Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

4430 Gry edukacyjne planszowe i online na lekcjach języka angielskiego - Innowacje -

Nawigacja

4430 Gry edukacyjne planszowe i online na lekcjach języka angielskiego

Nazwa szkoły/placówki
Zespół Szkół Sportowych nr 72 Gimnazjum Sportowe nr 35 im. Gen. Broni Władysława Andersa
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
00-216
Ulica
Konwiktorska 5/7
Delegatura/Wydział
Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego
Nazwa Innowacji/eksperymentu
Gry edukacyjne planszowe i online na lekcjach języka angielskiego
Rodzaj
Uwagi
Organizacyjna
nie
Metodyczna
tak
Programowa
nie
Data rozpoczęcia
2016-11-15
Data zakończenia
2017-06-21
Data zgłoszenia do MKO
2016-10-24
do góry