Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Opinia w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół podstawowych z warunkami określonymi w art. 39 ust. 1, 2 i 5a-7a ustawy – Prawo oświatowe - Dla organów prowadzących -

Nawigacja

Dla organów prowadzących

Opinia w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół podstawowych z warunkami określonymi w art. 39 ust. 1, 2 i 5a-7a ustawy – Prawo oświatowe

Procedura wydawania opinii w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół podstawowych z warunkami określonymi w art. 39 ust. 1, 2 i 5a-7a ustawy – Prawo oświatowe.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 15.11.2018
Data modyfikacji 06.02.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Mucha
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry