Moje skróty
Data rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)
Data zgłoszenia do MKO (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

4784

Wybrane filtry

Data zgłoszenia do MKO Nazwa szkoły/placówki Miejscowość Nazwa Innowacji/eksperymentu O M P Data rozpoczęcia i zakończenia
2017-02-02 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34 w Radomiu Radom Lekkoatletyczne talenty tak nie tak 2017-02-01
2020-08-31
2017-02-02 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34 w Radomiu Radom Siatkarska przygoda tak nie tak 2017-02-01
2020-08-31
2017-02-02 Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem - Szkoła Podstawowa w Bogatem i Publiczne Gimnazjum w Bogatem, Przasnysz Marszałek Józef Piłsudski - niezłomny bojownik o wolność i niezawisłość Polaków nie tak tak 2017-01-24
2017-12-08
2017-02-01 Przedszkole Nr 62 Warszawa Ogród pełen zmysłów tak tak nie 2017-03-01
2019-06-30
2017-01-31 Przedszkole Integracyjne nr 120 Warszawa Tablit- innowacyjny program wychowania przedszkolnego nie nie tak 2017-02-01
2017-06-30
2017-01-30 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kończycach Radom Zalajkuj Książkę tak tak nie 2017-02-06
2017-06-23
2017-01-30 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu ul. Ceglana 14 26-600 Radom Radom Poznajemy królową sportu nie nie tak 2017-02-27
2017-06-23
2017-01-30 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu Radom Mały koszykarz nie nie tak 2017-02-27
2017-06-23
2017-01-27 Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima Radom Od zabawy do sukcesu - wspieranie i stymulowanie nie tak tak 2017-02-01
2020-08-31
2017-01-27 Publiczne Gimnazjum w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach Siedlce Spotkanie z astronomią nie nie tak 2017-02-01
2017-06-30
2017-01-25 Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie Jabłonna W kości i piktogramy gramy - logiczne myślenie rozwijamy nie tak tak 2017-02-27
2019-06-21
2017-01-18 Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu Radom DOVE VAI - Innowacja Metodyczno - Programowa w zakresie nauczania zasad udzielania informacji turystycznej w języku włoskim w szkole ponadgimnazjalnej nie tak tak 2017-09-01
2018-06-22
2017-01-18 Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu Radom Spacerkiem po Europie - przewodnik po miastach europejskich w języku angielskim nie tak tak 2017-09-01
2018-06-22
2017-01-11 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie Przytyk Z Tuwimem weselej tak tak nie 2017-01-09
2017-02-06
2017-01-09 Zespół Szkół nr 2 Technikum im. K. Dittricha Żyrardów Dietetyka nie tak tak 2017-09-01
2019-06-30
2017-01-04 Przedszkole Nr 80 "Słoneczna Dolinka" Warszawa Dzieci Dzieciom Dar Dotyku nie nie tak 2017-01-01
2018-06-30
2017-01-03 Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 Technikum Hotelarskie Warszawa Zwiększenie zakresu kompetencji w dziedzinie SPA&Wellness jako ważnego aspektu oferty hotelowej nie nie tak 2017-01-16
2017-06-23
2017-01-02 Przedszkole nr 56 "Wesołe Kubusie" Warszawa Kraina Muzyki nie nie tak 2017-01-16
2017-06-23
2016-12-30 Publiczne Przedszkole Nadarzyn Ja i moje dziecko tak nie tak 2017-01-15
2017-06-30
2016-12-30 Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Ostrołęce Ostrołęka Ocenianie kształtujące na lekcjach języka angielskiego nie tak nie 2017-01-30
2017-06-15
2016-12-30 Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Ostrołęce Ostrołęka Gimnazjum mówi dobrze po angielsku nie tak nie 2017-01-30
2017-06-15
2016-12-27 VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu Radom KEEP FIT - poczuj się bezpiecznie, czyli zajęcia crossfit z elementami samoobrony i strzelectwa sportowego dla licealistów nie tak tak 2017-09-01
2020-06-10
2016-12-23 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego Warszawa Varsovia Football System tak nie tak 2017-01-01
2017-12-31
2016-12-23 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego Warszawa Graj jak Robert Lewandowski tak nie nie 2017-01-01
2017-12-31
2016-12-23 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego Warszawa Od Małego na Całego tak nie tak 2017-01-01
2017-12-31
2016-12-23 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego Warszawa Przedszkole Strzela Gole tak nie nie 2017-01-01
2017-12-31
2016-12-23 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego Warszawa Celuj w 10 tak nie nie 2017-01-01
2017-12-31
2016-12-23 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego Warszawa Varsovia Dreams tak nie tak 2017-12-31
2017-01-01
2016-12-22 Gimnazjum nr 2 im. Danuty Siedzikówny INKI w Ostrołęce Ostrołęka Pierwsza pomoc przedmedyczna nie tak tak 2017-01-30
2017-06-15
2016-12-20 Zespół Szkół Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy Podkowa Leśna Teatr z pudełka nie tak tak 2017-01-15
2017-06-20
2016-12-20 Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki Warszawa Pyszne, zdrowe, kolorowe nie tak tak 2017-01-02
2017-06-30
2016-12-19 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Janusza Korczaka Legionowo Mały medyk-program z zakresu kształtowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej tak tak tak 2017-01-01
2019-06-30
2016-12-19 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Janusza Korczaka Legionowo Z archiwum Żywiołów - polisensoryczne inscenizacje przyrodnicze nie tak nie 2017-01-01
2017-06-30
2016-12-16 Szkota Podstawowa im. gen. I. Prądzyńskiego w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach Nowe Iganie Komputer jest OK - ocenianie kształtujące na zajęciach komputerowych tak tak nie 2017-01-02
2019-06-30
2016-12-16 Publiczne Przedszkole w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach Nowe Iganie W świecie mowy - program profilaktyki logopedycznej dla dzieci przedszkolnych nie tak nie 2017-01-02
2018-06-30
2016-12-16 Publiczne Przedszkole w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach Nowe Iganie Dziecko i słowo - rozwijanie gotowości do czytania i pisania nie tak nie 2017-01-02
2018-06-30
2016-12-16 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 20 Warszawa Wsparcie już na starcie nie tak nie 2016-12-16
2018-01-31
2016-12-16 Zespół Szkół w Obierwi Obierwia Czytanie otwiera każde drzwi tak tak nie 2017-01-02
2017-05-31
2016-12-15 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych Gąsawy Rządowe W świecie dobrych manier tak tak nie 2017-02-28
2018-01-31
2016-12-15 Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie Nadarzyn Fabryka zdrowia tak tak tak 2017-01-02
2018-06-22
2016-12-15 Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie Nadarzyn Angielski na każdym kroku - powszechna obecność języka angielskiego w codziennym życiu inspiracją do nauki tak tak tak 2017-01-02
2018-06-22
2016-12-15 Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie Jadwisin Nasz teatr tak tak nie 2016-12-10
2018-06-30
2016-12-14 Przedszkole Nr 103 Warszawa Bezpieczny przedszkolak-bezpiecznym uczniem nie nie tak 2016-12-05
2017-06-30
2016-12-13 Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelicach Lelice Speak like a native - rozwijanie umiejętności komunikowania się w prostych sytuacjach dnia codziennego nie tak nie 2016-12-01
2017-06-20
2016-12-12 Miejskie Przedszkole Nr 10 im. Janusza Korczaka Ciechanów Mały szpieg wrzuca bieg tak nie tak 2017-01-02
2017-06-30
2016-12-12 Przedszkole Nr 3 Pionki Przedszkolak w sieci - wiem jak bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych nie nie tak 2017-01-02
2017-06-30
2016-12-12 Przedszkole Nr 165 Warszawa Rączki, które czarują - odzwierciedlenie pozawerbalnej analizy poezji w pracach plastycznych dziecka nie nie tak 2016-12-01
2018-05-30
2016-12-09 Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie Gzowo Potrafię ratować - To ważne nie 2017-01-02
2017-06-23
2016-12-09 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Radom Świat w kole zaczarowany nie tak nie 2016-12-01
2017-06-23
2016-12-09 Zespół Szkół w Lutocinie Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lutocinie Lutocin Programujemy od najmłodszych lat. nie tak tak 2017-01-02
2017-05-31
do góry