Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozliczenie dotacji przedszkolnej 2019 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Rozliczenie dotacji przedszkolnej 2019 r.

Warszawa,  13 stycznia 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.7.1.2020.GK

Szanowni Państwo
Wójtowie Gmin,
Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałek
województwa mazowieckiego

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425) przekazuję w załączeniu wzór rozliczenia rocznego udzielonej dotacji celowej. Wypełnione rozliczenie należy przekazać do dnia 31 stycznia 2020 r. w wersji elektronicznej na adres grazyna.kupis@kuratorium.waw.pl, a następnie pocztą tradycyjna na adres; Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

Dane odnośne liczby dzieci wg stanu na dzień 30 września 2019 r. dla jednostki samorządu terytorialnego zamieszczone są w strefie dla zalogowanych SIO w zakładce Raporty SIO2 rok 2019/2020.

Dodatkowo uprzejmie proszę o przekazanie, wraz z rozliczeniem stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia, wypełnionej tabeli dotyczącej rozliczenia finansowego z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry