Moje skróty

Schowek

Pokaż (15)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

3256 Wykorzystanie platformy moodle w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista w zakresie kwalifikacji A.36 - Innowacje -

Nawigacja

3256 Wykorzystanie platformy moodle w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista w zakresie kwalifikacji A.36

Nazwa szkoły/placówki
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K.Baczyńskiego
Miejscowość
Sokołów Podlaski
Kod pocztowy
08-300
Ulica
M. Skłodowskiej-Curie 24
Delegatura/Wydział
Delegatura w Siedlcach
Nazwa Innowacji/eksperymentu
Wykorzystanie platformy moodle w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista w zakresie kwalifikacji A.36
Rodzaj
Uwagi
Organizacyjna
tak
Metodyczna
tak
Programowa
tak
Data rozpoczęcia
2015-10-01
Data zakończenia
2017-01-31
Data zgłoszenia do MKO
2015-09-25
do góry