Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

4732 Program szkolenia sportowego specjalistycznego w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców? - Innowacje -

Nawigacja

4732 Program szkolenia sportowego specjalistycznego w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców?

Nazwa szkoły/placówki
Zespół Szkół nr 112 , Szkoła Podstawowa nr 354 z Oddziałami Integracyjnymi
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
03-759
Ulica
Otwocka 3
Delegatura/Wydział
Wydział Kształcenia Ogólnego
Nazwa Innowacji/eksperymentu
Program szkolenia sportowego specjalistycznego w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców?
Rodzaj
Uwagi
Organizacyjna
tak
Metodyczna
tak
Programowa
tak
Data rozpoczęcia
2017-09-04
Data zakończenia
2018-06-22
Data zgłoszenia do MKO
2017-06-22
do góry