Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendia i zasiłki szkolne IX-XII 2020 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Stypendia i zasiłki szkolne IX-XII 2020 r.

Warszawa,  02 lipca 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.5.4.2020.MP

Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
Urzędów Miast i Gmin
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację wstępnego podziału środków finansowych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2020 r., w stosunku do rzeczywistych potrzeb finansowych na realizację ww. zadania.
Informuję jednocześnie o konieczności uwzględnienia zapisów art. 121 ust. 1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) przy realizacji ww. zadania w bieżącym roku.

Dane o zweryfikowanym zapotrzebowaniu na środki proszę przesłać, zgodnie z załączonym wzorem, w nieprzekraczalnym terminie do 06.07.2020 r. do godziny 14.00 do Kuratorium Oświaty w Warszawie zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia tj.: w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ePUAP) bez przesyłania wersji papierowej pocztą tradycyjną, a następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monika.przybysz@kuratorium.waw.pl

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

02.07.2020
Data publikacji 02.07.2020
Data modyfikacji 03.07.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Przybysz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry