Moje skróty

Schowek

Pokaż (12)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

4349 Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 1-3 i 4-6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr 128 - Innowacje -

Nawigacja

4349 Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 1-3 i 4-6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr 128

Nazwa szkoły/placówki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, Szkoła Podstawowa nr 128
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
03-987
Ulica
Kadetów 128
Delegatura/Wydział
Wydział Kształcenia Ogólnego
Nazwa Innowacji/eksperymentu
Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 1-3 i 4-6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr 128
Rodzaj
Uwagi
Organizacyjna
nie
Metodyczna
tak
Programowa
tak
Data rozpoczęcia
2016-09-01
Data zakończenia
2019-08-31
Data zgłoszenia do MKO
2016-10-06
do góry