Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zatrudnienie nauczycieli niespełniających wymagań kwalifikacyjnych oraz osób niebędących nauczycielami - Dla dyrektorów szkół/placówek -

Nawigacja

Dla dyrektorów szkół/placówek

Zatrudnienie nauczycieli niespełniających wymagań kwalifikacyjnych oraz osób niebędących nauczycielami

Wydawanie zgody na zatrudnienie nauczycieli niespełniających wymagań kwalifikacyjnych w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach. Wydawanie zgody na zatrudnienie osób niebędących nauczycielami w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, publicznych i niepublicznych przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego.

Procedura została opisana w załączonej karcie informacyjnej (RED.5810.1.2018).

Metryczka

Data publikacji 05.03.2010
Data modyfikacji 19.05.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Magdoń
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry