Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Forum Edukacyjne 25 marca 2015 r. - Współpraca z NGO -

Nawigacja

Współpraca z NGO

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Forum Edukacyjne 25 marca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie FORUM EDUKACYJNEGO, działającego przy Wojewodzie Mazowieckim, które odbędzie się dnia 25 marca br. o godz. 16.00 w sali 169 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (plac Bankowy 3/5).

Głównym tematem spotkania będzie omówienie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

  • z zakresu pomocy społecznej w 2015 r.,
  • z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2015 r.,
  • w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – edycja 2015 r.

Omówione zostaną również istotne zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania oraz rejestracja wypoczynku.
W spotkaniu wezmą udział: Izabela Siander – Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Wydział Zarządzania Informacją
 
 
Korzystając z okazji chciałam serdecznie podziękować za zaufanie okazane mi przy wyborze mojej osoby na koordynatora Forum Edukacyjnego działającego przy Wojewodzie Mazowieckim. Nie chciałabym tego zaufania zawieść. Bardzo liczę na Państwa współpracę, a przede wszystkim zgłaszanie potrzeb i pomysłów tak, by Forum było jak najbardziej pomocne i użyteczne dla organizacji uczestniczących. Zachęcam do kontaktu ze mną w sprawach, które wydają się Państwu ważne dla rozwoju tej grupy NGO.
 
Z pozdrowieniami
 
Magdalena Szlom
Koordynator Forum
mail: magdalena.szlom@op.pl
 

Metryczka

16.03.2015
Data publikacji 17.03.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry