Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania zespołu - Zespół Obsługi Prawnej (ZOP) -

Nawigacja

Zespół Obsługi Prawnej (ZOP)

Zakres działania zespołu

Dane teleadresowe

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Elżbieta Braulińska – Pązik
Hanna Świątek – Ciarka
pokój nr 101, tel.: 22 551 24 00, wew. 1011

Adam Olszewski (del. Ciechanów)
pokój nr 3, tel.: 23 672 44 71/73, wew. 21 

Marek Najda (del. Ostrołęka)   
pokój nr 145, tel.: 29 760 42 91/93, wew. 120 
            
Bartosz Madej (del. Radom)   
tel.: 48 362 82 84
                   
Krystyna Grotowska (del. Siedlce)
pokój nr 712, tel.: 25 632 61 00, wew. 108
                     
Aleksandra Malec  (del. Płock)
pokój nr 36, tel.: 24 262 64 50, wew. 405

 

LISTA PRACOWNIKÓW

Do zadań Zespołu Obsługi  Prawnej nalezy, w szczególności:

  1. udzielanie pracownikom Kuratorium porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa zgodnie z przepisami o radcach prawnych;
  2. udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Kuratorium;
  3. opiniowanie projektów umów oraz decyzji, zarządzeń i postanowień Kuratora;
  4. sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych;
  5. występowanie w charakterze pełnomocnika Kuratora w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
  6. wykonywanie innych czynności zleconych przez Kuratora w zakresie obsługi prawnej;
  7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora.

Pracę Zespołu koordynuje koordynator.

Zespół i koordynator podlegają bezpośrednio Kuratorowi.


 

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 04.03.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry