Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Plan Nadzoru Pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010 - Plan nadzoru -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Plan Nadzoru Pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010

Plan nadzoru

 

                                                                                                                                                             Warszawa, 16 listopada 2009r.


KO.SNP.I. DJ. 0310- 3/09                                                                                                                                   Dyrektorzy szkół i placówek, 
                                                                                                                                   Organy prowadzące szkoły i placówki

dotyczy: Planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010.

Działając na podstawie § 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324), po uwzględnieniu podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, priorytetowych zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty oraz wytycznych i poleceń, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572) przedstawiam „Plan nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty” do realizacji w szkołach i placówkach oświatowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2009/2010.

Jednocześnie przypominam Państwu Dyrektorom szkół i placówek o wynikającym z § 21 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia obowiązku opracowania planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły lub placówki i przedstawienia go radzie pedagogicznej w terminie do dnia 23 listopada br. (tj. w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia). 

                           
                                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                                     Mazowiecki Kurator Oświaty
                                                                                                                                                           /-/
                                                                                                                                                 Karol Semik

Pliki do pobrania

Metryczka

23.12.2009
Data publikacji 23.12.2009
Data modyfikacji 14.08.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Jastrzębska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Urbańska
do góry