Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Inicjatywy własne -

Nawigacja

Inicjatywy własne

Konkurs tematyczny "Protesty czerwca 1976 r. − drogą do wolności" skierowany jest do uczniów gimnazjów. Celem inicjatywy jest m. in.: kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla minionych wydarzeń z dziejów najnowszej historii Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych, a także kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy przez odnoszenie lokalnych i regionalnych faktów historycznych do wydarzeń tworzących historię narodową. III – wojewódzki etap konkursu planowany jest na 12.04.2018 r., zaś podsumowanie i zakończenie konkursu na 21.05.2018 r. w Warszawie. Więcej informacji: http://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/1443,Zarzadzenie-nr-59-z-dnia-29-wrzesnia-2017-r.html.
Międzyszkolny Konkurs Piosenki Powstańczej został przygotowany i przeprowadzony we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku. Obejmował okres historyczny od Konfederacji Barskiej do Powstania Warszawskiego. Skierowany był do dzieci i młodzieży w pięciu kategoriach wiekowych: I – przedszkola, II – szkoły podstawowe, III – gimnazja, IV – szkoły ponadgimnazjalne, V – szkoły specjalne. Okres trwania konkursu: 4 grudnia 2017 r − 23 lutego 2018 r.

„Trybunał historyczny – spór o przyczyny upadku I Rzeczpospolitej". To autorski projekt edukacyjny, rodzaj debaty oxfordzkiej z udziałem uczniów i ekspertów. Projekt dedykowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorem wydarzenia jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Inicjatywa skierowana jest do uczniów i nauczyciel: II, V, VI L.O. w Radomiu, Katolickiego Liceum im. Św. F. Nerii w Radomiu, L.O. w Grójcu. Konkurs odbędzie się w Katolickim Liceum im Św. Filipa Nerii Radomiu. Termin: 21 marca 2018 r.

„Trybunał historyczny – spór o powstania narodowe” – To autorski projekt edukacyjny, rodzaj debaty oxfordzkiej z udziałem uczniów i ekspertów. Projekt dedykowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorem wydarzenia jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Termin: Kwiecień 2018 r.
Konferencja "Wychowanie ku wartościom, jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły" z udziałem nauczycieli i dyrektorów szkół oraz osób, które mają w swoim dorobku doświadczenie praktyczne w wychowaniu zgodne z wartościami lub swoją postawą z przeszłości mogą stanowić wzór do naśladowania (np. członków organizacji niepodległościowych z lat 1979-90 KPN, NSZZ Solidarność, Solidarność Walcząca). Konferencja kładzie nacisk na rolę szkoły w przekazywaniu dzieciom i młodzieży wartości w procesie wychowania. Podczas wydarzenia dyrektorzy i nauczyciele zaprezentują dobre praktyki. Termin: 17 kwietnia 2018 r. Więcej informacji: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/konferencje/12506,Konferencja-Wychowanie-ku-wartosciom-jako-nieustajace-wyzwanie-i-zadanie-szkoly.html.

Konkurs „Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych” dla uczniów gimnazjum i klas gimnazjalnych. Czas trwania: 20 października 2017 r. − maj 2018 r. Więcej informacji: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/konkursy-tematyczne-i/informacje-o-konkursac/12283,Konkurs-tematyczny-Znani-i-nieznani-bohaterowie-opozycji-lat-70-tych-oraz-80-tyc.html?search=5196.

Konkurs historyczny „Odkrywanie śladów historii lat 1944-1989 w przestrzeni publicznej mojej małej ojczyzny” dla szkół. Celem inicjatywy jest upowszechnienie wiedzy o dziejach społeczności lokalnej, kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania źródeł historycznych, ich analizy, dokumentowania chlubnych i kontrowersyjnych śladów historii najnowszej, znajdujących się w otoczeniu szkoły, okolicy, miasta. Początek konkursu – marzec 2018 r. http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/inne-konkursy-turnieje/inne-konkursy-turnieje/12496,Odkrywanie-sladow-historii-lat-1944-1989-w-przestrzeni-publicznej-mojej-malej-oj.html.
Koncert Pieśni Patriotycznych, w którym wezmą udział artyści ze wszystkich powiatów z Delegatury w Ostrołęce. Wśród występujących będą dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, młodzież ze szkół ponadpodstawowych, a także nauczyciele, przedstawiciele Miejskich i Gminnych Domów Kultury oraz stowarzyszeń i zespołów muzycznych. Każdy powiat zaprezentuje w swym wystąpieniu do wyboru: utwory instrumentalne, pieśni patriotyczne, wiersze o tematyce patriotycznej, inscenizacje, montaże słowno-muzyczne. Termin: 26 kwietnia 2018 r.
Koncert piosenki patriotycznej "Pokolenia dla Niepodległej" jest organizowany przy współpracy Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ciechanów. W koncercie wystąpią chóry i zespoły  dziecięce, młodzieżowe oraz seniorów. Zespoły będą reprezentować każdy z powiatów w rejonie działania Delegatury w Ciechanowie. Koncert odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Planowana jest jednocześnie w tym samym czasie wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży na temat "Rok dla Niepodległej".  Na imprezę zostaną zaproszeni między innymi przedstawiciele Związku Sybiraków, Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związku Osób Represjonowanych. Termin: 27 kwietnia 2018 r.
do góry