Moje skróty

Schowek

Pokaż (12)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

3415 Przedsiębiorca na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej - Innowacje -

Nawigacja

3415 Przedsiębiorca na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Nazwa szkoły/placówki
Zespół Szkół nr 3 Technikum Ekonomiczne nr 8
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
02-646
Ulica
Fr. Joliot-Curie 13
Delegatura/Wydział
Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego
Nazwa Innowacji/eksperymentu
Przedsiębiorca na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Rodzaj
Uwagi
Organizacyjna
nie
Metodyczna
nie
Programowa
tak
Data rozpoczęcia
2016-09-01
Data zakończenia
2019-06-21
Data zgłoszenia do MKO
2016-03-18
do góry