Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zarządzenie nr 99 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określania trybu ogłaszania konkursów ofert - Współpraca z NGO -

Nawigacja

Współpraca z NGO

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzenie nr 99 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określania trybu ogłaszania konkursów ofert

Zarządzenie nr 99 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określania trybu ogłaszania konkursów ofert na realizacje zadań publicznych finansowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego, przeprowadzania tych konkursów i ogłoszenia ich wyników oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji.

Treść zarządzenia w załączniku.

Metryczka

10.03.2015
Data publikacji 11.03.2015
Data modyfikacji 12.10.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry