Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Trzecia edycja Programu "Szkolny Klub Sportowy" - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Trzecia edycja Programu "Szkolny Klub Sportowy"

Warszawa,  dn. 20 marca 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.5563.4.2019.MW

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że ruszyła trzecia edycja Programu Szkolny Klub Sportowy, skierowanego do uczniów szkół bez względu na ich sprawność fizyczną. Program umożliwia podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

W Polsce 97% gmin realizuje ww. Program, a w województwie mazowieckim 93% gmin. Z uwagi na cele Programu i wynikającą z niego korzyść jaką jest zdrowe i sprawne fizycznie młode pokolenie serdecznie zachęcam dyrektorów i nauczycieli wszystkich gmin województwa mazowieckiego do włączenia się w tę cenną inicjatywę. 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdziecie Państwo w załączonym poniżej piśmie Koordynatora – Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

Załącznik:

1. Pismo Koordynatora - Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza

 

Metryczka

Data publikacji 20.03.2019
Data modyfikacji 20.03.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry