Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

4337 Człowiek jest istotą społeczną - podnoszenie kompetencji społecznych priorytetem pracy wychowawczej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną z komponentem autyzmu - Innowacje -

Nawigacja

4337 Człowiek jest istotą społeczną - podnoszenie kompetencji społecznych priorytetem pracy wychowawczej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną z komponentem autyzmu

Nazwa szkoły/placówki
Zespół Szkół Specjalnych nr 92 w Warszawie, Szkoła Podstawowa nr 177 im. Marii Konopnickiej
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
02-353
Ulica
Szczęśliwicka 45/47
Delegatura/Wydział
Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych
Nazwa Innowacji/eksperymentu
Człowiek jest istotą społeczną - podnoszenie kompetencji społecznych priorytetem pracy wychowawczej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną z komponentem autyzmu
Rodzaj
Uwagi
Organizacyjna
tak
Metodyczna
nie
Programowa
tak
Data rozpoczęcia
2016-09-15
Data zakończenia
2019-06-15
Data zgłoszenia do MKO
2016-09-13
do góry