Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozliczenie dotacji na podręczniki i ćwiczenia za 2016 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Rozliczenie dotacji na podręczniki i ćwiczenia za 2016 r.

Przypomnienie o konieczności rozliczenia dotacji udzielonej na zakup podręczników i ćwiczeń w 2016 r.

logo MKO
Warszawa, 29 grudnia 2016 r.
 
FKA.531.2.20.2016.PK

Szanowni Państwo
Marszałek województwa mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,

Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Warszawie przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku – zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 10 ustawy o systemie oświaty (Dz.U.z 2015 r. poz. 2156).

Zgodnie z zapisem § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 339), rozliczenie wykorzystania dotacji celowej w 2016 roku, jest sporządzane przez jednostkę samorządu na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 8 i 9 do rozporządzenia.

Dodatkowo w związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej znak: DPPI-WPPiP.033.1.2016.IK z dnia 19 grudnia 2016 r. uprzejmie proszę o przekazanie, za pośrednictwem załączonej tabeli, do dnia 24 stycznia 2017 r. informacji o liczbie szkół podstawowych i gimnazjów (publicznych i niepublicznych), w których uczniom zapewniony został dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych sfinansowany z dotacji celowej na rok 2016.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

Metryczka

Data publikacji 29.12.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry