Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania - Pełnomocnik ds. obronnych (OBR) -

Nawigacja

Pełnomocnik ds. obronnych (OBR)

Zakres działania

Dane teleadresowe

Zdzisław Młodziejewski

pokój nr 401
tel.: 22 551 24 00 wew. 4011

Do zadań Pełnomocnika ds. obronnych należy:

 1. planowanie i realizacja zadań Kuratora związanych z obronnością państwa, określonych   w przepisach o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. gromadzenie dokumentacji w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, dotyczącej koordynacji realizacji zadań na terenie województwa;
 3. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa oraz informowanie na bieżąco Kuratora o przebiegu tej współpracy;
 4. organizowanie i nadzorowanie przebiegu specjalistycznych obozów
  szkoleniowo-wypoczynkowych dla uczniów;
 5. organizowanie zawodów, spartakiad i innych imprez o charakterze sportowo-obronnym i patriotycznym;
 6. wspieranie kształcenia na rzecz bezpieczeństwa w szkołach i placówkach;
 7. współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach obronnych;
 8. sporządzanie planów obronnych, organizowanie szkoleń oraz prowadzenie obowiązującej ewidencji w tym zakresie w Kuratorium;
 9. opracowanie oraz bieżące aktualizowanie dokumentacji obrony cywilnej, organizowanie i prowadzenie szkoleń formacji obrony cywilnej, a także szkoleń pracowników z zakresu powszechnej samoobrony w Kuratorium;
 10.  nadzór nad realizacją zadań wynikających z polityki bezpieczeństwa w Kuratorium;
 11.  zarządzanie ryzykiem;
 12.  prowadzenie spraw dotyczących lustracji;
 13.  prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych;
 14. prowadzenie postępowań sprawdzających, szkoleń i kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 15. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora.

Pełnomocnik do spraw obronnych podlega bezpośrednio Kuratorowi.

Wojewoda zabezpiecza w pełnym zakresie ochronę informacji niejawnych pozostających w dyspozycji Kuratorium Oświaty w Warszawie przez pion ochrony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zasadach określonych w Porozumieniu z dnia 27 maja 2010 r.

 

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 04.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry