Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

3756 Słucham - Rozumiem - Potrafię - zastosowanie programu NEUROFLOW aktyny trening słuchowy u dzieci z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego w II klasie szkoły podstawowej - Innowacje -

Nawigacja

3756 Słucham - Rozumiem - Potrafię - zastosowanie programu NEUROFLOW aktyny trening słuchowy u dzieci z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego w II klasie szkoły podstawowej

Nazwa szkoły/placówki
Szkoła Podstawowa nr 76 w Zespole Szkół 111 w Warszawie
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
04-994
Ulica
. Poezji 5
Delegatura/Wydział
Wydział Kształcenia Ogólnego
Nazwa Innowacji/eksperymentu
Słucham - Rozumiem - Potrafię - zastosowanie programu NEUROFLOW aktyny trening słuchowy u dzieci z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego w II klasie szkoły podstawowej
Rodzaj
Uwagi
Organizacyjna
tak
Metodyczna
tak
Programowa
tak
Data rozpoczęcia
2016-09-02
Data zakończenia
2017-06-30
Data zgłoszenia do MKO
2016-06-29
do góry