Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

w załączeniu informacja w sprawie ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Warszawa,  dn. 18 lutego 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.021.1.2020.MO
 
 
Wójtowie Gmin,
Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałek Województwa
Dyrektorzy Szkół
województwa mazowieckiego
 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia podjęło działania na rzecz opracowania modelowych rozwiązań na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W związku z powyższym proszę o dokładne zapoznanie się z treścią pisma Pani Marzeny Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. znak: DWKI-WSPE.4014.3.2020.KT. Jednocześnie zachęcam do podpisywania umów o współpracy z ośrodkami opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, co daje gwarancję zwiększonej opieki nad ochroną zdrowia psychicznego uczniów.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 18.02.2020
Data modyfikacji 27.05.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Ołdak
do góry