskiej zabawy odpoczęliście i zgromadziliście siły na cały rok nauki...

2013.09.03
12:43

List Dyrektora Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie z okazji ropoczęcia roku szkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Rodzice i Uczniowie Wakacje dobiegają końca. Za kilka dni rozpoczyna się nowy rok szkolny 2013/2014. Przed nami dziesięć miesięcy na realizację planów, oczekiwań i marzeń. U progu nowego roku szkolnego zawsze pozostajemy ze szczególną nadzieją na ich spełnienie.

2013.12.17
09:11

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji inauguracji roku szkolnego 2013/2014

Wkrótce we wszystkich polskich szkołach rozlegnie się pierwszy po wakacjach dzwonek i rozpocznie się kolejny rok szkolny.Jest to szczególnie ważny, uroczysty i pełen nadziei moment dla wszystkich ludzi związanych z oświatą...

2013.09.02
08:45

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele, Szanowni Rodzice, Przedstawiciele władz samorządowych, przed Wami nowy rok szkolny - czas wyzwań, zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania pasji i realizowania planów...

2013.09.02
20:22

Konkursu na pracę pisemną z cyklu: „Młodzież jakiej nie znacie”

informujemy, że Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ogłasza dziewiątą edycję konkursu na pracę pisemną z cyklu: „Młodzież jakiej nie znacie”

2013.08.30
15:21

Kurs jęz. hiszpańskiego

ORE placówka MEN ogłasza nabór na bezpłatny kurs jęz. hiszpańskiego dla nauczycieli przedmiotów niejęzykowych

2013.08.30
14:35

wyniku naboru na ogłoszenie nr 153274

wynik naboru

2013.08.30
10:38

Materiały z narady

Materiały z narady inaugurującej rok szkolny 2013/2014

2013.08.29
15:44

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2013 nabór wniosków dla szkół filialnych

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

2013.08.29
15:34

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2013 nabór wniosków dla szkół filialnych

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

2013.08.29
15:34

E-kursu pn. „Odkrywamy prawo humanitarne"

uprzejmie informujemy, że 16 września br. rozpocznie się druga edycja certyfikowanego e-kursu pn. „Odkrywamy prawo humanitarne", który przygotowano w ramach współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji i Polskiego Czerwonego Krzyża, w oparciu o pakiet edukacyjny „Odkrywamy Prawo Humanitarne" opracowany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

2013.08.29
15:08

Kampania Społeczna „Usłyszeć Świat – usłysz wszystkie odcienie dźwięków”

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu jest organizatorem Kampanii Społecznej „Usłyszeć Świat – usłysz wszystkie odcienie dźwięków”, którą patronatem honorowym objął Minister Edukacji Narodowej i Minister Zdrowia

2013.08.29
15:02

Propozycja bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli ze szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego

informujemy, że Fundacja Drabina Rozwoju zaprasza nauczycieli ze szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, którzy dotychczas nie uczestniczyli w krótkich formach doskonalenia zawodowego w ramach działania 9.4 POKL (Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty) do udziału w programie szkoleń.

2013.08.29
15:10

Upowszechnienie produktów finalnych z Priorytetu III PO KL

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty wspierającego działania upowszechniające i włączające do głównego nurtu polityki wypracowane w projektach innowacyjnych testujących produkty finalne, w załączeniu przekazuję Państwu prezentację dotyczącą upowszechniania tych produktów.

2013.10.01
09:33

Bezpłatne szkolenia o ocenianiu kształtującym dla dyrektorów szkół

Informujemy, że Centrum Edukacji Obywatelskiej jako partner w realizacji projektu 'Wdrożenie podstawy programowej w przedszkolach i szkołach' prowadzonego wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza dyrektorów szkół na bezpłatne 12-godzinne (2 dni) szkolenia w zakresie oceniania wspierającego rozwój uczniów

2013.11.20
13:39

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Rusza piąta edycja konkursu dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na najlepszy komiks pod hasłem działań realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek – najlepsza inwestycja”, organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

2013.08.29
14:01

Program edukacyjny w zakresie profilaktyki raka piersi dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 'Zdrowe piersi są OK!'

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku informuje, iż w bieżącym roku szkolnym będzie realizowana I edycja programu edukacyjnego w zakresie profilaktyki raka piersi dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych "Zdrowe piersi są OK!"

2013.08.29
12:41

Konferencja „Praktyczny program z zakresu OZE – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie wraz z Wyższą Szkołą Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie zapraszają na Konferencję w trakcie, której zaprezentowany zostanie nasz innowacyjny ...

2013.09.05
14:12

Pielgrzymka biegowa – II Sztafeta ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Męczenników stanu wojennego z Płocka do Warszawy

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej 13 i 14 września 2013 r. organizuje w dniach 13 i 14 września 2013 r. pielgrzymkę biegową.

2013.08.29
11:27

Pielgrzymka Biegowa - II Sztafeta ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Męczenników stanu wojennego z Płocka do Warszawy

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej 13 i 14 września 2013 r. organizuje w dniach 13 i 14 września 2013 r. pielgrzymkę biegową – II Sztafetę ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Męczenników stanu wojennego z Płocka do Warszawy, do grobu bł. ks. Jerzego.

2013.08.29
11:17

Wystawa Grzybów "Poznaj Grzyby - unikniesz zatrucia"

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie we współpracy z Lasami Państwowymi organizuje wystawę grzybów.

2013.08.29
11:06

Konferencja „Praktyczny program z zakresu OZE – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”

EKSPERT – SITR Spółka z o.o. w Koszalinie wraz z Wyższą Szkołą Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie zapraszają na konferencję.

2013.08.29
10:42

Projekty innowacyjne - produkty finalne

Produkty finalne wypracowane w różnorodnych projektach innowacyjnych testujących z Priorytetu III PO Kapitał Ludzki.

2013.08.29
10:28

Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Uprzejmie informuję, że akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego można odbierać w Delegaturze w Ciechanowie, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 9 codziennie od godziny 9:00 do godziny 15:00 (pokój Nr 4)

2014.06.11
09:45

VIII Kongres Zarządzania Oświatą

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty oraz partnerzy OSKKO: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Medycyny Pracy zapraszają na VIII Kongres Zarządzania Oświatą.

2013.08.29
09:46

Nabór kandydatów do PROGRAMU EUROPROF

Ośrodek Rozwoju Edukacji Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych, Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce oraz Instytut Cervantesa w Warszawie ogłaszają nabór kandydatów do PROGRAMU EUROPROF.

2013.08.29
09:41

wyniku naboru na ogłoszenie nr 152551

wynik naboru

2013.08.29
09:40

Ankieta dotycząca liczby dzieci sześcioletnich - PILNE

Szanowni Państwo,w związku z dyspozycją Ministerstwa Edukacji Narodowej (pismo Nr DKOW-WOKO-AAS-5015-116/13) uprzejmie proszę o pilne wypełnienie elektronicznej ankiety dotyczącej liczby dzieci sześcioletnich rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014 (według stanu na dzień 23 sierpnia 2013 r.).

2013.08.29
09:49

Materiał z narady dla dyrektorów

Materiały z narady dla dyrektorów.

2013.09.16
13:08

Materiały z narady inaugurującej rok szkolny 2013/2014

Prezentacje z narady inaugurującej rok szkolny 2013/2014.

2013.10.03
10:11

Kampania 'Bezpieczna droga do szkoły'

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w związku ze zbliżającym się początkiem nowego roku szkolnego organizuje coroczną kampanię 'Bezpieczna droga do szkoły'

2013.12.17
09:10

Święto Kawalerii Polskiej

Dowódca Garnizonu Warszawa zaprasza pedagogów i pracowników placówek oświatowych oraz młodzież szkolną na centralne obchody Święta Kawalerii Polskiej, które odbędą się w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4a w dniach 7 - 8 września br.

2013.08.28
15:30

Programy merytoryczne konkursów przedmiotowych w roku 2013/2014

programy merytoryczne konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów

2013.08.27
13:05

Regulamin konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014

regulamin i harmonogram konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014

2013.08.27
12:47

WYPRAWKA SZKOLNA 2013 - ZWERYFIKOWANE DANE

Szanowni Państwo,w związku z realizacją Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w 2013 r., ustanowionego Uchwałą Nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem. Informacja ta stanowić będzie podstawę do przekazania drugiej transzy środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów biorących udział w programie.

2013.08.27
12:37

wyniku naboru na ogłoszenie nr 153367

wynik naboru

2013.08.27
10:47

wyniku naboru na ogłoszenie nr 153354

wynik naboru

2013.08.27
10:10

wyniku naboru na ogłoszenie nr 153188

wynik naboru

2013.08.27
09:30

WYPRAWKA SZKOLNA 2013 - ZWERYFIKOWANE DANE

Szanowni Państwo,w związku z realizacją Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w 2013 r., ustanowionego Uchwałą Nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem. Informacja ta stanowić będzie podstawę do przekazania drugiej transzy środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów biorących udział w programie.

2013.08.27
12:37

Konkurs „I-PODY ZA ELEKTRO-KODY”

Informujemy, że Fundacja alter eko zaprasz uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz I - III szkół gimnazjalnych na Mazowszu do wzięcia udziału w konkursie „I-PODY ZA ELEKTRO-KODY”

2013.08.26
15:31

Wystawa edukacyjna „Podróż w Krainę Dźwięku”

Informujemy, że w dniach od 29 sierpnia do 11 września 2013 roku na terenie centrum handlowego Wola Park stanie wystawa edukacyjna „Podróż w Krainę Dźwięku”. Ta multimedialna i interaktywna wystawa zachęca dzieci i młodzież do odkrywania świata muzyki, dźwięków i instrumentów muzycznych

2013.08.26
15:23

WSPÓŁCZESNE KIERUNKI DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH

Informujemy, że Rektor Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie wraz z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu, serdecznie zapraszają do udziału w cyklu konferencji naukowych: WSPÓŁCZESNE KIERUNKI DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH

2013.08.26
15:15

Projekt systemowy „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

pragnę poinformować, że w marcu 2013 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, rozpoczęło realizację projektu systemowego „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

2013.08.29
15:08

ROK LUTOSŁAWSKIEGO 2013 – ciekawe propozycje dla szkół

W związku z obchodami Roku Witolda Lutosławskiego Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego i Fundacja Muzyka jest dla wszystkich zapraszają do udziału w różnorodnych przedsięwzięciach propagujących osobę wybitnego kompozytora.

2013.10.01
09:18

Lekcje obywatelskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, wzorem roku ubiegłego, zaprasza na kolejny cykl lekcji obywatelskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego.

2013.10.02
09:40

Weryfikacja naliczonych dotacji do realnego zapotrzebowania gmina na środki na stypendia i zasiłki szkolne do końca 2013 r.

Weryfikacja naliczonych dotacji do realnego zapotrzebowania gmina na środki na stypendia i zasiłki szkolne do końca 2013 r

2013.09.10
15:05

Mazowieckie szkoły gotowe na przyjęcie sześciolatków

Odpowiednie wyposażanie szkół i przygotowanie pedagogiczne nauczycieli, coraz mniej zatłoczone klasy – to główne punkty raportu Kuratorium Oświaty w Warszawie, który zaprezentowano podczas konferencji prasowych w Warszawie, Radomiu, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach i Ciechanowie. W latach 2009 - 2013 w ramach programu „Radosna Szkoła” szkołom na Mazowszu przyznano ponad 54 mln zł na modernizację placów zabaw i zakup pomocy dydaktycznych. Największy odsetek sześciolatków uczęszczających do szkoły – ponad 27% - odnotowano w regionie warszawskim. W radomskim 12% dzieci poszło w minionym roku szkolnym do pierwszej klasy. W ostrołęckim 14 %, w płockim 17 %, w siedleckim 12%, w ciechanowskim 18 %. W nadchodzącym roku szkolnym decyzja o posłaniu sześciolatka do szkoły należy jeszcze do rodziców.

2013.11.04
11:59

Międzynarodowy projekt 'Makutano Junction - multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej'

informujemy, że Fundacja Partners Polska realizuje międzynarodowy projekt 'Makutano Junction. Multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej', w ramach którego zaprasza do współpracy ekspertów z zakresu medioznawstwa, metodyki nauczania, edukacji globalnej oraz nauczycieli aby wspólnie stworzyć ciekawe, innowacyjne i wrażliwe kulturowo materiały edukacyjne, które będą wykorzystywane przez nauczycieli w pracy w szkołach ponadgimnazjalnych.

2013.08.23
09:03

Ogólnopolski Konkurs Matma Mnie Kręci

informujemy, że 19 sierpnia 2013 roku ruszyła szósta odsłona ogólnopolskiego konkursu Matma Mnie Kręci. To wyjątkowy konkurs - trochę matematyczny i trochę filmowy, a przede wszystkim twórczy. Pozwala młodym ludziom pokazać, dlaczego tak bardzo kochają matematykę, a odbiorcom spojrzeć z zupełnie innej perspektywy na naukę, która czasami wydaje się nieatrakcyjna i nudna.

2013.08.23
08:46

Ogólnopolski Konkurs Misyjny organizowanego przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes' Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

informujemy, że wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2013/14 rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego organizowanego przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes' Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Hasło XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego „Mój Szkolny Kolega z Misji' brzmi: „Kto wierzy, nie jest nigdy sam”

2013.08.22
15:50

Informacja o planowanej naradzie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce zapraszają na naradę inaugurującą rok szkolny 2013/2014.

2013.08.22
15:19

Narada dla dyrektorów szkół i placówek

Porządek narady

2013.08.21
15:44

Informacja o spotkaniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

Informuję, że w dniu 30 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy ul. Narutowicza 9 odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z terenu działania Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2013.12.17
09:10

Wykaz szkół i placówek oświatowych, w których przeprowadzono ewaluacje

W załącznikach przekazujemy wykaz szkół i placówek z terenu działania Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie, w których zostały przeprowadzone ewaluacje. Raporty z ewaluacji dostępne są dla wszystkich pod tym linkiem.

2015.01.07
10:53

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ciechanowskim w II półroczu 2012 r. – część II (prognostyczna)

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie realizując zadania w zakresie polityki rynku pracy opracowuje analizy rynku pracy oraz prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

2013.12.17
09:10

Kampania 'Bezpieczna droga do szkoły'

Tegoroczna kampania „Bezpieczna droga do szkoły” zostanie przeprowadzona w dniach od 2 do 6 września 2013 r.

2013.08.19
08:27

VIII Kongres Zarządzania Oświatą

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty oraz partnerzy OSKKO: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Medycyny Pracy zapraszają na VIII Kongres Zarządzania Oświatą, który odbędzie się w dniach 25-27.09.2013 r. w Warszawie (Centrum Kongresowym PWSBiA - ul. Bobrowiecka 9).

2013.08.16
10:24

Ankieta dotycząca zwolnień uczniów z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2012/2013

uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety w terminie do 31 sierpnia 2013 roku.

2013.08.29
09:50

Edukacja uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawidłowa organizacja edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego jest tematem wielu pytań kierowanych do Delegatury w Ciechanowie. Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom umieszczamy w załączeniu prezentacje z konferencji poświęconej tej tematyce, zorganizowanej 4 czerwca z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2013.12.17
09:09

Regionalny Konkurs Grantowy 2013

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza 'Regionalny Konkurs Grantowy' w ramach Programu 'Równać Szanse 2013' Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

2013.08.13
15:12

Kampania „Bezpieczna droga do szkoły”

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w związku ze zbliżającym się początkiem nowego roku szkolnego, a tym samym wzrostem natężenia ruchu pieszych i pojazdów w rejonach szkół, w dniach od 2 do 6 września organizuje coroczną kampanię pn. „Bezpieczna droga do szkoły”.

2013.08.13
12:59

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz na nadchodzący rok szkolny. Szczegóły w załączeniu.

2013.10.01
09:12

ZAPYTANIE O CENĘ NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA POTRZEBY KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

ZAPYTANIE O CENĘ NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA POTRZEBY KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

2013.08.08
13:30

Program edukacyjny, w ramach ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Roku Lutosławskiego 2013

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego oraz Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, w ramach ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Lutosławskiego 2013, realizują program edukacyjny skierowany zarówno do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych jak i nauczycieli szkół ogólnokształcących oraz osób dorosłych z terenu województwa mazowieckiego.

2013.08.07
12:30

VIII Kongres Zarządzania Oświatą

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty oraz partnerzy OSKKO: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Medycyny Pracy zapraszają na VIII Kongres Zarządzania Oświatą, który odbędzie się w dn. 25-27.09.2013 r. w Warszawie

2013.10.01
11:49

Edukacja ekonomiczna w obrazkach

Ruszyła kolejna edycja projektu edukacyjnego 'Komiksy ekonomiczne'. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką w przystępnej formie obrazkowej, ciekawej dla odbiorcy w każdym wieku. Organizatorem projektu jest Forum Obywatelskiego Rozwoju.

2013.10.01
11:50

wyniku naboru na ogłoszenie nr 153065

wynik naboru

2013.08.05
09:44

wizytator ogłoszenie nr 153609

wizytator

2013.08.05
09:40

wizytator ogłoszenie nr 153611

wizytator

2013.08.05
09:28

wyniku naboru na ogłoszenie nr 153098

wynik naboru

2013.08.02
14:17

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

Link do terminarza organizatora.

2013.08.02
13:15

Badanie potrzeb szkoleniowych profesjonalistów pracujących z dziećmi

Fundacja Dzieci Niczyje przeprowadza badanie potrzeb szkoleniowych. Ankieta adresowana jest do szerokiego grona profesjonalistów pracujących z dziećmi, a w szczególności nauczycieli.

2013.10.01
11:50

Materiały edukacyjne związane z funkcjonowaniem systemu podatkowego państwa

Fundacja Kazimierza Wielkiego udostępnia materiały edukacyjne związane z promocją wiedzy o związkach między funkcjonowaniem systemu podatkowego państwa, świadomą konsumpcją a rozwojem gospodarczym.

2013.08.01
10:27

Informacja o nowych projektach z zakresu poradnictwa dla rodziców dzieci autystycznych

Fundacja Synapsis informuje o nowych, bezpłatnych, jednorazowych projektach i poradnictwie dla rodziców dzieci z autyzmem.

2013.08.01
10:21

Projekty z zakresu poradnictwa dla rodziców dzieci z autyzmen

Fundacja SYNAPSIS realizuje projekt w ramach którego członkowie rodzin dzieci ze spektrum autyzmu do 10 roku życia, z woj. mazowieckiego oraz rodzice dzieci ze spektrum autyzmu powyżej 10 roku życia i osób dorosłych będą mogli korzystać z zindywidualizowanego, bezpłatnego, wsparcia specjalistów.

2013.08.01
09:37

specjalista ogłoszenie nr 153481

specjalista

2013.08.01
09:26

wizytator ogłoszenie nr 153367

wizytator

2013.07.31
11:23

Narada inaugurująca rok szkolny 2013/2014

29 sierpnia 2013 r.

2013.07.31
09:53

Informacja o planowanej naradzie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 28 sierpnia br. o godz. 13:00 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego przy ul. Kolegialnej 23 w Płocku odbędzie się narada z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z terenu działania Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2013.07.29
13:34

Program edukacyjny pn.: „Szkoła Dialogu”

Fundacja Forum Dialogu Między Narodami rozpoczyna nabór do udziału w kolejnej edycji programu edukacyjnego pn.: „Szkoła Dialogu”. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce.

2013.09.04
10:29

Projekt 'Spotkania z Parlamentem Europejskim'

Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza do udziału w projekcie Spotkania z Parlamentem Europejskim. Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

2013.07.26
10:25

Program stypendialno-szkoleniowy „Doktoraty dla Mazowsza II”

Program stypendialno-szkoleniowy „Doktoraty dla Mazowsza II”, realizowany przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego (COME UW.

2013.07.25
14:47

II edycja konkursu pn.: „Podróżuj, śnij, odkrywaj”

Społeczne Gimnazjum „Startowa” w Warszawie organizuje II edycję konkursu pn.: „Podróżuj, śnij, odkrywaj”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.

2013.07.25
08:17

wyniku naboru na ogłoszenie nr 152445

wynik naboru

2013.07.24
15:02

Ogólnopolska Kampania Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych

Fundacja „Aby żyć” z Krakowa jest inicjatorem Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych „Nie! Dla meningokoków” i kampanii edukacyjnej „Kleszczowe zapalenie mózgu – Zapobiegaj! Zaszczep się”.

2013.07.24
09:16

wizytator ogłoszenie nr 153354

wizytator

2013.07.24
08:14

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy budowy i wdrożenia systemu informatycznego w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/POKL/2009

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy budowy i wdrożenia systemu informatycznego w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/POKL/2009

2013.08.07
12:32

specjalista ogłoszenie nr 153274

specjalista

2013.07.22
11:13

wizytator ogłoszenie nr 153286

wizytator

2013.07.22
11:08

Priorytety Mazowieckiego Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2013/2014

Priorytety Mazowieckiego Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2013/2014

2014.08.13
14:29

Informatory o egzaminie maturalnym

Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z komisjami okręgowymi przygotowała zbiór informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015.

2013.10.01
09:19

wizytator ogłoszenie nr 153188

wizytator

2013.07.18
08:16

wyniku naboru na ogłoszenie nr 151567

wynik naboru

2013.07.16
12:50

Kurs trenera kompetencji międzykulturowych dla osób zatrudnionych w sektorze publicznym

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach projektu „Weź kurs na wielokulturowość II”,rozpoczyna rekrutację na 10-miesięczny Kurs trenera kompetencji międzykulturowych dla osób zatrudnionych w sektorze publicznym(pracowników oświaty, urzędów samorządowych i centralnych, służb mundurowych, służb medycznych), ze szczególnym uwzględnieniem osób prowadzących działalność dydaktyczną.

2013.07.16
11:35

Informacja MEN nt. kontroli w zakresie wyboru podręczników

Ministerstwo Edukacji Narodowej zleciło w kwietniu br. kuratorom oświaty przeprowadzenie kontroli doraźnych w związku otrzymanymi sygnałami, z których wynikało, że dyrektorzy niektórych szkół podejmują zobowiązania do korzystania z publikacji danego wydawnictwa w zamian za przekazanie szkole różnego rodzaju sprzętu dydaktycznego.

2013.10.01
09:19

zastępca dyrektora delegatury ogłoszenie nr 153098

zastępca dyrektora delegatury

2013.07.15
08:17

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014.

2014.06.18
08:27

Zasady wsparcia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ze środków unijnych

3 lipca 2013 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski podpisał dokument Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

2013.10.01
09:20

Informacja dla organów prowadzących niepubliczne szkoły

tylko organów prowadzących szkoły niepubliczne, do których uczęszczają uczniowie niewidomi

2013.07.12
12:41

„Od Ziarenka do Bochenka” – jesienne praktyki

Ruszył nabór do jesiennej edycji bezpłatnych praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Od Ziarenka do Bochenka”.

2013.10.01
11:52

„Ścieżki Kopernika” – wyniki konkursu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu „Ścieżki Kopernika” na najlepsze projekty popularyzujące naukę. Z województwa mazowieckiego został nagrodzony projekt „Laboratorium językowe – korpus języka młodzieży początku XXI wieku”.

2013.07.12
13:12

Koncert charytatywny pn.: „Rockowa Zbiórka Żywności”

Bank Żywności SOS w Warszawie organizuje, w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, koncert charytatywny pn.: „Rockowa Zbiórka Żywności”.

2013.07.16
12:39

Ankieta dotycząca liczby dzieci sześcioletnich

Szanowni Państwo,w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2013 roku uprzejmie informuję, że w okresie od 8 lipca br. do 30 sierpnia br. ankieta dotycząca planowanej liczby dzieci sześcioletnich rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014 nie będzie aktywna.

2013.07.11
10:25

radca prawny ogłoszenie nr 153065

radca prawny

2013.07.11
09:13

Bezpłatne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie realizuje projekt pt.: „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”, który obejmuje realizację 3-semestralnych studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego.

2013.07.09
12:06

Projekt „Polska meblami stoi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, kształcących kadry dla branży meblowej, drzewnej i branż współpracujących do udziału w projekcie „Polska meblami stoi”

2013.10.28
12:48

Projekt „Polska meblami stoi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, kształcących kadry dla branży meblowej, drzewnej i branż współpracujących do udziału w projekcie „Polska meblami stoi”

2013.10.01
10:00

II Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie we współpracy z Narodowym Centrum Badań Kultury Fizycznej organizuje II Ogólnopolską debatę o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce.

2013.07.09
08:33

Dotyczy wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Zwracamy się z prośbą o pobranie pliku Excel (w załączeniu) zawierającego wzór meldunku (o liczbie przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz o wolnych miejscach w szkołach), który po dokładnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do 12 lipca 2013 r. do godz. 12:00 do odpowiedniej terenowo delegatury.

2013.07.08
15:48

Dotyczy wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Zwracamy się z prośbą o pobranie pliku Excel (w załączeniu) zawierającego wzór meldunku (o liczbie przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz o wolnych miejscach w szkołach), który po dokładnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do 12 lipca 2013 r. do godz. 12:00 do odpowiedniej terenowo delegatury.

2013.07.08
15:48

Program edukacyjno – informacyjny „Znamię! Znam je?”

W ramach popularyzacji profilaktyki realizowany będzie w roku szkolnym 2013/2014 program edukacyjno – informacyjny „Znamię! Znam je?”.

2013.10.28
12:49

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich

Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na stanowiska nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Szkołach Europejskich Bruksela I i Luksemburg I.

2013.07.04
12:31

Zaproszenie szkół do udziału w V edycji konkursu „Otwarta szkoła”

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału w V edycji konkursu „Otwarta Szkoła”.

2013.12.17
09:08

Program edukacyjny "Ars, czyli jak dbać o miłość?"

Pani Krystyna Szumilas - Minister Edukacji Narodowej objęła honorowym patronatem program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa dra Krzysztofa Wojcieszka.

2013.07.03
14:47

Informacja dotycząca kontroli autobusów

Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu w czasie trwania letniego wypoczynku uruchomił stały punkt kontroli autokarów zlokalizowany na parkingu w Warszawie przy Torwarze oraz w Radomiu na parkingu przy Uniwersytecie Technologiczno - Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (ul. Mierzejewskiego). Terminarz przeprowadzania kontroli autokarów w ww. miejscu zamieszczony jest w załączniku.

2013.07.03
13:11

IX edycja Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, organizuje w roku szkolnym 2013/14 IX edycję Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.

2013.07.03
12:22

Projekty Programów Konkursów Przedmiotowych na rok szkolny 2013/2014

Informujemy, że projekty Programów Konkursów Przedmiotowych na rok szkolny 2013/2014 znajdują się na stronie www.mazowieckietalenty.edu.pl, prowadzonej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

2014.09.12
14:49

Projekty Programów Konkursów Przedmiotowych na rok szkolny 2013/2014

Informujemy, że projekty Programów Konkursów Przedmiotowych na rok szkolny 2013/2014 znajdują się na stronie www.mazowieckietalenty.edu.pl, prowadzonej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

2013.10.01
09:20

Program stypendialny, którego celem jest wspomaganie edukacji młodych zdolnych ludzi, mających trudną sytuację materialną

Fundacja Efekt Motyla w ramach wsparcia edukacji dzieci z ubogich polskich rodzin realizuje program stypendialny, którego celem jest wspomaganie edukacji młodych zdolnych ludzi, mających trudną sytuację materialną.

2013.07.03
09:56

Program edukacyjny pn.: „ARS, czyli jak dbać o miłość”

Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, objęła honorowym patronatem program edukacyjny pn.: „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Program realizowany jest w ramach projektu pn.: „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu i tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

2013.10.28
12:01

Projekt pn.: „Praktyka kluczem do sukcesu”

Na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji realizowany jest projekt pn.: „Praktyka kluczem do sukcesu”. Projekt ma na celu podniesienie poziomu kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej w szkołach do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.

2013.10.01
12:05

Działania rządu oraz jednostek samorządu terytorialnego w kwestii zapobiegania przemocy w rodzinie i ze względy na płeć – konferencja regionalna

Przeciwdziałanie przemocy domowej, funkcjonowanie systemu zwalczania przemocy w województwie oraz funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych były tematem konferencji, która odbyła się 27 czerwca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

2013.06.28
12:53

Czas na wakacje

Ponad 800 tys. uczniów z terenu województwa mazowieckiego zakończyło zajęcia dydaktyczne. Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska wzięła udział zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. B. Prusa w Kałuszynie, natomiast Wicekurator Mariusz Dobijański uczestniczył w uroczystościach w Szkole Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Siedlcach.

2013.07.01
09:17

List Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie z okazji kończącego się roku szkolnego

Mija kolejny rok szkolny - czas cennych inicjatyw, twórczych działań, sukcesów i osiągnięć, ale też pokonywania trudności, wyzwań i zmian.

2013.06.28
09:40

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013

Kończycie zajęcia szkolne wypełnione intensywną pracą, ostatni przed wakacjami dzwonek zapowiada wytchnienie od codziennych obowiązków, a także więcej wolnych chwil na realizację pomysłów zazwyczaj odkładanych 'na później'...

2013.06.28
10:28

List Prezesa KRUS do dzieci

Szanowni Państwo w załączniku przekazujemy list Prezesa KRUS kierujący uwagę najmłodszych na zagrożenia występujące w gospodarstwach podczas letnich wakacji.

2013.12.17
09:08

II Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce

Informujemy, że Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego we współpracy z Narodowym Centrum Badań Kultury Fizycznej organizuje w dniach 27 - 28 listopada 2013 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie II Ogólnopolską debatę o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce wraz z warsztatami dla nauczycieli.

2013.06.28
08:20

List Dyrektora Delegatury z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013

List Dyrektora Delegatury - Pani Agaty Pawłowskiej z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013

2014.01.20
09:08

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013

„Koniec wieńczy dzieło…” - za nami kolejny rok wytężonej pracy, realizacji ciekawych wyzwań, wielu cennych inicjatyw i twórczych działań. To moment, gdy odczuwamy dumę z tego, co udało się nam już osiągnąć oraz chwila refleksji na temat tego, co wciąż przed nami...

2013.06.27
14:05

Zmiany w zasadach realizacji programu rządowego „Radosna szkoła” w 2013 roku dla szkół filialnych

Informujemy, że w związku z nowelizacją przepisów dotyczących Rządowego programu „Radosna Szkoła", w 2013 roku ze wsparcia finansowego w ramach programu będą mogły skorzystać także szkoły filialne.

2013.06.27
12:22

Zmiany w zasadach realizacji programu rządowego „Radosna szkoła” w 2013 roku dla szkół filialnych

Informujemy, że w związku z nowelizacją przepisów dotyczących Rządowego programu „Radosna Szkoła', w 2013 roku ze wsparcia finansowego w ramach programu będą mogły skorzystać także szkoły filialne.

2013.06.27
12:19

Podsumowanie działań w ramach Roku Bezpiecznej Szkoły

Uroczyste podsumowanie Roku Bezpiecznej Szkoły odbyło się 26 czerwca w Szkole Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, przedstawiciele administracji rządowej, kuratorzy oświaty, w tym Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

2013.06.27
08:31

Program „Mentor świadomej nauki zawodu”

Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie zaprasza nauczycieli zawodu do udziału w Programie „Mentor świadomej nauki zawodu”

2013.06.26
15:10

Program 'Mentor świadomej nauki zawodu”

Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie zaprasza nauczycieli zawodu do udziału w Programie „Mentor świadomej nauki zawodu”

2013.06.26
15:07

Propozycja cyklu szkoleń programu eTwinning „e-wakacje”.

przedstawiamy propozycję cyklu szkoleń programu eTwinning „e-wakacje”. Są to bezpłatne szkolenia dotyczące programu eTwinning i jego narzędzi. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą rozpocząć współpracę w ramach programu eTwinning.

2013.06.26
12:34

Propozycja cyklu szkoleń programu eTwinning „e-wakacje” - dodatkowe terminy

Przedstawiamy propozycję cyklu szkoleń programu eTwinning „e-wakacje”. Są to bezpłatne szkolenia dotyczące programu eTwinning i jego narzędzi. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą rozpocząć współpracę w ramach programu eTwinning.

2013.07.05
14:15

Szkolenie w zakresie oceniania wspierającego rozwój uczniów - oceniania kształtującego

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej jest partnerem Ośrodka Rozwoju Edukacji w realizacji projektu pn.: 'Wdrożenie podstawy programowej w przedszkolach i szkołach'. W ramach tego projektu prowadzone są szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich poziomów szkół w zakresie oceniania wspierającego rozwój uczniów - oceniania kształtującego.

2013.06.26
11:49

V edycja konkursu pn.: „Otwarta Szkoła”

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału w V edycji konkursu pn.: „Otwarta Szkoła”. Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej.

2013.06.26
11:17

V edycja konkursu pn.: „Otwarta Szkoła”

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału w V edycji konkursu pn.: „Otwarta Szkoła”. Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej.

2013.06.26
11:13

"Otwarta szkoła"

Zaproszenie szkół do udziału w V edycji konkursu

2013.06.26
11:06

Informacja dotycząca pracy szkoły/placówki w roku szkolnym 2012/2013

Informacja dotycząca pracy szkoły/placówki w roku szkolnym 2012/2013.

2013.06.26
13:28

V edycja konkursu „Otwarta Szkoła”

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału w V edycji konkursu „Otwarta Szkoła”.

2013.06.25
12:21

Konkurs pn.: „Jak Polak z…- z sąsiadem lepiej”.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje konkurs pn.: „Jak Polak z…- z sąsiadem lepiej”. Celem konkursu jest zachęcenie lokalnych społeczności z polskich obszarów przygranicznych do zainteresowania się rezultatami realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

2013.06.25
11:05

Szkolenie na temat Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytut Konsultantów Europejskich organizuje szkolenie na temat Europejskiego Funduszu Społecznego z wykorzystaniem publikacji zawierającej najlepsze scenariusze zajęć na temat EFS.

2013.06.25
09:51

V edycja konkursu 'Otwarta szkoła'

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału w V edycji konkursu „Otwarta Szkoła”. Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami.

2013.09.12
14:45

zastępca dyrektora wydziału ogłoszenie nr 152551

zastępca dyrektora

2013.06.25
09:08

Mazowiecka Noc Profilaktyki

W sobotę 22 czerwca na placu Bankowym odbyła się Mazowiecka Noc Profilaktyki. Celem akcji jest propagowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień oraz edukacja w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej. W inauguracji imprezy wziął udział Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański.

2013.06.24
11:22

Lekcja polskiego w ramach „Cyfrowej szkoły”

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas i Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wzięli udział w lekcji języka polskiego z wykorzystaniem technik informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w ramach programu 'Cyfrowa szkoła'. Zajęcia odbyły się (20 czerwca) w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 317 w Zespole Szkół Nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Deotymy 37 w Warszawie.

2013.06.21
15:30

II ETAP MONITOROWANIA

II etap monitorowania dotyczący realizacji przez dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych działań mających na celu wspomaganie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego oraz zebranie m.in. informacji, jaki odsetek dzieci sześcioletnich rozpoczął naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2011/2012i 2012/2013, a jaki kontynuuje edukację przedszkolną

2013.06.20
16:00

II ETAP MONITOROWANIA

II etap monitorowania dotyczący realizacji przez dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych działań mających na celu wspomaganie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego oraz zebranie m.in. informacji, jaki odsetek dzieci sześcioletnich rozpoczął naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013, a jaki kontynuuje edukację przedszkolną.

2013.06.20
15:50

Odbiór zaświadczeń ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, oraz świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzminu maturalnego

Informacja o terminach odbioru, zaświadczeń ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, oraz świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego.

2013.06.20
10:27

Informacja o stypendiach

Informacja o stypendiach

2013.06.20
09:58

Europejski usystematyzowany dialog z młodzieżą

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pana Karola Semika w temacie II rundy konsultacji krajowych - prowadzonych pod przewodnictwem Litwy w ramach europejskiego usystematyzowanego dialogu z młodzieżą.

2013.10.01
10:02

VIII edycja konkursu fotograficznego pn.: „Mazowsze bliskie sercu”

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje VIII edycję konkursu fotograficznego pn.: „Mazowsze bliskie sercu”.

2013.06.19
13:19

II edycja ogólnopolskiego konkursu „List do ojca”

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP oraz zespół Tato.Net Fundacji im. Cyryla i Metodego organizują II edycję ogólnopolskiego konkursu „List do ojca”.

2013.06.19
13:08

List MKO do rodziców i opiekunów

List MKO do rodziców i opiekunów

2013.06.19
12:16

List MKO do organizatorów wypoczynku

List MKO do organizatorów wypoczynku

2013.06.19
12:15

List MKO do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

List MKO do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

2013.06.19
12:09

Program edukacyjno-profilaktyczny pn.: „Zanim sięgniesz”

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie organizuje program edukacyjno-profilaktyczny pn.: „Zanim sięgniesz”.

2013.06.18
15:17

Współpraca z NGO w 2014 roku: konsultacje programu

Pierwszy etap konsultacji społecznych na temat zmian w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłosił wojewoda mazowiecki. Propozycje można zgłaszać do 31 sierpnia 2013 r.

2013.11.20
15:42

Internetowy Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w temacie Internetowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Teatralnych

2013.10.01
10:03

wizytator ogłoszenie nr 152445

wizytator

2013.06.17
08:15

Diagnoza dotycząca kompetencji przywódczych kadry kierowniczej szkół/ placówek w Polsce

W załączeniu pismo Pani Ewy Dudek, Wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, w sprawie ankiety dotyczącej kompetencji przywódczych kadry kierowniczej szkół/ placówek w Polsce.

2013.06.14
10:48

„Młodzież i filantropia' – podsumowanie projektu

Uczniowie z dziewięciu szkół na Mazowszu wywalczyli dla wybranej przez siebie organizacji pozarządowej po 5 tys. zł. Efekty projektu „Młodzież i filantropia”, którego celem jest zaangażowanie młodzieży w pomoc społecznościom lokalnym, zaprezentowane zostały w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Dariusz Piątek, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty wręczyli dyplomy drużynom, które brały udział w projekcie. Pomysłodawcą inicjatywy jest Fundacja dla Polski.

2013.06.13
15:30

Informacja o stypendiach

Informacja o stypendiach Prezesa Rady Ministrów

2013.12.17
09:08

Wstąpienie do Młodzieżowej Rady Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza uczniów do wstąpienia do Młodzieżowej Rady Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

2013.06.13
13:10

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty oświatowe Kolegium Śniadeckich - Warszawa, 14.06.2013

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej i Uniwersytet im. A. Mickiewicza serdecznie zapraszają dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, przedstawicieli kuratoriów oświaty i zarządzających oświatą w jednostkach administracji samorządowej, przedstawicieli placówek edukacyjnych oraz instytucji oświatowych na konferencję:ŚNIADECKICH - INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH.

2013.12.17
09:07

Przyjęte założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty informujący o przyjętych przez Radę Ministrów założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

2013.10.01
10:03

IV edycja konkursu na krótką prozę

Koło Naukowe Edytorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II organizuje IV edycję konkursu na krótką prozę. Zaproszenie skierowane jest do uczniów gimnazjów i liceów,a także studentów.

2013.06.12
12:50

Tabela dotycząca zasiłku losowego

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej (Nr DWST-043-21/CZ/2013) dotyczącego występowania na terenie kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym przede wszystkim gradobicia oraz deszczy ulewnych i huraganów, które powodują zniszczenia w gospodarstwach domowych oraz rolniczych i mogą negatywnie wpływać na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży zarówno podczas trwania wakacji, jak i w czasie przygotowań do nowego roku szkolnego, zwracam się o pilne przeanalizowanie potrzeb oraz wypełnienie załączonej tabeli do dnia 13 czerwca 2013 roku i wysłanie jej na adres email: marta.czubaszek@kuratorium.waw.pl .

2013.06.12
09:57

Tabela dotycząca zasiłku losowego

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej (Nr DWST-043-21/CZ/2013) dotyczącego występowania na terenie kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym przede wszystkim gradobicia oraz deszczy ulewnych i huraganów, które powodują zniszczenia w gospodarstwach domowych oraz rolniczych i mogą negatywnie wpływać na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży zarówno podczas trwania wakacji, jak i w czasie przygotowań do nowego roku szkolnego, zwracam się o pilne przeanalizowanie potrzeb oraz wypełnienie załączonej tabeli do dnia 13 czerwca 2013 roku i wysłanie jej na adres email: marta.czubaszek@kuratorium.waw.pl .

2013.06.12
09:56

Ławeczka Karskiego w Warszawie

11 czerwca na skwerze przed Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie została odsłonięta ławeczka Jana Karskiego, legendarnego kuriera państwa podziemnego. Inicjatorem przedsięwzięcia było Muzeum Historii Polski.W uroczystości wzięli udział m.in. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski i Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska, a także uczniowie szkół noszących imię Jana Karskiego.

2013.06.12
07:44

„Przeciwdziałanie nietolerancji” – konferencja

11 czerwca z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty odbyła się konferencja pt.: „Przeciwdziałanie nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem”. Spotkanie było kierowane do nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz przedstawicieli administracji rządowej i organizacji pozarządowych.

2014.01.08
09:20

'Sukces w glottodydaktyce'

Panel dyskusyjny i warsztaty dla nauczycieli w ramach konferencji dydaktyczno-naukowej

2013.06.11
14:32

„Przeciwdziałanie nietolerancji” – konferencja

11 czerwca z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty odbyła się konferencja pt.: „Przeciwdziałanie nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem”. Spotkanie było kierowane do nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz przedstawicieli administracji rządowej i organizacji pozarządowych.

2013.06.20
10:45

Projekt pn.: 'Wdrożenie podstawy programowej w przedszkolach i szkołach'

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej jest partnerem Ośrodka Rozwoju Edukacji w realizacji projektu pn.: 'Wdrożenie podstawy programowej w przedszkolach i szkołach'.

2013.06.11
13:34

Festiwal Teatrów Młodzieżowych

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Pani Katarzyny Góralskiej w temacie Festiwalu Teatrów Młodzieżowych.

2013.06.11
11:21

Konkurs „Polska w NATO”

Państwo Dyrektorzy Szkół Uprzejmie informuję, że etap wojewódzki X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Polska w NATO” odbędzie się 15 czerwca /sobota/ 2013 r. o godz. 11.00 w Warszawie w siedzibie Gimnazjum nr 48 przy ul. Deotymy 25/33.

2013.06.11
10:00

Szkoła przyjazna sześciolatkowi – podsumowanie projektu

Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska uczestniczyła 10 czerwca w konferencji podsumowującej pilotażowy projekt 'Szkoła przyjazna sześciolatkowi', realizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2013.06.11
09:33

wyniku naboru na ogłoszenie nr 151036

wynik naboru

2013.06.11
08:40

Samorządy uczniowskie mają głos

10 czerwca Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty wziął udział w seminarium pt.: „Samorządy uczniowskie mają głos”. Celem spotkania było podkreślenie ważnej roli samorządów uczniowskich. Uczestnicy spotkania zorganizowanego w Pałacu Prezydenckim dyskutowali o cechach dobrego samorządu oraz sposobach instytucjonalnego wspierania samorządów uczniowskich.

2013.06.10
16:18

„Losy żołnierza” – finał Konkursu i Olimpiady

W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w sobotę 8 czerwca odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy wzięli udział w XVIII już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego oraz VI edycji Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

2013.07.12
08:20

Wpis na świadectwie - Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie wpisu na świadectwie dotyczącego udziału uczniów w Programie Edukacyjnym Ratujemy i Uczymy Ratować - programie prowadzonym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2013.06.10
13:46

Projekt systemowy pn.: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w temacie projektu systemowego pn.: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”.

2013.06.10
12:30

Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

2013.06.10
11:38

II Ciechanowski Festiwal Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych

Ciechanowskie Centrum Wolontariatu przy Banku Żywności, Fundacja Gospodarcza im. K. Marcinkowskiego i Mazowiecka Fundacja Rozwoju zaprasza młodzież z placówek oświatowych wraz z wychowawcami na II Ciechanowski Festiwal Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych.

2013.12.17
09:07

Warsztaty edukacyjne pn.: Muzobus

Narodowy Instytut Audiowizualny organizuje warsztaty edukacyjne pn.: Muzobus. Projekt powstaje w ramach portalu edukacyjnego Muzykoteka Szkolna. Muzobus to cykl 16 nowoczesnych szkoleń z zakresu edukacji muzycznej: podstaw rytmiki, melodyki oraz technik komputerowych montażu dźwięku.

2013.06.10
10:15

Panel dyskusyjny oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych

Instytut Romanistyki, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizują panel dyskusyjny oraz warsztaty metodyczne. W panelu poruszane będą zagadnienia związane z wprowadzeniem planowanych zmian do systemu egzaminów zewnętrznych z języka obcego w roku 2015.

2013.06.10
10:05

Panel dyskusyjny oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych

Instytut Romanistyki, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizują panel dyskusyjny oraz warsztaty metodyczne. W panelu poruszane będą zagadnienia związane z wprowadzeniem planowanych zmian do systemu egzaminów zewnętrznych z języka obcego w roku 2015.

2013.06.10
10:02

Ankieta dotycząca liczby dzieci sześcioletnich

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej (Nr DKOW-WOKO-AS-5015-04/13) uprzejmie proszę o wypełnienie elektronicznej ankiety dotyczącej planowanej liczby dzieci sześcioletnich rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014.

2013.06.07
09:19

Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli dotyczący nauczania przyrody w liceach i technikach

Instytut Badań Edukacyjnych udostępnia autorski poradnik dla dyrektorów i nauczycieli dotyczący naucza