Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja o projektach edukacyjnych realizowanych w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja o projektach edukacyjnych realizowanych w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) to organizacja międzynarodowa powołana przez rządy Polski i Niemiec w 1991 roku. Patronat nad PNWM sprawują prezydenci obu krajów, a najwyższemu gremium PNWM – Radzie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – przewodniczy z polskiej strony Minister Edukacji i Nauki. PNWM finansowo oraz merytorycznie wspiera spotkania uczniów, a także projekty organizowane przez i dla nauczycieli.

Co oferuje PNWM?

 • dofinansowanie polsko-niemieckich oraz trójstronnych spotkań młodzieży (kosztów podróży, programu oraz tłumaczenia) – organizowanych w dowolnym, dogodnym formacie (stacjonarnie, online, hybrydowo)
 • dofinansowanie indywidualnych oraz grupowych praktyk uczniowskich w Niemczech
 • dofinansowanie hospitacji nauczycieli w niemieckich szkołach i organizacjach młodzieżowych
 • warsztaty, szkolenia i konferencje dla animatorów wymian szkolnych (także online: www.pnwmonline.org)
 • krótkoterminową, indywidualną wymianę młodzieży dla osób w wieku 15-26 lat
 • pomoc w znalezieniu partnera wymiany (seminaria kontaktowe, internetowa giełda ogłoszeń)
 • doradztwo w zakresie finansowania, przygotowania i realizacji programu wymiany
 • publikacje (w większości bezpłatne) dotyczące metodyki wymiany, animacji językowej, a także historii oraz krajoznawstwa Polski i Niemiec

Dlaczego warto skorzystać z oferty PNWM?

 • swoboda wyboru terminu, miejsca (w Polsce i/lub Niemczech, ewent. kraju trzecim lub online), czasu trwania, tematu oraz metod projektu
 • całoroczny nabór wniosków
 • łatwe do spełnienia kryteria (dofinansowanie uzyskuje 99% wniosków)
 • proste formalności (m.in. krótkie formularze wniosków i sprawozdań)
 • duża elastyczność we wprowadzaniu zmian w projekcie (termin, miejsce, liczba uczestników itp.)
 • brak ograniczeń w liczbie składanych wniosków
 • bieżące wsparcie ze strony PNWM

Międzynarodowa wymiana młodzieży to projekt edukacyjny, który wspiera wszechstronny rozwój uczniów. Spotkania umożliwiają realizację różnych tematów, m.in. z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, kultury i sztuki, czy też matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych, a młodzież może rozwijać i doskonalić nie tylko umiejętności językowe, ale wszystkie zdefiniowane kompetencje kluczowe.

Projekty mogą być organizowane przez cały rok. Miesiące wiosenno-letnie szczególnie nadają się na spotkania stacjonarne. Okres jesienno-zimowy dobrze z kolei wykorzystać na projekty online, spotkania przygotowawcze i różne formy wymiany indywidualnej.

Od początku swej działalności PNWM dofinansowała już blisko 80 tysięcy projektów, w których wzięło udział przeszło 3 miliony młodych ludzi.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.pnwm.org               

Kontakt: www.pnwm.org/warszawa

 

Metryczka

Data publikacji 06.09.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Sokal
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Sokal
do góry