Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Spotkania organizacji pozarządowych - Współpraca z NGO -

Nawigacja

Współpraca z NGO

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania organizacji pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkania informacyjne dotyczące otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Szanowni Państwo,
 
wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe, których  głównym tematem będzie omówienie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:
 

  • z zakresu pomocy społecznej w 2015 r.,
  • z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2015 r.,
  • w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – edycja 2015 r.

 
Omówione zostaną również istotne zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania oraz rejestracja wypoczynku.
 
Grafik spotkań:
 

  • 20 marca – Ciechanów, godzina 15.30 – siedziba Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, ul. 17-go stycznia 7;
  • 23 marca – Radom, godzina 16.00 - siedziba Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53;
  • 24 marca – Płock, godzina 16.00 – siedziba Centrum ds. Organizacji Pozarządowych w Płocku, ul. Misjonarska 22;
  • 27 marca – Siedlce, godzina 14.00 - siedziba Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38;
  • 30 marca – Ostrołęka, godzina 12.00 - siedziba Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15.

 
 
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Metryczka

16.03.2015
Data publikacji 17.03.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry