Moje skróty

Schowek

Pokaż (16)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

3854 Z wizytą u sąsiadów - kultura i realia krajów niemieckiego obszaru językowego - Innowacje -

Nawigacja

3854 Z wizytą u sąsiadów - kultura i realia krajów niemieckiego obszaru językowego

Nazwa szkoły/placówki
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum z Oddzialami Integracyjnymi im. F. Chopina
Miejscowość
Kampinos
Kod pocztowy
05-085
Ulica
Szkolna 5
Delegatura/Wydział
Wydział Kształcenia Ogólnego
Nazwa Innowacji/eksperymentu
Z wizytą u sąsiadów - kultura i realia krajów niemieckiego obszaru językowego
Rodzaj
Uwagi
Organizacyjna
nie
Metodyczna
nie
Programowa
tak
Data rozpoczęcia
2016-09-01
Data zakończenia
2017-01-30
Data zgłoszenia do MKO
2016-07-04
do góry