Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

3385 Program zintegrowanego kształcenia dla potrzeb sektora usług-technik hotelarstwa, klasa personelu pokładowego - Innowacje -

Nawigacja

3385 Program zintegrowanego kształcenia dla potrzeb sektora usług-technik hotelarstwa, klasa personelu pokładowego

Nazwa szkoły/placówki
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. S. Staszica Technikum nr 1
Miejscowość
Otwock
Kod pocztowy
05-400
Ulica
Konopnickiej 3
Delegatura/Wydział
Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego
Nazwa Innowacji/eksperymentu
Program zintegrowanego kształcenia dla potrzeb sektora usług-technik hotelarstwa, klasa personelu pokładowego
Rodzaj
Uwagi
Organizacyjna
tak
Metodyczna
nie
Programowa
tak
Data rozpoczęcia
2016-09-01
Data zakończenia
2019-08-31
Data zgłoszenia do MKO
2016-02-26
do góry