Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Odkrywanie śladów historii lat 1944-1989 w przestrzeni publicznej mojej małej ojczyzny" - konkurs - Inne konkursy, turnieje -

Nawigacja

Inne konkursy, turnieje

Strona znajduje się w archiwum.

„Odkrywanie śladów historii lat 1944-1989 w przestrzeni publicznej mojej małej ojczyzny" - konkurs

Mazowiecki Kurator Oświaty wraz z Fundacją „Polska Fundacja Narodowa” organizuje konkurs „Odkrywanie śladów historii lat 1944-1989 w przestrzeni publicznej mojej małej ojczyzny" skierowany do wszystkich typów szkół województwa mazowieckiego.

Warszawa,  20 marca 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.5563.5.2018.DP

Dyrektorzy i uczniowie
szkół województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że Mazowiecki Kurator Oświaty wraz z Fundacją „Polska Fundacja Narodowa” organizuje konkurs „Odkrywanie śladów historii lat 1944-1989 w przestrzeni publicznej mojej małej ojczyzny" skierowany do wszystkich typów szkół województwa mazowieckiego. Do uczestnictwa w konkursie mogą przystąpić Szkoły, które spełnią warunki określone w załączonym regulaminie i do 11 maja 2018 r. przyślą pracę konkursową.

Konkurs jest częścią obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i wpisuje się w działania związane z ogłoszeniem roku szkolnego 2017/2018 przez Minister Annę Zalewską "Rokiem dla Niepodległej". Równocześnie jest to odpowiedź na Uchwałę XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie miejsca lokalnych bohaterów w przestrzeni publicznej wolnej od symboli propagujących systemy totalitarne.

Wydarzenia lat 1944-1989 odcisnęły w Polsce swoje piętno nie tylko na powszechnie znanej wielkiej polityce, lecz również na historii społeczności lokalnych. Czas zniewalania narodu, ale i bohaterskich, pełnych poświęceń postaw, złożony jest z szeregu działań rozgrywających się w dużych jak i małych ośrodkach. Wprowadzaniu i umacnianiu się władzy ludowej, towarzyszyło zawłaszczanie przestrzeni publicznej przez zmianę nazw ulic, budynków, instytucji czy budowę obiektów gloryfikujących nową władzę i towarzyszącą jej ideologię. Nowy ustrój, choć zaprowadzany siłą, dążył do przejęcia w Polsce "rządu dusz", stąd pojawiła się potrzeba wykreowania narracji uwierzytelniającej działania komunistów. Służyć temu miała na nowo pisana historia i nowi bohaterowie. Ulice i instytucje otrzymały imiona działaczy komunistycznych, wmurowano pamiątkowe tablice i wzniesiono pomniki upamiętniające wydarzenia, w których uczestniczyły osoby związane z nową władzą, bądź do których to wydarzeń, z różnych względów, chciano nawiązywać.

Po 1989 roku, pojawiła się możliwość usuwania kontrowersyjnych patronów oraz miejsc pamięci gloryfikujących system totalitarny. Do przestrzeni publicznej wrócili bohaterowie narodowi i lokalni patrioci. Mimo to, proces uwalniania się od symboli propagujących system totalitarny nie został zakończony. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, którego ważnym efektem będzie odkrywanie mniej znanych śladów historii.

                                                                                               Z wyrazami szacunku

 

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                                 /-/

               Andrzej Sosnowski

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 20.03.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry