Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozliczenie dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Rozliczenie dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 

 

 

Warszawa, dn. 20 stycznia 2021 r.

ZFK.3146.7.1.2021.AŻ

 

Szanowni Państwo
Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Rozliczenie dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425) przekazuję w załączeniu wzór rozliczenia rocznego udzielonej w 2020 r. dotacji celowej. Wypełnione rozliczenie proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Warszawie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem skrzynki EPUAP oraz w wersji edytowalnej, na adres e-mail: aneta.zukowska@kuratorium.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku. Jednocześnie przypominam, że wszelkie zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach wymagają złożenia wniosku o dokonanie zmian klasyfikacji budżetowej – podstawa prawna art. 154 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869).

Dane dotyczące liczby dzieci według stanu na dzień 30 września 2020 r. korzystających z wychowania przedszkolnego w gminach i powiatach województwa mazowieckiego dla jednostki samorządu terytorialnego zamieszczone są w strefie dla zalogowanych SIO w zakładce Raporty SIO2 rok 2020/2021.

Dodatkowo, uprzejmie proszę o przekazanie wraz z rozliczeniem stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia, wypełnionej tabeli dotyczącej rozliczenia finansowego z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.

 

           MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY
                    /-/
        Dorota Skrzypek

 

W załączeniu:

1. Załącznik – wzór rozliczenia udzielonej dotacji celowej w 2020 r.

2. Tabela finansowa – rozliczenie z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej w 2020 r.

Metryczka

Data publikacji 20.01.2021
Data modyfikacji 18.02.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Żukowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry