Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania - Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż (BHP) -

Nawigacja

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż (BHP)

Zakres działania

Dane teleadresowe

Krzysztof Uściński

pokój nr 210
tel.: 22 551 24 00 wew. 2101

Do zadań pracownika na stanowisku do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy  należy, w szczególności:

  1. nadzorowanie przestrzegania zasad przepisów bhp, bieżące informowanie Kuratora o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa pracy;
  3. sporządzanie i przedstawianie Kuratorowi dwa  razy w roku (w czerwcu i grudniu) okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
  4. prowadzenie postępowań powypadkowych;
  5. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  6. prowadzenie doradztwa w zakresie bhp;
  7. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
  8. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników Kuratorium w zakresie przepisów bhp;
  9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora lub upoważnionego Wicekuratora.

Pracownik na stanowisku do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio Kuratorowi.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 05.01.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry