Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

3787 Inowacja pedagogiczna na zajęciach komputerowych w klasach IV-VI - Innowacje -

Nawigacja

3787 Inowacja pedagogiczna na zajęciach komputerowych w klasach IV-VI

Nazwa szkoły/placówki
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
Miejscowość
Ząbki
Kod pocztowy
05-091
Ulica
Kościelna 2
Delegatura/Wydział
Wydział Kształcenia Ogólnego
Nazwa Innowacji/eksperymentu
Inowacja pedagogiczna na zajęciach komputerowych w klasach IV-VI
Rodzaj
Uwagi
Organizacyjna
tak
Metodyczna
tak
Programowa
tak
Data rozpoczęcia
2016-09-01
Data zakończenia
2019-06-30
Data zgłoszenia do MKO
2016-07-11
do góry